Przegląd piśmiennictwa bibliotekarskiego

 

 


*****

Kołodziejczyk L. : (Nie)Bezpieczne media. // „Poradnik Bibliotekarza” 2019 nr 1 s. 14-17.

Tytuł artykułu stanowi jednocześnie tytuł dwóch jesiennych konferencji informacyjno-metodycznych dla nauczycieli zorganizowanych w 2018 roku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie. Zgodnie z priorytetami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 konferencje zostały poświęcone mediom, zwłaszcza internetowi i jego wpływowi na rozwój i funkcjonowanie uczniów. Wystąpienia prelegentów miały zaktualizować wiedzę nauczycieli w zakresie zagrożeń wynikających z użytkowania internetu (pojawiły się takie zjawiska i pojęcia jak np. hikikomori, fake news), a także zaprezentować przykłady dobrych praktyk jego wykorzystania w celach edukacyjnych.

*****

Majkusiak D. : Księgowość i rozliczenia – wybrane problemy. // „Biblioteka w Szkole” 2019 nr 2 s. 8-11.

Autorka podpowiada młodym stażem bibliotekarzom jak sobie radzić z problemami i nieprawidłowościami we własnej bibliotece. Wyzwaniem może być zwłaszcza prowadzenie dokumentacji po poprzednikach i przypadkowe odkrywanie popełnionych przez nich błędów. Autorka omawia m.in. co zrobić w razie odkrycia błędnych numerów w przejętym księgozbiorze, pominiętych numerów w księdze inwentarzowej, denominowania każdej pozycji oddzielnie, źle zapisanych zbiorów specjalnych, braku wpisanych niektórych wartości zbiorów czy niezgodności finansowej księgozbioru.

*****

Tobolska U. : Tolerancja – jestem taki sam jak ty, czy może inny? Cz. 1. // „Poradnik Bibliotekarza” 2019 nr 1 s. 36-39.

W artykule zaprezentowano pierwszy z dwóch scenariuszy przygotowanych z myślą o uczniach klas IV-V szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi na problem odmienności wśród ludzi, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji.

*****

Wolińska I. : Nomofobia – nowa choroba cywilizacyjna. // „Biblioteka w Szkole” 2019 nr 2 s. 4-6.

Wyraz nomofobia pochodzi od angielskiego no-mobile-phobia, oznaczającego „nieuzasadniony lęk przed brakiem telefonu”. Zgodnie z definicją naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego nomofobia jest „chorobliwym lękiem przed sytuacją, w której nie ma możliwości skorzystania z telefonu komórkowego”. Autorka artykułu przekonuje, że bibliotekarze mogą i powinni prowadzić zajęcia poświęcone nowo wykrytej chorobie cywilizacyjnej. Podpowiada jak to zrobić i na czym się skupić podczas lekcji, by rezygnacja z telefonu nie kojarzyła się młodzieży z końcem życia towarzyskiego.

*****


Redakcja. E. Siedlarek-Kotlicka

 

Archiwum

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2017