Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Lekcja Enter

(ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący ich kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEiN).

Realizatorem szkoleń w 12 województwach, w tym w województwach: lubelskim, łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 3 tys. nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”.

Nasz projekt grantowy „Nowoczesny nauczyciel – szkolenia TIK”  jest realizowany od 10 stycznia 2023 r. do końca czerwca 2023 r.

Przystąpienie do projektu „Lekcja:Enter” przez nauczycieli danej szkoły  jest  wypełnieniem  jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023: „Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych”.

Ponadto projekt „Lekcja:Enter” koreluje z rządowym programem „Aktywna tablica”. Ułatwia otrzymanie przez szkołę wsparcia finansowego z programu „Aktywna tablica” i wypełnienie zobowiązań szkoleniowych w tym programie.

Do kogo skierowany jest projekt?

Do projektu mogą zgłaszać się  indywidualnie lub zbiorowo nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z przedmiotów ogólnokształcących z 4 grup przedmiotowych ( edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, przedmioty artystyczne).

W tej edycji projektu (VIII) nie szkolimy informatyków.

 Ile trwają szkolenia?

Szkolenie nauczycieli trwa 18 godzin lekcyjnych, na które składają się 16,2 godziny szkolenia online z trenerem oraz 1,8 godziny pracy własnej na platformie projektu (nagrane webinarium).

Program szkolenia „Lekcja:Enter.zip!”:

Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych przewiduje się 4 spotkania online z trenerem (moduły):

 • Wspólne uczenie się online i elektroniczne zasoby edukacyjne. Wprowadzenie do szkolenia (szkolenie – 205 minut / 4,5 godz. lekcyjnych),
 • Aktywizujące metody wspierane TIK (szkolenie – 180 minut / 4 godz. lekcyjne),
 • Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów (szkolenie – 210 minut / 4,67 godz. lekcyjnych),
 • Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii (szkolenie – 135 minut / 3 godz. lekcyjne),

I jeden moduł jako praca własna uczestnika
 • "Jak wykorzystać TIK na lekcji? Praca   własna na platformie „lekcjaenter.pl" (nagranie webinarium – 80 minut/1,8 godz. lekcyjnych).

 

Aby zaliczyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie wystarczy osiągnąć próg frekwencji 60%, nie ma obowiązku, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach projektu „Lekcja:Enter”:
 • pisania scenariuszy zajęć,
 • przeprowadzania tzw. lekcji obserwowanych.

Gdzie odbywają się szkolenia?

 • szkolenia odbywać się będą wyłącznie online!

Jak zgłosić się do projektu? 

 • Nauczyciele do projektu zapisują się sami lub za pośrednictwem swojej szkoły (lista zbiorcza):
 • podanie Nazwiska i Imienia        
 • podanie swojego adresu e-mail
 • podanie nazwy i nr RSPO szkoły
 • wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji

Po wykonaniu trzech pierwszych punktów nauczyciel zostaje zapisany na Platformie „Lekcja:Enter” - https://lekcjaenter.pl/

Na podany przez nauczyciela adres e-mail otrzyma on  link aktywacyjny pozwalający mu dokończyć rejestrację na platformie projektu

Gdzie wysłać zgłoszenie na szkolenie?

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe należy przesyłać na adres e-mail: lodz@oswiata-solidarnosc.pl

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji należy przesłać (skan) na adres e-mail: lodz@oswiata-solidarnosc.pl

lub tradycyjną pocztą na nasz adres.

Załączniki:


Więcej informacji o projekcie na stronie https://lekcjaenter.pl/ lub http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl
 

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2023