Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

EDUKACJA ROMÓW W POLSCE : wybór materiałów

 

 

Bez nauki człowiek mało znaczy, a Rom to już nic : (uwagi na marginesie badań dotyczących edukacji dzieci romskich) / Marian Grzegorz Gerlich // Dialog=Pheniben. - 1998 nr 2 s. 4-18

Cygan w szkolnej ławce / Mateusz Wyrwich // W Drodze - 2003 [nr] 10 s. 56-62 (Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach)

Cyganem chciałbym być... / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2000 nr 10 s. 9 (Kształcenie dzieci romskich)

Cygańska klasa / Maria Bułatek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996 nr 2 s. 14-16 (Edukacja cygańskich dzieci w Olsztynie)

Dziecko romskie i wietnamskie w polskiej szkole [ref. ] / Wojciech Połeć // Studia Angerburgica. - T. 6 .-(2001) s. 62-70

Edukacja dzieci pochodzenia romskiego / Małgorzata Różycka // Języki Obce w Szkole. - 2001 nr 6 s. 155-157

Etniczność romska we współczesnym świecie : (w kontekście ideologii wielokulturowości) / Małgorzata Głowacka-Grajper // Przegląd Polonijny. - R. 30, z. 3 (2004), s. 137-148

Godnie czy na marginesie? : przed społecznością romską stoi tylko jedna droga - jest nią kształcenie dzieci / Seweryn Aleksander Wisłocki // Dialog=Pheniben. - 2004, nr 11, s. 10-13

Klasa romska w Olsztynie / Wiktor Leyk // Dialog=Pheniben. - 1998 nr 3/4 s. 48-50

Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły. - 1996 nr 5 s. 31-33

Nasza romska szkoła / Jacek Milewski // Sycyna - 1996 nr 10 s. 13 (Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach)

Naznaczeni społecznie - Romów polskich problemy i działania edukacyjne / Arkadiusz Staniszewski // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 211-228

Niektóre dzieci są całkiem białe / Helena Szmunessówna // Rzeczpospolita. - 2002 nr 70 s. D5 (Kształcenie dzieci romskich)

O naprawie systemu oświatowego : dzieci romskie w szkole / Ewa Nowicka // Społeczeństwo Otwarte. - 1998 nr 5 s. 28-31

O naprawie systemu oświatowego : dzieci romskie w szkole / Nowicka Ewa // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 3, s.35-38

Obyś romskie dzieci uczył ... / Tatiana Biela // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 5, s. 7-13

Paramisia znaczy bajka / Joanna Hofmann // Polityka. - 2003 nr 14 s. 82-83 (Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach)

Pierwsza próba stworzenia w Polsce programu edukacji szkolnej dla ludności romskiej / Seweryn Wisłocki // Dialog=Pheniben. - 1998, nr 1, s. 13-17

Pluralizm kulturowy czy integracja? : polityka oświatowa wobec osiadłych Romów w Polsce / Ewa Nowicka // Lud. - T. 81 .-(1997) s. 93-103

Problemy i działania edukacyjne Romów Polskich / Arkadiusz Staniszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s.25-30

Próba opisu sytuacji oświaty romskiej w Polsce / Łukasz Kwadrans // Dialog=Pheniben. - 2004 nr 1 s. 16-19

Romowie : co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / pod red. Jacka Milewskiego Suwałki: Stowarzyszenie "Integracja", 2004 (m.in.: Edukacja Romów w Polsce - wczoraj i dziś, Romowie XXI wieku - edukacja dla tożsamości

Romowie się uczą... / Ewa Bielak // Nowa Szkoła - 2003 nr 8 s. 15-18 (Klasa dla dzieci romskich w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu)

Romska szkoła - getto czy szansa? [ref. ] / Jacek Milewski // Studia Angerburgica. - T. 5 - (2000) s. 113-115 (Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach)

Rozmowa z Janiną Janulek i Krystianem Korusem ; rozm. przepr. Ewa Szczotka // Dialog=Pheniben. - 2000 nr 2/3 s. 58-68 (Pomoc wychowawczo-edukacyjna dla dzieci romskich)

Tamte dzieci nas nie lubią / Katarzyna Surmiak-Domańska // Gaz. Wybor. - 1999 nr 4 s. 18-19 (Klasy dla dzieci romskich zorganizowane przez księdza Stanisława Opockiego)

Ucz się Cyganie, ucz... : czy rozwijać odrębne "podstawówki" dla Romów / Łucja Wierzycka // Prawo i Życie. - 1996 nr 17/18 s. 16,41

Zachęcą Romów do nauki / Paweł Wodniak. Romowie w Kętach - inne spojrzenie : odpowiedź na artykuł Pawła Wodniaka / Aleksander Babiński - Polemika // Dialog=Pheniben. - 2004, nr 10, s. 10-12

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony