WYKAZ  TYTUŁÓW  CZASOPISM  ZAPRENUMEROWANYCH
W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W ŁODZI

NA ROK 2
020


 • Biblioteka w Szkole  C-1128

 • Bibliotekarz  C-1040

 • Bliżej Przedszkola C-1155

 • Charaktery  C-1125

 • Dialog  C-461 *

 • Dyrektor Szkoły  C-1069

 • Dziennik Łódzki  C-1539

 • Edukacja i Dialog  C-736

 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych 
  C-427

 • Edukacja – Studia. Badania. Innowacje  C-639

 • Edukacja Wczesnoszkolna C-481

 • Express Ilustrowany 

 • Forum Nauczycielskie  C-1093

 • Gazeta Wyborcza 

 • Geografia w Szkole  C-258

 • Głos Nauczycielski  C-1506

 • Guliwer  C-749 *

 • Język Polski w Szkole Podstawowej C-482

 • Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej  C-486

 • Kalejdoskop  C-446

 • Kino C-1253

 • Kronika Sejmowa

 • Kwartalnik Pedagogiczny  C-424

 • Meritum  C-1096

 • Mówią Wieki  C-1164

 • National Geographic. Polska C-764*

 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja C-455

        

             * prenumerata do końca czerwca 2020 r.

 • Pedagogika Społeczna  C-456

 • Polityka  C-1533

 • Polityka Społeczna  C-1279

 • Polonistyka  C-261

 • Poradnik Bibliotekarza  C-302

 • Poznaj Swój Kraj  C-1166

 • Praca Socjalna  C-453

 • Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze  C-415

 • Przegląd Edukacyjny  C-1316

 • Przegląd Psychologiczny  C-377 *

 • Przyroda Polska  C-1214

 • Remedium  C-1261

 • Rocznik Statystyczny RP C-209 *

 • Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego  C-807

 • Szkoła Specjalna  C-70

 • Świat Nauki  C-1185 *

 • Świat Problemów  C-743

 • Świetlica w Szkole  C-1098

 • Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia  C-1151

 • Tygodnik Powszechny  C-1524

 • Wiedza i Życie  C-193

 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  C-385

 • Wychowanie na co Dzień  C-1149

 • Wychowanie w Przedszkolu  C-740

 • Wychowawca  C-1123

 • Życie Szkoły  C-240


     

 

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa strony