Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13, tel./fax (0-24) 721-22-15
leczyca@pbw.lodz.pl

 

Czasopisma prenumerowane w Filii PBW w Łęczycy
 w 2019 r.

 

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Bliżej Przedszkola
 3. Biuletyn IPN
 4. Charaktery
 5. Dyrektor Szkoły
 6. Edukacja i Dialog
 7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 8. Geografia w Szkole
 9. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 10. Polonistyka
 11. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 12. Przyroda Polska
 13. Remedium
 14. Świetlica w Szkole
 15. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 16. Wychowanie na co Dzień
 17. Wychowanie w Przedszkolu
 18. Życie Szkoły