Współpraca międzynarodowa

 

Propozycja współpracy międzynarodowej

Włoska szkoła średnia I. I. S. Michele Amari (z regionu Sycylii) poszukuje partnerów do projektu. Szkoła będzie ubiegała się o dofinansowanie projektu o roboczym tytule „Ślady przeszłości w obecnych zwyczajach i nawykach i zwyczajach żywieniowych” (“Traces of Past in current Food Habits and Customs“) w ramach programu Erasmus+, akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, młodzieżowymi i innymi właściwymi podmiotami.
Podstawowym celem projektu jest podnoszenie świadomości młodych ludzi i kadry nauczycielskiej w zakresie różnorodności kultur i języków europejskich. Poszukiwani partnerzy to szkoły średnie o profilu ogólnym lub z rozszerzonym programem nauki literatury i historii.
Zainteresowane podmioty proszone są o jak najszybszy kontakt z liderem projektu (nie później niż do stycznia 2015 r.):
Grazia Carota
grazia.carota@istruzione.it / grazia.carota5@gmail.com
Tel. +39 3476288530 / +39 095966738

 

Zobacz szczegóły (kliknij w obrazek)

 

Wypuść na FB  

 


Opracowanie & webmastering: JJref="mailto:admin@pbw.lodz.pl">JJ & MP © 2003-2014