Mobilna edukacja w XXI wieku

 

22 marca 2012 r.

 

   

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

W dniu 22 marca 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Mobilna edukacja w XXI w.” zorganizowana przez Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP, serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, czasopismo Uczę Nowocześnie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi.

Konferencja była częścią projektu realizowanego w marcu 2012 roku w dziesięciu bibliotekach pedagogicznych w Polsce, na których omawiano rolę technologii mobilnej w edukacji, prezentowano ciekawe rozwiązania technologiczne dla oświaty, mające zastosowanie między innymi w realizacji projektów edukacyjnych, w organizacji i redagowaniu treści witryn internetowych szkół i bibliotek.

W łódzkiej konferencji uczestniczyły 74 osoby (nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczyciele informatyki, dyrektorzy placówek oświatowych).
Konferencję otworzyli wspólnie Dyrektor WODN w Łodzi Elżbieta Paciejewska-Stolarz oraz Dyrektor PBW w Łodzi Jarosław Jędrych, którzy serdecznie przywitali zgromadzonych gości.

Następnie Janusz S. Wierzbicki (promotor nowych technologii w edukacji, realizator projektów edukacyjnych dla szkół, bibliotek i instytucji związanych z oświatą) w trzech referatach: „Mobilna Edukacja w XXI wieku”, „Zabójczo skuteczne treści internetowe” oraz „Technologia, a edukacja i projekty edukacyjne – dobre rozwiązania, ciekawe pomysły” omówił pojęcie edukacji mobilnej oraz przybliżył możliwości nowoczesnych technologii wspomagających współczesną edukację. Punktem wyjścia rozważań Janusza Wierzbickiego był fragment wypowiedzi Kennetha Olsena z 1977 r.: „Nie ma powodu, dla którego ktokolwiek chciałby mieć komputer osobisty w swoim domu (…)”, Współcześnie cytat ten brzmi wręcz humorystycznie, ponieważ obecnie 90% gospodarstw posiadających dzieci w wieku szkolnym posiada już dostęp do Internetu, a w jednym domostwie funkcjonuje często kilka komputerów.

Prelegent omówił również jak rozumiana jest mobilność (łatwość przystosowania się do zmian, umiejętność pracy w różnych miejscach, elastyczność). Zdaniem prowadzącego powinno się nauczyć młodzież samodzielnego uczenia się i przystosowywania do zmian, ucząc znanymi im nośnikami informacji i komunikacji (strona www, blog, profil instytucjonalny na portalu społecznościowym). Jednocześnie należy przekonywać, że biblioteka to nie skansen, ponieważ współczesne biblioteki dostosowują się do czasów, odbiorców oraz ich potrzeb.

Janusz Wierzbicki swój interesujący wykład ilustrował licznymi przykładami wykorzystania w edukacji tablicy interaktywnej, tabletu oraz telefonu komórkowego. Przeglądaliśmy e-gazety i e-książki. Wspólnie z prowadzącym uczestnicy konferencji określili cele ogólne i szczegółowe, które chcieliby osiągnąć, zamieszczając odpowiednio skonstruowane informacje na stronie WWW. Ustalono, że celem głównym powinno być pozyskanie nowych czytelników i aby go zrealizować należy wielokanałowo dostarczać atrakcyjną informację (ciekawa, przejrzysta, kompletna, treściwa) o zbiorach i usługach biblioteki dostosowaną do potencjalnej kategorii odbiorców.

W trakcie przerwy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek. Mieli również możliwość skonsultowania się z przedstawicielami firm – partnerów konferencji w sprawie ich oferty dla placówek oświatowych, jak również dokładnego przyjrzenia się oferowanym urządzeniom, ich możliwościom i oprogramowaniu.

Po przerwie przedstawiciele firm partnerujących konferencji (Progman oraz Synapia) rozwijając temat: „Technologia w nowoczesnej edukacji” zaprezentowali oferty swoich firm w zakresie współczesnych urządzeń i rozwiązań technologicznych wspomagających proces edukacyjny i zarządzanie szkołą.

Przedstawiciel firmy PROGMAN zaprezentował między innymi możliwości takich urządzeń jak:

  • Analizator wyników Egzaminów Zewnętrznych,

  • Dziennik lekcyjny (iUczniowie i iDziennik – elektroniczna dokumentacja szkolna),

  • Youngcoder – platforma do przeprowadzania testów z teorii,

  • System zarządzania informacją w ramach nadzoru pedagogicznego,

  • Arkusz organizacyjny jednostki (iArkusz),

  • moduł Biblioteka i inne.

Zachęcał również do prenumeraty czasopisma „Uczę Nowocześnie” i wzięcia udziału w konkursach: „Umiem uczyć nowocześnie!” oraz „Mobilne technologie w szkole”.

Następnie przedstawiciel firmy Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA, która zajmuje się kompleksową obsługą placówek oświatowych w zakresie sprzętu interaktywnego i komputerowego zaprezentował działanie i możliwości tablicy interaktywnej oraz uwydatnił jej przydatność w procesie edukacji. Poinformował również o szkoleniach dla nauczycieli dotyczących obsługi tablic interaktywnych prowadzonych przez firmę.

Na zakończenie konferencji spośród osób, które wypełniły ankietę wylosowano trzy, do których trafiły drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały informacyjne i promocyjne od firm wspierających przedsięwzięcie oraz potwierdzenia udziału.

Treści poruszane w trakcie konferencji wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, ponieważ zobaczyli praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji i dowiedzieli się, z jakimi zmianami zmierzymy się w najbliższym czasie. Wykłady były ukierunkowane na pracę bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które nie powinny pozostawać w tyle w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Biblioteki w systemie edukacji muszą być wciąż atrakcyjne dla swoich użytkowników i stosować narzędzia, którymi posługuje się współczesny czytelnik. 

Oprac. K. Salska-Kopeć, M. Siedlecka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 

Zobacz zdjęcia (kliknij w obrazek)

 

 

 

 

Partnerzy wspierający organizację konferencji
 

                

  

         

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2012