Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Kutnie

99-301 Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6, tel./fax (0-24) 253-46-36
kutno@pbw.lodz.pl

Czasopisma prenumerowane w Filii PBW w Kutnie
2019 r.

 

 1. Biblioteka w Szkole

 2. Bliżej Przedszkola

 3. Charaktery

 4. Dyrektor Szkoły

 5. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

 6. Głos Nauczycielski

 7. Komputer Świat + płyta

 8. Matematyka

 9. Polityka Społeczna

 10. Polonistyka

 11. Problemy – Opiekuńczo –Wychowawcze

 12. Szkoła Specjalna

 13. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 14. Wychowanie w Przedszkolu

 15. Życie Szkoły


 

arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi