Doradztwo zawodowe

wybór instytucji i stron

 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

http://odz.wckp.lodz.pl/

 Punkt Konsultacyjny dla Uczniów i Rodziców 

Łódź ul. Kopcińskiego 29
tel. 42 678-33-78 w.101 

Zawody, w których kształcą łódzkie szkoły

http://odz.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Zawody%20w%20kt%C3%B3rych%20kszta%C5%82c%C4%85%20%C5%82%C3%B3dzkie%20szko%C5%82y.pdf 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego


https://cku-lodz.edu.pl/

91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72

Telefon: (42) 651 69 93

e-mail: doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl 

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

http://www.lodzka.ohp.pl/

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi 

90-203 Łódź, ul. Pomorska 40

tel. (42) 639-50-91

tel. (42) 630-33-54

e-mail: ceipm@lodz.ohp.pl

 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi

  ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

   tel. (42) 639-33-54, kom 696 402 649

   e-mail: mciz@lodz.ohp.pl

 

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Łodzi

 

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40.

tel./fax (42) 639-50-91

e-mail: ceipm@lodz.ohp.pl

www.mbp.ohp.pl

 

 Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Budynek A, parter, pok. 0.14, 0.15, 0.16

Tel. 42 66 30 279, 42 66 30 273, 42 66 30 255

Fax. 42 66 30 278

e-mail. lowuciz@wup.lodz.pl,     centrum@wup.lodz.pl

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

Pałac Młodzieży, II Piętro, 94-050 Łódź,

Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

tel. 533-575-353

tel. 42 688-16-68, tel./fax 42 688-15-39

 e-mail: poradniadlamlodziezy@op.pl

http://pppdm.edu.lodz.pl/doradztwo-zawodowe/doradztwo-zawodowe-indywidualne/

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

Pałac Młodzieży II piętro
Al. Kard. S. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź

tel. 42 688 21 62

e-mail: doradztwo.lodz@gmail.com

konsultacje:e-mail: konsultacje.poradnia@gmail.com 

Publikacja OHP
„Nie daj się zaskoczyć – poradnik dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy”

http://zielonalinia.gov.pl/upload/ecam/do-pobrania/nie_daj_sie_zaskoczyc.pdf

http://ecam.ohp.pl/materialy-dodatkowe-44350 

Blog o pracy, doradztwie zawodowym i rozwoju osobistym.

http://doradca-zawodowy.com/

 

Wypuść na FB  

 

 
 

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2019