Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

FIZYKOTERAPIA : bibliografia w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1. Badania czynnościowe w kinezyterapii : opracowanie zbiorowe / pod red. Adama Rosławskiego ; [aut. Maria Cywińska i in.]. Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego , 1978

2. Boscheinen-Morrin Judith, Conolly W. Bruce : Ręka - podstawy terapii. Kraków : "Elipsa-Jaim" , 2003

3. Ćwiczenia usprawniające w uszkodzeniach kości i stawów / pod red. Artura Dziaka ; aut. Józef Czopik [i in.]. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1990

4. Edukacja i reedukacja ruchowa : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [i in.] .-Wyd. 2

5. Fizjoterapia dla medycznych studiów zawodowych - wydziałów fizjoterapii / pod red. Andrzeja Zembatego ; [aut. Wielisława Chromiec [i in.] .-[Wyd. 2]. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1987

6. Fizjoterapia pediatryczna : / Jan Stephen Tecklin [i in.]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 1996

7. Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego / pod red. Andrzeja Steciwki ; Wrocław : AWF , 2004

8. Fizykoterapia w domu : jak w sposób nowoczesny i naturalny pomóc swojemu organizmowi w odzyskaniu sił, sprawności i urody : poradnik / [red. Kazimierz Gierza] Kraków : "Biosmedica" , 2003

9. III Konferencja Balneologów i Fizykoterapeutów Wojskowych, Ciechocinek, 31 maja - 1 czerwca 1977. Łódź : WAM , 1977

10. III Międzynarodowe Dni Fizjoterapii : 25-26 maja 2001 Wrocław : streszczenia / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wydział Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Oddział Dolnośląski. Wrocław : Wydaw. AWF , 2001

11. Iwanowski Wiktor : Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1997

12. Kaltenborn Freddy M., Evjentha Olaf, Baldauf-Kaltenborn Traudi : Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja : w ramach Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha Kaltenborn. Toruń : Wydaw. Rolewski , 1998

13. Kiełczyńska-Czajka Halina : Fizykoterapia dla Policealnego Studium Kosmetycznego CZSP. Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR , 1977

14. Kiełczyńska-Czajka Halina : Fizykoterapia w kosmetyce. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze , 1982

15. Kinalski Ryszard : Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii : dla studentów oddziałów fizjoterapii akademii medycznych. Wrocław : "Urban & Partner" , cop. 2002

16. Kneipp Sebastian : Sebastiana Kneippa leczenie wodą. Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe , 1988

17. Martin Sara : Ciało i umysł : znane i mniej znane formy terapii. Warszawa : "Medium"  1993

18. Materiały X Jubileuszowego Kongresu Fizjoterapii : Wrocław 17-19. V. 1991 / pod red. Czesława Jezierskiego ; Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Wrocław : PTF , 1991

19. Mika Tadeusz, Kasprzak Wojciech : Fizykoterapia. Wyd. 4 uzup. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , 2001

20. Niestroj Irmgard : Medycyna naturalna dla kobiet. Wrocław : "Astrum" , 1999

21. Nowicka-Klimczak Anna, Klimczak Bogusław : Podstawowe zabiegi fizykoterapeutyczne : skrypt do ćwiczeń z fizykoterapii dla studentów kierunku rehabilitacji. Wrocław : AWF , 1981

22. Nowotny Janusz : Kształcenie umiejętności ruchowych : podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne : podręcznik dla studentów fizjoterapii : praca zbiorowa. Katowice : Śląska Akademia Medyczna , cop. 2002

23. Nowotny Janusz : Podstawy fizjoterapii.Cz. 1,Teoria - metodyka - praktyka : podręcznik dla studentów AWF Wyd. 3. Katowice : Wydaw. AWF , 2000

24. Nowotny Janusz : Podstawy fizjoterapii.Cz. 2,Teoria - metodyka - praktyka : podręcznik dla studentów AWF Wyd. 3. Katowice : Wydaw. AWF , 2000

25. Paśniczek Roman : Wybrane urządzenia wspomagające i fizykoterapeutyczne w rehabilitacji porażeń ośrodkowego układu nerwowego i amputacjach kończyn Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 1998

26. Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Cz. 1, Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [i in.] .-Wyd. 4 (uzup.). Kraków : "Kasper" , 2004

27. Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów.Cz. 2,Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów .-Wyd. 4 uzup Kraków : "Kasper" , 2004

28. Podstawy teorii i metodyki kształcenia umiejętności ruchowych / pod red. Sławomira Motylewskiego, Elżbiety Poziomskiej-Piątkowskiej ; [aut. Maciej Gątkiewicz i in.] ; Łódź : UM , 2003

29. Ponikowska Irena, Marciniak Kazimierz : Ciechocinek : terenoterapia uzdrowiskowa. Warszawa Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział , 1988

30. Poradnik fizjoterapeuty : badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja / red. wyd. niem. Bernard Kolster, Gisela Ebelt-Paprotny ; współaut. P. Appenroth [i in.] ; ryc. Susanne Adler. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , cop. 2001

31. Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji : materiały IX Kongresu Fizjoterapii, Krynica, 13-15 maja 1988 roku / red. naukowa Jan Ślężyński. Warszawa : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego , 1990

32. Przewodnik do ćwiczeń z fizykoterapii : praca zbiorowa. Cz. 2, Metodyka zabiegów / pod red. Zbigniewa Janczaka i Agnieszki Niemierzyckiej ; [Zbigniew Janczak i in.] Warszawa : Wydaw. AWF , 2001

33. Przewodnik do ćwiczeń z fizykoterapii. Cz. 1, Aparatura / Zbigniew Janczak [i in.] Warszawa : Wydaw. AWF , 1998

34. Radwańska Anna : Usprawnianie w chorobach nerwowo-mięśniowych : poradnik dla fizjoterapeutów. Szczecin : Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni , 1997

35. Rosławski Adam : Podstawy fizjoterapii w chorobach reumatycznych. Wrocław : Wydaw. AWF , 1996

36. Rosławski Adam : Reumatologia praktyczna : podręcznik dla fizjoterapeutów i pielęgniarek. Wrocław : "BK" , 1998

37. Rosławski Adam : Wytyczne fizjoterapii kardiologicznej : pytania i odpowiedzi. Wyd. 2 uzup. Wrocław : Wydaw. AWF , 2001

38. Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz : Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. Wyd. 4 uzup. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987

39. Rosławski Adam, Woźniewski Marek : Fizjoterapia oddechowa. Wrocław : Wydaw. AWF , 1997

40. RosławskiAdam, Woźniewski Marek : Fizjoterapia oddechowa. [Wyd. 2]. Wrocław : Wydaw. AWF , 1998

41. Sachse Jochen : Manualne badanie i leczenie uruchamiające stawy kończyn : podręcznik techniki. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1980

42. Skulimowsk Mieczysław Maciej : Fizjoterapia. Kraków : AM , 1982

43. Straburzyńska-Lupa Anna, Straburzyński Gerard : Fizjoterapia. Wyd. 3 rozsz. i uzup Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2003

44. Straburzyński Gerard : Księga przyrodolecznictwa. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 1997

45. Szczegielniak Barbara, Szczegielniak Jan : Leki w fizjoterapii. Opole : Oficyna Wydawnicza PO , 2000

46. Szprynger Jerzy, Sozańska Grażyna : Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii. Lublin : "Czelej" , [1998]

47. Świrski Józef : Przyrodolecznictwo w zastosowaniu domowym. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1990

48. Świrski Józef Jan : Naturalne metody zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy. Bydgoszcz : "Dia-Pol" , 2000

49. Trzeciak Bohdan : Rehabilitacja uzdrowiskowa chorób kobiecych. Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1999

50. Winklerowa Jadwiga, Kołowrocka Ewa, Soroko Grażyna : Praktyczny poradnik fizjoterapii. Warszawa : Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej. Koło przy Zjednoczeniu "Uzdrowiska Polskie" , 1978

51. Winklerowa Jadwiga, Kołowrocka Ewa, Soroko Grażyna : Praktyczny poradnik fizjoterapii. Wyd. 2 popr. Warszawa : PTBBiMF 1980

52. Zembaty Andrzej : Pomiary zakresów ruchów w stawach człowieka. Warszawa : Wydaw. AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] , 1989

53. Zembaty Andrzej : Zarys podstaw teoretycznych fizjoterapii. Katowice : Wydaw. AWF 1995

 

ARTYKUŁY

 

1. Derc Małgorzata : O mądrości ciała. Kult. i Eduk. 2001 nr 3/4 s. 12-19

2. Fober Irena : Pola życia. Prz. Tech 2001 nr 7/8 s. 8-9 (Aparat Viofor do leczenia bólu przez magnetostymulację )

3. Fober Irena : Zdrowy kręgosłup - laserem na ból i urazy. Prz. Tech. 2002 nr 44 s. 12-13

4. Gelleta Kazimierz, Wojtyczek Łukasz : Terapia holistyczna - metody lecznicze współistniejące z fizjoterapią. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. 1999 z. 3/4 s. 95-99

5. Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna : Czuję, reaguję, potrzebuję bezpieczeństwa - psychomotoryka a fizjoterapia. Człow. I Ruch. 2002 nr 2 s. 13-16

6. Mataczyński Krzysztof : Rola rehabilitacji i fizjoterapii : aktualny stan i potrzeby. Zamoj. Stud. Mater. 2002 z. 2 s. 225-229

7. Pabis Maria, Kwolek Andrzej : Fizykoterapia w usprawnianiu chorych z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) - doświadczenia własne. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. 1997 z. 1 s. 53-58

8. Pingot Mariusz, Czernicki Mariusz : Ćwiczenia korekcyjne przy wykorzystaniu ERBE BALANCE - PHYSIO-FEEDBACK-SYSTEM. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz / .-2001 z. 2 s. 127-131

9. Pluta Andrzej, Szczepański Leszek. Pluta Anna : Zasady fizjoterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. 2001 z. 2 s. 133-137

10. Romanowska Dorota : Farmy zdrowia. Wprost 1997 nr 14 s. 70-72 (Ośrodki odnowy biologicznej )

11. Szczegielniak Jan, Migała Mariusz : Profilaktyka uzdrowiskowa w fizjoterapii chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zesz. Nauk., Wychow. Fiz. Fizjoter. / PO. Z. 2 .-(2000) s. 43-47

12. Szczygielniak Jan, Wojnar Józef :Wpływ fizjoterapii na czynność wentylacyjną płuc i zdolność do wysiłku fizycznego osób otyłych. Zesz. Nauk., Wychow. Fiz. Fizjoter. / PO .-Z. 1 .-(1998) s. 23-28

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony