Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13, tel./fax (0-24) 721-22-15
leczyca@pbw.lodz.pl

 

aktualności
-----------------------
KATALOG ON-LINE
-----------------------
prolongata wypożyczeń
----------------------
godziny otwarcia
-----------------------
historia i teraźniejszość
-----------------------
zbiory
-----------------------
usługi
-----------------------
nowości w zbiorach
-----------------------
prenumerata
-----------------------
graj w zielone
-----------------------
lokalizacja
-----------------------
regulamin
 


4.12
Wśród beneficjentów realizowanego przez PBW w Łodzi, Filia w Łęczycy projektu Budżetu Obywatelskiego 
„Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" w ramach @Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus”, znaleźli się rodzice uczniów powiatu łęczyckiego. Nie udało nam się spotkać osobiście z zainteresowanymi rodzicami z powodu pandemii, dlatego przygotowaliśmy film z pogadanką na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Chcieliśmy pokazać również, że można towarzyszyć dziecku podczas poznawania meandrów sieci czuwając nad jego bezpieczeństwem i dobrze się bawiąc. Film został wysłany do wszystkich szkół i przedszkoli powiatu łęczyckiego z prośbą o udostepnienie go rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Zobacz film.

20.11
W ramch realizacji projektu " Uważni w sieci..."  zaplanowano 3 szkolenia dla nauczycieli powiatu łęczyckeigo poprowadzone przez eksperta zajmującego się technologią informacyjno -  komunikacyjną. W sytuacji panedmi musieliśmy przenieść je do sieci. Odbyły się trzy szkolenia na platformie ClickMeeting poprowadzone przez Panią Katarzynę Paliwodę - pedagoga, dydaktyka, wykładowczynię, autorkę publikacji metodycznych. Wieloletnią konsultantkę ds. informatyki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Łodzi. Tematyka szkoleń uległa modyfilacji, chodziło nam o przedstawienie nauczycielom takich rozwiązań, które mogliby wykorzystać w pracy zdalnej.I tak, temat pierwszego szkolenia to: AUTORSKA STRONA NAUCZYCIELA WIX.COM, drugiego : INTERAKTYWNA, WIRTUALNA TABLICA CONCEPTBOARD.COM, trzeciego : JAK KORZYSTAĆ UWAŻNIE Z ZASOBÓW SIECI INTERNET.
Efekty szkoleń to :
1. Uczestnik potrafi stworzyć własną stronę i wie jak wykorzystać ją w swojej pracy, poznaje bezpieczne i edukacyjne obszary sieci.
2. Uczestnik potrafi stworzyć obszar zadań w chmurze, moderować nimi i wykorzystać w praktyce szkolnej. Potrafi odpowiednio dobrać narzędzia edukacji zdalnej do sposobów i metod pracy z uczniem.
3. Uczestnik umie rozpoznać ( dokonać diagnozy) nowych zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń oraz ich skutków społecznych m.in.: infoholizm, cyberprzestępstwa, uzależnienia poprzez szkolenie,  podniesienie świadomości nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń i uzależnień występujących w świecie wirtualnym, w tym: zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne, zagrożeń społecznych, zagrożeń wychowawczych, zagrożeń zdrowotnych, zagrożeń moralnych
4. Uczestnik potrafi wskazać dobre rozwiązania i przykłady pracy z zasobami sieci.
Były to szkolenia zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach @Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi, Filia w Łęczycy.

Zobacz zdjęcia i film z zajęć.

5.11
5 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty w Przedszkolu nr 4 w Łęczycy. Temat spotkania to : "Zabawy z robotem - warsztaty edukacyjne z podstaw kodowania robota Photon?". 2 grupy sześciolatów " Sowy mądre głowy" i "Pralinki" zapoznały się z naszymi, nowo zakupionymi z BO " Łódzkie na plus", robotami próbując swoich sił w kodowaniu. Te pierwsze kroki w nauce programowania bardzo się dzieciom podobały i już umówiliśmy się na kolejne wizyty z Photonami.
Były to zajęcia zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach @Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi, Filia w Łęczycy.

Zobacz zdjęcia z zajęć.

3.11
3 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty w Szkole Podstwowej nr 3 w Łęczycy. Temat spotkania to: "Zainternetowani - zyski czy straty?". Panie psycholożki poprowadziły warsztaty, na których dzieci definiowały internet, pokazywały korzyści wynikające z prawidłowego wykorzystania sieci, uczyły się planownia sposobów zarządzania czasem. Były to zajęcia zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach 
@Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi, Filia w Łęczycy.

Zobacz zdjęcia z zajęć.

23.10
Kierownik Filii w Łęczycy przeprowadziła 3 lekcje w klasach VIII a,b i  s  Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy ( 7 i 23 pażdziernika). Na lekcjach omówiono interesujące młodzież aplikacje m.in. Kahoot, Learning Apps. Następnie młodzież zapoznała się z ciekawymi programami graficznymi i ćwiczyła swoją kreatywność tworząc plakat w  Canva, Visme oraz PosterMywall. Były to zajęcia zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach @Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus.

Zobacz zdjęcia z zajęć.

16.10
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy organizuje konkurs z wiedzy o cyberzagrożeniach  dla uczniów powiatu łęczyckiego( kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkoły średnia) „Kreatywni i bezpieczni w sieci”. Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie musi dostarczyć kartę zgłoszenia z podanym adresem mailowym, na który otrzyma link do testu wiedzy o bezpiecznym Internecie. Aby przygotować się do konkursu należy opanować zadnienia opisane w broszurze „Informacje i definicje pomocne w przygotowaniu się do konkursu „Kreatywni i bezpieczni w sieci” . Każdy, kto chce zgłębić temat do dyspozycji ma książki i czasopisma dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Łęczycy, pomocna w tym będzie bibliografia przedmiotu

Serdecznie zapraszamy do udziału!

9.10
Kierownik Filii w Łęczycy przeprowadziła 2 lekcje w klasach IVa i IVb  Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy (8 i 9 pażdziernika). Zajęcia dotyczyły zagrożeń wynikających z korzystania z sieci, dzieci dowiedziały się o skutkach niewłaściwych zachowań w sieci, zapoznały się z  prawidłowymi zachowywaniami w sieci (netykieta). Dzieci tworzyły zasady antyhejtowe, szukały w  tabletach,  zakupionych w ramch projektu BO " Łódzkie na plus", definicji: hejtu, nienawiści, cyberprzemocy, stalkingu. Dowiedziały się również o kradzieży tożsamości i jak się przed nią bronić.
Były to zajęcia zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach @Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus”.

Zobacz zdjęcia z zajęć.

5.10
29 września 2020 r. w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania odbyły się zajęcia w 3 grupach w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy. Temat spotkania z dziećmi to "W wirtualnej sieci - bezpieczny przedszkolak".
Były to zajęcia zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach
@Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

5.10
5 października odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy "Biblioterapia lekiem na trudne czasy - co nam oferuje sieć?". W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznali się z dostępnymi online bajkami, opowiadaniami, wierszami, filmami, stronami, blogami pomocnymi w trakcie procesu biblioterepeutycznego, oswajającymi z sytuacją pandemii. Dzięki nim dzieciom łatwiej jest zaakceptować obostrzenia panujące w dzisiejszym świecie.
Było to szkolenie zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

5.10
5 października odbyło się szkolenie dla nauczycieli powiatu łęczyckiego "Co nauczyciel powinien wiedzieć o bezpieczeństwie w Internecie?". Omówiłyśmy problemy związane z nadmierną ekspozycją dzieci i młodzieży na media, a więc uzależnieniem, cyberprzemocą. Zastanowiłyśmy się nad profilaktyką i jak skutecznie ją wprowadzać w szkole.
Było to szklenie zaplanowane w ramach realizacji zadania „Uważni w sieci... kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" finansowanego w ramach
@Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus”.

Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć z imprezy.

29.09
Akcja Narodowe Czytanie w powiecie łęczyckim zorganizowana została po raz szósty. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zaprosiły do wspólnego czytania "Balladyny" J. Słowackiego włodarzy miasta i powiatu, instytucje kulturalne i oświatowe.
Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez Bronisława i Annę Komorowskich wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i – w ubiegłym roku – polskie nowele. W 2020 roku – podczas 9. edycji Narodowego Czytania – lekturą jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
„Balladyna” Juliusza Słowackiego to opowieść o walce dobra ze złem. To historia o miłości dwóch sióstr, Aliny i Balladyny do księcia Kirkora. Utwór powstał w 1834 roku w Genewie i został wydany w Paryżu w 1839 roku.
Tegoroczne Narodowe Czytanie w Łęczycy przeniesione zostało do przestrzeni wirtualnej. Zaproszeni do wspólnego czytania goście świetnie sobie poradzili z tekstem Juliusza Słowackiego i formą tegorocznej akcji. Serdecznie dziękujemy za udział Panu Wojciechowi Zdziarskiemu Wicestaroście Powiatu Łęczyckiego, Wojciechowi Czaplijowi Wiceburmistrzowi Miasta Łęczyca, Dyrektorowi i Pracownikom Domu Kultury w Łęczycy i Muzeum w Łęczycy. Szczególne podziękowania ślemy w kierunku uczniów i nauczycieli szkół powiatu łęczyckiego, którzy wzięli udział w akcji i jak zwykle swoimi pomysłami i kreatywnością nas zadziwili. Chcemy również podziękować pracownikom obu bibliotek łęczyckich za zaangażowanie i dobre przygotowanie tekstu.
Istnieje możliwość stemplowania Waszych egzemplarzy „Balladyny” specjalnym okolicznościowym stemplem. Zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy.

Zachęcamy do obejrzenia I części wyjątkowego filmu, który powstał po akcji Narodowe Czytanie Łęczyca 2020.


22.09
W dniu 19 września b.r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia w Łęczycy i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zorganizowały rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. W tym roku wyruszyliśmy po raz siódmy. Pojechaliśmy do Nowej Sobótki na zaproszenie Kapłana Mateusza M. Felicjana Szymkiewicza – proboszcza parafii mariawickiej w Nowej Sobótce i Kadzidłowej.  W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa obejrzeliśmy wystawę przedstawiającą historię mariawityzmu w Polsce, kapłan opowiedział nam o pomyśle odbudowy domu parafialnego realizowanego w ramach programu Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu” im. siostry Marii Elizy Patory w Nowej Sobótce. Dla naszej grupy przygotowano ognisko integracyjne i poczęstunek. Wszystkim smakowała zupa cebulowa – popisowe na tym terenie danie (zagłębie cebulowe). Wysłuchaliśmy koncertu Chóru Młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Serdecznie dziękujemy za opowiedzenie nam czym jest mariawityzm, oraz oprowadzenie po urokliwym otoczeniu Kościoła. Dziękujemy wszystkim za udział, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i do zobaczenia w przyszłym roku!

Zobacz fotosy z rajdu
ARCHIWUM