Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Krajoznawstwo i turystyka szkolna (wybór materiałów)

Książki

1. BEZPIECZNY wypoczynek dzieci i młodzieży : poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców - kolonii, obozów, wycieczek / [aut.] Tadeusz Zagajewski, współpr. Leszek Abrahamowicz [i in]. - Łódź: ATH, 2004
2. BĘDKOWSKA Hanna
Wycieczka do lasu : poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów / Hanna Będkowska. - Warszawa: "Multico", 2005
3. GOŁASZEWSKI Jerzy
Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych : rekreacyjne gry ruchowe / Jerzy Gołaszewski, Stanisław Paterka, Andrzej Wieczorek. - Poznań: AWF, 2000
4. GRUSZKA Jerzy
Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie / Jerzy Gruszka. - Wyd. 3. - Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielski, 2002
5. JANOWSKI Ignacy
Krajoznawstwo i turystyka szkolna / Ignacy Janowski. - Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003
6. KONDZIAŁKA Gabriela
Praktyczny poradnik kierownika wycieczek szkolnych / Gabriela Kondziałka. - Katowice: ZNP, 2002
7. KRAJOBRAZ kulturowy Łodzi i województwa łódzkiego w nauczaniu młodzieży : warsztaty dla nauczycieli i metodyków : rządowy program edukacyjny : świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego / [zespół red.] Andrzej Michałowski [i in.]. - Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 2002
8. ŁÓDŹ i okolice : konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej / pod red. Jolanty Fiszbak. - Łódź: "Literatura", 2002
9. TURYSTYKA aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych : materiały z konferencji naukowo-metodycznej / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Augustów: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
10. WĘDRÓWKI po Łodzi : edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Hanny Derewlanej. - Łódź: ŁCDNiKP, 2004
11. WOJTYCZA Janusz
Organizacja turystyki młodzieży szkolnej / Janusz Wojtycza. - Kraków: Wydaw. Akademii Pedagogicznej, 2002
12. ŹRAŁKO Józef
Krajoznawstwo i turystyka szkolna oraz wypoczynek dzieci i młodzieży : vademecum /
Józef Źrałko, Bożena Mania, Małgorzata Mirkowska. - Zielona Góra: ZNP, 2002

Artykuły

1. Biwakowanie - uczy, bawi, wychowuje / Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba // Lider. - 2002,
nr 7-8, s.4-6
2. Cyberprzewodnik : Internet jest najlepszym przewodnikiem po Polsce / Jacek Borowski, Katarzyna Wypustek // Wprost. - 2001, nr 1, s.51-53
3. Kochać swoją małą ojczyznę / Beata Boczukowa // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10,
s.21-25
4. Krajoznawcze możliwości oddziaływań wychowawczych na młodzież / Kazimierz Denek // Lider. - 2000, nr 7-8, s.7-14
5. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 2, s.4-9
6. Krajoznawstwo w integracji kształcenia i wychowania fizycznego / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 6/7, s.26-31
7. Mały przewodnik po wycieczkach szkolnych / Wiesława Hampl, Dorota Dendzik, Bożena Głąbek // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 13, s.18-20
8. Marzenie o wspólnym podróżowaniu. Jak zorganizować szkolną wycieczkę / Ewa Kowalska // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 28/29, s.24
9. Media w projektowaniu wycieczek szkolnych / Piotr Gołdyn // Edukacja Medialna. - 2003,
nr 2, s.49-51
10. Metodyka organizowania, programowania oraz technika prowadzenia wycieczek / Ewa Kaczor // Lider. - 2001, nr 7-8, s.14-15
11. O rozwój krajoznawstwa w szkole / Kazimierz Denek // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7-8, s.1-5
12. Organizacja i prowadzenie wycieczek rowerowych / Bogusław Wawro // Lider. - 2003,
nr 10, s.23
13. Organizacja wycieczek szkolnych. Z doświadczeń nauczyciela praktyka / Elżbieta Gawron // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s.23-24
14. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich miejscem edukacji ekologicznej / Katarzyna Krakowska // Aura. - 2000, nr 5, dod. s.4-5
15. Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s.36-38
16. Refleksja o młodzieży wędrującej...: krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej / Anna Matuszak // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s.210-212
17. Regionalizm, turystyka i krajoznawstwo elementem umacniającym tożsamość narodową / Jerzy Pawlik // Wędrownik. - 2000, nr 2, s.9-11
18. Rola krajoznawstwa i turystyki szkolnej w procesie edukacji regionalnej / Izabela Nazarska // Wędrownik. - 2000, nr 1, s.11-12
19. Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego / Piotr Inerowicz // Lider. - 2000, nr 9, s.23-25
20. Rola wycieczki w wychowaniu ekologicznym uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Maria Skrzyńska // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s.182-190
21. Rola wycieczki, podstawowej formy działalności krajoznawczo-turystycznej, w nauczaniu
i wychowaniu / Jolanta Pergół // Lider. - 2002, nr 7-8, s.7
22. Rozwój turystyki w regionalnych parkach krajobrazowych // Aura. - 2002, nr 6, s.27-29
23. Scenariusz międzyszkolnego pikniku pod hasłem "Pamiętajcie o terenach zielonych swojego miasta" / Jolanta Kwasek, Maria Kloc-Baradziej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3,
s.13-16
24. Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego / Ryszard Walczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002, nr 6/7, s.37-38
25. Sporne wycieczki szkolne / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 18, s.19
26. Szkolne wycieczki krajoznawcze / Beata Boczukowa // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6,
s.15-19
27. Szkolny biwak - opracowanie przebiegu i sposobu jego dokumentowania / Józef Ossowski // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s.22-25
28. Turystyka wzbogaca nauczyciela / Beata Boczukowa // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6,
s.31-34
29. Warunki udanej wycieczki / Ewa Kosińska, Romuald Kosiński // Gazeta Szkolna. - 2001,
nr 10, s.19
30. Wędrówki po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych / Grażyna Klemba // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s.47-50
31. Wycieczka - otwieranie okna na świat / Urszula Smusz-Sawin // Nowe w Szkole. - 2003,
nr 10, wkł. s.III-IV
32. Wycieczka szkolna! Cz. 1-2. / Jerzy Siwołowski // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s.35-36; 2002, nr 1, s.32-35
33. Wycieczka w edukacji / Andrzej Lange // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s.14-15
34. Wycieczki : odpowiedzialność i wyobraźnia / Stanisław Turowski // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s.17-18
35. Wycieczki szkolne a przepisy prawa oświatowego / Mateusz Pilich // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 28/29, s.4-5
36. Wycieczki w praktyce szkolnej / Elżbieta Pęczek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, s.17-23
37. Wykorzystanie obserwacji na wycieczkach / Stanisław Sokołowski // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.436-439
38. Wyruszamy na wycieczkę / Irena Żywno // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.18-21
39. Zagadnienia ekologiczne realizowane w trakcie wycieczek / Irena Wolny // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s.267-271
40. Zajęcia terenowe prowadzone na lekcji biologii lub na zajęciach koła biologicznego / Mariola Kobylska, Joanna Niewiadoma // Aura. - 2002, nr 9, dod. s.1-3

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony