Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13, tel./fax (0-24) 721-22-15
leczyca@pbw.lodz.pl

EKOBIB

Ekobib to autorski program PBW w Łodzi, mający na celu kształtowanie postaw proekologicznych w środowisku oświatowym województwa łódzkiego, wspierany finansowo przez WFOŚiGW w Łodzi.

Kolekcja książek ekologicznych w Bibliotece Pedagogicznej w Łęczycy

Książki wybrane do kolekcji stanowią część bogatego księgozbioru, znajdującego się w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy, na temat ekologii i ochrony środowiska oraz turystyki.
Zapraszamy nauczycieli i wychowawców do wypożyczania kolekcji na zajęcia edukacyjne, wystawy, konkursy.

W oparciu o ten księgozbiór proponujemy dla uczniów
przeprowadzenie zajęć w naszej placówce na temat
:
Z ekologią w bibliotece.
 

Zestawienie bibliograficzne zbiorów z zakresu ekologii finansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program Ekobib w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy.

 

 1. A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, red. Stasiak A., Łódź, Wydawnictwo WSTH, 2006, ISBN83-918688-3-4

 2. Amann G., Flora i fauna lasów. Drzewa i krzewy., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-799-3

 3. Amann G., Flora i fauna. Runo leśne., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-798-6

 4. Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologii, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, ISBN 83-7441-042-6

 5. Bator A., Encyklopedia wiedzy przedszkolaka. Człowiek i przyroda, Kraków, Wydawnictwo AKSJONAT,2007, ISB 83-7118-506-5

 6. Bauman A., Nasza planeta. Jakie bogactwa kryje Ziemia?, Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2008, ISBN 978-83-61280-10-1

 7. Bauman A., Nasza planeta. Skąd się bierze woda na Ziemi?, Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2009, ISBN 978-83-7632-028-1

 8. Bernaciak A., Spychała M., Programowanie ochrony środowiska w gminie czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Poznań, Wydawnictwo Sorus, 2007, ISBN 978-83-89949-34-9

 9. Biblioteka wiedzy. Dzikie zwierzęta, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61804-12-3

 10. Biblioteka wiedzy. Ptaki, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61804-00-0

 11. Biblioteka wiedzy. Rośliny, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61804-04-8

 12. Biblioteka wiedzy. Ziemia, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61-804-20-8

 13. Biblioteka wiedzy. Zwierzęta morskie, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61804-28-4

 14. Bieszczadzki park narodowy, red. Wierzbowski P., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-499-2

 15. Będowska H., Gry i zabawy w lesie, Warszawa, Agencja Reklamowo- Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2006, ISBN 83-89961-03-2

 16. Będowska H., Natura 2000. Nowa koncepcja ochrony przyrody, Warszawa, Wydawnictwo MULTICO, 2009, ISBN 978-83-7073-757-3

 17. Bilińscy A. i W., Niezwykły świat przyrody, Chorzów, Wydawnictwo Videograf Edukacja, 2009, ISBN 978-83-60763-90-2

 18. Bilińscy A. i W., Przyroda Polski. Lasy, Chorzów, Wydawnictwo Videograf Edukacja, 2008, ISBN 978-83-60763-43-8

 19. Bilińscy A. i W., Przyroda Polski. Pola i łąki, Chorzów, Wydawnictwo Videograf Edukacja, 2008, ISBN 978-83-60763-41-4

 20. Bilińscy A. i W., Rośliny chronione w Polsce, Chorzów, Wydawnictwo Videograf II, 2005, ISBN 978-83-7183-571-1

 21. Bobrowicz G., Fenomeny przyrody, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, ISBN 83-7023-929-3

 22. Bobrowicz G., Tajniki naszych lasów, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001, ISBN 83-7384-204-7

 23. Boć J., Chajbowicz A., Białowąs I., Haręża A., Mikowski Ł., Prawo ochrony środowiska. Konwersatoria, Kolonia Limited, Wydawnictwo Kolonia, 2009, ISBN 978-83-60631-33-1

 24. Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Toruń, Wydawnictwo Adama Marszałka, 2005, ISBN 83-7441-216-X

 25. Borowicz D., Krupski J., Spallek W., Atlas. Przyroda dla szkoły podstawowej, Wrocław, Wydawnictwo EUROPA, 2008, ISBN 978-83-61039-09-9

 26. Bouchardy Ch., Przyjaciel natury, Wydawnictwo Book Mouse, 2008, ISBN 978-83-61330-76-9

 27. Bourseiller P., 365 kroków ratujących planetę, Waszawa, Wydawnictwo National Geographic, 2007, ISBN 978-83-60006-51-1

 28. Cichy D., Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku, Warszawa, Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, ISBN 83-87925-68-3

 29. Chechelska A., Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2009, ISBN 978-83-61643-24-1

 30.  Co w trawie piszczy. Młody obserwator przyrody, red. Zduńska A., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-616-3

 31. Coleman D., Inteligencja ekologiczna, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS, 2009, ISBN 978-83-7510-375-5

 32. Cygal K., Kuczera B., W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą. Wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej, Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007, ISBN 83-88845-78-0

 33. Czapczyk P., Zwierzęta chronione w Polsce, Poznań,  Wydawnictwo Publicat, ISBN 83-245-0165-7

 34. Davidson S., Courtauld S., Davies K., Obserwowanie ptaków. Poradnik wycieczkowy, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olesiejuk, 2007. ISBN 978-83-7512-389-0

 35. Davies F., Świat Natury. Ziemia, Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe ARTI, 2004, ISBN 83-89725-05-3

 36. Davies F., Świat Natury. Zwierzęta, Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawniczo- Handlowe ARTI, 2004, ISBN 83-89725-04-5

 37. Davies N., Dla małych odkrywców. Morza i oceany., Warszawa, Składnica Księgarska, 2003, ISBN 838982212-1

 38. Dejonghe J.F., Sekrety natury. Ptaki w swoim środowisku, Wrocław- Warszawa- Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, ISBN 978-83-04-04854-6

 39. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój, red. Matuszak- Flejszman A., Poznań, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, ISBN 978-83-89696-18-5

 40. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, red. Stawiński W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, ISBN 83-01-14669-9

 41. Edukacja ekologiczna- Odpady. Pakiet tematyczny dla nauczycieli szkół podstawowych, Świeszyno, Wydawnictwo EKO-KONCEPT, 2008

 42. Edukacja prozdrowotna, red. nauk. Gromadzka- Ostrowska J., Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2003, ISBN 83-7244-416-1

 43. Ekologia. Ratuj Ziemię, red. Dziejowska J., Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2009, ISBN 978-83-7632-074-8

 44. Ekologia w pytaniach i odpowiedziach, red. Bryła H., Basik K., Hoppe L., Ziółkowska D., Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Tempu, 2006, ISBN 83-914576-8-0

 45.  Encyklopedia dla młodzieży. Świat zwierząt., red. Binda E., Kossobudzka M., Butwiłowska B., Poznań, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61482-74-1

 46. Encyklopedia małolatka. Zwierzęta lasu równikowego, red. Kręcisz M., Warszawa, Wydawnictwo Delta, 2009, ISBN 978-83-7175-665-8

 47. Encyklopedia tematyczna. Nasz świat, red. Weber S., Kowalski M., Poznań, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61804-96-3

 48. Encyklopedia przyrody, red. Zając I., Warszawa, Wydawnictwo Fenix, 2009, ISBN 978-83-61704-05-8

 49. Encyklopedia przyrody. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Paragon, 2008, ISBN 978-2-4054-9990-3

 50. Encyklopedia szkolna. Chemia, red.  Latusek A., Stęplewska M., Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005, ISBN 83-7389-995-2

 51. Encyklopedyczny atlas zwierząt, Zielona Góra, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2004, ISBN 83-7117-733-X

 52. Europejska Sieć Ekologiczna. Natura 2000. Młody obserwator przyrody, red. Domaniewska A., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-844-0

 53. Floyd E., 1001 ekosposobów zachowania naszej planety, Warszawa, Wydawnictwo Klub dla Ciebie, 2009, ISBN 978-83-7404-963-4

 54. Flannery T., Twórcy pogody. Historia i przyszłe skutki zmian klimatu, Gliwice, Wydawnictwo CKA, 2007, ISBN 836020699-6

 55. Frączek A., Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2009, ISBN 978-83-213-4468-3

 56. Fridman T.L., Gorący, płaski i zatłoczony. Dlaczego potrzebna jest nam zielona rewolucja i jak może ona odmienić Amerykę, Poznań, Wydawnictwo Rebis, 2009, ISBN 978-83-7510-352-6

 57. Fry C., Świat. Największe wyzwania ekologiczne. Największe wyzwania, przed jakimi stoi świat w XXI wieku, Poznań, Wydawnictwo Elipsa, 2008, ISBN 978-83-245-9564-8

 58. Gaff J., Ciekawe dlaczego na szczytach gór leży śnieg i inne pytania na temat gór, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olejsiuk, 2009,2009, ISBN 978-83-7423-285-2

 59. Gaff  J., Ciekawe dlaczego pustynie są piaszczyste i inne pytania na temat pustyń i gór, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Oliejsiuk, 2009, ISBN 978-83-7626-395-3

 60. Gaff J., Ciekawe dlaczego  rybom wyrosły nogi i inne pytania na temat odległej przeszłości, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olejsiuk, 2009, ISBN 978-83-7423-317-0

 61. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007, ISBN 978-83-7335-404-3

 62. Ganeri A., Ciekawe dlaczego morze jest słone i inne pytania na temat oceanów, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olejsiuk, 2009, ISBN 978-83-7423-300-2

 63. Ganeri A., Harris C., Ciekaw dlaczego wieloryby i delfiny wydają dźwięki i inne pytania na temat życia w morzu, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olesiejuk,2009, ISBN 978-83-7626-394-6

 64. Ganeri A., Wszystko o zwierzętach. Ptaki, Anne Marce and Marco Nardi, 2004, ISBN 83-89742-01-2

 65. Geoekologia I ochrona krajobrazu, red.Malinowska E., Lewandowski W., Harasimiuk A., Warszawa, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA, 2004, ISBN83-89502-15-1

 66. Geografia świata. Encyklopedia PWN. Środowisko przyrodnicze. Red. Kaczorowski B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN 978-83-01-15551-3

 67. Górski M., Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska według stanu prawnego na koniec stycznai 2009, Poznań, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, ISBN 978-83-89696-62-2

 68. Grzymkowski J., Walory przyrodnicze Wybrzeża Gdańskiego, Toruń, Wydawnictwo Aksjomat, 2004, ISBN 83-87329-56-8

 69. Hackel H., Spotkania z przyrodą. Pogoda i klimat, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-655-2

 70. Hawkes N., Ludzkość dziś i jutro, Warszawa, Wydawnictwo Philips Wilson, 2000, ISBN 83-7236-165-7

 71. Hoppe L., Sternicka A., Przyroda w mieście. Zajęcia praktyczne e terenie, Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Tempu, ISBN 83-914576-4-8

 72. Howell L., Pogoda i klimat, Warszawa, Oficyna Imbir, 2006, ISBN 83-60334-05-6

 73. Idole E., Bines T., Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Przewodnik dla praktyków i ich szefów, Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2004, ISBN 83-87846-41-4

 74. Integralna ochrona przyrody, red. Grzegorczyk M., Kraków, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007, ISBN 978-83-918914-9-0

 75. Janowski I., Wycieczki szkolne, Kielce, Wydawnictwo Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2002, ISBN 83-915355-4-1

 76. Jarosz I., Polska. Piękno naszej przyrody. Atlas, Kraków, Wydawnictwo Biały Kot, 2009, ISBN 978-83-7652-009-4

 77. Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław, Agencja Wydawniczo- Reklamowa „Filar”, 2005, ISBN 83-917518-3-X

 78. Juliszewski T., Zając T., Biopaliwo rzepakowe, Poznań, Wydawnictwo PWRiL, 2007, ISBN 978-83-09-99001-7

 79. Kampinoski park narodowy, red. Skawska K., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-497-8

 80. Karolczuk- Kędzierska M., Parki narodowe Polski. Przewodnik, Kraków, Wydawnictwo Kluszczyński, 2008, ISBN 978-83-7447-077-3

 81. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, red. Baturo W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN 978-83-01-15654-1

 82. Khan S., Rogers K., Dzikie kwiaty. Poradnik wycieczkowy, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olesiejuk, 2007, ISBN 978-83-7512-390-6

 83. Kistowski M., Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych, Gdańsk – Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004, ISBN 83-89290-38-3

 84. Kłosowscy S. i G., Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-248-6

 85. Knaflewska  J., Ekologia i ochrona  środowiska, Poznań, Wydawnictwo Publicat, ISBN 83-7341-992-8

 86. Kobojek E., Kobojek S., Rdzany Z., Ziułkiewicz M., Ilustrowana Księga Polski. Środowisko Przyrodnicze, Wydawnictwo Pascal, 2003, ISBN 83-7304-196-6

 87. Kobojek E., Kobojek S., Rdzany Z., Ziułkiewicz M., Polska. Środowisko przyrodnicze, Bielsko- Biała, Wydawnictwo Pascal, 2005, ISBN 83-7304-520-1

 88. Kokurewicz D., Ekologia. Atlas ilustrowany, Wrocław, Wydawnictwo EUROPA, 2006, ISBN 83-7407-044-7

 89. Korbel J., Człowiek i las. O ochronę Puszczy Białowieskiej, Lipsk- Białowieża, Wydawnictwo Pracowni Architektury Żywej, 2005

 90. Kowal A.L., Świderska- Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, ISBN 978-83-01-15871-2

 91. Kowalczak P., Zagrożenia związane z deficytem wody, Poznań, Wydawnictwo Kurpisz, 2008, ISBN  978-83-75249-79-8]

 92. Kozłowski M.W., Owady Polski. Chrząszcze, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-784-9

 93. Krajewski P., Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, 2007, ISBN 978-83-7299-528-5

 94. Kruszewicz A.G., Pomagamy ptakom, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2005, ISBN 83-7073-410-3

 95. Kruszewicz A.G., Poznajemy ptaki wokół nas, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-541-8

 96. Krzewy leśne. Młody obserwator przyrody. , red. Liszewska J., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-485-5

 97. Krzyściak- Kosińska R., Kosiński M., Tajemnice przyrody Polski, Poznań, Wydawnictwo Publicat, 2009, ISBN 978-83-245-0175-5

 98. Kujawa- Pawlaczyk J., Pawlaczyk P., Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin w lasach, Świebodzin, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2003, ISBN 83-87846-28-7

 99. Łabno G., Słownik Szkolny. Ekologia. Gimnazjum i liceum, Kraków, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2009, ISBN 978-83-7653-032-1

 100. Łuniewski A., Łuniewski S., Azbest. Historyczne obciążenie z XX wieku, Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2009, ISBN 978-83-61643-28-9

 101. Matricon J., Woda cenniejsza niż złoto, Warszawa, 2000, ISBN 83-89221-942

 102. Metale ciężkie w środowisku.Prace instytutu ekologii terenów uprzemysłowionych, red. Pławiczki S., Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2008, ISBN 978-83-88771-96-5

 103. Michałowski A., Informacja w ekosystemach, Białystok, Agencja Wydawniczo- Edytorska EkoPress, 2007, ISBN 978-83-924351-3-6

 104. Migała k., Migoń P., Jak zmienia się klimat, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, ISBN 83-7384-149-0

 105. Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów, red. Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z.J., Mirek Z., Kraków, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2002, ISBN 83-901236-9-X

 106. Murphy G., Globalne ocieplenie, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-647-7

 107. Myślistwo. Młody obserwator przyrody, red. Zduńska A., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-641-5

 108. Narwiański park narodowy, red. Wierzba K., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-498-5

 109. Natura. Kolekcja pierwsze kroki, Warszawa, Wydawnictwo Grafa, 2008, ISBN 978-83-7487-099-3

 110. Nawara Z., Flora Polski. Rośliny łąkowe, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2006, ISBN 83-7073-397-2

 111. Nasza Planeta. Ilustrowana Encyklopedia Szkolna, red. Bienias M., Stasia D., Siczek B., Łódź, Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, 2001, ISBN 83-7071-145-6

 112. Newson J.E., Świat Natury. Katastrofy, Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawniczo- Handlowe ARTI, 2004, ISBN 83-89725-00-2

 113. Niedzielski P., Narzędzia i koncepcje analizy specjacyjnej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, ISBN 978-83-232178-7-9

 114. Niezwykłe życie roślin, red. Zalewski P., Warszawa, Wydawnictwo  Carta Blanca, 2009, ISBN 978-83-61444-53-4

 115. O’Neil, Gaff J., Ciekawe dlaczego gąsienice zmieniają się w motyle i inne pytania na temat owadów, pajęczaków i gadów, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olejsiuk, 2009, ISBN978-83-7626-397-7

 116. O’Neill A., Gaff J., Ciekawe dlaczego ptaki fruwają i inne pytania  na temat ptaków i koni, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Oleisjuk, 2009, ISBN 978-83-7626-398-4

 117. O zachowaniu się w lesie. Młody obserwator przyrody, red. Szwedler I., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-521-0

 118. Obserwuję i poznaję. Owady, red. Domaniewska A., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2005, ISBN 978-83-7073-749-8

 119. Obserwuję i poznaję. Pogoda, red. Jędrzejczak M., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-750-4

 120. Obserwuję i poznaję. Ptaki, red. Domaniewska A., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-627-9

 121. Ocal planetę. Poradnik młodego ekologa, red. Wojtuszewska L., Kubacka J., Zmrok P., Poznań, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61804-50-5

 122. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski, red. Tomiałojcic L., Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, 1993, ISBN 83-901-236-0-6

 123. Odkrywamy świat przyrody. Idziemy do lasu, red. Wernsing- Bottmeyer B., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-7073517-3

 124. Odkrywamy świat przyrody. Idziemy do parku, red. Wersieng- Bottmeyer B., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-7073-516-6

 125. Odkrywamy świat przyrody. Idziemy nad rzekę, red. Wernising- Bottmeyer B., MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-519-7

 126.  Odkrywamy świat przyrody. Jaka będzie pogoda?, red. Wernising- Bottmeyer B., MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-518-0

 127. Odkrywamy świat przyrody. Podpatrujemy owady i pająki, red. Domaniewska A., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-651-4

 128. Ojcowski park narodowy, red. Wierzbowski P., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza,2007, ISBN 978-83-7073-496-1

 129. Olaczek R., Polskie parki narodowe, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-573-9

 130. Paczuski R., Ochrona środowiska. Zarys wykładu, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta, 2008, ISBN 978-83-60186-72-5

 131. Panek M., Polska. Parki narodowe, Kraków, Wydawnictwo Kluszczyński, 2008, ISBN 83-89550-86-5

 132. Papuziński A., Życie. Nauka. Ekologia., Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, ISBN 83-7096-270-X

 133. Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Curie- Skłodowskiej, 2009, ISBN 978-83-227-2967-0

 134. Park. Młody obserwator przyrody, red. Nowak K., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-535-7

 135. Parlak M., Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego. Założenia, program, propozycje metodyczne, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005, ISBN 83-7173-089-6

 136. Paśko I., Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003, ISBN 83-7271-114-3

 137. Pieniński park narodowy, red. Zakrzewski M., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-568-5

 138. Pierwsza Biblioteka Wiedzy. Świat owadów, red. Szczepańska J., Warszawa, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ARTI CENTRUM,2007, ISBN 83-60803-68-4

 139. Pipe J., Nasza planeta. Co wpływa na klimat na Ziemi?, Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2009, ISBN 978-83-7632-029-8

 140. Planeta zwierząt, red. Kelly N., Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2008, ISBN 978-83-213-4548-2

 141. Podgórski W., Podstawy ekologii, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, ISBN 83-7011-621-3

 142. Polska. Parki narodowe, red. Szokalski M, Warszawa, Wydawnictwo Carta Blanca, 2009, ISBN 978-83-61444-22-0

 143. Polskie parki narodowe, red. Klimek M., Bielsko- Biała, Wydawnictwo Dragon, 2009, ISBN 978-83-61582-13-7

 144. Polskie parki narodowe, red. Włodarczyk- Gil K., Strzecha M., Warszawa, Wydawnictwo Egmont, 2008, ISBN 978-237-1963-2

 145. Polskie parki narodowe, Chorzów, Wydawnictwo Videograf II, 2008, ISBN 978-83-7183-601-5

 146. Prawo ochrony środowiska. Wybór przepisów, oprac. Rakoczy B., Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2003, ISBN 83-7285-135-2

 147. Przewodnik Collinsa. Drzewa. 1600 gatunków i odmian drzew rosnących w Europie, red. Maternicka G., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2009, ISBN 978-83-7073-643-9

 148. Przyroda polska, red. Klimek M., Bielsko- Biała, Wydawnictwo Dragon, 2009, ISBN 978-83-61582-16-8

 149. Przyrodniczy atlas Polski dla dzieci. Nad morzem, red. Olejnik S., Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, ISBN 978-83-7608-158-8

 150. Przyrodniczy atlas Polski dla dzieci. W górach, red. Olejnik S., Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, ISBN 978-83-7608-156-7

 151. Przyrodniczy atlas Polski dla dzieci. W lesie, red. Olejnik S., Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, ISBN 978-83-7608-157-1

 152. Refleksje u progu XXI wieku, red. Przychodzeń Z.J., Najder- Stefaniak K., Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2003, ISDN 83-7244-386-6

 153. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. Jaliniak M., Białystok, Agencja Wydawniczo- Edytorska Eko Press, 2009, ISBN978-83-924351-6-7

 154. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, red. Malina G., Poznań, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia  Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, ISBN 978-83-89696-67-3

 155. Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych, Warszawa, Wydawnictwo PAN, 2007, ISBN 978-83-87954-93-4

 156. Roszczypała J., Prawne środki ochrony środowiska w Polsce, Warszawa, Zakład Wydawniczy DrukTur, 1998, ISBN

 157. Rośliny chronione. Młody obserwator przyrody, red. Domaniewska K., Warszawa. MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-559-3

 158. Rozpoznawanie roślin w Polsce, red. Ilig J., Chorzów, Wydawnictwo Videograf II, 2009, ISBN 978-83-7183-739-5

 159. Rozpoznawanie zwierząt w Polsce, red. Ilig J., Chorzów, Wydawnictwo Videograf II, 2009, ISBN 978-83-7183-740-1

 160. Runo leśne. Młody obserwator przyrody, red. Liszewska J., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-484-8

 161. Sachanowicz K., Ciechanowski M., Nietoperze Polski, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-401-5

 162. Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W., Dotacje UE w inwestycjach ekologicznych Polski, Warszawa, Wydawnictwo  Europrimus Consulting, 2006, ISBN 83-924315-0-2

 163. Sej- Kolasa M., Podstawy zarządzania informacją o środowisku, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, ISBN 83-7011-597-7

 164. Sielman H., Co i jak. Pająki, Wrocław, Wydawnictwo ATLAS, 2005, ISBN 83-88917-08-0

 165. Singer D., Ptaki w lesie, parku i ogrodzie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ”Delta”, 2008, ISBN 978-83-7175-626-9

 166. Słowiński park narodowy, red. Zakrzewski M., MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-569-2

 167. Sowa W., Świetlikowa grota, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2003, ISBN 83-7318-180-6

 168. Starczewska A., Świat zwierząt, Kraków, Wydawnictwo AKSJOMAT,2008, ISBN 978-83-7118-600-4

 169. Stawicka J., Szymczak- Piątek M., Wieczorek J., Wybrane zagadnienia ekologiczne, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2004, ISBN 83-7244-583-4

 170. Steele P., Morris N., Barber N., Niebezpieczna planeta, Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2007, ISBN 978-83-60542-78-1

 171. Sto parków narodowych świata. Podróż przez sześć kontynentów, red. Talara M., Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olesiejuk, 2009, ISBN 978-83-7626-071-6

 172. Sto wyjątkowych miejsc. Zobacz, zanim znikną, red. Knudsen M.H., Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009, ISBN 978-83-7623-401-4

 173. Stonehouse B., Francis J., Zwierzęta naszych lasów, Poznań ,Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61237-78-5

 174. Stonehouse B., Francis J., Zwierzęta naszych ogrodów, Poznań ,Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61237-82-2

 175. Stonehouse B., Francis J., Zwierzęta naszych pól i łąk, Poznań ,Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61237-74-7

 176. Stonehouse B., Francis J., Zwierzęta naszych rzek i jezior, Poznań, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61237-86-0

 177. Symonides E., Ochrona przyrody, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, ISBN 978-83-235-0310-1

 178. Szczygielski K., Zarządzanie przestrzenią. Wybrane zagadnienia z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej, Opole, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2003, ISBN 83-88980-05-X

 179. Szymańska U., Zębek E., Prawo i ochrona środowiska- prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, ISBN 978-83-729-549-0

 180. Szwedler I., Nawara Z., Poznajemy rośliny chronione, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-422-0

 181. Świat zwierząt, red. Karpowicz T., Poznań, Wydawnictwo Ibis, 2009, ISBN 978-83-61237-19-8

 182. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. Graczyk A., Białystok- Wrocław, Wydawnictwo Eko Press, 2007, ISBN 978-83-924351-4-3

 183. Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, red. Radecki W., Wrocław, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 2006, ISBN 83-60644-01-2

 184. Tranda E., Jaroniewski W., Poznajemy zwierzęta chronione, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-421-3

 185. Tuszyńska L., Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,2003, ISBN 83-235-0108-4

 186. Vademecum młodego ekologa, Warszawa, Wydawnictwo bis, 2001, ISBN 83-88461-42-7

 187. Videau V., W lesie. Pytania i odpowiedzi dla 3-6 latków, Warszawa, Wydawnictwo REA, 2004, ISBN 83-7141-608-3

 188. Vogt R.C., Las deszczowy. Encyklopedia, Warszawa, Wydawnictwo BUCHMANN, 2009, ISBN 978-83-61048-82-4

 189. W krainie mchów i paproci. Młody obserwator przyrody, red. Domaniewska K., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-619-4

 190. Walker J., Zagrożona planeta, Warszawa, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004, ISBN 83-89822-02-4

 191. Ważne i ciekawe. Natura, red. Wójcik E., Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2009, ISBN 978-83-7632-008-3

 192. Ważne i ciekawe. Planeta Ziemia, red. Wójcik E., Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2009, ISBN 978-83-7632-007-6

 193. Weber B., Ciekawe dlaczego gąsienice tak dużo jedzą i inne pytania na temat cyklów życiowych, Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olesiejuk, 2009, ISBN 83-7423-830-5

 194. Wejner R., O tym jak do pięknej rzeki człowiek wpuścił brudne ściek, Warszawa, Wydawnictwo Liwona, 2005

 195. Wielka księga przyrody. 300 gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce, red. Ilig J., Chorzów, Wydawnictwo Videograf II, 2009, ISBN 978-83-7183-631-2

 196. Wielki atlas przyrodniczy, red. Rabion J., Zielona Góra, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2005, ISBN 83-7117-746-1

 197. Więckowski S., Ekologia ogólna, Bydgoszcz-Kielce, Oficyna Wydawicza Branta, 2008, ISBN 978-83-60186-81-7

 198. Wigierski park narodowy, red. Zakrzewski M., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-567-8

 199. Witkowska- Żuk L., Flora Polski. Atlas roślinności lasów, Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2008, ISBN 978-83-7073-649-1

 200. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008,t.1, ISBN 978-83-01-14671-9

 201. Wolański N., Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008,t.2, ISBN 978-83-01-14864-5

 202. Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, red. Papuziński A., Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999, ISBN 83-7096-304-8

 203. Wyler R., Greenpeace. O tym jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat, Warszawa, Wydawnictwo BukRower, 2009, ISBN 978-83926387-4-2

 204. Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi i innymi antropogennymi zanieczyszczeniami organicznymi, ich analityka, monitoring i usuwanie, red. Andrzejewski P., Poznań, Wydawnictwo Futura, 2005, ISBN 83-60055-03-3

 205. Zapytaj misia o klimat. Czy pogoda jest zawsze czy tylko czasami?, Warszawa, Wydawnictwo Book Mouse, 2008, ISBN 978-837672749-9

 206. Zaręba D., Ekoturystyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN 978-83-01-14840-9

 207. Zarządzanie gospodarka odpadami. Nadzór nad wykonywaniem i odpowiedzialność z tytułu niewykonywania obowiązków określonych prawem, red. Lemański J.F., Zabawa S., Poznań, Wydawnictwo Futura, 2007, ISBN 978-83-60055-21-1

 208. Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniczno- organizacyjno- prawne aspekty gospodarki odpadami, red. Lemański J.F., Zabawa S., Poznań, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2008, ISBN 978-83-89696-99-1

 209. Zarządzanie środowiskiem. red. Nowak Z., Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001, t.1, ISBN 83-7335-075-6

 210. Zarządzanie środowiskiem, red. Nowak Z., Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001, t.2, ISBN 83-7335-125-6

 211. Zarządzanie środowiskiem, red. Poskrobko B., Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, ISBN 978-83-208-1713-3

 212. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Ochrona środowiska naturalnego , Warszawa, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, 2007, t. 1, ISBN 978-83-204-3142-1

 213. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, 2007, t.2, ISBN 978-83-204-3142-1

 214. Zawadzka D., Sławski M., Spotkania z przyrodą. Las., Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2007, ISBN 978-83-7073-369-8

 215. Zawadzki M., Kolektory słoneczne. Pompy ciepła na tak, Warszawa, Wydawnictwo Zawadzki, 2003, ISBN 83-918540-0-0

 216. Zieliński S., Skażenia chemiczne w środowisku, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, ISBN 978-83-7493-367-4

 217. Zięba S., Perspektywy ekologii człowieka, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, ISBN 837363642-0

 218. Zimny H., Ekologia miasta, Warszawa, Agencja Reklamowo- Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2005, ISBN 83-89961-30-X

 219. Zimny H., Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring, Warszawa, Agencja Reklamowo- Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2006, ISBN 83-89961-82-2

 


arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi