godziny otwarcia    |    regulamin    |   struktura organizacyjna    |    historia    |   zbiory    |   usługi    |   SIGLUM

Prolongata wypożyczeń
Kontakt i lokalizacja 

Katalogi
on-line
 

 

 

Godziny otwarcia:   poniedziałki i czwartki: 13.30 - 19.30    wtorki, środy, piątki: 8.30 - 14.30    sobota: nieczynne

 

 

 

 

Blog
bibliotekarza
PBW

 

Adnotowany przegląd prasy pedagogicznej i psychologicznej

 

WAKACJE 2018 

 

 1. Asertywność jako ważny element wzmacniania poczucia bezpieczeństwa dziecka / Anna Jankowska. // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 5, s.16-19 2. Błądząc prosto do celu / Isabell Prophet. // Charaktery. – 2018, nr 7, s.38-43

  „Wiele sukcesów zaczęło się od niepowodzenia. A przegranych od wygranych dzieli jeden tylko moment – ta chwila, gdy się poddali.” 3. Czas na podróże – małe i duże / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 6, s.10-14 4. Ewolucja myślenia celem szkoły / Tomasz Kozłowski. // Dyrektor Szkoły.  2018, nr 6, s.10-13

  „Pies w społeczeństwie i Życie wśród kwiatów – nie, nie są to nośne tytuły książek. To nazwy nowych kierunków studiów. Rzec można podaż odpowiada na popyt. Rozwój rynku edukacyjnego nabrał dziś nieprawdopodobnego tempa.”


 5. Kilka refleksji na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Grażyna Pisarczyk. // Świat Problemów. – 2018, nr 5, s.7-10

  Główną rolę pełni tu policja i ośrodki pomocy społecznej. Przedstawiciele innych podmiotów wykazują minimalnie zaangażowanie, a funkcjonariusze policji i pracownicy socjalni są grupami najbardziej narażonymi na wypalenie zawodowe.


 6. Kontrola wypracowań i narzędzia oceniania / Maria Madejowa. // Wychowawca. – 2018, nr 6, s.20-22

  Autorka omawia metody sprawdzania i oceniania wypracowań oraz prezentuje schemat składników wypracowania, które podlegają ocenie.


 7. Naprzeciw nowym wyzwaniom – predyspozycje do myślenia stałego lub rozwojowego / Anna Jankowska. // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 5, s.12-15
 8. Oczekiwania poznawcze dzieci / Dorota Dziamska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 6, s.25-28

 9. Wykorzystać potencjał absolwentów / Grzegorz Ćwierniewicz. // Dyrektor Szkoły.  2018, nr 6, s.33-35

  Autor podkreśla znaczenie budowania relacji z absolwentami i prezentuje sposoby zaangażowania ich w życie placówki. 10. Wykorzystanie piosenek w nauce języka obcego / Ewa Ostarek. // Życie Szkoły. – 2018, nr 6, s.21-26

  W artykule przedstawiono zalety piosenek, podano wskazówki dotyczące tego, jakie piosenki warto wybierać dla uczniów oraz zaprezentowano przykłady wykorzystania piosenek na zajęciach z języka angielskiego.

   

Dostęp sprawdzono: 27 czerwca 2018 r.

.

 

 


Filia w Kutnie

 
Filia w Łęczycy

 
Filia w Pabianicach

 
Filia w Zgierzu

 
Muzeum Oświaty

-------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2018
Mapa strony