Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 37, tel./fax 042 215-26-70
pabianice@pbw.lodz.pl

Nowości w zbiorach Filii PBW w Pabianicach

Czerwiec 2011 r.

Uwaga: Niektóre pozycje, mogą być dostępne dopiero po ich opracowaniu.
 

Pedagogika. Dydaktyka. Szkolnictwo 

 1. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray. Gdańsk : GWP, 2010. Sygn.  52013

 2. Bajki przedszkolaka : 5-6 lat. Kraków : Zielona Sowa, 2011. Sygn. 52174 

 3. Czytanie ze zrozumieniem : uwarunkowania rodzinne / Monika Jurewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Sygn. 52018

 4. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. Kraków : „Impuls”, 2011. Sygn. 52177

 5. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. Sygn. 52103 Czyt.F

 6. Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. Warszawa : CeDeWu – Wydawnictwa Fachowe, 2010/2011. Sygn. 51988

 7. Edukacja i nierówności społeczne : studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji / Tomasz Gmerek. Kraków : „Impuls”, 2011. Sygn. 52142

 8. Edukacja i sfera publiczna : idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej / Henry A. Giroux, Lech Witkowski. Kraków : „Impuls”, 2010. Sygn. 51989 Czyt.D

 9. Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki : zagadnienia prawne : teoria i praktyka / Magdalena Czuba-Wąsowska, Katarzyna Mańko. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. Sygn. 52106 Czyt.D

 10. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – autonomia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. Kraków : Wydaw. UJ, 2010. Sygn. 51805, 51809

 11. Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Zawiślak. Warszawa : Difin, 2011. Sygn. 52182

 12. Kartki z pozytywną energią / Alicja Curyło. Kielce : Wydaw. Jedność, 2010. Sygn. 52113

 13. Kultura szkoły : w poszukiwaniu nieuchwytnego / Adrjan Beata. Kraków : „Impuls”, 2011. Sygn. 52184

 14. Materiały metodyczne do podręcznika Pedagogika tom 1-3 / red. nauk. Beata Owczarska. Gdańsk : GWP, 2010. Sygn. 49359

 15. Nauczyciel na polach humanizacji edukacji / Włodzimierz Prokopiuk. Kraków : „Impuls”, 2010. Sygn. 51997

 16. Nie jest źle być słabym uczniem : jak sobie radzić ze szkolnymi problemami dzieci / Heidemarie Brosche. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Sygn. 52150 Czyt.D

 17. Nowoczesne uczenie się albo ściąga z metodyki pracy umysłowej : pradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. Warszawa : Veda, 2010. Sygn. 51998

 18. Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2011. Sygn. 52120

 19. Od manualizmu do pedagogiki pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. Warszawa : Difin, 2010. Sygn. 52002

 20. Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów / Red. nauk. Anna Sajdak,  Danuta Skulicz. Kraków : Wydaw. UJ, 2010. Sygn. 52121

 21. Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Red. Bogusław Śliwerski. Gdańsk : GWP, 2010. Sygn. 49359, 52015

 22. Pedagogika ignacjańska : historia, teoria, praktyka / red. nauk. Anna Królikowska. Kraków : „Ignatianum”, 2010. Sygn. 52122 Czyt.D

 23. Polska szkoła w cieniu IV RP / Włodzisław Kuzitowicz. Łódź : WSP, 2010. Sygn. 51931

 24. Poradnictwo kariery : systemy i sieci. / Marcin Szumigraj. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. Sygn. 52155

 25. Praktyka ewaluacji w szkole : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. Warszawa : Wolters Kluwer, 2010. Sygn. 52157

 26. Psychologia eventów / Jakub B. Bączek. Warszawa : Wydawnictwo Stageman, 2011. Sygn. 52159

 27. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka. Red. Teresa Parczewska. Lublin : Wydaw. UMCS, 2010. Sygn. 52039

 28. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. Krzysztof Hirszel [i in.] Warszawa : Difin, 2010. Sygn. 52160

 29. Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów : zajęcia relaksujące : „160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III” / Jadwiga Stasica. Kraków : „Impuls”, 2010. Sygn. 52016, 52017 Czyt.D

 30. Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność / Pod red. Doroty Pauluk.  Kraków : „Impuls”, 2010. Sygn. 52041

 31. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. Sygn. 52165

 32. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek, 2010. Sygn. 51886

 33. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / Red. nauk. Barbara Wojnarowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52208

 34. Utwór muzyczny jako środek dydaktyczny na lekcji języka polskiego / Mateusz Kołodziej. Gdynia : Nova Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2010. Sygn. 52043

 35. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera.Lublin : Wydaw. UMCS, 2010. Sygn. 52131 

 36. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. Sygn. 51828

 37. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. Warszawa : Świat Książki, 2011. Sygn. 52167

 

Filozofia. Psychologia

 1. Alkohol i jego tajemnice : co musisz wiedzieć zanim dorośniesz / Elżbieta Zubrzycka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn. 52135

 2. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / Red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. Sygn. 52137

 3. Autoterapia : sposoby i metody leczenia duszy i ciała / Ewa Uklejewska. Białystok : Studio Astropsychologii, 2011. Sygn. 52097

 4. Białe plamy w psychologii sądowej. Pod red. Bożeny Gulli i in. Kraków : Wydaw. UJ, 2010. Sygn. 52098

 5. Czytaj sprawniej / Christian Gruning. Łódź : Wydawnictwo JK, 2010. Sygn. 52102

 6. Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy / Sherry Argov. Warszawa : G+J Gruner + Jar Polska, 2010. Sygn. 51898

 7. 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem / Claire Michaels Wheeler. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn. 52132

 8. Filozofia i wychowanie / Barbara Jedynak, Stanisław Jedynak, Leszek Krusiński. Lublin : Wydaw. UMCS, 2010. Sygn. 52024

 9. Historia Filozofii / Paweł Czarnecki. Warszawa : „Difin”, 2011. Sygn. 52027

 10. Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. Kraków : „Impuls”, 2010. Sygn. 52114, 52115 Czyt.D

 11. Mózg mężczyzny / Lozann Brizendine. Gdańsk : VM Group, 2010. Sygn. 51919

 12. Lobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania / Jarosław Marciniak. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. Sygn. 52147

 13. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa : „Difin”, 2011. Sygn. 52149

 14. Oblicza psychopatii : obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne / Jarosław Groth. Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2010. Sygn. 52152

 15. Obrazy naszego umysłu : co mówią o nas najnowsze odkrycia neurobiologii. / Miriam Boleyn-Fitzgerald. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2010. Sygn. 52001

 16. Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa. Kraków „ „Impuls”, 2011. Sygn. 52193, 52194

 17. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / Red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska. Kraków : „Impuls”, 2011. Sygn. 52153

 18. 50 teorii psychologii, które powinieneś znać / Adrian Furnham ; [tł. Aleksander Wojciechowski]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 51896

 19. 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa – Stare Groszki : Wydawnictwo CiS, 2001. Sygn. 52096

 20. Pokonaj depresję, stres i lęk czyli Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce / Stephen Briers. Warszawa : „Edgard”, 2011. Sygn. 52154

 21. Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. Kraków : „Impuls”, 2011. Sygn. 52198, 52199

 22. Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 5,  Człowiek i jego środowisko / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. Sygn. 51880

 23. Psychologia człowieka dorosłego / Piotr K. Oleś. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. Sygn. 52127 Czyt.A

 24. Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. Sygn. 52128

 25. Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Kraków : „Impuls”, 2011. Sygn. 52203

 26. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn. 52205

 27. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec. Lublin : Wydaw. UMCS, 2011. Sygn. 52129

 28. Sposób na kłamcę : jak sobie poradzić z oszustwem i zdradą / Susa Forward, Donna Frazie. Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011. Sygn. 52130

 29. Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt / Anna Mikler-Chwastek. Gdańsk : Harmonia Unoversalis, 2011. Sygn. 52164

 30. Umysł, gramatyka, ewolucja / Szymon Wróbel. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52009

 31. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. Sygn. 51887

 32. Uwolnij mózg od uzależnienia : rewolucyjny program wychodzenia z nałogu / Harold C. Urschel. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Sygn. 52044

 33. Wprowadzenie do psychologii / Czesław Matusewicz. Warszawa : Wizja Press & IT, 2011. Sygn. 52046

 34.  

Nauki ekonomiczne

 1. Analiza finansowa w teorii i w praktyce / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. – Warszawa : „Difin”, 2010. Sygn. 51897

 2. Blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzędziach WEB.0 / Michael Tasner. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. Sygn. 52139

 3. HRMarketing : nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie / Caroline Welsing. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. Sygn. 52109

 4. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1 i 2 / Andrzej Szymonik. Warszawa : Difin, 2010. Sygn. 52189

 5. Marketing sensoryczny / Bertil Hulten, Niklas Broweus, Marcus van Dijk. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Sygn. 51992

 6. Marketing szkoły / Jan Fazlagić. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. Sygn. 52116

 7. Przedsiębiorstwo – region – rozwój / pod red. Mariana Strużyckiego. Warszawa : Difin, 2011. Sygn. 52125

 8. Przedsiębiorczość społeczna / Red. Johanna Mair, Jeffrey Robinson, Kai Hockerts. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/7

 9. Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych / Stanisław Kornik. Warszawa : Wydaw. Cedetu, 2011. Sygn. 52161

 10. Spirala wzrostu : pieniądz, eneria i kreatywność w dynamice procesów rynkowych / Hans Christph Binswanger. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011. Sygn. 52206

 11. Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej / Gøsta Esping-Andersen. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051

 12. Towaroznawstwo dla logistyki / Red. Tomasz Jałowiec. Warszawa : Difin, 2011. Sygn. 52166

 13. Wielka transformacja : polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów / Karl Polanyi. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52011

 14. Zarządzanie projektami : ludzie - procedury - wyniki / Jerzy Kisielnicki. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011. Sygn. 52168

 15. Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu / Red. Martin Powell. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/8

 

Nauki społeczne

 1. Badania fokusowe / Rosaline Barbour. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn. 52173

 2. Bezdomny moim bratem : o polskiej bezdomności przełomu wieków w świetle społecznego nauczania Kościoła / Małgorzata Duda. Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2011. Sygn. 52175

 3. Chłopcy i dziewczęta w Polsce / Przemek Gulda. Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2011. Sygn. 52176

 4. Coaching międzykulturowy / Philippe Rosiński. Warszawa : Wydawnictwo New Dawn, 2011. Sygn. 52101

 5. Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu / Albert Brandstaetter, Peter Hermann, Cathal O’Connell. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/6

 6. Dopalacze / Krzysztof Warecki. Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010. Sygn. 51987, 51986 Czyt.D

 7. Dopalacze, narkotyki niewinny początek / red. Leszek Jurek. Rybnik : Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe „Lexdruk”, 2010. Sygn. 51929

 8. Istota władzy państwowej i jej formy / Artur Ławniczak. Wrocław : Wydawnictwo „Nortom”, 2010. Sygn. 51990

 9. Jak znaleźć pracę i nie zgubić po drodze siebie / Ewa Pióro, Paweł Burdzy. Warszawa : Świat Książki, 2010. Sygn. 51911

 10. Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn. 52181

 11. Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Marta Hereźniak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Sygn. 51914

 12. Migracje kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Sygn. 51918

 13. Modele demokracji / David Held. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Sygn. 51996,  52118

 14. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. Warszawa : Difin, 2011. Sygn. 52119

 15. O istocie narodowej tożsamości : Polacy wobec zagrożeń. Lublin : Polihymnia, 2010. Sygn. 51999

 16. O socjologii / Alain Touraine. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52000

 17. Państwo dobrobytu jako skarbonka : informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa. / Nicholas Barr. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/4

 18. Polityka aktywizacji w Polsce : usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej / Red. Mirosław Brewiński, Marek Rymsza. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Sygn. 52218/3

 19. Postępy w pracy socjalnej : łącząc badania, edukację i praktykę / Red. James G. Daley. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/2

 20. Prowadzenie wywiadów / Steina Kvale. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52200

 21. Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce / Red. Mirosław Brewiński, Barbara Więckowska. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Sygn. 52218

 22. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie/ Anna Grabowiec. Lublin : Wydaw. UMCS, 2011. Sygn. 52129

 23. Socjologia ciała / Chris Shilling. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52006

 24. Socjologia emocji / Jonathan H. Turner, Jan E. Stets. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. 51885

 25. Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52007

 26. Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / Asa Briggs, Peter Burke. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52008

 27. Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej / Red. Mirosław Brewiński, Bohdan Skrzypczak. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Sygn. 52218/2

 28. TBL czy wszystko się zgadza? / Red. Adrian Henriques, Julie Richardson. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/5

 29. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu / Red. Małgorzata Bonikowska, Mirosław Brewiński. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Sygn. 52218/4

 30. Welfare States w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004 / Tomasz Ingot. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Sygn. 52051/3

 31. Wielka transformacja : zmiany ustroju w Polsce po 1989 / koncepcja, wybór i komentarze Ireneusz Krzemiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, 2011.  Sygn. 52012

 

Inne

 1. ABC… komputera 2011 / Zdzisław Dec, Robert Konieczny. Kraków : Wydawnictwo „Edittion           2000”, 2011. Sygn. 52172            

 2. Anatomia w treningu szybkości / Leigh Brandon. Warszawa : Muza, 2011. Sygn. 52136

 3. Biofizyka molekularna : zjawiska, instrumenty, modelowanie / Genowefa Ślusarek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. Sygn. 52138

 4. Chemia bionieorganiczna / Rosette M. Roat-Malone. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. Sygn. 52100

 5. Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej / Krzysztof Jodzio. Warszawa : „Difin”, 2011. Sygn. 52019 Czyt.A

 6. Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet? / Aphelia Benson, Jeremy Stangroom. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Sygn. 52104

 7. Duża książka o aborcji / Katarzyna Bratkowska, Kazimiera Szczuka. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Sygn. 52179

 8. Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku / Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [i in.] Warszawa : Wydaw. Poltex, 2011. Sygn. 52141

 9. Dziewczynka w zielonym sweterku / Krystyna Chimer, Daniel Paisner. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2011. Sygn. 52105

 10. Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. Warszawa : Wolters Kluwer, 2010. Sygn. 51904

 11. Freakonomia : świat od podszewki / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner. Kraków : „Znak”, 2011. Sygn. 52025, 52026

 12. Fizjoterapia kliniczna / red. nauk. Wojciech Kasprzak. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. Sygn. 51905

 13. Geniusz kobiecy / Giovanni Della Croce. Kraków : Serafin, 2011. Sygn. 52143

 14. Geopolityka, czyli pochwała realizmu : szkice teoriopoznawcze / Leszek Sykulski. Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2011. Sygn. 52180

 15. Historia antysemityzmu / Eugenio Zolli.  Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, cop.    2010. Sygn. 52107

 16. Historia Polski 1945-2010 / Robert Jaworski. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2011. Sygn. 52108

 17. Historia powszechna : wiek XX / Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 51908

 18. Informacja turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Sygn. 51910

 19. Imiona wielokulturowości / Marian Golka. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. Sygn. 51909

 20. Język jako przedmiot badań psychologicznych : psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka / red nauk. Ida Kurcz, Hanna Okuniewska. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2011. Sygn. 52183

 21. Język polski : kompendium licealisty /[aut. Anna Surowiec i in.]. Warszawa; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, [2011]. Sygn. 52145 Czyt.G

 22. Łódzkie murale : niedoceniona grafika użytkowa PRL-u / Bartosz Stępień. Łódź : Księży Młyn – Dom Wydawniczy, 2010. Sygn. 51991 Czyt.H

 23. Media i przestępczość / Yvonne Jewkes. Kraków : Wydawnictwo UJ, 2010. Sygn. 51995

 24. Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / red. nauk. Andrzej Zawadzki. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2011. Sygn. 52117

 25. Naruszenia praw autorskich w Internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Olga Sztejnert-Roszak. Warszawa : Difin, 2011. Sygn. 52148

 26. Ochrona własności intelektualnej  ; zarys wykładu / Red. Piotr Stec. Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. Sygn. 52192

 27. Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji / Patrycja Grzebyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Sygn. 51922

 28. Opiekunki osób starszych : polskie niewolnice / Renata S. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2011. Sygn. 52195

 29. Postępowanie w sprawach nieletnich / Aneta Wilkowska-Płóciennik. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. Sygn. 52124

 30. Porozmawiajmy o seksie. Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 2011. Sygn. 52123

 31. Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989 – 2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / Roman Kuźniar. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Sygn. 52156 Czyt.H

 32. Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć.  Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Sygn.  52158

 33. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń / Barbara Marciszewska. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Sygn. 52003

 34. Rehabilitacja neurologiczna : przypadki kliniczne / A. Tarek, Z.K. Gaber. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2010. Sygn. 52040

 35. Rzgów dawny i teraźniejszy w upominku dla parafian / Paweł Załuska. Łódź : „Grako”, 2010. Sygn. 51894

 36. Sekretny romans / Mary Balogh. Warszawa : Amber, 2011. Sygn. 52162

 37. Smoleńsk : zapis śmierci / Michał Krzymowski, Marcin Dzierżanowski. Warszawa : The Facto, 2011. Sygn. 52163

 38. Superfreakonomia / Steven D. Levitt, Stephen j. Dubner. Kraków : “Znak”, 2011. Sygn. 52042

 39. Szkolni strzelcy : przewidywanie i zapobieganie morderstwom / Jarosław Stukan. [Opole] : Prometeusz, 2011. Sygn. 52207

 40. Testy powtórki z matematyki przed obowiązkową maturą. Cz. 1.  : praca zbiorowa / pod red. Marzeny Litke. Katowice : EHU Miła, 2010. Sygn. 52146 Czyt.G

 41. Turystyka / Władysław W. Gaworecki. Wyd. 6 zm. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Sygn. 51926

 42. Wielokulturowy Izrael / Oz Almog. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Sygn. 52051/11

 43. Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia : przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Sygn. 52045 Czyt.H

 44. Zarys współczesnej promocji zdrowia / Dorota Cianciara. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. Sygn. 51928

 45.  

JAN PAWEŁ II – papież 

 1. Błogosławiony Jan Paweł II : przyjaciel dzieci / red. Jolanta Sosnowska, koncepcja i grafika Leszek Sosnowski, zdjęcia Arturo Romano. Kraków : Biały Kruk, 2011. Sygn. 52099

 2. Błogosławiony Jan Paweł II : opowieść o świętości / Jan Andrzej Fręś. Chorzów : Videograf II, 2011. Sygn. 52140

 3. Jan Paweł II cudownie ocalony / Franco Bucarelli. Kraków : Wydawnictwo M, 2009. Sygn. 52110

 4. Jan Paweł II do Ciebie ; wybór myśli z pielgrzymek do Ojczyzny / wybór tekstów Kazimierz Wiszniewski i in. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1999. Sygn. 52111

 5. Jan Paweł II – nasz święty : powieść biograficzna / Paweł Zuchniewicz. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010. Sygn. 52112

 6. Jan Pawł II poza protokołem : wielki pontyfikat – małe anegdoty / Marek Latasiewicz. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2011. Sygn. 52144

 7. Nieznane oblicze pontyfikatu Jana Pawła II : okruchy z papieskiego stołu / Grzegorz Polak. Kraków : Wydawnictwo M, 2011. Sygn. 52151

 8. Przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II : rekolekcje / Henryk Romanik. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, Cop. 2009. Sygn. 52126 Czyt.K

  


arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi