KONFERENCJA

 

 

W dniu 14 listopada 2012 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się konferencja dla bibliotekarzy pt. E-booki na horyzoncie zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podobnie jak zeszłoroczne spotkanie, które poświęcono promocji bibliotek, konferencja poruszała wiele istotnych dla bibliotekarzy kwestii. W jaki sposób przemiany technologiczne i kulturowe wpływają na zmianę roli bibliotek w społeczeństwie? Czym są e-booki? Czy trzeba ich się obawiać? Jak je wykorzystać? Czy są szansą czy zagrożeniem dla dzisiejszych bibliotek? Jak wpłyną na funkcjonowanie bibliotek w przyszłości?
Dyrektor PBW w Łodzi Jarosław Jędrych przywitał licznie zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz zaprzyjaźnionych bibliotek. W konferencji uczestniczyło 200 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, bibliotekarzy bibliotek publicznych i naukowych oraz studenci bibliotekoznawstwa.
Konferencję otworzyła Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyrażając nadzieję, iż spotkanie spełni oczekiwania zgromadzonych, a przy okazji przyczyni się do pogłębienia współpracy bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych w związku z wejściem od 2013 r. nowego systemu wspierania pracy nauczycieli.
Konferencję rozpoczął wykład pt. E-książki nadchodzą! Czy biblioteki muszą odejść? wygłoszony przez prof. dr hab. Jarosława Płuciennika (Prorektor ds. programów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego). Prelegent zastanawiał się, jakie funkcje kulturowe muszą spełniać biblioteki w erze e-czytelnictwa i dominacji „kultury wysyłania” i „kultury podłączenia”. Wykład zakończyła konkluzja stwierdzająca, iż biblioteki mogą odgrywać ważną rolę społeczną, jeśli tylko dostosują się do szybkiego postępu technologicznego. Teren biblioteki natomiast stanie się przestrzenią kontaktu z ludźmi, miejscem ich spotkań, a bibliotekarz będzie przewodnikiem po świecie wiedzy.
W drugim wystąpieniu pt. Jaka jest szkolna biblioteka? Bogusława Walenta (konsultant ds. bibliotek szkolnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) podkreślając ogromną rolę bibliotek szkolnych w przygotowaniu ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym zwróciła uwagę na problemy, z jakim się borykają (brak odpowiednich pomieszczeń, przestarzałe księgozbiory, sprzęt i oprogramowanie w pracowniach multimedialnych). Przypomniała normy prawne stanowiące o organizacji i działalności bibliotek szkolnych jednocześnie wskazując, że ograniczanie działalności bibliotek z powodu m.in. niewystarczających środków jest niezgodne z prawem. Biblioteki dają dostęp do wiedzy i kultury oraz wspierają działania szkoły. W świecie nowych technologii, form czytania i kształcenia biblioteki muszą istnieć OBOK nich, a nie ZAMIAST. Na zakończenie przytoczyła słowa Jadwigi Andrzejewskiej: „Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”.
Podczas wykładu pt. E-edukacja – szanse i zagrożenia w kontekście biblioteki szkolnej dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka, rzeczoznawca MEN) omówił trzy projekty edukacyjne, realizowane przez Politechnikę Łódzką: E-matura (próbny egzamin maturalny z matematyki przygotowany na komputerach, w którym udział wzięło ok. 4 tys. uczniów z woj. łódzkiego), E-pogotowie matematyczne (pomoc w rozwiązywaniu zadań z matematyki dla uczniów szkół średnich, która była realizowana na specjalnej platformie przez wykładowców PŁ), E-podręczniki (projekt zakłada opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników i zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej do 2015 r., więcej na stronie E-podręczniki do kształcenia ogólnego ).
Przedstawicielka sponsora konferencji – Wydawnictwa Raabe zachęcała zebranych do prenumeraty przenośnego Serwisu Nowoczesnego Bibliotekarza, czyli publikacji na pendrivie z materiałami edukacyjnymi i wspomagającymi organizację pracy bibliotekarza (wersja demonstracyjna na stronie http://www.serwisbibliotekarza.pl/). Zaprosiła również chętnych do współpracy z wydawnictwem.
Jolanta Traczyńska-Kiewel (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi) w wystąpieniu pt. Biblioteki cyfrowe – zdalny dostęp do wiedzy przybliżyła pojęcia biblioteki cyfrowej, repozytorium cyfrowego, metadananych i zagadnień prawa autorskiego w kontekście udostępniania zasobów cyfrowych. Zaprezentowała również stronę Federacji Bibliotek Cyfrowych i pochodzące z niej dane dotyczące udostępniania zbiorów przez polskie biblioteki cyfrowe (obecnie ponad 1 mln publikacji w 100 bibliotekach cyfrowych; 50% publikacji cyfrowych znajduje się w 5-6 bibliotekach cyfrowych: Wielkopolskiej BC, Jagiellońskiej BC, e-bibliotece UW, Małopolskiej BC, Kujawsko-Pomorskiej BC, Śląskiej BC). Biblioteki cyfrowe nieustannie się rozwijają, rejestrują coraz więcej odwiedzin i stają się bardziej powszechnym narzędziem udostępniania zasobów.
W kolejnym wystąpieniu pt. E-książka a biblioteka (zagrożenia czy korzyści?) Marcin Paszkowski (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi) zastanawiał się nad kondycją książki i biblioteki w świecie zdominowanym przez elektroniczne gadżety typu e-czytniki, tablety, smartfony i coraz bardziej dostępne e-booki (w Internecie znaleźć można już prawie wszystko, po co więc odwiedzać biblioteki?). Mimo złowieszczych prognoz zwiastujących śmierć druku i bibliotek nadzieją napawa fakt, iż dzięki nowinkom technicznym rozwija się czytelnictwo. Prelegent widzi szansę dla bibliotek w kreatywnym wykorzystaniu nowych technologii i zaspokajaniu informacyjnych potrzeb użytkowników.
Ostatni wykład pt. Biblioteko – zmobilizuj się! Technologie mobilne w pracy biblioteki Agnieszki Koszowskiej (Program Rozwoju Bibliotek FRSI) poświęcony był wyzwaniom, jakie stoją przed bibliotekami w obliczu powszechnej dostępności mobilnych technologii (telefony komórkowe, Internet, technologie chmurowe). Dzisiejszy czytelnik ma dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje w kieszeni (smartfon, tablet), ale korzysta z tego, co jest dla niego najwygodniejsze i najłatwiej dostępne w danym miejscu i czasie. Biblioteka „zmobilizowana” wychodzi na przeciw jego potrzebom m.in. poprzez dostosowanie interfejsu stron internetowych i katalogów OPAC do małych urządzeń, udostępnianie e-booków, wspieranie procesu kształcenia ustawicznego np. poprzez uczenie korzystania z nowych technologii.
Dyrektor PBW w Łodzi podsumowując konferencję przekonywał, że biblioteki muszą nastawić się na zmiany, które pozwolą wypełniać misję w inny sposób i zachęcą użytkowników do ich odwiedzania. Przyszłość bibliotek to wykorzystywanie nowych technologii, stwarzanie przestrzeni społecznego kontaktu (biblioteka, jako trzecie miejsce, miejsce spotkań) i usługi informacyjne, które zawsze będą potrzebne człowiekowi.


Oprac. Justyna Chylak, Katarzyna Salska-Kopeć
Wydział Opracowania Zbiorów PBW w Łodzi

 

 

Prezentacje (w postaci plików pdf)

 

Bogusława Walenta (Łódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli) - Jaka jest szkolna biblioteka

dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka, rzeczoznawca MEN) - E-edukacja - szanse i zagrożenia w kontekście biblioteki szkolnej

Jolanta Traczyńska-Kiewel (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi) - Biblioteki cyfrowe - zdalny dostęp do wiedzy

Marcin Paszkowski (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi) - E-książka a biblioteka (zagrożenia czy korzyści?)

Agnieszka Koszowska (Program Rozwoju Bibliotek FRSI) - Biblioteko – zmobilizuj się! Technologie mobilne w pracy biblioteki

 

 

Zobacz zdjęcia (kliknij w obrazek)

 

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2012