WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY
DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH


Przeskocz do:

FILOZOFIA
LOGOPEDIA
NAUCZANIE
PEDAGOGIKA – ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI
PEDAGOGIKA – METODY
PEDAGOGIKA – PODRĘCZNIKI
PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA
ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
SOCJOLOGIA
WYCHOWANIE
WYCHOWANIE – HISTORIA
INNE

DYDAKTYKA

 1. ANDRUKOWICZ WIESŁAW : Dydaktyka komplementarna.
  Warszawa WSP TWP, 2004. - SYGNATURY: 295250 Cz (Ped. 3647), 295843-295844

 2. BEREŹNICKI FRANCISZEK : Dydaktyka kształcenia ogólnego / rozd. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk.
  Kraków : „Impuls”, 2001 Sygn. 280044 Cz (Ped. 3210), 280045, 280043 2004. – SYGNATURY : 295619-295621
  Wyd. 2., 2007. – SYGNATURY : 306662-306663, 305847-305848

 3. FRANCUZ WŁADYSŁAW MARIA : Dydaktyka w nowej szkole zawodowej : przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w szkołach wyższych
  Wyd. 2 zm. i uzup. Kraków : Wydaw. PK, 2004. - SYGNATURY: 295225 Cz (Met. 4381)

 4. JUSZCZYK –RYGAŁŁO JOANNA : Dydaktyka ogólna : przewodnik dla studentów pedagogiki.
  Częstochowa : WSP, 1995/1996 Sygn. 248539 Cz (Met. 135)

 5. KUPISIEWICZ CZESŁAW: Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany.
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. SYGNATURY: 320635 Cz (Ped. 3703)

 6. KUPISIEWICZ CZESŁAW : Dydaktyka ogólna.
  Warszawa : „Graf-Punkt”, 2000. – SYGNATURY: 271282 Cz (Ped. 1096), 271283-271287, 273955-273959

 7. KUPISIEWICZ CZESŁAW : Podstawy dydaktyki ogólnej.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1973. – SYGNATURY: 105734-105743, 106007-106012, 106216-106217, 106219, 106221-106225, 114252-114256, 114258-114261, 204317-204318, 278858, 294987, 300934
  Wyd. 2, 1974. – SYGNATURY: 116738-116741, 116743-116747, 116751-116752, 194203, 240750, 250349, 266952, 273303-273304, 273269-273270
  Wyd. 3 popr. i rozsz., 1976. – SYGNATURY: 125649-125650, 125847-125854, 200781-200783, 201058, 216619, 225270, 232653, 234514, 273306, 275121, 278466, 286941, 294768
  Wyd. 4, 1977. – SYGNATURY: 131864, 132997, 133049, 133051-133052, 141675, 255823, 293086
  Wyd. 5., 1978. – SYGNATURY: 138226, 138233-138235, 138228-138229, 138598, 140118-140122, 141789, 141791-141792, 149944, 238969, 303255
  Wyd. 6 zm., 1980. – SYGNATURY: 159939-159941, 160009-160012, 160014-160015
  Wyd. 7, 1982. – SYGNATURY: 170598, 236247, 246973, 278467, 300985
  Wyd. 8, 1984. – SYGNATURY: 184825, 188391
  Wyd. 9 zm. i rozsz., 1988. – SYGNATURY: 221925 Cz (Met. 601), 241915, 286972
  Wyd. 10 (wznowione), 1996. – SYGNATURY: 249200, 256985, 300355

 8. KUPISIEWICZ CZESŁAW : Podstawy dydaktyki.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 Sygn. 296389 Cz (Ped. 221), 302918

 9. OKOŃ WINCENTY : Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1987. – SYGNATURY: 217221 Bibl. (Pedag. 24), 217219-217220, 217222-217224, 217226-217228, 217321, 233923, 238932, 238967-238968, 263494, 294767, 300855, 304936, 306046
  Wyd. 2 :„Żak”, 1995. – SYGNATURY : 246543-246546, 248420
  Wyd. 3 popr. : „Żak”, 1996. – SYGNATURY : 250205 Cz (Ped. 2405), 250206-250207
  Wyd. 4. : „Żak”, 1998. – SYGNATURY : 259196-259197, 263727-263730, 271682-271683, 279127-279130, 300298
   
 10. PÓŁTURZYCKI JÓZEF : Dydaktyka dla nauczycieli.
  Toruń : Adam Marszałek, 1996. – SYGNATURY: 248548, 250802
  Wyd. 2, 1997. – SYGNATURY: 251038
  Wyd. 3, 1998. – SYGNATURY: 256611, 261154-261155, 266388-266391, 268063, 268074
  Wyd. rozsz. i popr., 2002. – SYGNATURY: 284037 Cz (Met. 2211), 284429, 295992-295993

 11. WINKLER MAUD, COMMICHAU ANKA : Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.
  Kraków : Wydaw. WAM, 2008. - SYGNATURY: 306433

 12. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia.
  Warszawa : WSP TWP, 2005. - SYGNATURY: 299113 Cz (Ped. 1206), 299114

 

FILOZOFIA

 1. Encyklopedia filozofii. T. I / red. Ted Honderich

 2. Poznań : Zysk i S-ka, 1998. – SYGNATURY: 256668 Bibl. (Filoz. 9/1)

 3. Encyklopedia filozofii. T. II / red. Ted Honderich.
  Poznań : Zysk i S-ka, 1999. – SYGNATURY: 256668 Bibl. (Filoz. 9/2)

 4. Leksykon dzieł filozoficznych / na podstawie Denisa Huismana ; wybór i red. Jan Kiełbasa.
  Kraków : „Znak”, 2001. - SYGNATURY: 274016 Bibl. (Filoz. 19)

 5. Leksykon filozofii : postaci i pojęcia / red. nauk. Bolesław Andrzejewski.
  Poznań : „De Facto”, 2000. - SYGNATURY: 266542 Bibl. (Filoz. 16), 268867

 6. SIKORA ADAM : Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią / Adam Sikora.
  Warszawa : „Open”, 1999. – SYGNATURY: 260422
  Wyd. nowe, poszerz. i popr. Warszawa : „Open”, 2001. – SYGNATURY: 280100 Bibl. (Filoz. 12), 280417

 7. Słownik filozofów polskich / pod red. Bolesława Andrzejewskiego.
  Wyd. 2 poszerz. Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1999. – SYGNATURY: 302424 Cz (Sł. 1087)

 8. TATARKIEWICZ WŁADYSŁAW : Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna.
  Warszawa : „Czytelnik”, 1946. – SYGNATURY: 2821
  Wyd. 4 przejrz. i uzup.,1948. – SYGNATURY: 214035, 34510, 34512
  Wyd. 3, Państ. Wydaw. Nauk., 1958. – SYGNATURY: 22622, 22625, 22628, 22631, 22634, 22643, 22646, 22649, 196245, 213514
  Wyd. 6, Państ. Wydaw. Nauk., 1968. – SYGNATURY: 72006 Bibl., 71991, 71994, 72000, 72003, 72012, 74237, 74240, 297723, 298001, 300060
  Wyd. 7, Państ. Wydaw. Nauk., 1970. – SYGNATURY: 85595, 85601, 92564, 294239, 299408
  Wyd. 8, Państ. Wydaw. Nauk., 1978. – SYGNATURY: 139185, 139188, 139191, 139305, 139317, 139654, 139657, 139663, 299405
  Wyd. 9, Państ. Wydaw. Nauk., 1981. – SYGNATURY: 164907, 195340
  Wyd. 10, Państ. Wydaw. Nauk., 1983. – SYGNATURY: 182132, 182892, 305972
  Wyd. 11, Państ. Wydaw. Nauk., 1988. – SYGNATURY: 223663, 223789, 240900
  Wyd. 12, Państ. Wydaw. Nauk., 1990. – SYGNATURY: 292449
  Wyd. 14, Państ. Wydaw. Nauk., 1995. – SYGNATURY: 291694
  Wyd. 17, Państ. Wydaw. Nauk., 1999, SYGNATURY: 268309, 263201
  Wyd. 21, Państ. Wydaw. Nauk., 2004. – SYGNATURY: 297320, 297621

 9. TATARKIEWICZ WŁADYSŁAW : Historia filozofii. T. 2. , Filozofia nowożytna do roku 1830
  Wyd. 3 przejrz. i uzup .Warszawa : „Czytelnik”, 1947. – SYGNATURY: 214037-214038;
  Wyd. 4 przejrz. i uzup., 1949. – SYGNATURY: 2821, 240901
  Wyd. 5, Państ. Wydaw. Nauk., 1958. – SYGNATURY: 22628, 22640, 22643, 22649, 37018, 43884, 213514
  Wyd. 6, Państ. Wydaw. Nauk., 1968. – SYGNATURY: 71991, 71994, 72000, 72003, 72006, 72009, 72012, 72018, 74237, 74240, 297723, 298001, 30060
  Wyd. 7, Państ. Wydaw. Nauk., 1970. – SYGNATURY: 85595, 85601, 92564, 294239, 299408
  Wyd. 8, Państ. Wydaw. Nauk., 1978. – SYGNATURY: 139185, 139188, 139305, 139308, 139314, 139317, 139657, 139660, 139663, 139651, 299405
  Wyd. 9, Państ. Wydaw. Nauk., 1981. – SYGNATURY: 164907
  Wyd. 10, Państ. Wydaw. Nauk., 1983. – SYGNATURY: 182132, 182892, 305972
  Wyd. 11, Państ. Wydaw. Nauk., 1988. – SYGNATURY: 223662-223663, 223789
  Wyd. 12, Państ. Wydaw. Nauk., 1990. – SYGNATURY: 237948
  Wyd.14, Państ. Wydaw. Nauk., 1995. – SYGNATURY: 291694
  Wyd. 17, „Czytelnik”, 1999. – SYGNATURY: 268309, 263201
  Wyd. 19, Wydaw. Nauk., PWN, 2002. – SYGNATURY: 298605
  Wyd. 21, Wydaw. Nauk., PWN, 2004. – SYGNATURY: 297621, 297320

 10. TATARKIEWICZ WŁADYSŁAW : Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna.
  Warszawa : „Czytelnik”, 1950. – SYGNATURY: 39 M, 1570, 2821
  Wyd. 5 nowe, przejrz. i uzup. – Państ. Wydaw. Nauk., 1958. – SYGNATURY: 22625, 22628, 22631, 22634, 22637, 22640, 22643, 22646, 22649, 37018, 43884, 196245, 213514, 214039-214040, 292450
  Wyd. 3, Państ. Wydaw. Nauk., 1968. – SYGNATURY: 72006 Bibl. (Filoz. 1), 71991, 72000, 72003, 72009, 72012, 72018, 74237, 74240, 297723, 298001, 300060
  Wyd. 4, Państ. Wydaw. Nauk., 1970. – SYGNATURY: 85598, 92564, 294239, 299408
  Wyd. 5, Państ. Wydaw. Nauk., 1978. – SYGNATURY: 139185, 139188, 139191, 139308, 139311, 139314, 139317, 139651, 139654, 139657, 139660, 299405
  Wyd. 10, Państ. Wydaw. Nauk., 1983. – SYGNATURY: 182132, 182892, 305972
  Wyd. 8, Państ. Wydaw. Nauk., 1988. – SYGNATURY: 222662, 224614, 22582, 233335
  Wyd. 11, Państ. Wydaw. Nauk., 1990. – SYGNATURY: 291694
  Wyd. 14, Państ. Wydaw. Nauk., 1999. – SYGNATURY: 263201, 268309
  Wyd. 16, Państ. Wydaw. Nauk., 2002. – SYGNATURY: 298605
  Wyd. 18, Państ. Wydaw. Nauk., 2004. – SYGNATURY: 297320, 297621

 

LOGOPEDIA

 1. BŁACHNIO KRYSTYNA: Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego.
  Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium" ; Parkowo : Wydawnictwo "KMB-Druk", 2011.
  SYGNATURY: 317612 

 2. BŁACHNIO KRYSTYNA : Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio.
  Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1992 Sygn. 241506
  Wyd. 2 rozszerz., 2001 SYGNATURY: 275130 Cz (Ped. 3083), 275131-275132
  Wyd. 3, 2003. - SYGNATURY: 295338

 3. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski.
  Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  SYGNATURY: 319384 Cz (Ped. 475)

 4. GUNIA GRAŻYNA, LECHTA VIKTOR: Wprowadzenie do logopedii.
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
  SYGNATURY: 318949, 318950

 5. Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego [i in.].
  Opole : Wydaw. UO, 1999. - SYGNATURY: 261328 Cz (Ped. 3004), 261329, 272156-272158
  Wyd. 1 dodr, 2001. - SYGNATURY: 275095-275097

 6. Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego [i in.].
  Wyd. 2, zm. i poszerz. Opole : Wydaw. UO, 2003. - SYGNATURY: 290584 Cz (Ped. 3489/1), 290581-290583

 7. Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego [i in.].
  Wyd. 2, zm. i poszerz. Opole : Wydaw. UO, 2003. - SYGNATURY: 290581 Cz (Ped. 3489/2), 290582-290584

 8. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego [i in.].
  Opole : Uniw. Opolski, 2005. – SYGNATURY: 299132 Cz (Ped. 492), 299133

 9. REPELEWICZ EWA : Logopedia : przewodnik metodyczny dla studentów kierunków pedagogicznych / Ewa Repelewicz, Aleksandra Siedlaczek.
  Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. - SYGNATURY: 283371 Cz (Met. 3826), 285020

 10. SKOREK JULIAN : Lingwistyczne podstawy logopedii : (skrypt dla studentów) / Julian Skorek.
  Zielona Góra : „Edycja”, 1999. – SYGNATURY: 269364

 11. STYCZEK IRENA : Logopedia
  Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. – SYGNATURY: 149734 Cz (Ped. 1103), 149367, 149369
  Wyd. 3, 1981. - SYGNATURY: 167107
  Wyd. 4, 1983. - SYGNATURY: 178592

 12. STYCZEK IRENA : Zarys logopedii.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1970. – SYGNATURY: 87329-87330, 97212, 292540, 244572

 13. ZYCH WANDA : Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
  Częstochowa : WSP, 1993. - SYGNATURY: 240319 Cz (Ped. 1341)

 

NAUCZANIE

 1. ARENDS RICHARD I. : Uczymy się nauczać.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994. – SYGNATURY: 241995-241996, 243418-243419

  Wyd. 1 dodr., 1995 SYGNATURY: 253422, 255481, 306022
  Wyd. 2, 1998 SYGNATURY: 261125, 263984, 264107-264108, 266687-266688, 268979-268980
  Wyd. 3 zm., [2002?]. – SYGNATURY: 283956 Cz (Ped. 2226), 301693
   
 2. LEDZIŃSKA MARIA, CZERNIAWSKA EWA: Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : podręcznik akademicki.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  SYGNATURY: 317489 Cz (Psych. 280), 317490

 3. MARZANO ROBERT J.: Sztuka i teoria skutecznego nauczania.
  Warszawa : Civitas [etc.], 2012.
  SYGNATURY: 320653 Cz (Ped. 3696) 

 4. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  SYGNATURY: 318784 Cz (Psych. 102), 318785 

 5. Sztuka nauczania : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. [T.] 1, Czynności nauczyciela / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1991;. – SYGNATURY: 235966, 235968, 300837
  1992. – SYGNATURY: 238213, 286947, 299396, 305915
  [Wyd. 2], 1993. – SYGNATURY: 292066
  1994. – SYGNATURY: 241992, 242372, 243405-243407
  1995 SYGNATURY: 246554, 248161-248164
  Wyd. 2, 1997 SYGNATURY: 263323, 263325
  Wyd. nowe rozszerz., 2004. – SYGNATURY: 293817 Cz (Ped. 83/1), 293818
  Wyd. 7 zm., 2 dodr., 2007. – SYGNATURY: 302477-302478

 6. Sztuka nauczania : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. [T.] 2, Szkoła / pod red. Krzysztofa Konarzewskiego.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1991. – SYGNATURY: 235966, 235968, 300837
  1992. – SYGNATURY: 238213, 286947, 305915
  Wyd. 2, 1993. – SYGNATURY: 292066
  Wyd. 3, 1994. – SYGNATURY: 241992, 242372, 243405-243407, 284209
  Wyd. 4 zm, 1995. – SYGNATURY: 246554, 248161-248162, 248164, 299396
  Wyd. 5, 1998. – SYGNATURY: 263323, 263325, 286949
  Wyd. nowe rozszerz., 2004. – SYGNATURY: 293817 Cz (83/2), 293818
  Wyd. 7 zm – 1 dodr., 2005. – SYGNATURY: 302477-302478

 

PEDAGOGIKA – ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI

 1. Elementy prawa dla pedagogów / Michał Czarnomski [i in.].
  Kraków ; Częstochowa : WSP, 2003. – SYGNATURY: 291301 Bibl. (Pedag. 57)

 2. Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.
  Warszawa : „Innowacja”, 1993. – SYGNATURY: 240270 Cz (Enc. 370), 286951 Bibl. (Pedag. 54)

 3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku . T. I, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch.
  Warszawa : „Żak”, 2003. – SYGNATURY: 286231 Bibl. (Pedag. 66/1)

 4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku . T. II, G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch.
  Warszawa : „Żak”, 2003. – SYGNATURY: 286231 Bibl. (Pedag. 66/2)

 5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku . T. III, M-O / red. nauk. Tadeusz Pilch.
  Warszawa : „Żak”, 2004. – SYGNATURY: 286231 Bibl. (Pedag. 66/3)

 6. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku . T. IV, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch.
  Warszawa : „Żak”, 2005. – SYGNATURY: 286231 Bibl. (Pedag. 66/4)

 7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku . T. V, R-St / red. nauk. Tadeusz Pilch.
  Warszawa : „Żak”, 2006. – SYGNATURY: 286231 Bibl. (Pedag. 66/5)

 8. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku . T. VI Su-U / red. nauk. Tadeusz Pilch.
  Warszawa : „Żak”, 2007. – SYGNATURY: 286231 Bibl. (Pedag. 66/6)

 9. JANUS KATARZYNA: Słownik pedagogiki i psychologii : zagadnienia, pojęcia, terminy.
  Warszawa ; Buchmann, 2011. SYGNATURY : 318421 Cz (Sł. 19

 10. KUPISIEWICZ CZESŁAW, KUPISIEWICZ MAŁGORZATA : Poczet wybitnych nauczycieli.
  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – SYGNATURY: 303877 Bibl. (Pedag.68)

 11. KUPISIEWICZ CZESŁAW, KUPISIEWICZ MAŁGORZATA: Słownik pedagogiczny.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  SYGNATURY: 311456 Bibl. (Pedag. 76) 

 12. LAPLANCHE JEAN, PONTALIS J.B. : Słownik psychoanalizy.
  Warszawa :Wydaw. Szk. i Pedag., 1996. – SYGNATURY: 250760 Cz (Sł.930)

 13. MACIARZ ALEKSANDRA : Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz.
  Kraków : „Impuls”, 2005. – SYGNATURY: 296546 Bibl. (Pedag. 64), 296547

 14. MOORE BURNESS E., FINE BERNARD D. : Słownik psychoanalizy.
  Warszawa : Jacek Santorski, [1996?]. – SYGNATURY: 248020 Cz (Sł. 918)
 15. NOWACKI TADEUSZ W. : Leksykon pedagogiki pracy / Tadeusz W. Nowacki.
  Warszawa : WSP TWP, 2004. – SYGNATURY: 291808 Bibl. (Pedag. 58), 291809 Cz (Sł. 1272)

 16. NOWACKI TADEUSZ W. : Nowy słownik pedagogiki pracy / Tadeusz W. Nowacki, Kazimiera Korabiowska-Nowacka, Barbara Baraniak.
  Warszawa : WSP TWP, 2000. – SYGNATURY: 267829 Bibl. (Pedag. 30)

 17. OKOŃ WINCENTY : Nowy słownik pedagogiczny.
  Warszawa : „Żak”, 1996. - SYGNATURY: 259170, 251036
  Wyd. 2 rozsz. ,1998. – SYGNATURY : 259171 Bibl. (Pedag. 7), 263670-263672, 276342
  Wyd. 10 uzup. i popr., 2007. – SYGNATURY: 305886 Cz (Sł. 1045), 305887

 18. OKOŃ WINCENTY : Wizerunki sławnych pedagogów polskich.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1993. – SYGNATURY: 241195 Cz (Hist. Wych. 296), 241196-241197
  „Żak”,2000. – SYGNATURY : 266849 Bibl. (Pedag. 26), 266850

 19. Podstawowe pojęcia pedagogiczne : agresja – interdyscyplinarność / red. Dieter Lenzen ; współpraca Friedrich Rost.
  Berlin ; Szczecin : Peter Materne Verlag, 2003. –
  SYGNATURY: 288145 Bibl. (Pedag. 56), 299043
 20. REBER ARTHUR S. : Słownik psychologii.
  Warszawa : „Scholar”, 2000. – SYGNATURY: 266387 Cz (Sł. 1077)

 21. SIEMAK-TYLIKWOSKA ALICJA : Pedagogika z technologią kształcenia : słownik angielsko-polski.
  Warszawa : „Żak”, 2000. - SYGNATURY: 266851 Cz (Sł. 750)

 22. SILLAMY NORBERT : Słownik psychologii.
  Katowice : „Książnica”, 1995. – SYGNATURY: 242788 Bibl. (Psych. 10), 242522 Cz (Sł. 823)

 23. SIMON FRITZ B. : Słownik terapii rodzin / Fritz B. Simon, Helm Stierlin.
  Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998. – SYGNATURY: 260372 Bibl. (Pedag.12), 254307 Cz (Sł. 984), 260373, 265600, 265601
 24. Słownik pedagogiki pracy / pod red. Lidii Koczniewskiej-Zagórskiej.
  Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986. - SYGNATURY: 198667 Bibl. (Pedag. 21), 198617, 199016-199017, 199748-199749

 25. Słownik pedagogów polskich / pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak [i in.].
  Katowice : Wydaw. UŚ, 1998. – SYGNATURY: 162084 Bibl. (Pedag. 37), 152551 Cz (Sł. 1111)

 26. Słownik psychologii / red. nauk. Jerzy Siuta.
  Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2005. - SYGNATURY: 298088 Bibl. (Psych. 29)

 27. Słownik psychologów polskich / pod red. Elwiry Kosnarewicz.
  Poznań : Zakł. Historii Myśli Psychologicznej, 1992. – SYGNATURY: 255642 M

 28. Wychowanie do życia w rodzinie : słownik pojęć / pod red. Krystyny Ostrowskiej.
  Kraków : „Rubikon”, 2004. – SYGNATURY: 294428 Bibl. (Pedag. 61),  296376 Cz (Sł. 1292)

 

PEDAGOGIKA – METODY

 1. Badania pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.
  Warszawa : Poznań : WSP TWP ; Sorus, 1997. – SYGNATURY: 273578
  Wyd. 4 zm. i rozszerz., 2005. – SYGNATURY : 299106 Cz (Ped. 3019), 299107 

 2. HAJDUK EDWARD : Hipoteza w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów.
  Wyd. 4 zm. Zielona Góra : Wydaw. WSP., 1994. – SYGNATURY: 243304 Cz (Ped. 2262), 243305

 3. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : Metody badań pedagogicznych.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978. – SYGNATURY: 139511 Bibl. (Pedag. 3), 138926, 139509-139510, 139517-139518, 139125-139126, 139128, 139512-139513, 139515, 233911, 273371
  Wyd. 4, 1982. – SYGNATURY: 169670-169672, 170424, 294766
  Wyd. 5, 1984. – SYGNATURY: 188627 Cz (Ped. 1576), 188628, 188630, 194625, 258890-258591

 4. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : Metody i techniki badań pedagogicznych.
  Kraków : „Impuls”, 2000. – SYGNATURY: 271997 Cz (Ped. 2961), 271998-271999, 280059-280060, 282826-282827
  Wyd. 3, 2004. – SYGNATURY: 295609-295612
  Wyd. 5, 2006. – SYGNATURY: 299442, 299506-299507, 300451-300455, 301573-301577
  Wyd. 6, 2007. – SYGNATURY: 305865-305866

 5. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.
  Kraków : „Impuls”, 1999. – SYGNATURY: 260730 Cz (Ped. 2708), 260731-260732, 260865-260867, 262894-262895, 263132-263134, 263965-263967, 269014-269016, 271570, 278343
  Wyd. 3, 2003. – SYGNATURY: 291329-291330, 304432

 6. MASZKE ALBERT WOJCIECH: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych.
  Rzeszów : Wydaw. UR, 2003. SYGNATURY:
  288048 Cz (Ped. 1608), 290622, 288049 

 7. Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Brzeziński.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. – SYGNATURY: 294401-294402

 8. PALKA STANISŁAW: Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna.
  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
  SYGNATURY: 298423 Cz (Ped. 463), 306072, 298424, 300902 

 9. PILCH TADEUSZ : Zasady badań pedagogicznych / rozd. 4 oprac. Teresa Bauman; rozd. 7 oprac. Andrzej Radźko.
  Warszawa : „Żak”, 1995. – SYGNATURY: 246541 Cz (Ped. 234), 246542, 247829-247834, 250223, 255004-255006, 250055, 250221, 260156, 302095
  Wyd. 2 popr. i rozsz., 1998. – SYGNATURY :259203-259205, 259773, 263737-263739, 263741-263742, 274668

 10. PILCH TADEUSZ : Zasady badań pedagogicznych.
  Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1977. – SYGNATURY: 130243-130245, 130402

 11. PILCH TADEUSZ, BAUMAN TERESA : Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe.
  Wyd. 2 popr. Warszawa : „Żak”, 2001. – SYGNATURY: 279131 Cz (Ped. 3122), 279132-279134
  Wyd. 2 popr. i rozsz., 2001. – SYGNATURY : 284614, 289459-289462, 292068, 294305, 298253, 298578, 298903, 301720-301724, 302184-302185

 12. SZCZĘSNY WIESŁAW WOJCIECH: Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych.
  Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. SYGNATURY:
   318812

 13. ZACZYŃSKI WŁADYSŁAW : Praca badawcza nauczyciela.
  Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1968. – SYGNATURY: 7404-74008, 74010-74012, 74319, 204930, 206062-206063, 251834, 254216, 266954-266955, 306052-306053
  Wyd. 2, 1976. – SYGNATURY: 127456-127458, 127461-127467, 127469-127470, 237901, 273401, 275128, 290794
  Wyd. 3., 1981. – SYGNATURY : 167705-167706, 167708, 167541
  Wyd. 4., 1995. – SYGNATURY : 245599 Cz (Ped. 2310), 245600, 276267, 266685-266686

 14. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ: Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki.
  Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010. SYGNATURY:
  317439, 319107, 319108

 

PEDAGOGIKA – PODRĘCZNIKI

 1. BREZINKA WOLFGANG : Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych : podręcznik akademicki.
  Kraków : Wydaw. WAM, 2005. – SYGNATURY: 295733 Cz (Ped. 3568)

 2. CHMAJ LUDWIK : Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku.
  Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1962. – SYGNATURY: 45697 Cz (Ped. 213), 45698-45702, 45704-45706, 46456-46460, 46462-46463, 46572-46573, 46614, 46616, 61441, 61482, 251873, 285330
  1963. – SYGNATURY : 208867, 209164, 240854, 286933, 301033

 3. HAJDUK EDWARD : Hipoteza w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów.
  Wyd. 4 zm. Zielona Góra : WSP, 1994. – SYGNATURY: 243304 Cz (Ped. 2262), 243305

 4. HOMPLEWICZ JANUSZ : Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców.
  Warszawa : Wydaw. WSP, 1996. – SYGNATURY: 251041 Cz (Ped. 2455), 251042

 5. HOMPLEWICZ JANUSZ : Etyka pedagogiczna.
  Rzeszów : Wydaw. WSP, 1996. – SYGNATURY: 252112, 253344-253345

 6. KUNOWSKI STEFAN : Podstawy współczesnej pedagogiki.
  Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1993. – SYGNATURY: 242144 Cz (Ped. 2208), 242145-242146
  1996. – SYGNATURY: 252097, 253488-253489
  [Wyd. 3], 1997. – SYGNATURY: 254919, 258163-258164, 263425-263427, 263429
  2000. – SYGNATURY: 277766-277768, 279019-279021, 297470, 295294, 299353
  2001. – SYGNATURY: 287304, 293133
  2007. – SYGNATURY: 306628

 7. Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński [i in.].
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. – SYGNATURY: 290256 Cz (Ped. 3477/1), 290257
  2004. – SYGNATURY: 295578-295581, 291655, 294403-294407
  Wyd. 1-3 dodr., 2005. – SYGNATURY: 299391-299392
  Wyd. 1-4 dodr., 2006. – SYGNATURY: 298495-298498, 301578-301582, 301599-301605
  Wyd. 1-5 dodr., 2006. – SYGNATURY: 298498, 302456-302459

 8. Pedagogika : podręcznik akademicki. 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński [i in.].
  Wyd. 1 – 1 dodr. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. – SYGNATURY: 290256 Cz (Ped. 3477/2), 290257, 291655
  Wyd. 1-2 dodr., 2004. – SYGNATURY: 294403-294407, 295578-295581
  Wyd. 1-3 dodr., 2006. – SYGNATURY: 298495-298498, 299391-299392, 301578-301582, 301599-301605, 302456-302459

 9. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. – SYGNATURY: 306359 Cz , 306360

 10. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. – SYGNATURY: 306359 Cz, 306360

 11. SCHULZ ROMAN: Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 1, Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu.
  Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003. SYGNATURY:
   291506 Cz (Ped. 3511/1), 291507

 12. SCHULZ ROMAN: Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 2, O integralną wizję człowieka i jego rozwoju.
  Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003. SYGNATURY:
   291506 Cz (Ped. 3511/2), 291507

 13. SCHULZ ROMAN: Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 3, Logos edukacji.
  Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003. SYGNATURY:
   291506 Cz (Ped. 3511/2), 291507 

 14. WŁODARSKI ZIEMOWIT, HANKAŁA ANDRZEJ : Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka : podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli.
  Warszawa : WSP ; Kraków : „Impuls”, 2004. – SYGNATURY: 295168 Cz (Ped. 3598)

 15. Wprowadzenie do pedagogiki : wybór tekstów / wyboru dok. Teresa Jaworska [i in.].
  Kraków : „Impuls”, 1996. – SYGNATURY: 252222 Cz (Ped. 2512), 254140, 252223
  Wyd. 2 zm. i popr., 1998. – SYGNATURY: 254809
  Wyd. 2, 2001. – SYGNATURY: 298912

 

PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA

 1. BUDAJCZAK MAREK: Edukacja domowa.
  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  SYGNATURY: 295097 Cz (Ped. 3614), 306060, 302190 

 2. Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski.
  Kraków : „Impuls”, 1992. – SYGNATURY: 253519, 300926
  Wyd. 2 zm., 1992. – SYGNATURY : 238835-238836, 241359 Cz (Ped. 897), 245785, 249511

 3. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań reformy : praca naukowa / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski.
  Kraków : „Impuls”, 2000. – SYGNATURY: 274160 Cz (Ped. 3016), 274161, 281817, 299673

 4. Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz.
  Kraków : "Impuls", 2000.
  SYGNATURY: 271969 Cz (Ped. 2969/2), 271970, 260504, 262893

 5. Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacja. T. 1, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / pod red. nauk. Bogusław Śliwerski.
  Kraków : "Impuls", 2007. SYGNATURY:
  305867 Cz (Ped. 38/1), 310628

 6. Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacja. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusław Śliwerski.
  Kraków : "Impuls", 2007.
  SYGNATURY: 305867 Cz (Ped. 38/2), 310628 

 7. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki. [T. 1] / red. nauk. Bogusław Śliwerski.
  Łódź ; Kraków : „Impuls”, 1995. – SYGNATURY: 245790 Cz (Ped. 2319/1), 245791, 300877

 8. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki. [T. 2] / red. nauk. Krystyna Baranowicz.
  Łódź ; Kraków : „Impuls”, 1995. – SYGNATURY: 245790 Cz (Ped. 2319/2), 245791, 300877

 9. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki. [T. 3] / red. nauk. Bogusław Śliwerski.
  Łódź ; Kraków : „Impuls”, 1998. – SYGNATURY: 245790 Cz (Ped. 2319/3), 245791, 260504, 271969-271970

 10. SCHOENEBECK HUBERTUS VON : Antypedagogika : być i wspierać zamiast wychowywać.
  Warszawa : Jacek Santorski, 1994. – SYGNATURY: 241110 Cz (Ped. 2152), 241111, 241174-241175

 11. SZKUDLAREK TOMASZ : Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski.
  Kraków : „Impuls”, 1991. – SYGNATURY: 253967
  1992 [Wyd. 2 popr.] SYGNATURY: 230107-230108, 239110, 243042, 26387-263820, 2000 Wyd. 3 popr. SYGNATURY: 266885 Cz (Ped. 2540), 266886, 271118, 300822

 12. ŚLIWERSKI BOGUSŁAW : Edukacja autorska.
  Kraków : „Impuls”, 1996. – SYGNATURY: 251039 Cz, 251040, 290340, 298913
  [Wyd. 2], 2008. - SYGNATURY: 307182

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

 1. BADORA SYLWIA, MARZEC DANUTA : Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej : wybrani przedstawiciele.
  Częstochowa : WSP, 1995. – SYGNATURY : 249604
  Wyd. 2 popr. i uzup., 1999. – SYGNATURY: 285026 Cz (Hist. Wych. 352)

 2. BADORA SYLWIA: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej.
  Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009 SYGNATURY:
  314422

 3. DĄBROWSKI ZDZISŁAW : Pedagogika opiekuńcza w zarysie. [Cz. 1].
  Olsztyn : WSP, 1996 – SYGNATURY 250269-250270
  Wyd. 2, 1997. - SYGNATURY: 250867-250868
  [Wyd. 3 popr., uzup.], 2000. – SYGNATURY: 273696-273697
  [Wyd. 4 popr. i uzup.], 2006 SYGNATURY: 302138 Cz (Ped. 2989/1), 302139-302141

 4. DĄBROWSKI ZDZISŁAW : Pedagogika opiekuńcza w zarysie. [Cz. 2].
  Olsztyn : WSP, 1996 – SYGNATURY: 250269-250270
  Wyd. 2, 1997. – SYGNATURY: 250867-250868
  [Wyd. 3 popr., uzup.], 2000. – SYGNATURY: 273696-273697, 274175-274176
  [Wyd. 4 popr. i uzup.], 2006. – SYGNATURY: 302138 Cz (Ped. 2989/2), 302138 Cz, 302139-302141

 5. DĄBROWSKI ZDZISŁAW, KULPIŃSKI FRANCISZEK : Pedagogika opiekuńcza : historia, teoria, terminologia.
  Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000 SYGNATURY: 273700 Cz (Ped. 3024), 274177-174178, 273701, 290338
  2002. – SYGNATURY: 282746, 284912

 6. GAJEWSKA GRAŻYNA: Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki.
  Zielona Góra : "Gaja", 2009.
  SYGNATURY: 311114 Cz (Ped. 1314), 311115
   

 7. Opieka i wychowanie : systemy wychowania i opieki nad dziećmi w okresie przemian ustrojowych / pod red. Czesława Kępskiego.
  Lublin : UMCS, 1998. – SYGNATURY : 258395 Cz (Ped. 2665), 258496, 261203-261204

 8. Pedagogika opiekuńcza – podstawy metodologiczne i wybrane kierunki opieki nad dzieckiem / red. Edmund Trempała.
  Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992. - (Studia Pedagogiczne ; 58). – SYGNATURY: 21351 Cz (Ped. 33/58), 21349-21350, 21352

 9. Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego.
  Gdańsk : Gdańskie Tow. Nauk., 1998. – SYGNATURY: 262287 Cz (Ped. 2713), 262288-262289

 10. PYRZYK IRENEUSZ : Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J.H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki).
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. – SYGNATURY: 271488
  2003 SYGNATURY: 288190 Cz (Ped. 2965), 288191

 11. PYRZYK IRENEUSZ JAN: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej.
  Włocławek : WSH-E, 2006. SYGNATURY:
  304426 Cz (Hist.Wych. 429), 304427

 12. Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzata Biedroń [i in.].
  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. SYGNATURY:
  279555 Cz (Ped. 308)

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

 1. DOROSZEWSKA JANINA : Pedagogika specjalna. T. 1, Podstawowe problemy teorii i praktyki.
  Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1981. – SYGNATURY : 168457, 169229-169236, 238973
  Wyd. 2 uzup., 1989. – SYGNATURY : 230901-230903

 2. DOROSZEWSKA JANINA : Pedagogika specjalna. T. 2, Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy.
  Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1981. – SYGNATURY : 167862, 168458, 169234, 169236-169241, 169243, 238973
  Wyd. 2 uzup., 1989. – SYGNATURY : 230901-230903

 3. Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 1-5. / red. Jan Pańczyk.
  Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002-2004. – SYGNATURY: 294224 Cz (Ped. 3546), 294225

 4. KRAUSE AMADEUSZ: Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej.
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
  SYGNATURY: 316090 Cz (Ped. 1600) 

 5. LIPKOWSKI OTTON : Pedagogika specjalna : zarys : [skrypt].
  Wyd. 2 popr. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1977. – SYGNATURY : 128787 Cz (Ped. 808), 128789-128790, 129083, 129377-129380, 129382, 129385-129386, 200013-200014, 297727
  Wyd. 2, 1979. – SYGNATURY: 143217-143218
  Wyd. 4, 1981. – SYGNATURY: 162539-162541, 163030
  Wyd. 5, 1984. – SYGNATURY: 184817, 185778, 198949

 6. Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.
  Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. – SYGNATURY: 279878 Cz (Ped. 3209), 279879-279880, 290808

 7. Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.
  Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1997. - SYGNATURY: 254126-254128, 258962
  1998. – SYGNATURY: 264129
  Wyd. 2 poszerz. i uakt., 2001. – SYGNATURY: 273835 Cz (Ped. 2998), 273836-273837
  Wyd. 6, 2006. – SYGNATURY: 302786-302787

 8. Pedagogika specjalna w Polsce : wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwoju / pod red. Urszuli Eckert [i in.].
  Warszawa WSP, 1992. – SYGNATURY: 244356 Cz (Ped. 2302), 244357 

 9. Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / pod red. Zofii Palak.
  Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. – SYGNATURY: 278285 Cz (Ped. 3172), 284493

 10. Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej.
  Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. – SYGNATURY: 259750 Cz (Ped. 2672), 259751

 11. SĘKOWSKA ZOFIA : Pedagogika specjalna : zarys.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1982. - SYGNATURY: 168203 Cz (Ped. 1347), 168204, 168273, 169685-169687, 170143, 217445
  Wyd. 4. 1985. – SYGNATURY: 195064-195067, 199994, 232129-232130, 222528
  1986. - SYGNATURY: 214369, 272668

 12. SĘKOWSKA ZOFIA : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.
  Warszawa : WSP, 1998. – SYGNATURY: 255784 Cz (Ped. 1153), 265115-26519, 260157, 258795, 255785-255786, 278341, 272482-272485
  Wyd. 2, 2001. – SYGNATURY: 255785-255786, 258795, 260157, 265115-265119, 272482-272485, 278341

 13. SOWA JÓZEF : Pedagogika specjalna w zarysie.
  Rzeszów : „Fosze”, 1997. – SYGNATURY: 254724 Cz (Ped. 2606), 255844, 254977
  Wyd. 1 (dodr.), 1999. – SYGNATURY: 298703, 264134

 14. SZCZEPANIK RENATA : Elementy pedagogiki specjalnej.
  Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007. – SYGNATURY: 306601-306603

 15. TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA ALEKSANDRA : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym.
  Kraków : „Impuls”, 2007. – SYGNATURY: 306415 Cz , 306416

 16. Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. nauk. Beata Antoszewska, Czesław Kosakowski.
  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. SYGNATURY:
  282362 Cz (Ped. 3268/10)

 17. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak.
  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. SYGNATURY:
  319975 Cz (Ped. 699)

 18. Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki / pod red. Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
  Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2010. SYGNATURY:
  316467 

 19. ZYCH WANDA : Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
  Częstochowa : WSP, 1993. – SYGNATURY: 240319 Cz (Ped. 1341)

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

 1. Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego [i in.] ; Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. SYGNATURY:
   317016 Cz (Socj. 177), 317017, 317018, 317019 

 2. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak [i in.].
  Warszawa: "Żak", 1999.- SYGNATURY: 263612 Bibl. (Pedag. 19), 263613-263617, 279111, 279112 Cz (Ped. 3229)

 3. KAMIŃSKI ALEKSANDER : Funkcje pedagogiki społecznej.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1972. – SYGNATURY: 95689, 95692-95694, 97214, 290792, 301068
  Wyd. 2 popr. i uzup., 1974. – SYGNATURY: 109059 Cz (Ped. 290), 109058, 109060-109062, 111197-111200, 111202, 112347-112348, 203679, 249821, 294881, 251790
  Wyd. 3, 1975. – SYGNATURY: 126120-126122, 201457, 202488, 214382, 240759
  Wyd. 4, 1980. – SYGNATURY: 152717, 164829, 241920
  Wyd. 5, 1982. – SYGNATURY: 172387-172388, 177993, 180340, 184162, 191870, 191948, 237054, 238996, 258842, 265843, 275122, 299668

 4. MARYNOWICZ-HETKA EWA : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. – SYGNATURY: 300229 Cz (Ped. 427/1), 301595-301598, 300230, 302452-302455
  Wyd, 1 dodr., 2007. – SYGNATURY: 305764

 5. MARYNOWICZ-HETKA EWA : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 2 / Ewa Marynowicz-Hetka.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. – SYGNATURY: 300229 Cz (Ped. 427/2), 300230, 305764, 301595-301598, 302452-302455

 6. Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha.
  Wyd. 2 rozszerz. i popr. Warszawa : „Żak”, 1995. – SYGNATURY: 250215 Cz (Ped. 2407), 259174-259176, 264455-264460, 253924, 250216-250217, 246521-246525
  2003. - SYGNATURY: 298522-298525, 301715-301719

 7. Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Pilcha.
  Warszawa : [b.w.], 1993. – SYGNATURY: 243111, 302093, 302045, 246156, 242568

 8. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula.
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. – SYGNATURY: 279217 Cz (Ped. 3198)

 9. WROCZYŃSKI RYSZARD : Pedagogika społeczna.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1974. – SYGNATURY: 140422, 297729, 294876, 263481, 203748, 108923-108925, 109375-109376, 09371, 109378, 108928
  Wyd. 2 rozszerz., 1976. – SYGNATURY: 127448-127453, 127964-127965, 273393, 301067, 301861
  Wyd. 3 rozszerz. i zm., 1979. – SYGNATURY: 146032-146036, 146038-146040, 146165, 149961, 148245, 148247-148249, 234052, 251806, 275127, 302089
  Wyd. 4 uzup., 1985. – SYGNATURY: 194616 Cz (Ped. 1705), 194494-194499, 194501, 236343, 239003, 246976, 265842

 

PSYCHOLOGIA

 1. ARONSON ELLIOT : Człowiek istota społeczna / Elliot Aronson.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978. – SYGNATURY: 139088, 139091, 139085, 139196, 139838, 139840-139843, 292741
  Wyd. 2, 1987. - SYGNATURY: 216402, 216404-216405, 248256
  [Wyd. 3 zm.], 1995. – SYGNATURY: 241940, 241942, 242633-242634, 246922, 253415-253420, 252353-252354
  Wyd. 5, 1997. – SYGNATURY: 299365, 253413
  Wyd. 7, 1998. – SYGNATURY: 261517
  Wyd. 8, 1999. – SYGNATURY: 263287-263290
  Wyd. 9 zm., 2000. – SYGNATURY: 270917 Cz (Psych. 377), 275212
  Wyd. 10, 2001. – SYGNATURY: 279609
  Wyd. 10 dodr., 2002. – SYGNATURY: 283436, 298038
  Wyd. 11-1 dodr., 2005. – SYGNATURY: 298492-298494

 2. ARONSON ELLIOT, WILSON TIMOTHY D., AKERT ROBIN M. : Psychologia społeczna  : serce i umysł.
  Poznań : Zysk i S-ka, 1997. – SYGNATURY: 252843 Cz (Psych. 1090), 252844-258846, 255020, 258938, 260855, 263105-263108, 273063-273064, 278999, 282007, 288832, 295599-295601, 301743-301744, 302260-302263

 3. BISHOP GEORGE D. : Psychologia zdrowia.
  Wrocław : „Astrum”, 2000. – SYGNATURY: 282684 Cz (Psych. 246)

 4. BRZEZIŃSKI JERZY : Elementy metodologii badań psychologicznych.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1978. – . – SYGNATURY: 137692 Cz (Psych. 155), 137693, 137697, 137695, 137917-137918, 138044, 301032;*inne wydanie*. –Wyd. 2, 1980. - SYGNATURY: 159135-159137, 159844-159846, 160865

 5. BRZEZIŃSKI JERZY : Metodologii badań psychologicznych.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1996. – SYGNATURY: 250402, 250610-250611
  Wyd. 2, 19970. – SYGNATURY: 257253-257254, 259944
  Wyd. 3, 1999. – SYGNATURY: 264728-264730, 268869, 297997
  Wyd. 3 (dodr.), 2002. – SYGNATURY: 279633, 299399-299402
  Wyd. 5-1 dodr., 2005. – SYGNATURY: 298519 Cz (Psych. 721), 298520-298521

 6. CZARNECKI KAZIMIERZ M. : Podstawy psychologii dla nauczycieli.
  Kraków : „Impuls”, 1997. – SYGNATURY: 259104 Cz (Psych. 1289), 259105-259106

 7. FHANÉR STIG : Słownik psychoanalizy.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996. – SYGNATURY: 248049 Cz, 271690

 8. GERSTMAN STANISŁAW : Psychologia.
  Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1969. – SYGNATURY: 79782-79783, 79789-79791, 79793-79796, 80150, 91343-91344, 91346-91348

 9. HAMER HANNA : Psychologia społeczna : teoria i praktyka.
  Warszawa : „Difin”, 2005. – SYGNATURY: 299764 Cz (Psych. 1685), 299765

 10. HESZEN IRENA, SĘK HELENA Psychologia zdrowia.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - SYGNATURY: 304692, 307069-307070, 307200-307201

 11. KENRICK DOUGLAS T., NEUBERG STEVEN L., CIALDINI ROBERT B. : Psychologia społeczna.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - SYGNATURY: 281136 Cz (Psych. 368), 282197

 12. KOZIELECKI JÓZEF : Koncepcje psychologiczne człowieka.
  Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1976. – SYGNATURY: 123322, 123324, 201939, 223365, 278519
  Wyd. 3 popr. i rozsz., 1980. – SYGNATURY: 154775-154776, 155344, 278520
  Wyd. 5 grunt. zm. i rozsz., 1995. – SYGNATURY: 242860 Cz (Psych. 963), 242861-242864, 243115-243116
  Wyd. 6, 1996. – SYGNATURY: 252153
  1997. – SYGNATURY: 253447, 253920
  Wyd. 8., 1998. – SYGNATURY: 259164-259166, 259743, 263731-263736, 279115-279118

 13. MARUSZEWSKI TOMASZ : Psychologia poznawcza.
  Warszawa : Polskie Tow. Semiotyczne, 1996. – SYGNATURY: 255689 Cz (Psych. 1206), 255690, 263142-263143, 263861-263863

 14. MIKA STANISŁAW : Psychologia społeczna dla nauczycieli.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1980. – SYGNATURY: 159040-159043, 159860-159863, 160225-160231, 160233, 265840, 301084
  Wyd. 2 zm., 1987. – SYGNATURY: 219297 Cz (Psych. 704), 219052, 219950-219951, 223364, 222541, 278505, 294880, 302094
  1998. – SYGNATURY: 259179-259180, 259759, 263656-263658, 264226-264227

 15. MIKA STANISŁAW : Psychologia społeczna.
  Wyd. 3 zm. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981. – SYGNATURY: 163814-163816, 164003-164004, 164329, 303606
  Wyd. 4, 1982. – SYGNATURY: 169781, 170134, 239001, 234525, 249397, 278491, 294869
  Wyd. 5, 1984. – SYGNATURY: 189814, 246986-246987
  Wyd. 6, 1987. – SYGNATURY: 163817, 218049-218053, 218251, 218253, 218257, 224239, 225269, 242369

 16. MYERS DAVID G. : Psychologia społeczna.
  Poznań : „Zysk i S-ka”, 2003. – SYGNATURY: 290634 Cz (Psych. 1519)

 17. NĘCKA EDWARD, ORZECHOWSKI JAROSŁAW, SZYMURA BŁAŻEJ : Psychologia poznawcza.
  Warszawa : „Academica” : PWN, 2006. – SYGNATURY: 299921 Cz (Psych. 1683), 299922, 302728-302729
  [Wyd. 1-3 dodr.]. – 2008. – SYGNATURY: 306765-306766

 18. PIETER JÓZEF : Historia psychologii.

 19. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1972. – SYGNATURY: 95047-95052, 205103

 20. Wyd. 2, 1974. – SYGNATURY: 200303, 233912, 202281

 21. Wyd. 3, 1976. – SYGNATURY: 123532, 123524, 138953-138954, 200411, 249405, 278456

 22. PLOPA MIECZYSŁAW : Psychologia rodziny : teoria i badania.
  Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanist.-Ekonomicznej ; Kraków : „Impuls”, 2004. – SYGNATURY: 293743 Cz;(Psych. 1590)
  [Wyd. 4]. – Kraków : „Impuls”, 2007. – SYGNATURY: 305861
  [Wyd. 5]. – Kraków : „Impuls”, 2008. – SYGNATURY: 307067-307068

 23. Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych / pod red. Moniki Talarowskiej, Antoniego Florkowskiego, Piotra Gałeckiego.
  Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. SYGNATURY:  319356 Cz (Psych. 271)

 24. Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyna Dolińska-Zygmunt.
  Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2001. – SYGNATURY: 280471 Cz (Psych. 589), 280522, 295815-295816

 25. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii / red. nauk. Jan Strelau.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – SYGNATURY: 262451 Cz (Psych. 1284/1), 262616-262620, 271711-271715, 279154, 299216
  2003. - SYGNATURY: 295635, 298434-298437

 26. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna / red. nauk. Jan Strelau.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – SYGNATURY: 262451 Cz (Psych. 1284/2), 262616-262620, 271711-271715, 279154
  2004. - SYGNATURY: 295634-295635, 298434-298437

 27. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej / red. nauk. Jan Strelau.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000, - SYGNATURY: 262451 Cz (Psych. 1284/3), 262616-262620, 271711-271715
  2001. – SYGNATURY: 279154
  2005. - SYGNATURY: 295634-295635, 298434-298437

 28. Psychologia współczesnego człowieka / pod red. Bożena Janda-Dębek.
  Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. SYGNATURY:
  316714 

 29. Psychologia zdrowia / pod red. Irena Heszen-Niejodek [i in.].
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. – SYGNATURY: 253474 Cz (Psych. 1121)

 30. Psychologia zdrowia / red. Nina Ogińska-Bulik.
  Łódź : WSHE, 2004. – SYGNATURY: 268172-268173

 31. REBER ARTHUR S. : Słownik psychologii.
  Warszawa : „Scholar, 2000. – SYGNATURY: 266387 Cz (Sł. 1077)

 32. STRELAU JAN, JURKOWSKI ANDRZEJ, PUTKIEWICZ ZYGMUNT : Podstawy psychologii dla nauczycieli.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1975. – SYGNATURY: 122324 Bibl. (Psych. 19), 122323, 122326-122332, 122828-122831, 122842-122845, 122847-122852, 122833-122840, 126947, 242252, 250343, 268471, 273375
  Wyd. 2, 1976. - SYGNATURY: 129392-129393, 129395-129396, 202264, 228336
  Wyd. 3, 1977. - SYGNATURY: 133679-133680, 133682-133683, 133721-133726, 133719, 133730-133737
  Wyd. 4, 1978. - SYGNATURY: 143080 Cz (Psych. 416), 144810-144811, 145247, 148018, 148021, 148218, 234648, 242173
  Wyd. 5, 1979. - SYGNATURY: 157687, 166015, 198532, 221278, 251868
  Wyd. 6, 1981. - SYGNATURY: 221277

 33. SZEWCZUK WŁODZIMIERZ : Podstawy psychologii : podręcznik akademicki.
  Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 2000. - SYGNATURY: 275060, 271403-271405, 282849

 34. TOMASZEWSKI TADEUSZ : Wstęp do psychologii.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1963. – SYGNATURY: 50528-50828, 69752-69753, 69755-69756, 70481-70482, 74586, 209080, 254250-254253, 285331, 286991-286992
  Wyd. 2, 1967. – SYGNATURY: 68905 Cz (Psych. 136), 68906, 69748-69749, 74617
  Wyd. 3, 1969. – SYGNATURY: 85262
  Wyd. 4, 1971. – SYGNATURY: 97208-97209, 97318, 143076
  Wyd. 5, 1979. – SYGNATURY: 148124, 278457

 35. ZIMBARDO PHILIP G.: Podstawy psychologii.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. SYGNATURY:
   314331 Cz (Psych. 696/1), 314333, 314332

 36. ZIMBARDO PHILIP G. : Psychologia i życie / współudział Floyd Leon Ruch ; współaut. Elliot Aronson.
  Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. – SYGNATURY: 299395 

 37. ZIMBARDO PHILIP : Psychologia i życie ; Z frontu badań.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1988. – SYGNATURY: 223938 Cz (Psych. 745), 224034
  Wyd. 2, 1993. – SYGNATURY: 243430-243431, 240545

 38. ZIMBARDO PHILIP : Psychologia i życie.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999. – SYGNATURY: 265278 Cz (Psych. 1297), 265279, 265394-265396, 270536, 273769, 278987
  2001. - SYGNATURY: 282683
  Wyd. 2-3 dodr., 2005. – SYGNATURY: 298526-298527, 298485
  Wyd. [Wyd. 3] nowe, 2006. – SYGNATURY: 301510 Cz, 301511

 

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

 1. BAKIERA LUCYNA, STELTER ŻANETA: Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1-2.
  Warszawa : "Difin", 2011. SYGNATURY:
  317946 Cz (Sł. 9/1-2) 

 2. BEE HELEN : Psychologia rozwoju człowieka.
  Poznań : „Zysk i S-ka”, 2004. - SYGNATURY: 293809 Cz (Psych. 1551), 296339, 301615-301617, 302835-302837

 3. BIRCH ANN : Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości.
  Wyd. 1 nowe. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - SYGNATURY: 298881 Cz (Psych. 1687)
  [Wyd. 1 nowe – 1 dodr.], 2007. –SYGNATURY: 302468

 4. BIRCH ANN, MALIM TONY : Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości.
  Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. - SYGNATURY: 298702, 251145
  [Wyd. 3], 1998. – SYGNATURY: 255052, 261518
  [Wyd. 3, 2 dodr.], 1999. – SYGNATURY: 270956 Cz (Psych. 1058), 271252, 299374
  Wyd. 4, 2001. – SYGNATURY: 299375-299376

 5. ILG FRANCES LILLIAN, AMES LOUISE BATES, BAKER SIDNEY M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol. 1992. – SYGNATURY: 238920-238921
  [Wyd. 2 w j. pol.], 1994. – SYGNATURY: 241071 Cz (Psych. 924/1), 241072
  [Wyd. 5 w j. pol.], 2001. – SYGNATURY: 277971

 6. ILG FRANCES LILLIAN, AMES LOUISE BATES, BAKER SIDNEY M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 10 do 14 lat : [poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy].
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol. 1998. –SYGNATURY: 241071 Cz (Psych. 924/2), 241072
  2001. – SYGNATURY: 277971

 7. ŁOŚ ZBIGNIEW: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia.
  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. SYGNATURY:
  317600 

 8. PRZETACZNIK-GIEROWSKA MARIA, MAKIEŁŁO-JARŻA GRAŻYNA : Psychologia rozwojowa.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1974. – SYGNATURY: 114267 Cz (Psych. 291), 202157
  [Wyd. 2], 1977. – SYGNATURY: 131876-131877, 131945, 133063-133064, 238541, 263490, 301085
  Wyd. 3, 1980. – SYGNATURY: 237899, 300983

 9. PRZETACZNIK-GIEROWSKA MARIA, MAKIEŁŁO-JARŻA GRAŻYNA : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1985. – SYGNATURY: 195027, 195029-195031, 284120
  Wyd. 2 popr., 1992. – SYGNATURY: 236987 Cz (Psych. 623), 300747

 10. PRZETACZNIK-GIEROWSKA MARIA, TYSZKOWA MARIA : Psychologia rozwoju człowieka. T. 1.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996. – SYGNATURY: 250275 Cz (Psych. 1050/1), 250276, 251376-251378, 299382
  Wyd. 2, 2000. – SYGNATURY: 275208
  Wyd. 4, 2004. – SYGNATURY: 295587-295590
  Wyd. 4-1 dodr.], 2005. – SYGNATURY: 298528-298530

 11. PRZETACZNIKOWA MARIA : Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.
  Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1973. – SYGNATURY: 111024 Cz (Psych. 283), 110642, 111025-111026, 111184-111187, 112376-112378, 273227, 278881, 300280
  Wyd. 2, 1978. – SYGNATURY: 147366-147368, 149697-149699, 251820, 301872

 12. Psychologia rozwojowa / red. Peter E. Bryant [ i in.].
  Poznań : Zysk i S-ka, Wydaw., cop. 1997. – SYGNATURY: 252147 Cz (Psych. 1094), 253426, 254987, 306840 

 13. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod red. Marii Żebrowskiej.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1966. – SYGNATURY: 61289-61291, 61293-61296, 61299-61301, 61303-61304, 61306-61308, 137430, 176746, 240938, 276509, 278883
  Wyd. 3, 1969. – SYGNATURY: 84366, 84368, 84577-84578, 125729, 305917
  Wyd. 4, 1972. – SYGNATURY: 99048, 249408, 273305, 286984
  Wyd. 5, 1973. – SYGNATURY: 108023, 108759-108762, 111204, 111208, 119848, 273376
  Wyd. 6 zm. i rozsz., 1975. – SYGNATURY: 116684 Cz (Psych. 91), 116686-116689, 116691-116698, 116946-116948, 116950, 119269, 123109, 274134, 285329, 300874
  Wyd. 7, 1976. – SYGNATURY: 278460, 299682
  Wyd. 8, 1977. – SYGNATURY: 133429-133433, 133422, 133435, 133756-133764, 140420, 202268
  Wyd. 9, 1979. – SYGNATURY: 300745
  Wyd. 10, 1980. – SYGNATURY: 164769, 221276, 251867
  Wyd. 11, 1982. – SYGNATURY: 174556

 14. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 1 / pod red. Marii Żebrowskiej.
  Wyd. 12. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986. – SYGNATURY: 195931

 15. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 2 / pod red. Marii Żebrowskiej.
  Wyd. 12. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986. – SYGNATURY: 195931

 16. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 3 / pod red. Marii Żebrowskiej.
  Wyd. 12. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986. – SYGNATURY: 195931

 17. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała ; [red. cz. 1. Janusz Trempała, cz. 2. Maria Kielar-Turska, cz. 3. Adam Niemczyński, Maria Czerwińska-Jasiewicz].
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. SYGNATURY:
  317958 Cz (Psych. 15), 317959, 319941 

 18. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała [i in.].
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. – SYGNATURY: 250275 Cz (Psych. 1050/2), 250276, 251376-251378, 275208
  Wyd. 2, 2001. – SYGNATURY: 299382-299383
  Wyd. 3-1 dodr., 2005. – SYGNATURY: 295587-295590, 298528-298530

 19. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała [i in.].
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. – SYGNATURY: 250275 Cz (Psych. 1050/3), 250276, 251376-251378, 275208;299382
  Wyd. 2, 2004. –SYGNATURY: 295587-295590, 298528-298530

 

ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego.
  Warszawa : „Żak”, 2001. – SYGNATURY: 279108 Cz (Ped. 3121), 279109  

 2. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej : podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii : praca zbiorowa / red. Bogdana Doleżych [i in.].
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – SYGNATURY: 296083  

 3. HURLOCK ELIZABETH B. : Rozwój dziecka. T. 1. Wyd. 3 zm.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. – SYGNATURY: 195193 Cz (Psych. 70/1), 195194, 195314, 196314, 240898, 246997, 249393
   

 4. HURLOCK ELIZABETH B. : Rozwój dziecka. T. 2. Wyd. 3 zm.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. – SYGNATURY: 195193 Cz (Psych. 70/2), 195194-195195, 195314, 196314, 246997, 249393 

 5. HURLOCK ELIZABETH B. : Rozwój dziecka.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1960. – SYGNATURY: 39424-39428, 204562, 209782-209783
  Wyd. 2, 1961. - SYGNATURY: 43226, 45672, 212796, 251782 

 6. HURLOCK ELIZABETH B. : Rozwój młodzieży.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1965. – SYGNATURY: 56483 Cz (Psych. 161), 56542-56550, 56485-56492, 278452, 211261 

 7. JUNDZIŁŁ ELŻBIETA : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży : diagnoza – zaspokojenie.
  Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1998. – SYGNATURY: 259271-259273
  Wyd. 2 poszerz., 2000. – SYGNATURY: 268909 Cz (Psych. 1348), 280528, 268910-268911 

 8. KOMOSIŃSKA KRYSTYNA : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
  Olsztyn : WSP Wydaw., 1995. – SYGNATURY: 250874 

 9. MAJEWSKA JOLANTA, MAJEWSKI ANDRZEJ: Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka.
  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. SYGNATURY:
  320133 Cz (Psych. 348) 

 10. Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o wychowaniu / red. Krystyna Baranowicz, Anna Sobczak, Marta Znajmiecka-Sikora.
  Łódź : Pracownia Pedagogiki Specjalnej WNoW UŁ, 2010. SYGNATURY:  317717 Cz (Psych. 222

 11. SHERBORNE WERONIKA : Ruch rozwijający dla dzieci.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. – 250608 Cz (Met. 2419), 250609, 261525
  Wyd. 1-dodr., 1997. – SYGNATURY: 253473, 254532
  Wyd. 2, 1999. – SYGNATURY: 270219-270221
  Wyd. 2-2 dodr., 2003. – SYGNATURY: 299386-299387
  Wyd. 2-4 dodr., 2006. – SYGNATURY: 301746 

 12. SPIONEK HALINA : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1973. – SYGNATURY: 105209 Cz (Psych. 269), 105211-105213, 105215, 105217-105218, 204190
  Wyd. 2, 1975. – SYGNATURY: 117399, 175858, 201859, 241233, 286942, 301046
  Wyd. 3, 1981. – SYGNATURY: 167999-168003;169710, 189140, 258892
  Wyd. 4, 1985. – SYGNATURY: 191448-191449, 191927, 193399, 194178
   

SOCJOLOGIA

 1. ARONSON ELLIOT : Człowiek istota społeczna / Elliot Aronson.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978. – SYGNATURY: 139088, 139091, 139085, 139196, 139838, 139840-139843, 292741
  Wyd. 2, 1987. - SYGNATURY: 216402, 216404-216405, 248256
  [Wyd. 3 zm.], 1995. – SYGNATURY: 241940, 241942, 242633-242634, 246922, 253415-253420, 252353-252354
  Wyd. 5, 1997. – SYGNATURY: 299365, 253413
  Wyd. 7, 1998. – SYGNATURY: 261517
  Wyd. 8, 1999. – SYGNATURY: 263287-263290
  Wyd. 9 zm., 2000. – SYGNATURY: 270917 Cz (Psych. 377), 275212
  Wyd. 10, 2001. – SYGNATURY: 279609
  Wyd. 10 dodr., 2002. – SYGNATURY: 283436, 298038
  Wyd. 11-1 dodr., 2005. – SYGNATURY: 298492-298494

 2. CIALDINI ROBERT B. : Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1995. – SYGNATURY: 241949
  Wyd. 3, 1998. – SYGNATURY: 254807, 255144

 3. ELLIOTT ANTHONY: Współczesna teoria społeczna : wprowadzenie.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. SYGNATURY:
  319593 Cz (Socj. 113) 

 4. Encyklopedia socjologii : suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.].
  Warszawa : „Oficyna Naukowa”, 2005. - SYGNATURY: 254863 Cz (Enc. 447/5)

 5. Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.].
  Warszawa : „Oficyna Naukowa”, 1998. - SYGNATURY: 254863 Cz (Enc. 447/1)

 6. Encyklopedia socjologii. T. 2, K-N / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.].
  Warszawa : „Oficyna Naukowa”, 1999. - SYGNATURY: 254863 Cz (Enc. 447/2)

 7. Encyklopedia socjologii. T. 3, O-R / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.].
  Warszawa : „Oficyna Naukowa”, 2000. - SYGNATURY: 254863 Cz (Enc. 447/3)

 8. Encyklopedia socjologii. T. 4, S-Ż / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.].
  Warszawa : „Oficyna Naukowa”, 2002. - SYGNATURY: 254863 Cz (Enc. 447/4)

 9. GIDDENS ANTHONY: Socjologia.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. SYGNATURY:
   316129 Cz (Socj. 568) 

 10. GOODNMAN NORMAN Wstęp do socjologii.
  Poznań : „Zysk i S-ka”, cop. 1997. – SYGNATURY: 251204 Cz (Socj. 256), 253745
  2001. – SYGNATURY: 306858

 11. Klasyczne teorie socjologiczne : wybór tekstów / red. Paweł Śpiewak.
  Wyd. 1 – 1 dodr. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. – SYGNATURY: 306877

 12. Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla.
  Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. – SYGNATURY: 293813 Bibl. (Nauki społ. 105)

 13. Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty.
  Kraków : Wydaw. WAM, 2004. – SYGNATURY: 295627 Bibl. (Nauki społ. 108)

 14. Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i [i in.].
  Kraków : „Znak”, 2008. – SYGNATURY: 307072

 15. SZACKI JERZY : Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe.
  Wyd. 1-5 dodr. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 2007. – SYGNATURY : 305793

 16. SZACKI JERZY : Historia myśli socjologicznej. Cz. 1
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1981. – SYGNATURY : 165889, 165893, 165895, 165897, 165899, 249403, 292730
  Wyd. 2, 1983. – SYGNATURY: 180830, 181069-181070, 181877, 278445, 290997

 17. SZACKI JERZY : Historia myśli socjologicznej. Cz. 2
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1981. – SYGNATURY : 165889, 165891, 165893, 165895, 165897, 165899, 249403, 292730
  Wyd. 2, 1983. – SYGNATURY: 181069-181070, 181877, 278445, 290997

 18. SZCZEPAŃSKI JAN : Elementarne pojęcia socjologii.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1963. – SYGNATURY: 49093-49096, 49089-49091, 155027, 209398-209404, 209396, 263337-263338
  Wyd. 2 uzup., 1965. – SYGNATURY: 55493, 63366, 279440, 287116, 305929
  Wyd. 3 fotooffs., 1966. – SYGNATURY: 64301, 64303, 64488-64491, 65180, 65182, 65184-65185, 231866
  Wyd. 2, 1970. – SYGNATURY: 263339, 298565
  Wyd. popr., 1970. – SYGNATURY: 86291 Cz (Socj. 62), 86292-86294, 86297-86298, 86300-86301, 86303, 86305-86309
  Wyd. 3, 1972. – SYGNATURY: 97093-97094, 97096-97097, 104075, 104077, 104095, 240747, 273233, 294888

 19. TOURAINE ALAIN: O socjologii
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. SYGNATURY:
  316517

 

WYCHOWANIE

 1. CZAJKA STANISŁAW: O wychowaniu.
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, cop. 2010. SYGNATURY:
  314565 

 2. DEBESSE MAUICE :Etapy wychowania.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1983. – SYGNATURY: 176055-176057, 176059, 180222, 181150
  „Żak”, 1996. – SYGNATURY: 250188 Cz (Ped. 2404), 250189-250190, 252114, 254967-254968, 263719-263722

 3. Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia / red. nauk. Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik.
  Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej ; Wodzisław Śląski : Wydział Zamiejscowy AHE, 2011. SYGNATURY:
  319953 Cz (Ped. 807) 

 4. GORDON THOMAS : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi.
  Warszawa : „Pax”, 1991. – SYGNATURY: 234141 Cz (Ped. 2142), 234142, 273147
  Wyd. 2, 1993. – SYGNATURY: 239325, 240671
  Wyd. 3, 1995. – SYGNATURY: 244080, 243465-243466
  Wyd. 6, 1998. – SYGNATURY: 257127
  Wyd. 7, 1999. – SYGNATURY: 259091, 260857-260859, 263841-263845
  Wyd. 8, 2000. – SYGNATURY: 274069-274070
  Wyd. 9, 2001. – SYGNATURY: 279022-279023
  Wyd. 10, 2002. – SYGNATURY: 306058
  Wyd. 12, 2005. – SYGNATURY: 296858, 298548-298549, 299148

 5. GORDON THOMAS : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi?
  Warszawa : „Pax”, 1994. – SYGNATURY: 241088 Cz (Ped. 2155), 241089-241090, 243024, 244081
  Wyd. 2, 1995. – SYGNATURY: 244630-244634
  Wyd. 5, 1999. – SYGNATURY: 259093, 260862-260863
  Wyd. 7, 2001. – SYGNATURY: 301259
  Wyd. 8, 2004. – SYGNATURY: 298550-298551, 299149

 6. GORDON THOMAS : Wychowanie bez porażek w szkole.
  Warszawa : „Pax”, 1995. - SYGNATURY: 243981 Cz,(Ped. 2280) , 244635-244641, 243982-243983
  Wyd. 5, 1999. – SYGNATURY: 259092, 260860-260861
  Wyd. 8, 2004. – SYGNATURY: 299150

 7. GORDON THOMAS : Wychowanie w samodyscyplinie.
  Warszawa : „Pax”, 1997. - SYGNATURY: 253877 Cz (Psych. 1159), 253878-253879, 259419

 8. GURYCKA ANTONINA : Błąd w wychowaniu.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1990. – SYGNATURY: 236652 Cz (Psych. 111), 236653, 239488, 303307

 9. LEPPERT ROMAN : Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki.
  Bydgoszcz : WP Wydaw. Uczelniane, 1996. – SYGNATURY: 251586 Cz (Socj. 269), 251587

 10. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1992. – SYGNATURY: 238238, 238243, 239463-239465, 287040
  Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1999. – SYGNATURY: 269772 Cz (Ped. 2907), 269773-269774

 11. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : Teoria wychowania w zarysie.
  Kraków : „Impuls”, 2003. – SYGNATURY: 288724 Cz (Ped. 191), 288725
  Wyd. 1 drugi rzut, 2004. – SYGNATURY: 291614-291618
  Wyd. 4, 1982. – SYGNATURY: 299531-299532, 300456-300460, 302480-302483

 12. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : Wychowanie moralne w zarysie.
  Kraków : „Impuls”, 2002. – SYGNATURY: 280052 Cz (Ped. 280), 280053

 13. ŁOBOCKI MIECZYSŁAW : Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1974. – SYGNATURY: 108944, 109078-109082, 154944, 203889, 268494, 266951, 275124
  Wyd. 2 zm., 1985. – SYGNATURY: 193421 Cz (Ped. 1679), 193702-193704, 248781, 306996

 14. MUSZYŃSKI HELIODOR : Ideał i cele wychowania.
  Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1972. – SYGNATURY: 97701 Cz (Ped. 39), 97163-97164, 97702-97704, 97706-97708, 98639, 172822, 205475
  Wyd. 2, 1974. – SYGNATURY: 109774, 110229-110239, 135116-135117, 179331, 240748, 278482, 294983-294986, 108958

 15. MUSZYŃSKI HELIODOR : Zarys teorii wychowania.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1976. – SYGNATURY: 128749, 128751, 128754, 129055-129058, 174550, 200030-200031, 201106, 273400
  Wyd. 2, 1977. – SYGNATURY: 133689-133691, 133739-133744, 133746-133752, 133745 Cz (Ped. 346). 200396-200397, 234540, 275123, 278495, 305928
  Wyd. 3, 1978. – SYGNATURY: 143473, 233330, 240615, 273396
  Wyd. 4, 1980. – SYGNATURY: 159921, 163378, 248799, 301184

 16. O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego / red. Ewa Kubiak Szymborska.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. SYGNATURY:
  317584 Cz (Ped. 375) 

 17. Rodzina i dziecko / pod red. Marii Ziemskiej.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. – SYGNATURY: 148196 Cz (Ped. 1086), 148197-148198, 249406, 300720
  Wyd. 2, 1980. – SYGNATURY: 159170, 160139-160140, 161156-161159, 249407
  Wyd. 3, 1986. – SYGNATURY: 265841, 302074

 18. SOŚNICKI KAZIMIERZ : Istota i cele wychowania.
  Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1964. – SYGNATURY: 53001-53002, 54004, 53005, 53007, 53009-53010, 53013, 53015, 205472, 305926
  Wyd. 2, 1967. – SYGNATURY: 66315, 66318-66320, 66322, 70881-70883, 70885, 80678, 80680-80681, 80895-80896, 80898-80899, 83685, 89242, 207213, 236230, 250327, 251879, 278473, 294707

 19. ŚLIWERSKI BOGUSŁAW : Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.
  Kraków : „Impuls”, 1998. – SYGNATURY: 254827 Cz (Ped. 1362), 255063-255064, 255136, 267450
  2008. – SYGNATURY: 307186-307187

 20. ŚLIWERSKI BOGUSŁAW : Współczesne teorie i nurty wychowania : [podręcznik akademicki].
  Kraków : „Impuls”, 1998. – SYGNATURY: 257691-257693, 258601-258602, 260493-260499, 263135, 263961-263964, 262891-262892, 271576, 283952, 296994
  Wyd. 2, 2001. – SYGNATURY: 284005
  Wyd. 3, 2003. – SYGNATURY: 285555
  Wyd. 5, 2005. – SYGNATURY: 298545-298547, 300448 Cz (Ped. 2625), 300449-300450, 306665-306666

 21. Wychowanie a wyzwania ponowoczesności / red. Elżbieta Osewska.
  Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. SYGNATURY:
  319377 Cz (Ped. 461)

 22. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty. T. 5 / red. nauk. Maria Dudzikowa [i in.].
  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. SYGNATURY:
  303417 Cz (Ped. 444/5), 303418, 303419 

 23. ZIEMSKA MARIA : Postawy rodzicielskie.
  Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1969. – SYGNATURY: 77388-77390, 248358, 287029
  Wyd. 2 popr., 1973. – SYGNATURY: 104762 Cz (Psych. 540), 104763-104764, 118201, 287028, 294684, 306011

 24. ZIEMSKA MARIA : Rodzina a osobowość.
  Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1975. – SYGNATURY: 117682 Cz (Ped. 528), 117683-117686, 202466
  Wyd. 2, 1977. – SYGNATURY: 135040-135042, 200458, 287143, 301154, 306010
  Wyd. 3, 1979. – SYGNATURY: 150866-150867

 

WYCHOWANIE – HISTORIA

 1. Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej / red. Stanisław Mauersberg.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1990. – SYGNATURY: 232971 Cz (Hist. Wych. 279), 232972

 2. Historia wychowania : skrypt dla studentów pedagogiki / pod red. Danuta Drynda.
  Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006. – SYGNATURY: 303180 Cz,(Hist. Wych. 357) 303181

 3. MROZOWSKA KAMILA : Zarys dziejów wychowania w Polsce od XI do XX wieku : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Kamila Mrozowska.
  Wyd. 2 uzup. Kraków : Wydaw. PK, 2002. – SYGNATURY: 295226

 4. SNOCH BOGDAN : Historia wychowania : przewodnik dla studentów studiów zaocznych / Bogdan Snoch.
  Częstochowa : WSP, 1994. - SYGNATURY: 241698 Cz (Hist. Wych. 301)

 5. WOŁOSZYN STEFAN : Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1964. – SYGNATURY: 51738 Bibl. (Pedag. 31), 51721, 51722 Cz (Hist. Wych. 58), 51723-51726, 51728-51733, 51736-51737, 50003, 51739-51740, 52005-52010, 52012, 52015-52016, 52018-52022, 205275, 206681, 207934, 208508, 208757, 212310, 240887, 251872, 266949, 285332

 6. WOŁOSZYN STEFAN : Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku : próba zarysu encyklopedycznego.
  Warszawa : IBE, 1993. – SYGNATURY: 243384 Bibl., 243383
  1997. – SYGNATURY: 262933
  Wyd. 2 poszerz. Kielce : „Strzelec”, 1998. – SYGNATURY: 269059 Cz (Hist. Wych 415), 269060

 7. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1965. - SYGNATURY: 58371, 58373-58375, 58377-58380, 251869, 273386
  Wyd. 2 zm. – Kielce : „Strzelec”, 1995. – SYGNATURY: 246613 Cz (Hist. Wych. 3/1), 24664-246617

 8. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 2, Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu / wyboru dok. i oprac. Stefan Wołoszyn.
  Wyd. 2. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1965. – SYGNATURY: 58371-58380, 214221, 251869, 273386, 278780, 300844
  Wyd. 2 zm. Kielce : „Strzelec”, 1997. – SYGNATURY: 246613 Cz (Hist. Wych. 3/2), 246614-246617

 9. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 księga 1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu.
  Wyd. 2 zm. – Kielce : „Strzelec”, 1998. – SYGNATURY: 246613 Cz (Hist. Wych. 3/3/1), 246614-246617, 269055-269056

 10. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 księga 2, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu.
  Kielce : „Strzelec”, 1998. – SYGNATURY: 246613 Cz , (Hist. Wych. 3/3/2) 246614-246617, 269055-269056

 11. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu / wybou dok. i oprac. Stefan Włoszyn
  Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1966. - SYGNATURY:
  58371-58380, 214221, 273386, 284207

 

INNE

 1. BEREŹNICKI FRANCISZEK: Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych.
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. SYGNATURY:
  315126 

 2. BEREŹNICKI FRANCISZEK : Prace magisterskie z pedagogiki.
  Wyd. 2 popr. Szczecin : U, 1997. – SYGNATURY: 277365-277366

 3. DUTKIEWICZ WALDEMAR : Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki.
  Wyd. 3 rozszerz. Kielce : „Strzelec”, 1996. – SYGNATURY: 251060 Cz (Met. 2385)

 4. DUTKIEWICZ WALDEMAR : Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki.
  Wyd. 3 rozszerz. Kielce : „Strzelec”, 1996. – SYGNATURY: 251060 Cz (Met. 2385)

 5. DUTKIEWICZ WALDEMAR : Praca magisterska z pedagogiki : przewodnik metodyczny.
  Wyd. 2 uzup. Kielce : „Strzelec”, 1994. – SYGNATURY: 243934-243935

 6. GIZA TERESA : Przygotowywanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej : teoria i praktyka.
  Kielce : WSP, 1999. – SYGNATURY: 275357 Cz (Ped. 3071)

 7. KUBIELSKI WIESŁAW WOJCIECH : Praca dyplomowa w pedagogice : (koncepcja, konstrukcja, edycja).
  Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006. – SYGNATURY: 299945 Cz (Ped. 362)

 8. KWIECIŃSKA ROMA : Rozum czy serce: postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej.
  Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000. – SYGNATURY: 266627 Cz (Ped. 2815)

 9. POPŁAWSKA AGATA: Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?
  Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2008. SYGNATURY:
  310379 Cz (Met. 1641) 

 10. Prace promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów : licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego / pod red. Wiesława Ciczkowskiego.
  Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – SYGNATURY: 280656

 11. PUŚLECKI WŁADYSŁAW : Model pedagogicznej pracy naukowej.
  Kraków : „Impuls”, 2001. – SYGNATURY: 278124 Cz (Ped. 3178), 296820-296834, 296551

 12. SKORNY ZBIGNIEW : Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki : przewodnik metodologiczny dla studiujących nauczycieli.
  Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1984. – SYGNATURY: 188222 Cz (Met. 1149), 188223-188227, 190182

 13. WOJCIECHOWSKA RENATA: Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej.
  Warszawa : Difin, 2010.
  Sygnatura: 314367 

 

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony