Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13, tel./fax (0-24) 721-22-15
leczyca@pbw.lodz.pl

HISTORIA
 

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łęczycy istnieje od 1951 r., pierwotnie jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. W 1976 r. przekształcona została w filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Płocku. Od 1 stycznia 1999 r. ponownie znalazła się w województwie łódzkim - i stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Dziś Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii oraz innych dziedzin nauk będących przedmiotem pracy dydaktycznej i pedagogicznej pracowników oświaty. Oprócz tego prenumeruje czasopisma pedagogiczne i psychologiczne, dzienniki i prasę lokalną a także wideokasety edukacyjne.

Pracownicy Filii PBW w Łęczycy:
mgr Bogusława Jankowska - kierownik
mgr Elżbieta Jankowska


arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi