Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA : wybór materiałów

 

 Książki

 

1. Diagnostyka edukacyjna : [cele, materiał, wymagania] / red. Bolesław Niemierko. Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego 1994

2. Diagnostyka edukacyjna : Niemierkowskie spotkania i inspiracje. Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , 2005

3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego , 2004

4. Diagnoza edukacyjna : oczekiwania, problemy, przykłady : materiały konferencji Podstawowe problemy diagnozy edukacyjnej - standardy i diagnoza a rozwój w edukacji, Legnica 8-10 listopada 1999 / red. Bolesław Niemierko. Legnica : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999

5. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / red. nauk.Krystyna Sujak-Lesz. Warszawa : CODN, 2002

6. Elementy diagnostyki pedagogicznej / red. Irena Lepalczyk. Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987

7. Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej : perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych : XI Krajowa Konferencja z cyklu Diagnostyka Edukacyjna : Gdańsk, 26-28 września 2005 r. Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , 2005

8. JAROSZ EWA

Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. - Wyd. 5. Katowice : UŚ, 2005

9. LISOWSKA ELŻBIETA

Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej , 2003

10. Możliwości wykorzystania przez szkołę informacji o wynikach egzaminów zewnętrznych. Lublin : WODN , 2002

11. Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych : aspekty diagnostyczne : praca zbiorowa / red. Andrzej Pluta. Częstochowa : WOM , 1998

12. TOMCZAK JOANNA

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renta Ziętara. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005

 

 Artykuły

 

1. Diagnostyczna funkcja pogotowia opiekuńczego / Waldemar Cisowski // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 20 (2004), s. 83-99

2. Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko. -Fragm. książki // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 6-9

3. Diagnostyka nieletnich w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych / Sława Tusznio // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 20 (2004), s. 29-50

4. Diagnoza "na wejście" / Wioletta Kozak. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 28-34

5. Diagnozowanie niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży : Arkusz Obserwacyjny T.M. Achenbacha (Teachers Report Form - TRF/6-18) i jego zastosowanie / Joanna Dąbrowska // Szkice Humanistyczne. - T. 5, nr 1/2 (2005), s. 63-86

6. Diagnozowanie nieletnich przestępców w zakładach poprawczych / Jerzy Cygan, Sława Tusznio // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 20 (2004), s. 115-126

7. Funkcja diagnostyczna Policyjnej Izby Dziecka i jej realizacja / Mirosław Jamrożek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 20 (2004), s. 101-114

8. Funkcja diagnostyczna schroniska dla nieletnich / Monika Wojtkowiak-Ogłoza // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 20 (2004), s. 51-65

9. Hospitacja diagnozująca / Iwona Kwiatkowska, Bożena Rzemieniuk. // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 7 (2005), s. 27-37

10. Odpowiedzialność nauczyciela jako konstruktora i użytkownika zadań testowych / Maria Groenwald. - Fragm. książki "Diagnostyka edukacyjna" // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 14-17

11. Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Iwona Podleśna. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-II

12. Udział pedagoga szkolnego w diagnozowaniu sytuacji wychowawczych ucznia / Edyta Laurman-Jarząbek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 20 (2004), s. 69-81

13. Wstępna diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt. // Biologia w Szkole. - [R.] 58, nr 2 (2005), s. 22-27

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony