Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego -

Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 


 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, jako administrator danych osobowych informuje, że dane Czytelników są przetwarzane w celach statutowych i statystycznych związanych z udostępnianiem zbiorów.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania się w Bibliotece.

 • Dane Czytelników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie wcześniej zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 • Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi przetwarza dane osobowe Czytelników przez okres 5 lat od ostatniej aktywności.

 • Czytelnik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Biblioteki, pod warunkiem, że zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności.

 • W sprawach związanych z danymi osobowymi Czytelnicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 • Czytelnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że doszło do naruszenia jego praw związanych z ochroną danych osobowych.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi:
mail: sekretariat (at) cre-lodz.edu.pl

 

 

Informacja dla uczestników kursów organizowanych przez PBW w Łodzi

 


Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia/konferencji

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul Wólczańskiej 202, 90-531 Łódź.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat (at) cre-lodz.edu.pl .
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Organizowania i prowadzenia szkolenia lub innego wydarzenia przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.
  2. Udostępniania uczestnikom szkoleń lub wydarzeń materiałów i pomocy naukowych.
  3. Rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie WWW Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi oraz w portalach społecznościowych Facebook, Twitter.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 • Podanie danych (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, ewentualnie miejsce zatrudnienia) jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Dane mogą być udostępniane dostawcom aplikacji, przy użyciu których realizujemy szkolenia – firmie Microsoft w przypadku korzystania z aplikacji Teams.
 • Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat (at) cre-lodz.edu.pl.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przetwarzania danych prosimy o kontakt: sekretariat (at) cre-lodz.edu.pl.
Deklaracja dostępności

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2022