DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

W CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO -
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W ŁODZI


CREWŁ-PBW w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://pbw.lodz.pl/index2.htm.

Data publikacji strony internetowej: 2022.02.07. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.02.07.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna pojawia się tylko przy linkach na stronie głównej. W całym serwisie do obrazów stanowiących łącza hipertekstowe wstawiono informację o stronie, do której wiedzie link.
 • Niektóre strony (przeważnie o charakterze organizacyjnym, nie merytorycznym oraz umieszczone na zewnętrznych serwerach usługowych) nie mają bocznego/dolnego menu.
 • Na mniejszych monitorach (do 17") po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.02.07. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.07.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów na tej stronie internetowej, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej prosimy o
zgłoszenie tego do administratora strony, mailowo - admin (at) pbw.lodz.pl lub telefonicznie - 42 636 86 96.

  W zgłoszeniu proszę podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można zgłosić do organu prowadzącego: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Biblioteka prowadzi jedną stronę mobilną:

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez Bibliotekę w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszcza się ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź

 1. Do budynku CREWŁ-PBW w Łodzi, zwanego dalej Biblioteką, prowadzą 2 wejścia od ul. Wólczańskiej, nieoznaczone literowo. Do wejścia od strony południowej prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Do wejścia od strony północnej prowadzą niewielkie schodki, przy tym  wejściu znajduje się podjazd dla wózków, na poziom, na którym znajduje się Biblioteka wiodą schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 2. Dla użytkowników przeznaczone jest wejście od strony południowej, oznaczone tablicą urzędową placówki. Wejście od strony południowej jest powszechnie dostępne. Nie ma recepcji ani bramek.
 3. Wejście od strony północnej jest wejściem służbowym przeznaczonym dla pracowników Biblioteki.
 4. Biblioteka mieści się na wysokim parterze, na jednej kondygnacji, wewnątrz nie ma większych przeszkód architektonicznych. 
 5. Osoba na wózku może przejechać do wszystkich publicznie dostępnych pomieszczeń Biblioteki - korytarza i pomieszczeń na parterze.
 6. Nie ma specjalnie przeznaczonej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego publicznie dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W Bibliotece można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego w stopniu podstawowym - zajmują się tym wybrani przeszkoleni pracownicy. Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki. Usługa jest bezpłatna.
 11. Do Biblioteki można łatwo dostać się komunikacją publiczną. Lokalizacja jest podana jest tutaj, dojazd podany jest tutaj.

 

 

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wspomaganie nauczycieli | serwis biblioteka szkolna 
godziny otwarcia | struktura | historia | zbioryzajęcia edukacyjne | strefa rodzica | mapa strony