Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 


  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, jako administrator danych osobowych informuje, że dane Czytelników są przetwarzane w celach statutowych i statystycznych związanych z udostępnianiem zbiorów.

  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania się w Bibliotece.

  • Dane Czytelników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie wcześniej zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

  • Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi przetwarza dane osobowe Czytelników przez okres 5 lat od ostatniej aktywności.

  • Czytelnik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Biblioteki, pod warunkiem, że zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności.

  • W sprawach związanych z danymi osobowymi Czytelnicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

  • Czytelnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że doszło do naruszenia jego praw związanych z ochroną danych osobowych.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego:
Tomasz Szymański, mail: informacja (at) pbw.lodz.pl

 

 


 

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2020