Uwierz w promocję.
Budowanie wizerunku biblioteki w środowisku oświatowym

W dniu 28 września 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się konferencja Uwierz w promocję. Budowanie wizerunku biblioteki w środowisku oświatowym zorganizowana przez Departament Kultury i Edukacji UM w Łodzi oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Konferencję otworzyła Mariola Mirecka Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, która powitała zgromadzonych gości – przedstawicieli władz wojewódzkich, dyrektorów placówek podległych UM oraz licznie zgromadzonych nauczycieli bibliotekarzy. Na wstępie głos zabrali Marszałek Witold Stępień, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Anna Rabiega oraz Dyrektor PBW w Łodzi Jarosław Jędrych, którzy zapraszając do wysłuchania wystąpień, podkreślali ogromną rolę bibliotek w środowisku oświatowym i konieczność ich promocji w XXI w.

W pierwszej części konferencji prelegenci zaprezentowali potrzeby i możliwości promocji instytucji oświatowo-kulturalnych w świecie zdominowanym przez nowe technologie i Internet.

Po przerwie bibliotekarki z województwa łódzkiego omówiły przykłady dobrych praktyk popularyzujących biblioteki i realizowanych w ich placówkach. Przedstawiono udział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi w corocznej akcji Noc Muzeów, program działalności proekologicznej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, działalność kulturalno-oświatową Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie – Filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprezentowała się jako Miejsce Odkrywania Talentów, a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi omówiła stosowane różnorodne formy własnej promocji.

W konferencji udział wzięło 81 osób. Więcej informacji o konferencji ukaże się w kolejnym numerze SIGLUM.

Zobacz nagranie transmisji telewizji internetowej.
(kliknij w obrazek)

Serwis fotograficzny z konferencji
(kliknij w obrazek)
   

 

Program: 

10.00 – 10.10
10.10 – 10.50

10.50 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.10
12.10 – 12.30
Rozpoczęcie
Filip Moterski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania) „Interaktywność i możliwość doświadczenia jako wyjście naprzeciw potrzebom czasów i klientów instytucji edukacyjnych”
Bożena Jaskowska (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego) „Dawniej nazywano to propagandą biblioteczną... NOW i NEW marketingu internetowego bibliotek”
Lidia Mikołajuk, Marzena Kowalska (Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi) „Biblioteki łódzkich szkół wyższych. Przemiana miasta fabrycznego w ośrodek akademicki”
Dyskusja
Przerwa

 

Przykłady dobrych praktyk bibliotek województwa łódzkiego

12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
Elżbieta Grzelakowska            – PBW  w Łodzi
Aneta Gnyp                             – BP w Piotrkowie Tryb.
Lilla Organek                          – BP w Sieradzu
Mariola Szymczak                   – BP w Skierniewicach
Małgorzata Cegiełko               – WiMBP im. Piłsudskiego w Łodzi
Dyskusja. Podsumowanie konferencji

 

  

 

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2011