Wybór publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii przydatnych nauczycielowi w pracy dydaktyczno-wychowawczej
(wymóg Rozporządzenia o awansie zawodowym)


 1. DAMBACH Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Psych. 1506. - Sygnatury: 288459 Cz, 288460
 2. DANILEWSKA Joanna : Agresja u dzieci : szkoła porozumienia. Psychologia, Pedagogika. Warszawa: WSiP, cop. 2002. Psych. 139. - Sygnatury: 283782 Cz
 3. Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa. Pod red. Krystyny D. Rzedzickiej. Kraków: "Impuls", 2003. Socj. 560. - Sygnatury: 290986 Cz, 290987
 4. Dzieci ulicy : problemy, profilaktyka, resocjalizacja. Red. nauk. Grażyna Olszewska-Baka. Białystok: „eRBe”, 2000. – Sygnatury: 282729   Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej. Pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok: "Trans Humana", 2003. Ped. 3482. - Sygnatury: 290055 Cz
 5. DZIEWIECKI Marek : Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Psychologia Wychowania. Kielce: "Jedność", 2001. Psych. 1422. - Sygnatury: 275238 Cz
 6. DZIEWIECKI Marek : Psychologia porozumiewania się. Psychologia Wychowania. Kielce: "Jedność", 2000. Psych. 1366. - Sygnatury: 270574 Cz, 271863
 7. Edukacja wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy. Pod red. Ryszarda Gerlacha. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. Ped. 1249. - Sygnatury: 288129 Cz
 8. FONTANA David : Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka, 1998. Psych. 1222. - Sygnatury: 257584 Cz, 257585 - 257586, 260213
 9. GAJDA Janusz : Media w edukacji. Kraków: "Impuls", Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2002. Ped. 3374. - Sygnatury: 284853 Cz, 284854
 10. GRIFFIN Emory : Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Socj. 511. - Sygnatury: 285384 Cz
 11. HALLOWELL Edward M . , Ratey John: W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. Poznań: "Media Rodzina", 2004. Psych. 1531. - Sygnatury: 291029 Cz, 291030
 12. HAUK Diemut : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Kielce: "Jedność", 2002. Psych. 428. - Sygnatury: 280298 Cz
 13. Idee pedagogiki filozoficznej. Pedagogika Filozoficzna. Pod red. Sławomira Sztobryna. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003. I. Ped. 3495. - Sygnatury: 290667 Cz, 290668
 14. KAJA Barbara : Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001. Psych. 1411. - Sygnatury: 274595 Cz, 281178
 15. KARKOWSKA Magda , CZARNECKA Wiesława: Przemoc w szkole. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2000. PED. 2210. - Sygnatury: 241834 Cz., 241835, 268279 - 268280, 281813 – 281814
 16. KUNOWSKI Stefan : Wartości w procesie wychowania. Kraków: "Impuls", 2003. Ped. 3446. - Sygnatury: 289493 Cz, 289494
 17. KWIECIŃSKI Zbigniew : Wykluczanie : badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa. Toruń: UMK, 2002. - Sygnatury: 280852
 18. MORALES GÓMEZ Angel : Gdy dziecko ma problemy w klasie. W Nurcie Pedagogiki i Psychologii. Kraków: "eSPe", 2002. Psych. 1495. - Sygnatury: 287273 Cz
 19. NALASKOWSKI Aleksander : Widnokręgi edukacji. Kraków: "Impuls", 2002. Ped. 965. - Sygnatury: 280798 Cz, 288716
 20. NEUHAUS Cordula : Dziecko nadaktywne : niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci : jak pomóc?. Warszawa: "Klub dla Ciebie", 2003. Psych. 1514. - Sygnatury: 289325 Cz
 21. PASTERNIAK Wojciech : Rozjaśnić egzystencję : o dylematach i rozdrożach edukacji. Poznań: Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2001. Ped. 3120. - Sygnatury: 277711 Cz
 22. Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Literatura Pedagogiczna. Red. Krzysztof Kruszewski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Ped. 3058. - Sygnatury: 276262 Cz, 276607
 23. PÓŁTURZYCKI Józef : Dydaktyka dla nauczycieli. [Wyd. rozsz. i popr.] . - Płock: "Novum", 2002. Met. 2211. - Sygnatury: 248548, 250802, 251038, 256611, 261154 - 261155, 266388 - 266391, 268063, 268074, 284037 Cz, 284429
 24. Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa. Pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. Kraków: "Impuls", 2002. Ped. 3321. - Sygnatury: 284566 Cz, 284567
 25. PRZYBOROWSKA Beata : Struktury innowacyjne w edukacji : teoria, praktyka, rozwój. Toruń: Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003. Ped. 1612. - Sygnatury: 288005 Cz, 291466
 26. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka. Red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000. Psych. 1050/2. - Sygnatury: 250275 Cz, 250276, 251376 - 251378, 275208
 27. RADZIEWICZ - WINNICKI Andrzej : Społeczeństwo w trakcie zmiany. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.. - Sygnatury: 292692
 28. RUMPF Joachim : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Psych. 1502. - Sygnatury: 288455 Cz, 288456
 29. SMOŁALSKI Antoni : Tezy i hipotezy pedagogiki. Wyd. 2 . - Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. Ped. 1605. - Sygnatury: 288039 Cz
 30. Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej. Wyd. 2 popraw. Pod red. Marii Chodkowskiej. Lublin: UMCS, 2003. Ped. 968. - Sygnatury: 281279, 288157 Cz
 31. ŻŁOBICKI Wiktor : Ukryty program w edukacji : między niewiedzą a manipulacją. Kraków: "Impuls", 2002. Ped. 3396. - Sygnatury: 285588 Cz
 32. ŻYWCZOK Alicja : Filozoficzne korzenie pedagogii radości. Kraków: "Impuls", 2001. Ped. 3036.- 274271 Cz

Oprac. Iwona J. Bartczak

 

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony