Zbiory PBW w Łodzi obejmują:         

    281483 vol. druków zwartych

    17440 vol. czasopism

    6112 vol. materiałów audiowizualnych
       w tym:

       1241 kaset video
      
1480 kaset audio
       2404
płyt DVD, CD i CD-ROM
      
913 druków towarzyszących
       74 dyskietki

       (stan na 31.12.2013 r.)

Szczególną uwagę wśród zbiorów Biblioteki zwraca pokaźna część księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia (1796 - 1863), bibliofila, prawnika i historyka, działającego w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zgromadził on w swoim majątku bogaty księgozbiór z zakresu historii, prawa, literatury pięknej – głównie z XVI-XVIII wieku. Wśród ponad 10-ciotysięcznej biblioteki było także kilka inkunabułów i 30 rękopisów. Sprzedany przez rodzinę po śmierci Wężyka, księgozbiór uległ rozproszeniu i zniszczeniu. Po latach część zbiorów trafiła do łódzkiej biblioteki Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, skąd przeszedł, jako wieczysty depozyt, do Państwowej Centralnej Biblioteki Pedagogicznej – dzisiejszej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

 

menu główne  dojazd  | kto może korzystać  godziny pracy  |  zbiory  |  wydziały  |  kontakt