Maturzysto!
Wybrałeś sobie temat pracy maturalnej
 i zastanawiasz się co dalej?

 

 

 1. Czy rozumiesz temat, który masz opracować?
  Jeśli nie, zwróć się do swojego polonisty i poproś o wyjaśnienie problemu.

 2. Gdzie możesz poszukiwać informacji i odpowiednich materiałów? M.in. w:
  * bibliotece szkolnej,
  * (rejonowej) bibliotece publicznej,
  * Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi i jej filiach (w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach i Zgierzu),
  * Internecie.

 3. Możesz korzystać z różnych typów dokumentów:
  * książek np.:
  encyklopedie, leksykony, przewodniki, słowniki (np. frazeologiczny), opracowania, biografie, albumy i in.
  * czasopism,
  * płyt DVD, CD i CD-ROM,
  * kaset wideo,
  * wortali dziedzinowych,
  * biuletynów elektronicznych,
  * publikacji w wersji elektronicznej.

 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi oferuje pomoc w doborze potrzebnych materiałów poprzez:
  * sporządzenie zestawienia tematycznego obejmującego, wybrane przez użytkownika, pozycje (spis książek i artykułów z czasopism na określony temat) - na podstawie komputerowej bazy danych KALiNa,
  * wyszukanie odpowiednich do tematu dokumentów multimedialnych (DVD, CD, CD-Rom),
  * skorzystanie z gotowych zestawień bibliograficznych np.:
  - "Tematy, motywy, inspiracje literackie : wybór literatury z lat 1960-1992" oprac. H. Jamry
  - "Tematy, motywy literackie : wybór literatury od 1990 r." oprac. I. Bartczak,
  * skorzystanie z katalogów on-line innych bibliotek.

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2018