godziny otwarcia    |    regulamin    |   struktura organizacyjna    |    historia    |   zbiory    |   usługi    |   SIGLUM

Prolongata wypożyczeń
Kontakt i lokalizacja 

 

Godziny otwarcia:   poniedziałek 14.30 - 19.30   wtorek - piątek 8.30 - 19.30   sobota 8.00 - 14.00


aktualności
-----------------------
nowości
-----------------------
zajęcia edukacyjne
-----------------------
biblioteka szkolna
-----------------------
dla nauczycieli
-----------------------
dla studentów
-----------------------
dla maturzystów
-----------------------
zestawienia bibliograficzne
-----------------------
materiały repertuarowe

-----------------------
przegląd prasy pedagogicznej
-----------------------

biblioteki cyfrowe
-----------------------

linki edukacyjne
-----------------------

galeria zdjęć
-----------------------
EKOBIB

-----------------------
 

Blog
bibliotekarza
PBW

Comenius Regio


W latach 2010 - 2012 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi uczestniczyła w projekcie Biblioprewencja w ramach
Comenius Regio Partnerskie Projekty
.

Zobacz archiwum


 

W dniach 29 marca - 03 kwietnia delegacja pracowników PBW przebywała na Słowenii. Wyjazd do Domžale odbył się w ramach projektu Comenius Regio. Celem wizyty była konferencja „Książka w życiu dziecka”, podczas której przedstawiciele PBW w Łodzi zaprezentowali referat: "Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie książki na zajęciach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi". Przeczytaj sprawozdanie, zobacz zdjęcia z pobytu naszej delegacji oraz zdjęcia prezentowane na stronie projektu w Domžale


Podczas międzynarodowej konferencji "Wpływ biblioterapii na zachowanie uczniów” przeprowadzono ankietę, której celem było zbadanie ogólnej oceny przedsięwzięcia podjętego w ramach projektu Comenius Regio „Biblioprewencja”. Zobacz opinie uczestników konferencji.


 


Wpływ biblioterapii na zachowanie uczniów"
Międzynarodowa konferencja
Łódź, 15 października 2010 r. 

Łódzcy bibliotekarze i nauczyciele w ramach europejskiego programu „Comenius Regio” spotkali się ze swoimi słoweńskimi kolegami na konferencji w Publicznym Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi. Podczas sympozjum dzielono się doświadczeniami wykorzystywania tekstów do działań profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych mających na celu wspomaganie osób stojących w obliczu problemów życiowych i społecznych. Przeczytaj sprawozdanie i zobacz zdjęcia oraz zapoznaj sie z informacją Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Pobierz prezentacje: (wszystkie materiały w formacie *pdf)
Konferencja:

 • Andrea Pogacnik (wiceprezydent miasta Domžale) - Rola społeczności lokalnych [pobierz plik 1,42 MB]

 • dr Mariola Antczak (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego) - Drama a teatr - podobieństwa i różnice - [pobierz plik 92,0 KB]

 • Lili Jazbec (Center za mlade Domžale) - Knjiga v kadru [pobierz plik 4,23 MB]

 • Paweł Pachnowski (Gimnazjum nr 16 w Łodzi) - Biblioterapia w eTwinning - tekst [pobierz plik 48,0 KB]

 • Paweł Pachnowski (Gimnazjum nr 16 w Łodzi) - Biblioterapia w eTwinning - prezentacja [pobierz plik 2,54 MB]

 • Taja Batista (Urząd Miasta w Domžale) i Tjasa Grobin  (Szkoła Podstawowej Rodica w Domžale) -   Analiza ankiety dla uczniów (12 - 20 lat) [pobierz plik 852 KB]

 • Monika Piekarska-Kruś (Gimnazjum nr 16 w Łodzi) - Biblioterapia a profilaktyka uzależnień [pobierz plik 456 KB]

 • Aneta Pęczkowska (Gimnazjum nr 16 w Łodzi) - Analiza ankiety skierowanej do uczniów gimnazjum i liceum (13-18 lat) - tekst  [pobierz plik 40,4 KB]

 • Aneta Pęczkowska (Gimnazjum nr 16 w Łodzi) - Analiza ankiety skierowanej do uczniów gimnazjum i liceum (13-18 lat) - prezentacja  [pobierz plik 4,59 MB]

 • Piotr Szeligowski (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi) - Analiza ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników PBW w Łodzi - tekst [pobierz plik 104 KB]

 • Piotr Szeligowski (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi) - Analiza ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników PBW w Łodzi - prezentacja [pobierz plik 5,12 MB]

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi -  Biblioprewencja w działaniach PBW w Łodzi [pobierz plik 4,03 MB]

 • Sabina Burkeljca (Szkoła Podstawowej Rodica w Domžale) - Nauczanie literatury ze szczyptą biblioterapii  [pobierz plik 1,67 MB]

 • Mirjam Stih (Knjižnica Domžale), Sabina Hribar (Vrtec Domžale) - Ankieta dla dorosłych [pobierz plik 36,0 KB]

Bibliografie:

 

 


WIZYTA W DOMŽALE (SŁOWENIA)
w ramach projektu „Biblioprewencja” Comenius Regio. Zobacz szczegóły.


„Biblioprewencja” Comenius Regio Partnerskie Projekty.

http://www.project-biblioprevention.eu/Goście ze Słowenii
w
Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej w Łodzi 


Zobacz zdjęcia i szczegóły wizyty
 

 


„Biblioprewencja – książka pomaga ludziom!”
Międzynarodowa konferencja
Łódź, 05 luty 2010 r. 

Łódzcy bibliotekarze i nauczyciele w ramach europejskiego programu „Comenius Regio” spotkali się ze swoimi słoweńskimi kolegami na konferencjiBiblioprewencja - książka pomaga ludziom”  w Urzędzie Miasta Łodzi. Podczas konferencji dzielono się swoimi doświadczeniami we wprowadzaniu terapii pedagogicznych, których celem jest humanizowanie reakcji pomiędzy uczniami i przeciwdziałanie agresji. Mówiono również o wykorzystaniu lektury w różnych sposobach rehabilitacji oraz aktywności artystycznej.

Pobierz prezentacje:
Wystąpienia przedkonferencyjne:

Konferencja:

 • Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc - Občina Domžale

 • Sabina Burkeljca, Tjaša Grobin - Osnovna šola Rodica Domžale (pokaz ppt 3,21 MB)

 • dr Tomasz Kruszewski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - „Rehabilitacja niespecyficzna z wykorzystaniem literatury – uwagi podstawowe” (pobierz plik txt 26 kB)

 • dr Alina Brzuska-Kępa - Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (pokaz ppt 551 kB)

Przykłady dobrych praktyk:

 • Jolanta Motylińska - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi (pobierz plik txt 13,1 kB)

 • Sylwia Szutenbach - Jak sprawić, żeby dzieci czytały książki? Specjalna Szkoła Podstawowa nr 201 w Łodzi (pobierz plik txt 11,7 kB)

 • Bogusława Staszewska - "Moje próby prowadzenia biblioterapii”, doradca metodyczny ŁCDNiKP, nauczyciel bibliotekarz Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi (pobierz plik txt 14,4 kB)

 • Magdalena Ponczek-Solnica - nauczyciel bibliotekarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi (pobierz plik txt 15,7 kB)

 • Bogusława Walenta, Bogusława Staszewska - "O Festiwalach Bibliotek Szkolnych” konsultant ds. edukacji czytelniczej i medialnej ŁCDNiKP (pobierz plik txt 5,7 kB)

 • Origami – baja jako metoda pracy z tekstem literackim w systemie: „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, Polskie Centrum Origami (pobierz pokaz pptx 618 kB)

 


Strona projektu naszych słoweńskich partnerów
A Few Words on Biblioprevention Project
 

Biblioterapia, bajkoterapia i arteterapia w zbiorach Biblioteki

Ekspozycja została umieszczona w  holu głównym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Można ja zwiedzać do 21 lutego 2010 r. Celem wystawy jest rozpowszechnienie wiedzy na temat teorii i praktyki biblioterapii, bajkoterapii i arteterapii. Wystawa jest imprezą towarzyszącą wizycie gości ze Słowenii w ramach projektu BIBLIOPREWECJA - Comenius Regio. Partnerskie Projekty. Zobacz konspekt.

Biblioprewencja w mediach

.

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2013