Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13, tel./fax (0-24) 721-22-15
leczyca@pbw.lodz.pl

USŁUGI

Filia PBW w Łęczycy organizuje:
 

ball83.gif (201 bytes) spotkania szkoleniowe dla nauczycieli nauczania   początkowego i wychowania przedszkolnego,
ball83.gif (201 bytes) szkolenia metodyczne dla nauczycieli-bibliotekarzy,
ball83.gif (201 bytes) prezentacje nowości oświatowych na szkoleniach Rad Pedagogicznych w szkołach.

Prowadzi działalność szkoleniową:

ball83.gif (201 bytes) lekcje biblioteczne dla uczniów,
ball83.gif (201 bytes) praktyki studenckie.

Biblioteka od początku 2004 roku rozpoczęła tworzenie komputerowej bazy danych w oparciu o bazę PBW w Łodzi "Kalina" (m.in. Przewodnik Bibliograficzny 1977-2002)

 

 

 

 

 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W Bibliotece istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Centrum wyposażone jest w 4 komputery ze stałym dostępem do sieci Internet, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka) oraz oprogramowanie biurowe i edukacyjne programy multimedialne.

 

W ICIM można korzystać m.in. z:

·       zasobów edukacyjnych Internetu,

·       portali i serwisów oświatowych,

·       baz danych i katalogów online bibliotek,

·       bezpłatnych czasopism elektronicznych,

·       zasobów bibliotek cyfrowych,

a także przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Przygotowane materiały można zapisać na płytach CD,  DVD lub na  pendrive, można je również wydrukować.

W efektywnym korzystaniu z Internetu pomocą służą bibliotekarze.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej mieści się w Czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 

 Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.

Zasady korzystania z ICIM określa Regulamin dostępny na miejscu.


arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi