Międzynarodowa konferencja

 

W dniu 5 lutego 2010 r. w Dużej Sali Obrad UMŁ przy ulicy Piotrkowskiej 104 w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy pt.: 

„Biblioprewencja – książka pomaga ludziom!”. 

Konferencja należała do zaplanowanych działań w ramach projektu Comenius Regio „Biblioprewencja”, którego przewodnim tematem jest biblioterapia jako metoda wykorzystywania książki do działań profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych mających na celu wspomaganie osób stojących w obliczu problemów życiowych. W skład Comenius Regio Partnerskiego Projektu wchodzą 2 regiony: słoweński i polski. Instytucjami biorącymi udział w projekcie po stronie polskiej są:

 

 Konferencję w imieniu p.o. prezydenta Łodzi Tomasza Sadzyńskiego otworzył Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Jacek Człapiński. Szczególnie serdecznie powitał gości ze Słowenii – przedstawicielki Urzędu Miasta Domžale, Przedszkola Miejskiego, Centrum Młodzieżowego, Biblioteki oraz Szkoły Podstawowej w Domžale. Na konferencję przybyło prawie 200 nauczycieli i bibliotekarzy z Łodzi i województwa.

Jako pierwsi na konferencji prezentowali się goście ze Słowenii. Pani TJAšA GROBIN oraz pani wiceprezydent ANDREJA POGAčNIK JARC z Urzędu Gminy Domžale zaprezentowały zebranym informacje o gminie Domžale, leżącej niedaleko stolicy Słowenii, Lublany.

Następnie głos zabrała SABINA BURKELJCA ze Szkoły Podstawowej Rodica, pomysłodwczyni idei biblioprewencji, która opowiedziała o założeniach i realizacji projektu Biblioterapia jako środek zapobiegawczy w działalności szkoły podstawowej”.

W kolejnym wystąpieniu dr TOMASZ KRUSZEWSKI z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił referat „Rehabilitacja niespecyficzna z wykorzystaniem literatury – uwagi podstawowe”. W pierwszej części skupił się na teoretycznych podstawach biblioterapii - przedstawił jej rozumienie oraz formy. Druga część poświęcona została wybranym zaleceniom metodycznym, pozwalającym rozwinąć warsztat bibliotekarzy posiadających ambicje do prowadzenia działań biblioterapeutycznych i doradczych.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził referat dr ALINY BRZUSKI-KĘPY z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Teksty terapeutyczne dla odbiorców dorosłych. Uwagi teoretyczne i propozycje do kanonu”. Prelegentka po krótkim wstępie teoretycznym przybliżyła ofertę zajęć poświęconych biblioterapii KBiIN UŁ, posługując się przykładami prac biblioterapeutycznych studentów - sentencjami, które wywołały szczery uśmiech wśród uczestników konferencji.

Konferencję ożywił występ uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi pt. „Pająk”.

Po przyjemnej dla podniebienia przewie cateringowej wystąpili praktycy biblioterapii:

JOLANTA MOTYLIŃSKA – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi w referacie „Wpływ terapii bibliotecznej na podniesienie poczucia własnej wartości przez dziecko o zaniżonej samoocenie” przedstawiła przypadek z własnej działalności biblioterapeutycznej.

SYLWIA SZUTENBACH – pedagog specjalny, nauczyciel terapii pedagogicznej i edukacji wczesnoszkolnej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 201 przy Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci w Łodzi w referacie „Jak sprawić, żeby dzieci czytały książki?” omówiła wieloletnie doświadczenia stosowania biblioterapii w swojej placówce.

BOGUSŁAWA STASZEWSKA – doradca metodyczny ŁCDNiKP oraz nauczyciel bibliotekarz Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi w wystąpieniu pt. „Moje próby prowadzenia biblioterapii” przedstawiła przykłady ze swojej pracy.

MAGDALENA PONCZEK-SOLNICA – nauczyciel bibliotekarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi w referacie pt. „Wykorzystanie różnych technik arteterapii w pracy nauczyciela bibliotekarza w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym” omówiła podejmowane przez siebie działania z zakresu szeroko rozumianej animacji kultury oraz arteterapii (zajęcia z techniki decoupage).

BOGUSŁAWA WALENTA i BOGUSŁAWA STASZEWSKA – konsultant i doradca ŁCDNiKP w referacie „O Festiwalach Bibliotek Szkolnych” przypomniały dotychczasowe edycje inicjatywy, która na stałe już wpisała się w kalendarz imprez festiwalowej Łodzi.

Na zakończenie konferencji wystąpiła GRAŻYNA KARASIŃSKA-KRASZKIEWICZ nauczycielka wychowania przedszkolnego i przedstawicielka Łódzkiego Oddziału Polskiego Centrum Orgiami z prelekcją pt. „Origami – baja jako metoda pracy z tekstem literackim w systemie Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Wykład zakończył się niespodzianką – wspólnym składaniem techniką origami łódki – symbolu Łodzi, co było bardzo oryginalnym i mile przyjętym pomysłem.

Konferencja „Biblioprewencja – książka pomaga ludziom!” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, również ze strony mediów. Frekwencja uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, co świadczy o wielkiej potrzebie organizowania tego rodzaju imprez promujących książkę, czytelnictwo, jak również terapeutyczne właściwości książki w połączeniu z różnymi metodami pracy.

Uczestników konferencji pożegnała Katarzyna Wójt – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 16 w Łodzi, koordynująca działania strony polskiej w projekcie Comenius Regio „Biblioprewencja” i zaprosiła wszystkich na przyszłoroczną konferencję pt. „Wpływ biblioprewencji na zachowania uczniów”.

 Więcej informacji w 1 nr 2010 r.
„SIGLUM - Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi”

Oprac. K. Salska-Kopeć, J. Chylak

            Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi


Pobierz prezentacje:
Wystąpienia przedkonferencyjne:

Konferencja:

  • Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc - Občina Domžale

  • Sabina Burkeljca, Tjaša Grobin - Osnovna šola Rodica Domžale (pobierz pokaz ppt 3,21 MB)

  • dr Tomasz Kruszewski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - „Rehabilitacja niespecyficzna z wykorzystaniem literatury – uwagi podstawowe” (pobierz plik txt 26 kB)

  • dr Alina Brzuska-Kępa - Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (pobierz pokaz ppt 551 kB)

Przykłady dobrych praktyk:

  •  Jolanta Motylińska - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi (pobierz plik txt 13,1 kB)

  • Sylwia Szutenbach - Jak sprawić, żeby dzieci czytały książki? Specjalna Szkoła Podstawowa nr 201 w Łodzi (pobierz plik txt 11,7 kB)

  • Bogusława Staszewska - "Moje próby prowadzenia biblioterapii”, doradca metodyczny ŁCDNiKP, nauczyciel bibliotekarz Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi (pobierz plik txt 14,4 kB)

  • Magdalena Ponczek-Solnica - nauczyciel bibliotekarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi (pobierz plik txt 15,7 kB)

  • Bogusława Walenta, Bogusława Staszewska - "O Festiwalach Bibliotek Szkolnych” konsultant ds. edukacji czytelniczej i medialnej ŁCDNiKP (pobierz plik txt 5,7 kB)

  • Origami – baja jako metoda pracy z tekstem literackim w systemie: „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, Polskie Centrum Origami (pobierz pokaz pptx 618 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie & webmastering: JJ © 2003-2009