Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6, tel./fax (0-24) 253-46-36
kutno@pbw.lodz.pl

HISTORIA
 

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kutnie istnieje od 1951 r., pierwotnie jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. W 1976 r. przekształcona została w filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Płocku. Od 1 stycznia 1999 r. ponownie znalazła się w województwie łódzkim - i stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Dziś Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii oraz innych dziedzin nauk będących przedmiotem pracy dydaktycznej i pedagogicznej pracowników oświaty. Oprócz tego prenumeruje czasopisma pedagogiczne i psychologiczne, dzienniki i prasę lokalną a także wideokasety edukacyjne.

Od 1 września 2011 r. Biblioteka mieści się na ul. Jagiełły 6 (w budynku SP nr 9 w Kutnie).

Pracownicy Filii PBW w Kutnie:
mgr Agnieszka Mikołajczyk - kierownik
mgr Michał Wenerski
 Czytelnia

 

arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi