Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
profesora Tadeusza Kotarbińskiego

(w wyborze)


 

Bibliografia podmiotowa

Wydawnictwa zwarte

1913

1. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Szkice praktyczne. Warszawa: Wyd. Kasy im. Mianowskiego, 1913

1915

2. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera. Kraków: Akademia Umiejętności, 1915

1929

3. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Lwów: Ossolineum, 1929

1934

4. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Czyn. Lwów : Biblioteka Filozoficzne, 1934

1938

5. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Z zagadnień ogólnej teorii walki. Warszawa: Sekc. Psycholog. Tow. Wiedzy Wojskowej, 1938

1946

6. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Zasady dobrej roboty. Łódź: Bibl. "Myśli Współczesnej", 1946

1947

7. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Kurs logiki dla prawników. Łódź: 1947
8. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Przegląd problematyki logiczno-semantycznej. Łódź: [Wyd. z Zasiłku Min. Oświaty. Druk. Zarz. Polit. Wych. WP], 1947

1955

9. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Traktat o dobrej robocie. Łódź: Ossolineum, 1955

1956

10. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Sprawność i błąd : z myślą o dobrej robocie nauczyciela. Warszawa: PZWS, 1956
11. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Sprawy sumienia. Warszawa: KIW, 1956
12. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Wesołe smutki : epigramaty. Warszawa: PWN, 1956
13. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Zagadnienia etyki niezależnej. Warszawa 1956

1957

14. KOTARBIŃSKI Tadeusz : O pojęciu metody. Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., 1957
15. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Wykłady z dziejów logiki. Łódź: Ossolineum, 1957

1957-1958

16. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Wybór pism. T. 1-2. Warszawa: PWN, 1957-1958

1962

17. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Myśli o dobrej robocie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

1963

18. KOTARBIŃSKI Tadeusz, EHRLICH Andrzej, ZIELENIEWSKI Jan : Współodpowiedzialność i współsprawstwo. Warszawa: Pracownia Og. Problemów Organiz. Pracy PAN, 1963

1966

19. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: WP, 1966

1968

20. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Hasło dobrej roboty. Warszawa: WP, 1968

1970

21. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Rytmy i rymy. Warszawa: Czytelnik, 1970
22. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław: Ossolineum, 1970

1972

23. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Abecadło praktyczności. Warszawa: WP, 1972

1973

24. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Wiązanki. Warszawa: Czytelnik, 1973

1979

25. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Szkice z historii filozofii i logiki. Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., 1979


1984

26. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1984
27. KOTARBIŃSKI Tadeusz, INFELD Leopold, BERTRAND Russel : Religia i ja. Wyd. 4. Warszawa: KiW, 1984

1986

28. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Aforyzmy i myśli. Wyboru dokonali Janina Kotarbińska i Zdzisław Libera. Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1986
29. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Drogi dociekań własnych : fragmenty filozoficzne. Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk, 1986
30. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Myśli o ludziach i ludzkich sprawach. Pod red. Janiny Kotarbińskiej. Wrocław: Ossolineum, 1986

1987

31. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Pisma etyczne. Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1987

1989

32. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Żyć zacnie. Wybór Teresa Duralska-Macheta. Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989

1991

33. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Myśli i słowa. Wstęp Janina Kotarbińska; wyboru dokonała Lilianna Kiejzik [i in.]. Zielona Góra : WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1991

1993

34. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1993 (Dzieła wszystkie / Tadeusz Kotarbiński; t. 2)

1995

35. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Historia filozofii. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1995 (Dzieła wszystkie / Tadeusz Kotarbiński; t. 4)

1999

36. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Prakseologia. Część I. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, cop. 1999 (Dzieła wszystkie / Tadeusz Kotarbiński; t. 6)

2003

37. KOTARBIŃSKI Tadeusz : Prakseologia. Cz. II. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 2003 (Dzieła wszystkie / Tadeusz Kotarbiński )

Bibliografia przedmiotowa

(wybór materiałów od 2000 r.)

Wydawnictwa zwarte

1. PORZUCZEK Zdzisław : Marketing i walka : (pod wpływem Traktatu o dobrej robocie ogłoszonego w roku 1955 przez Tadeusza Kotarbińskiego). Opole: Wydaw. Instytut Śąski, 2000
2. Profesor Tadeusz Kotarbiński - wskazania dla przedsiębiorczości przełomu wieków. Red. wyd. Elżbieta Pietraszkiewicz. Olsztyn: OWSIiZ, 2002

Artykuły

1. BIESAGA Tadeusz : Norma moralności w etyce czci dla życia Alberta Schweitzera i w etyce godziwego życia Tadeusza Kotarbińskiego. Logos i Ethos 2000 nr 2 s.3-22
2. BIZOŃ Aneta, JANKOWIAK Małgorzata : Pamiętając o Tadeuszu Kotarbińskim. Cz. 5. Res Hum./TKŚ 2003 nr 3 s.35-39
3. BOROWSKI Radosław, GROCHOCIŃSKA Hanna, WYWIJAS Anna : : Pamiętając o Tadeuszu Kotarbińskim. Cz. 3. Res Hum./TKŚ 2002 nr 1 s.33-38
Prace laureatów konkursu
4. DYRDA Kazimiera : O potrzebie kształtowania kultury logicznej studentów - według Tadeusza Kotarbińskiego : (szkic dydaktyczny). Stud. Mat. Aświętokrz. - T. 9 (2002) s.133-140
5. GASPARSKI Wojciech : Tadeusz Kotarbiński. Eduk. Filoz. - Vol. 29 (2000) s.155-185
6. GROCHOWSKA Magdalena : Wytrącony z milczenia. [Cz. 1-3]. Gaz. Wybor. 2004 nr 74 s.22-24, nr 80 s.22-24, nr 86 s.26-27
7. GRUDZEWSKI Wiesław M[aria] : Medal im. T. Kotarbińskiego wybitnego polskiego filozofa, logika i prakseologa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk w latach 1957-1962. Ekon. Org. Przeds. 2002 nr 4 s.3-5
8. GRUDZEWSKI Wiesław M[aria] : Medal im. T. Kotarbińskiego wybitnego polskiego filozofa, logika i prakseologa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk w latach 1957-1962. Org. i Kier. 2002 nr 1 s.132-135
9. GRYGIANIEC Mariusz : Kotarbiński przeciw uniwersaliom. Prz. Filoz. 2001 nr 3 s.95-114
10. JAGŁA Robert, JOŃCZY Katarzyna : Pamiętając o Tadeuszu Kotarbińskim. Cz. 2. Res Hum./TKŚ 2001 nr 6 s.34-38 Prace laureatów konkursu
11. JAKUBIAK Małgorzata B. : Człowiek - istota pełna chaosu i niepokoju : z rozważań filozoficznych Tadeusza Kotarbińskiego. Res Hum. / TKŚ 2002 nr 4 s.11-15
12. JAKUBIAK Małgorzata B . : Pięść, mózg i serce : szkice o filozofii Tadeusz Kotarbińskiego. Res Hum. / TKŚ 2001 nr 6 s.22-25, 32-33
13. KOTARBIŃSKI Adam : Pamiętając o Tadeuszu Kotarbińskim. [Cz. 1]. Res Hum./TKŚ 2001 nr 5 s.33-38 Refleksje o konkursie oraz prace laureatów I nagrody
14. KOTARBIŃSKI Adam, LEDWOCH Aneta, PIESKO Marlena : Pamiętając o Tadeuszu Kotarbińskim. [Cz. 4]. Res Hum./TKŚ 2002 nr 6 s.21-25,33-38 Refleksje pokonkursowe oraz prace laureatów I nagrody
15. KUC Bolesław Rafał : Nie zapominajmy o Adamieckim : Kotarbiński (1886-1981) o Adamieckim (1866-1933). Prz. Org. 2002 nr 6 s.7-10
16. LEŚNIEWSKI Stanisław : Czy prawda jest tylko wieczna, czy też i wieczna, i odwieczna? : szkic popularnopolemiczny z zakresu teorii twórczości. Filoz. Nauki 2000 nr 2 s.135-156
17. LOUKOLA Olli : Applying ethics : practical considerations and normative conclusions. Prakseologia. - Nr 141 (2001) s.345-358
18. MARTYNIAK Zbigniew : Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) jako teoretyk organizacji. Org. i Kier. 2001 nr 2 s.129-132
19. O Tadeusza Kotarbińskiego regułach "Dobrej roboty" piszą młodzi laureaci konkursu "Res Humana" [wypow.]. Res Hum./TKŚ 2000 nr 5 s.37-43
20. PRZEDPEŁSKI Borys : Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocz. Teol. (Warsz.) 2003 z. 2 s.105-112
21. SCHRADE Ulrich : Zjednoczona ludzkość w ujęciu Kotarbińskiego. Arcana 2002 nr 6 s.107-122
22. Sesja naukowa ku czci Tadeusza Kotarbińskiego [referaty]. Eduk. Filoz. - Vol. 35 (2003) s.5-58
23. SZPADERSKI Adam : O sztuce życia sprawnego według Tadeusza Kotarbińskiego : (z myślą o młodym odbiorcy). Res Hum./TKŚ 2003 nr 3 s.39-41
24. WOYCIECHOWSKA Teresa Danuta : Materiały bibliograficzne i korespondencja. - (Archiwalia Janiny i Tadeusza Kotarbińskich : katalog rękopisów U 594-603). Ruch Filoz. 2001 nr 3/4 s.441-529

 

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony