Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 37, tel./fax 042 215-26-70
pabianice@pbw.lodz.pl

USŁUGI

Nasza oferta obejmuje wspieranie działalności bibliotek szkolnych, wspomaganie nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, propagowanie wiedzy o regionie, promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Zamierzenia realizujemy poprzez:

 • Organizowanie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy.

 • Uczenie i propagowanie kultury czytelniczej wśród najmłodszych w ramach akcji  „Drzwi Otwarte dla Przedszkolaka”.

 • Organizowanie konferencji, warsztatów i lekcji otwartych dla nauczycieli / działania realizowane we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach /.

 • Przygotowanie prezentacji nowości oświatowych na szkolenia Rad Pedagogicznych.

 • Organizowanie konkursów o różnej tematyce.

 • Uczestniczenie w programie „Cała Polska czyta dzieciom”.

 • Opracowywanie zestawień bibliograficznych.

 • Realizowanie praktyk zawodowych dla studentów.

 • Prezentowanie wystaw nowości wydawniczych oraz wystaw tematycznych.

 • Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich typów szkół.

Proponujemy tematy:

 • Zasady korzystania z katalogu on-line /dla gimnazjum i szkół  ponadgimnazjalnych/

 • Bibliografia załącznikowa /dla maturzystów /

 • Historia książki /dla klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych /

 • Exlibris – znak właściciela książki /dla klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych /

 • Janusz Korczak – człowiek i pedagog /dla szkół podstawowych i gimnazjów /

 • Bajkoterapia – zajęcia biblioterapeutyczne / dla przedszkoli i szkół podstawowych /

 • Zajęcia z cyklu „Wiedza o kulturze” /dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych /

 • Inne zaproponowane przez nauczyciela

Polecamy usługi:

 • Audiowizualne /udostępnianie płyt CD/DVD oraz kaset VHS o charakterze edukacyjnym/

 • Kserograficzne

 • Bezpłatny dostęp do Internetu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


Zajęcia z uczniami

Konkursy dla młodzieży

Konferencje dla nauczycieli
 

arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi