Oferty 

Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

województwa łódzkiego


wodnlodz wodnpio
wodnsieradz wodnskierwodnlodz

OFERTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
W OKRESIE PRACY ZDALNEJ PLACÓWEK

·         Zapraszamy Nauczycieli do korzystania z przygotowanych przez konsultantów ds. informatyki linków i materiałów, które mogłyby być inspiracją i wsparciem w realizacji  zdalnego nauczania. Materiały są dostępne na naszej platformie Moodle ewodn.pl w dziale Edukacja Informatyczna w kursie o nazwie "Propozycje zasobów i narzędzi do wykorzystania w e-nauczaniu". Dostęp do kursu możliwy jest po zalogowaniu się jako Gość. 

·         Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi informuje, że w związku z brakiem możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych proponuje Nauczycielom udział w BEZPŁATNYCH szkoleniach on-line na naszej platformie Moodle. Prosimy o zapoznanie się z listą dostępnych kursów. Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz on-line na naszej stronie lub jako załącznik w mailu do organizacja@wodn.lodz.pl.

LISTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (ON-LINE)

Nr  projektu

Tytuł formy doskonalenia

Koordynator projektu

Kontakt z koordynatorem

27

Zakończenie stażu nauczyciela stażysty - sprawozdanie z efektami rozwojowymi

Anka Pilichowska

apilichowska@gmail.com

33

Zakończenie stażu nauczyciela kontraktowego - sprawozdanie z efektami rozwojowymi

Anka Pilichowska

apilichowska@gmail.com

38

Zakończenie stażu nauczyciela mianowanego - sprawozdanie z efektami rozwojowymi

Anka Pilichowska

apilichowska@gmail.com

42

Dynamiczna dydaktyka w praktyce szkolnej

Kinga Gałązka

kinga.galazka@onet.pl

44

Przyjazne ocenianie – dowiedz się więcej

Kinga Gałązka

kinga.galazka@onet.pl

45

Metody uwalniania aktywności uczniów zdolnych

Kinga Gałązka

kinga.galazka@onet.pl

50

Znane i nieznane metody i techniki aktywizujące uczących się

Kinga Gałązka

kinga.galazka@onet.pl

59

Sojusznicy czy wrogowie – efektywna współpraca nauczyciela z rodzicami

Mirosława Matczak

mirka.matczak@op.pl

61

Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w procesie edukacyjnym i wychowawczym

Barbara Papierz

bpapierz@ewodn.pl

68

Jak pomóc dziecku efektywnie zdobywać wiedzę?

Mirosława Matczak

mirka.matczak@op.pl

69

Otwarty umysł – rozwijanie aktywności twórczej dziecka

Mirosława Matczak

mirka.matczak@op.pl

108

Kalendarz muzyczny w przedszkolu – muzyka w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Beata Huzarska

bhuzarska@ewodn.pl

132

Dyslexia in the English classroom – a route to successorfailure

Joanna Bechcińska

aisa8@op.pl

133

Culture in the classroom – jak kształtować kompetencje interkulturowe na lekcjach języka angielskiego

Joanna Bechcińska

aisa8@op.pl

167

Wykorzystanie otwartych zasobów internetowych na zajęciach edukacyjnych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Kinga Gałązka

kinga.galazka@onet.pl

170

Holizm w kształceniu matematyczno-przyrodniczym

Kinga Gałązka

kinga.galazka@onet.pl

235

Akademia Młodego Wychowawcy

Barbara Papierz

bpapierz@ewodn.pl

249

Info-TEKA – warsztaty komputerowe dla nauczycieli „Kody QR w szkole”

Anka Pilichowska

apilichowska@gmail.com

262

Zaprzyjaźnij się z pytonem – programowanie w języku Python cz.2

Paweł Mateja

pmateja@ewodn.pl

254

Programowanie w klasie IV-VIII – Scratch

Magda Murowaniecka

murowaniecka@gmail.com

272

Inkscape – darmowy edytor grafiki komputerowej

Magda Murowaniecka

murowaniecka@gmail.com

500

Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Narzędzia e-nauczania

Magda Murowaniecka

murowaniecka@gmail.com

499

Zajęcia zdalne z wykorzystaniem MS Office 365

Paweł Mateja

pmateja@ewodn.pl

 

wodnpio

OPIS DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH PODJĘTYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  OD 13 MARCA DO 6 IV

WODN w Piotrkowie Trybunalskim w okresie czasowego zamknięcia szkół podjął wiele działań o charakterze informacyjno- edukacyjnym, których celem było wsparcie nauczycieli, a w związku z tym i uczniów.

Działalność informacyjno edukacyjną prowadzono za pośrednictwem  piotrkowskich mediów, strony internetowej Ośrodka i profilu na facebooku. 

Działalność informacyjno-edukacyjna w mediach

-        w radio Strefa FM przeprowadzono wywiad z konsultantką z naszego Ośrodka na temat zdalnego nauczania, zasad samodzielnej pracy w domu,  mnemotechnik i zasad higieny pracy umysłowej.;

-        na portalu epiotrkow ukazał się artykuł poświęcony tej tematyce, napisany przez konsultantke w WODN w Piotrkowie Trybunalskim;

-        w "Tygodniu Trybunalskim" ukazał się wywiad przeprowadzony z konsultantka z naszego Ośrodka.

 

Działalność informacyjno-edukacyjna na stronie internetowej i facebooku

Na stronie i profilu na facebooku systematycznie ukazywały się komunikaty MEN, KO w Łodzi i UM Województwa Łódzkiego, a także informacje o darmowych materiałach udostępnianych przez różne wydawnictwa czy instytucje.

Konsultanci i doradcy metodyczni opracowali ciągle uaktualnianą listę (z krótkim opisem) przydatnych w  nauczaniu na odległość aplikacji, narzędzi i platform oraz  metod, która została zamieszczona na profilu na facebooku. 

Na profilu na facebooku  zamieszczono także gotowe narzędzia – padlety, scenariusze  lekcji i webquestu do pracy zdalnej.

Konsultanci nagrali 14 tutoriali (filmów instruktażowych) prezentujących zasady korzystania z różnych aplikacji i platform.

Konsultanci  i doradcy metodyczni prowadzili konsultacje telefoniczne i mailowe.

Do wszystkich szkół objętych działaniem Ośrodka zostały wysłane e-maile z zaproszeniem na konsultacje e-mailowe i telefoniczne oraz informacją na temat materiałów metodycznych dostępnych na profilu WODN na facebooku.

 Działania planowane:

Kontynuowanie podjętych o tej pory działań.

W kwietniu WODN w Piotrkowie Trybunalskim planuje uruchomienie kursów i warsztatów realizowanych w formie e-learningowej. Do tego celu zostanie wykorzystana platforma e-learningowa Ośrodka i darmowe platformy do komunikacji.

W maju zostanie zorganizowana zdalna sesja popularno-naukowa poświecona tematyce ekologicznej.

W kwietniu i maju zostanie przeprowadzona akcja "Nauczyciele dla Jana Pawła II" zaplanowana w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.

 

 Dokładny wykaz działań na profilu WODN w Piotrkowie Trybunalskim na facebooku (link do profilu WODN w Piotrkowie Trybunalskim na facebooku: https://www.facebook.com/WODN-Piotrk%C3%B3w-Trybunalski-485181811504974/)

 

Linki do filmików instruktażowych znajdujących się na naszym profili na facebooku (konsultanci z Ośrodka nagrali 14 filmów instruktażowych):

·         Padlet  (wirtualna tablica, na której  możemy umieszczać wiadomości i zadania dla uczniów, materiały edukacyjne, pliki, prezentacje, linki, zdjęcia filmy; umożliwia kontakt, otrzymywanie informacji zwrotnej  oraz współpracę miedzy nauczycielem i uczniami) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/560465497891054/

·         Quizlet ( darmowa platforma umożliwiająca tworzenie elektronicznych fiszek, które mogą być podstawą zestawu ciekawych ćwiczeń) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/766362417224244/

·         Quizizz (darmowa platforma do tworzenia testów i quizów, które można rozwiązać online oraz wydrukować kartę pracy) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/514543772791220/

·         Kahoot! (darmowa platforma do tworzenia testów i quizów) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/206964277311021/

·         Edpuzzle (darmowe narzędzie umożliwiające przygotowanie interaktywnych filmów dostosowanych do konkretnych potrzeb i celów edukacyjnych  – do gotowego filmu można dodać np. pytania, quiz,  narrację) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/911633532618850/

·         Flipgrid (darmowe narzędzie do tworzenia wirtualnej klasy video, umożliwiającej prowadzenie dyskusji i kontakt z uczniami w formie krótkich filmów video)  https://www.facebook.com/485181811504974/videos/205081683915073/

·         LearningApps.org (darmowa aplikacja do tworzenia zadań i gier dla uczniów, m.in. łączenie w pary, linia czasu, wisielec, milionerzy, zadania z lukami, krzyżówki)

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/545284972782122/

·

          Formularze Google (wystarczy mieć konto Google - adres na gmail.com -  co umożliwia dostęp do różnych aplikacji Google, np. do dysku, na którym znajdują się m. in.  formularze, które mogą być wykorzystane do stworzenia formularza z serią zadań, ćwiczeń i testów dla uczniów) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/2265516477089789/

·         Classtools (darmowe narzędzie do tworzenia gier, zadań i elementów interaktywnych) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/254911115676188/?epa=SEARCH_BOX

·         Aplikacje do tworzenia ciekawych zadań (avatarów, krzyżówek tradycyjnych i obrazkowych, kolorowych QR kodów, QR kodów do zamalowania, pytań do przeprowadzenia burzy mózgów online) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/206686947417365/

·         Genial.ly cz. 1 - opis tworzenia gry Trivial i interaktywnej grafiki  (narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji, grafik i gier)

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/2948894721820690/

·         Vovaroo (darmowe narzędzie do tworzenia nagrań dźwiękowych) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/246609259805214/

·         Aplikacje do tworzenia puzzle, trimino  i scenek komiksowych https://www.facebook.com/485181811504974/videos/199769194655070/

·         Genial.ly cz. 2 - opis tworzenia gry Memory (narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji, grafik i gier) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/513085642715667/

 


wodnsieradz
Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

Szanowni Państwo, prezentujemy kilka refleksji po dziesięciu dniach zmagania się, nas nauczycieli, ze zdalnym nauczaniem. Może odnajdziecie tu swoje doświadczenia, a może utwierdzicie się w przekonaniu, że idzie wam o niebo lepiej. Jakkolwiek jest, jest po nowemu.

Organizacja zdalnego nauczania
w świetle oczekiwań i możliwości nauczycieli, rodziców, uczniów

W poniższej tabeli zestawiłam zadania sprawdzające treści z podstawy programowej oraz ilość punktów, które można było zdobyć i ilość punktów zdobytych przez Ciebie. Proszę przeanalizuj, które zadanie nie sprawiło Ci problemu a nad czym musisz jeszcze popracować. W uwagach znajdziesz informacje ode mnie dotyczące zadań otwartych.

Oceń sam/sama czy ilość zdobytych punktów i procent wyniku jest dla Ciebie satysfakcjonujący. Pomyśl, jak wyglądała Twoja praca z arkuszem, czy przestrzegałaś zasad, czy wykorzystałaś maksymalnie czas.

 

Informacja dla ucznia o wyniku próbnego egzaminu z matematyki

Informacja dla ucznia o wyniku próbnego egzaminu z języka polskiego

Informacja dla ucznia o wyniku próbnego egzaminu z języka angielskiego

Zdrowie psychiczne naszych dzieci jest ważniejsze niż ich wyniki w szkole. Takiej treści post krąży po internecie pośród tysięcy innych – okolicznościowych. Okoliczność to zdalna szkoła, której kilkanaście milionów Polek i Polaków doświadcza od trzech tygodni, jak kraj długi i szeroki. Trudno powiedzieć, kto najboleśniej. Chyba jednak my, nauczyciele. Bo to nam kazano, ale także z własnego, niewypalonego poczucia misji zobowiązaliśmy się, zbudować rakietę i polecieć w kosmos. Elon Musk i NASA mieli na przygotowania wiele lat. My z projektem podboju kosmosu ruszyliśmy 16 marca 2020 r. a już 23 marca weszliśmy na orbitę okołoziemską. Tylko co jakiś czas daje się słyszeć: Houston, we have a problem. Dlatego post winien brzmieć: Zdrowie psychiczne naszych dzieci, nauczycieli naszych dzieci, jest ważniejsze niż ich wyniki w szkole. Nie ma w tym sformułowaniu niedorzeczności. Od lat utrwaliło się, że szkoła stoi wynikami nauczycieli. Mierzenia jakości, ewaluacje, pomiary, rankingi, tendencje, dotacje, progresja skoncentrowane na nauczycielach – jak ogar na zającu, były i są tego dowodem.

Drodzy Nauczyciele, Państwo Dyrektorzy

W tym wyjątkowym, z wielu względów czasie, chcemy być z Wami i wspierać, jak tylko to możliwe. W obliczu niebywałej rewolucji – organizacji zdalnego nauczania i organizowania w tych warunkach dydaktyki, oceniania nadto podtrzymywania na duchu uczniów zebraliśmy poniżej garść naszych nieśmiałych sugestii dotyczących oceniania w kontekście całego procesu. Wśród nas jest wielu czynnych nauczycieli, dlatego mamy śmiałość coś zaproponować:

 

OCENIANIE w nauczaniu zdalnym - nasze propozycje

Sytuacja kryzysowa spowodowała, że dzieci i młodzież muszą pozostać w domach. My, nauczyciele, możemy w tym czasie wspierać Ich w procesie samokształcenia. Liczne komunikatory umożliwiają łączność i przesyłanie materiałów. Ze strony WODN na początek maleńka propozycja, do przekazania  Państwa dzieciakom.


wodnskier

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
w okresie pracy zdalnej placówek oświatowych

Dla nauczycieli:

1.       Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń na naszej Platformie szkoleniowej MOODLE: http://www.wodnmood.aplus.pl/

Dla nauczycieli, rodziców, uczniów:

1.       Muzeum Narodowe w Warszawie

Prezentuje Ofertę edukacyjną on-line na czas kwarantanny w zakładce Edukacja

1.    Domowe warsztaty dla najmłodszych.

2.    Lekcje muzealne on-line.

3.    Dział Edukacji w czasie kwarantanny

2.       Muzeum Historii Żydów Polskich Polin proponuje liczne wydarzenia i spotkania wirtualne
na stronie:  https://polin.pl/pl/nasze-portale

Jednym z aktualnych wydarzeń w zakładce „Nasze portale” jest wystawa pt.:

 „Polscy Sprawiedliwi – przywracanie pamięci”

3.       Proponujemy także wykorzystać inne możliwości w ramach zdalnego nauczania, np. jako zadanie domowe lub ilustrację do kolejnych lekcji historii:

Wirtualne zwiedzanie największych i najbardziej znanych muzeów i galerii umożliwia aplikacja Google Arts & Culture. Można ją otworzyć w przeglądarce w komputerze. Dzięki niej zajrzymy do ponad 1200 muzeów i galerii z całego świata, tych najsłynniejszych i tych mniej znanych. Możemy zrobić sobie wirtualny spacer po:

  • legendarnym gmachu Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, 
  • Galerii Uffizi we Florencji,
  • The J. Getty Museum w Los Angeles czy nawet
  • Teatrze Bolszoj w Moskwie
  • zbiory japońskiego Muzeum Narodowego w Kioto
  • graffiti na Murze Berlińskim - tzw. East Side Gallery.

Ponadto Google Arts & Culture pokazuje też tzw. wirtualne wystawy, np. dziennik Fridy Kahlo z jej zapiskami i rysunkami albo multimedialną ekspozycję o historii paryskiego Muzeum d'Orsay

Aplikacja działa w ramach Google Street View. Dzięki technologii 3D i panoramicznym zdjęciom możemy poruszać się po wnętrzach danej galerii czy muzeum za pomocą myszki, jak byśmy byli tam na żywo. Możemy też oczywiście przeglądać kolekcje, dzieła sztuki.

4.       W związku z prowadzeniem nauki zdalnej wiele platform edukacyjnych udostępnia swoje zasoby nieodpłatnie. Wartym polecenia dla osób pracujących z dzieckiem w wieku  przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (i nie tylko)  jest twinkl.

Polski twinkl to baza różnorodnych materiałów dydaktycznych, które zdecydowanie warto wykorzystać  w nauczaniu na odległość  - szybki przewodnik i materiały w  linku Bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przebogatą, różnorodną i atrakcyjną ofertą Twinkl. Materiały można pobierać, drukować, dzięki czemu mały uczeń będzie działać, tworzyć, grać, bawić się i uczyć bez komputera

5.      Zapraszamy na stronę Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach: http://www.wodnskierniewice.eu/

A tu do:

·        Wirtualnego Magazynu Oświatowego

·        Publikacji nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

·        Pedagogiki twórczości

·        Programów promujących zdrowie i wielu innych

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © -2020