Zapraszamy do korzystania z usług

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

współfinansowanego ze środków MEN i Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


icim6.jpg (14943 bytes)

Centrum służy nauczycielom, uczniom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:

1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

 

Centrum oferuje dostęp do:

* Internetu
* pakietu Microsoft Office Professional 2003
* Encyklopedii PWN
* Słowników PWN
* Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
* skanera z opcją OCR
* nagrywarki DVD
* drukarki laserowej

icim3.jpg (31830 bytes)

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne, z wyjątkiem wydruków.

 

Zapraszamy do p. 23

 


arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej