Międzynarodowa Konferencja


 W dniu 15 października 2010 r. w Publicznym Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy pt.:

 „Wpływ biblioterapii na zachowanie uczniów” 

Konferencja to jedna z zaplanowanych działań w ramach projektu Comenius Regio „Biblioprewencja”, którego przewodnim tematem jest biblioterapia jako metoda wykorzystywania tekstów do działań profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych mających na celu wspomaganie osób stojących w obliczu problemów życiowych i społecznych. W skład Comenius Regio Partnerskiego Projektu wchodzą 2 regiony: słoweński i polski. Instytucjami biorącymi udział w projekcie po stronie polskiej są:

 
 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta Łodzi, goście ze Słowenii - przedstawicielki Urzędu Miasta Domžale, Centrum Młodzieżowego oraz Szkoły Podstawowej w Domžale, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane problematyką - łącznie około 70 osób.

Jako pierwsza wystąpiła Andrea Pogacnik (wiceprezydent miasta Domžale), która w prelekcji pt. Rola społeczności lokalnych” omówiła najważniejsze etapy w realizacji  projektów unijnych.

Następnie głos zabrała dr Mariola Antczak (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ) z wystąpieniem na temat Drama a teatr - podobieństwa i różnice”. Prelegentka przybliżyła definicję dramy oraz cele, jakie biblioterapeuta może uzyskać stosując tą metodę. Zwróciła uwagę na znaczące różnice miedzy dramą (aktywizującą metodą nauczania) a teatrem (rodzajem utworu scenicznego). Przestrzegała uczestników przed myleniem teatru szkolnego z dramą, czego efektem jest publikowanie nieprofesjonalnych scenariuszy lekcji, które są źródłem dalszych pomyłek i błędów.

Konferencję ożywił występ taneczny uczniów Publicznego Gimnazjum nr 16 w Łodzi.

Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji w łódzkim Kuratorium Oświaty - Irena Przybyłek w imieniu Kuratora Oświaty złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji „Dnia Nauczyciela” oraz zadeklarowała, iż na stronach Kuratorium zostanie zamieszczona informacja o tej konferencji.  

Podczas przerwy uczestnicy konferencji mieli okazję podziwiać ekspozycje w holu przed salą konferencyjną. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi przygotowała wystawę publikacji tematycznie związanych z konferencją, a także zestawienia bibliograficzne i materiały reklamowe instytucji. Po przeciwnej stronie prezentowane były zdjęcia wykonane przez słoweńską młodzież oraz tablica z informacją o konferencji i Gimnazjum nr 16 w Łodzi.

Po przyjemnej dla podniebienia przewie cateringowej wystąpili kolejni prelegenci.

Lilly Jazbec (Centrum Młodzieżowe w Domžale) omówiła zorganizowany przez siebie konkurs fotograficzny Książka w obiektywie, na który wpłynęło prawie 400 prac.

W kolejnym wystąpieniu pt. „Biblioterapia w eTwinning” Paweł Pachnowski, (nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 16 w Łodzi) zaprezentował doświadczenia w zakresie pracy biblioterapeutycznej z uczniem w projekcie eTwining, którym po stronie słoweńskiej kierowała Tjasa Grobin (nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Rodica w Domžale). Do zajęć biblioterapeutycznych prowadzonych w Polsce i Słowenii wykorzystano dwie powieści autorstwa Davida Hill’a, pt.: „See ya Simon” oraz „Coming back”. Dzięki eTwinning możliwe było zaangażowanie w proces biblioterapeutyczny dwóch narodowości. Poza dyskusjami we własnych szkołach uczniowie mieli okazję spotkać się na dwóch wideokonferencjach oraz brać udział w chatach, podczas których wymieniali poglądy i dzielili się emocjami. Paweł Pachnowski i Tjasa Grobin udowodnili dzięki możliwościom jakie oferuje eTwinning, że „pomimo odległości geograficznej pomiędzy naszymi krajami nastolatki myślą podobnie, czują podobnie oraz reagują na problemy życia codziennego w podobny sposób”.

Następnie Monika Piekarska –Kruś (psycholog w Gimnazjum nr 16 w Łodzi) w referacie pt. „Pierwsze kroki w biblioterapii” opowiedziała o wykorzystywaniu biblioterapii w profilaktyce uzależnień. Jako jeden z przykładów przywołała cykl zajęć prowadzonych z młodzieżą gimnazjalną w oparciu o książkę „Pamiętnik narkomanki” autorstwa Barbary Rosiek.

W ostatniej części konferencji zaprezentowano wyniki ankiet dotyczących sposobów spędzania wolnego czasu, przyzwyczajeń czytelniczych i korzystania z Internetu, które przeprowadzono w Słowenii i Polsce w ramach projektu Comenius Regio „Biblioprewencja”. Ankiety przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży omówiły Taja Batista (Urząd Miasta w Domžale) i Tjasa Grobin (Szkoła Podstawowa Rodica w Domžale), a ze strony polskiej Aneta Pęczkowska (nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz Gimnazjum nr 16 w Łodzi). W ramach projektu badano również czytelnictwo wśród osób dorosłych. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi omówił Piotr Szeligowski (nauczyciel bibliotekarz PBW w Łodzi).

Po konferencji odbyły się warsztaty w trzech grupach tematycznych:

  1. Wykorzystanie psów podczas biblioterapii poprowadziła Małgorzata Waczyńska (pedagog rewalidacji, terapeuta ruchowy) i Marta Mozga (pedagog specjalny, logopeda)

  2. Nauczanie literatury ze szczyptą biblioterapii Sabina Burkeljca (bibliotekarz dyplomowany oraz nauczyciel języka słoweńskiego w Szkole Podstawowej Rodica w Domžale)

  3. Drama Samuel Warpechowski        (nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi)  

Konferencja „Wpływ biblioterapii na zachowanie uczniów” spotkała się z dużym zainteresowaniem, również ze strony mediów. Frekwencja uczestników świadczy o potrzebie organizowania tego rodzaju imprez promujących książkę, czytelnictwo, jak również terapeutyczne właściwości książki w połączeniu z różnymi metodami pracy.  

Oprac. Katarzyna Salska-Kopeć, Justyna Chylak
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 

PS. Materiały z konferencji w formie plików *pdf do pobrania. Zobacz tutaj.


Opracowanie & webmastering: JJ © 2003-2010