Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

JAN TWARDOWSKI : bibliografia w wyborze

 

 Książki

 

1. BARTOSZEWICZ MAGDALENA

"Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe..." - o roli porównania w poezji księdza Jana Twardowskiego. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Nr 5 (10) 2000 Literaturoznawstwo. - Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000 s.67-90

2. DĄBROWSKA ZOFIA

Analiza wierszy Jana Twardowskiego w klasie czwartej i ósmej szkoły podstawowej : materiały metodyczne. - Krosno : WOM, 2000

3. GRABOWSKI STANISŁAW

Ksiądz Jan Twardowski : szkic o poecie. - [Warszawa]: Lud. Spółdz. Wydaw., [1999]

4. GRABOWSKI STANISŁAW

Jan Twardowski : kalendarium życia i twórczości 1915-2002 / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Warszawski Dom Handlowo-Wydawniczy, 2004

5. GRABOWSKI STANISŁAW

Ksiądz Jan Twardowski : szkic o poecie / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1999

6. JABŁOŃSKI, ROMUALD MAREK

Baczyński, Różewicz, Herbert, Twardowski : lekcje poezji w szkole podstawowej / Romuald Marek Jabłoński. - Zielona Góra : ODN, 1994

7. Jan Twardowski / [wstęp] Aleksandra Iwanowska ; [Übers. Andreas Volk]. - Kraków : Villa Decius Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000 (Zawiera także wiersze Jana Twardowskiego)

8. JANUSZEWSKA-SKREIBERG JANINA

Od Ibsena do Twardowskiego : norwesko-polskie pejzaże kulturalne. - Warszawa: "Interlibro", 2001

9. KARWALA MAREK

Metafizyka oczywistości : (o poezji ks. Jana Twardowskiego). - Kraków: "Impuls", 1996

10. KRAUS ALDONA

11. Listy i liściki / Aldona Kraus. - Warszawa : [Ofi], cop. 2005

12. Lekcje poezji w szkole średniej : (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich). Cz. 2 / red. Stanisław Żak. - Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, 1993

13. Lekcje poezji w szkole średniej : poezja na maturze. Cz. 3 / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk. - Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, 1998

14. LINKNER TADEUSZ

W misji słowa : Twardowski, Pasierb, Damrot, Św. Wojciech : Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994-1998 / Tadeusz Linkner. - Pelplin : "Bernardinum", 1998

15. MATUSZEWSKI RYSZARD

Z bliska : szkice literackie. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1981

16. MAZURKIEWICZ W.

Homo irreoietus czyli o Jana Twardowskiego podróżach poetyckich. Praca magisterska w maszynopisie. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1986

17. MICHALAK DANUTA

"Śpieszmy się kochać ludzi" czyli o poezji Jana Twardowskiego w klasie VIII szkoły podstawowej / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska. - Włocławek : WOM, 1993

18. MIECH URSZULA

Poezja Jana Twardowskiego w szkole średniej / Urszula Miech. - Cieszyn : "Bakałarz", 1998

19. Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne, 1995

20. SCHMIDT MARIAN

Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / Marian Schmidt, Jan Twardowski. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2000

21. Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony : Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników / [zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska]. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000 (DOD: Bibliogr. twórczości J. Twardowskiego)

22. SMASZCZ WALDEMAR

Jan Twardowski : kapłan-poeta / Waldemar Smaszcz. - Białystok : FUW, 1991

23. SMASZCZ WALDEMAR

Ksiądz Jan Twardowski w Białymstoku / Waldemar Smaszcz. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, 1999

24. SMASZCZ WALDEMAR

Ksiądz Jan w Płocku / Waldemar Smaszcz. - Płock : "Książnica Płocka", 2000

25. SMASZCZ, WALDEMAR

Ks. Jan Twardowski : poeta nadziei : życie i twórczość / Waldemar Smaszcz. - Białystok : "Unikat", 2003

26. STANKIEWICZ, BARBARA

Poeta w sutannie - Jan Twardowski / Barbara Stankiewicz. - Tarnów : WOM, 1995

27. SULIKOWSKI ANDRZEJ

Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995

28. SULIKOWSKI ANDRZEJ

Na początku był wiersz czyli 13 [Trzynaście] nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego. - Kraków : "Znak", 1998

29. SULIKOWSKI, ANDRZEJ

"Serce czyste..." : świat poetycki ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Wyd. 2 zm. - Lublin : "Gaugium", 2001

30. SULIKOWSKI, ANDRZEJ

Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995

31. To, co Boskie, to, co ludzkie : materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" [Wrocław, listopad 1994 r.] / red. Rafael Pyzałko. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996.

32. TWARDOWSKI JAN

"Jestem bo Jesteś" / Jan Twardowski, Helena Zaworska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999 (Z księdzem J. Twardowskim rozmawia Helena Zaworska)

33. TWARDOWSKI JAN

Jedynie miłość ocaleje / Jan Twardowski, Milena Kindziuk - Warszawa : "Pax", 1999 (z Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk)

34. TWARDOWSKI JAN

Lekcja z księdzem Twardowskim / Jan Twardowski, prowadzi Helena Zaworska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

35. TWARDOWSKI JAN

Ludzie, których spotkałem : Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim / Jan Twardowski, Waldemar Smaszcz. - Wyd. 2 rozsz. - Białystok : "Unikat", 2001

36. TWARDOWSKI JAN

Ludzie, których spotkałem : Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim / Jan Twardowski, Waldemar Smaszcz. - Białystok : "Łuk", 2001

37. TWARDOWSKI JAN

Łaską zdumiony : moje szczęśliwe wspomnienia / Jan Twardowski ; oprac. Jadwiga Marlewska. - Warszawa : "Pax", 2002

38. TWARDOWSKI JAN

Na plebanii w Lesznie / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej ;Leszno : "Lumen". - 1996

39. TWARDOWSKI JAN

Rozmowa z księdzem Twardowskim / Helena Zaworska - Jan Twardowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000

40. TWARDOWSKI JAN

Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje. - Warszawa : "Pax", 1999

41. TWARDOWSKI JAN

Zgoda na świat / z Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk. - Kraków : "M", cop. 2001

42. WOLNY, HELENA

Śpieszmy się kochać ludzi.... - Kielce : "Tarcza", 2001

43. ZARĘBIANKA ZOFIA

Poezja wymiaru sanctum : Kamieńska, Jankowski, Twardowski / Zofia Zarębianka. - Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1992

44. ZELER BOGDAN

Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie : o poezji księdza Jana Twardowskiego / Bogdan Zeler. - Katowice : "Unia", cop. 2001

45. ŻULIŃSKI LESZEK

Mity konieczne. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1989

 

Artykuły

 

1. "... serce daleko bo obok..." / Krzysztof Tomaszewski // Poez. Dzis. Nr 25/26. - (2002), s.260-262

2. "...Po prostu przyjąć go jako dar". [Uczniowie o wierszach ks. Twardowskiego] // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s 453-455

3. "Bez was nie żyć dla kogo" : Jan Twardowski "Do moich uczniów" / Alicja Pruszkowska // Drama. - 1997, z. 23, s.29-31

4. "Cierpliwość - spokój że przecież się stanie" - wypowiedź na prezentacji zbioru aforyzmów "Pewność niepewności" (Warszawa, 22 kwietnia 1995) : o aforyzmach Jana Twardowskiego / Aleksandra Iwanowska // Tytuł. - 1995, nr 3/4a, s. 87-92

5. "Jestem szczęśliwym księdzem" / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Anna Przewoźnik, Roman Rataj // Niedziela. - 2002, nr 20, s. 32

6. "Lubię pisać dla dzieci" / Jan Twardowski, Rozm. przepr. Teresa Dziurzyńska // Wychow. w Przedszk. - 2002, nr 1, s.12-15

7. "Moją ojczyzną jest rzeka" / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Zygmunt Kowalczuk // Pro Libris Nr 1. - (2001), s. 92-94

8. "O nadmiarze rzeczy których mało" / Wacław Oszajca // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s.9-11

9. "Od samego siebie najdalej do nieba" : pamięci ks. Jana Twardowskiego / Janusz Kozłowski. // Niedziela (F). - 2006, nr 9, s. VII

10. "Przemijamy by przetrwać" / Jarosław Borowiec. // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 5, s. 14-15

11. "Rachunek dla dorosłego" Jana Twardowskiego i moje z nim i sobą porachunki / Ewa Nawrocka // Tytuł. - 1991, [nr] 1, s.40-51

12. "Spieszmy się kochać ludzi..." : Scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Jana Twardowskiego / Anna Wójcik, Renata Wojtalczyk // Por. Bibl. 1997 nr 4 s.27-29

13. "Starszy pan z odrąbaną młodością" : o juweniliach J. Twardowskiego / Ewa Basara // Warszt. Polonist. - 1995, nr 3, s.7-13

14. "Suplikacje" i "Śpieszmy się" ks. Jana Twardowskiego : próba interpretacji / Andrzej Sulikowski // Rocz. Hum. - 1998, z. 1, spec. s. 549-560

15. "Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe..." - o roli porównania w poezji księdza Jana Twardowskiego / Magdalena Bartoszewicz // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2000, nr 5, s.67-91

16. "Wiersze ciepłe i przychylne ludziom" - o poezji Jana Twardowskiego / Marek Jodłowski // Warszt. Polonist. - 1994, nr 4, s.28-30

17. "Wierzę, że wytłumaczysz, kiedy mi zamkniesz oczy" / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Krystyna Czuba. - Wywiad. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2006, nr 29, s. 12

18. "Zawsze miłość jest większa niż zapis, niż listy o miłości" / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski // Kwart. Aryst. - 1998, nr 3, s. 13-23

19. "Jak się nazywa - to nienazwane". O poezji Jana Twardowskiego / Ryszard Kazimierz Przybylski // W Drodze. - 1983, nr 5, s 63-71

20. Aforystyka w poezji Jana Twardowskiego / M. Wawryszkiewicz // Rozpr. Komis. Jęz. Wr. TN. - 1987, t. 15, s.251-267

21. Anioł Stróż (i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski // Kresy. - 1997, nr 1 s. 152-166

22. Anioł Stróż od moich wierszy / Jan Twardowski, rozm. przepr. Jan Bończa-Szabłowski // Rzeczpospolita. - 2001, nr 298, s.A17

23. Biblijne odwołania językowe w poezji księdza Twardowskiego / Maria Kabata // Jęz. Pol. - 2001, z. 4, s. 253-258

24. Bóg (i człowiek) w poezji Jana Twardowskiego : problem (i przykład) poetyckiej kategoryzacji / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski // Kresy. - 1995, nr 4, s. 163-176

25. Bóg, święci i świętość w poezji Jana Twardowskiego / Stanisław Cieślak // Pr. Polonist. Ser. 51. - (1996), s.187-218

26. Być biedronką, czyli ksiądz Jan Twardowski i dzieci / Stanisław Grabowski // Poez. Dziś Nr 2. - (1999), s.36-49

27. Cały świat jest święty... / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Anna Wilkowska // Guliwer. - 1998, nr 6, s. 14-15

28. Coraz prędszy czas. Poprzez "Niebieskie okulary" ks. Jana Twardowskiego/ Stanisław Cieślak // Życie i Myśl. - 1981, nr 9/10, s.132-149

29. Czy muszę być księdzem Twardowskim? [ref. ] / Janusz Artur Ihnatowicz // Fraza. - 2002, nr 3, s. 170-175 (Poezja kapłańska)

30. Czytelnik wierszy, czytelnik w wierszach : konstrukcja odbiorcy w poezji ks. Jana Twardowskiego / Izabela Poprawa // Acta Univ. Wratisl., Pr. Lit. Nr 42. - (2003), s.183-196

31. Dobry Ksiądz Jan. // Polityka. - 2006, nr 4, s. 91

32. Doktorat honoris causa dla poety ks. Jana Twardowskiego / Maria Wrzeszcz // Akcent. - 1999, nr 3/4, s. 270-272

33. Dowcip językowy w twórczości Jana Twardowskiego / Ewa Ciesielska // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 1999, nr 3, s. 69-79

34. Droga przez duchowe ciemności w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Paweł Ferenc // Prz. Powsz. - 1999, nr 3, s.315-320

35. Drogi Przyjacielu biedronek! : pożegnanie ks. Jana Twardowskiego / Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 29, s. 3

36. Duchowy elementarz : fenomen poezji księdza Jana Twardowskiego / Wojciech Wencel // Nowe Państ. - 2002, nr 2, s.55-57

37. Dwa wiersze ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski // Rocz. Hum. - 1997, z. 1, s.213-221

38. Dziecięca wiara / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Jan Bończa-Szabłowski // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 126, s. A9

39. Dźwiękonaśladownictwo. Propozycja lekcji w klasie IV z wykorzystaniem wierszy księdza Jana Twardowskiego / Zofia Lisiecka // Jęz. Pol. w Szk. dla kl IV-VIII. - 1993/94, z.5, s.28-33

40. Dźwigasz mnie ! Ktoś ty? / Jacek Trznadel // Twórczość. - 1978, nr 2, s 85-98

41. Elementy języka potocznego w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Maria Kamińska // Rozpr. Komis. Jęz. / ŁTN T. 42. - (1997), s. 159-167

42. Frazeologia potoczna w poezji Jana Twardowskiego / Ewa Ciesielska // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 1 Z. 3. - (2003), s.63-73

43. Frazeologizmy w poezji Jana Twardowskiego / Anna Gajdzińska // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1995/96, z. 5, s.29-36

44. Gdy milczenie jest mową... - kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Por. Jęz. - 2002, z. 9, s. 24-38

45. Głosków : (wspomnienia ks. Jana Twardowskiego) / Andrzej Sulikowski // Prz. Katol. - 1995, nr 30, s.8-9

46. Humor poety : [przem.]  Helena Zaworska // Wprost. - 2001, nr 12, s.122

47. Interpretacja porównawcza jako temat olimpijski : C.K. Norwid "Kółko" i J. Twardowski "Bliscy i oddaleni" / Mieczysław Inglot // Warsz.. Polonist. - 1997, nr 1, s. 45-51

48. Interpretacja porównawcza wierszy: C.K. Norwida "Kółko" i J. Twardowskiego "Bliscy i oddaleni" : (temat olimpijski) / Michał Witkowski // Warszt. Polonst. - 1997, nr 1, s. 9-13

49. Ja się nie buntuję... wywiad z księdzem Janem Twardowskim / Barbara Wanda Jachimczak // Bibl. w Szk. - 2003, nr 11, s.22-23

50. Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego / Monika Wróbel // Polonistyka. - 1996, nr 9, s.598-603

51. Jak rozumiem wiersze ks. Jana Twardowskiego? Dominika Moczulska // Poez. Dzis. Nr 2. - (1999), s.69-74

52. Jaki jest Pan Jezus niewierzących? (na podstawie wiersza Jana Twardowskiego) : [Klasa VIII] / Alicja Pruszkowska // Drama. - 1997, z. 24, s.20-23

53. Jan Twardowski - własny i szkolny / Maria Hernasowa // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s 473

54. Jestem nastolatkiem / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Marek Kalinowski // Gaz. Pol. - 2000 nr 45 s. 16

55. Jestem, bo jesteś [fragm. książki ] / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Helena Zaworska // Gaz. Wybor. - 1998, nr 272, dod. s. 40-45

56. Językowy obraz świąt Bożego Narodzenia w poezji ks. Jana Twardowskiego / Zofia Cygal-Krupa // Lit. Lud. - 2004, nr 1, s. 5-13

57. Kawaler Orderu Uśmiechu / Stanisław Grabowski. // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 33-37 (Posłowie do książki "Jan Twardowski dzieciom")

58. Konspekt lekcji j. polskiego w klasie VIII szk. podst. Temat : poezja księdza Jana / Maria Polak // Wychowawca. - 1999, nr 1, s.44

59. Konstrukcje przezroczystości albo mała teoria "uczonego analfabetyzmu" : [ref.] / Andrzej Skrendo // Fa-Art. - 2002, nr 1, s.108-113

60. Krypta dla księdza / Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 29, s. 1

61. Ks. Jan Twardowski : (01.06.1915-18.01.2006) / Mariusz Kubik. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 19, s. 9

62. Ks. Jan Twardowski : (zestawienie bibliograficzne) / Małgorzata Bzibziak // Por. Bibl. - 1997, nr 11, s.22-26

63. Ks. Jan Twardowski : pożegnanie 1.06.1914 - 18.01.2006 / Mariusz Kubik. // Gazeta Wyborcza - Wrocław. - 2006, nr 25, s. 9

64. Ks[iądz] Jan Twardowski - człowiek roku 2001 // Rocz. Otwoc. - T. 6. - (2001), s. 129-132

65. Ks[iądz] Jan Twardowski / Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski // Topos. - 2000, nr 1, s. 88-89

66. Ks[iądz] Jan Twardowski [biogr. ] / Piotr Szewc // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s. 4 okł.

67. Ks[iądz] Jan Twardowski [wyw. ] / oprac. Piotr Szewc // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s. 8

68. Ks[iądz] Jan Twardowski w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej / Jan Kwieciński // Poez. Dzis. Nr 15/16. - (2001), s. 308-311

69. Ks[iądz] Jan Twardowski w wydawnictwie "Barbara" : korespondencja z "wnuczką" z lat 1985-2001 / Barbara Arsoba // Bibl. Zach.-Pom. - 2001, nr 4, s. 45-56

70. Ks[iędza] Jana Twardowskiego wiersz z ducha Karmelu / Magdalena Mrozik // Warszt. Polonist. - 1999, nr 2, s. 118-121

71. Ksiądz Jan Twardowski - poeta Ewangelii / Ryszard Zajączkowski. // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2006, nr 18, s. 10

72. Ksiądz Jan Twardowski "Śpieszmy się" / Mariusz Krzemiński // Poez. Dzis. Nr 2 (1999) s.65-66

73. Ksiądz Jan Twardowski / Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski // Topos. - 2000, nr 1, s.88-89

74. Ksiądz Jan Twardowski : pożegnanie / Mariusz Kubik. // Gazeta Wyborcza - Kielce. - 2006, nr 23, s. 16

75. Ksiądz Jan Twardowski w wydawnictwie "Barbara" : korespondencja z "wnuczką" z lat 1985-2001 / Barbara Arsoba // Bibl. Zach.-Pom. - 2001, nr 4, s.45-56

76. Księdza Jana Kościół ogromny / Jan Turnau. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 17, s. 19

77. Ku wartościom / Magdalena Kotowicz // Polonistyka. - [R.] 57, nr 9 (2004), s. 21-24

78. Laudacja dr Aleksandry Iwanowskiej wygłoszona podczas uroczystości wręczenia księdzu Janowi Twardowskiemu Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego - Ikar 2000 // Wydawca. - 2001, [nr] 1, s. 5-8

79. Lekcja powtórzeniowa o poezji Jana Twardowskiego / Janina Rzeźnik // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1995/96, z. 5, s.54-57

80. Leksyka zwierzęca w poezji ks. Jana Twardowskiego / Marzena Wieczorek // Rocz. Hum. - 2003, z. 6, s. 199-220

81. Lubię ludzi : religijne i filozoficzne aspekty liryki Jana Twardowskiego / Renata Tucholska // Warsz.. Polonist. - 1997, nr 3, s. 80-84

82. Ludzie polskiej książki / oprac. Barbara Petrozolin-Skowrońska // Wydawca. - 2001, [nr] 1, s. 26-28,30

83. Materiały do lekcji o poezji ks. Jana Twardowskiego - wiersze i konteksty interpretacyjne / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1995/96, z. 5, s.112-123

84. Metafizyka przystosowania : o wierszach ks. Jana Twardowskiego / Tomasz Żukowski // Bez Dogmatu Nr 46. - (2000), s.29-30

85. Miejsce poety / Piotr Śliwiński // Dekada Lit. - 2002, nr 3/4, s.19-22

86. Milczenie Boga / Jerzy Łoziński // Twórczość. - 2000, nr 5, s.152-154

87. Miłość widzi najlepiej / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski. // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 5, s. 11 (Zapis wywiadu udzielonego w audycji "Rozmowy na nowy wiek" w Programie 1 TVP)

88. Mistrz słowa i życia / Waldemar Smaszcz ; rozm. przepr. Adam Białous. -Wywiad // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2006, nr 30, s. 11

89. Modlę się do Anioła Stróża moich wierszy / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Agnieszka Kasprzak // Więź. - 1997, nr 2, s. 84-88

90. Moje wzruszenia / Dorota Traczyk // Poez. Dzis. Nr 2. - (1999), s.64

91. Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz // Jęz. Pol. w Szk. kl. IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s.54-59

92. Nastolatka ze Skępego i jej Syn : o poezji ks. Jana Twardowskiego / Ewa Ciesielska // Łódz. Stud. Teol. [T.] 6. - (1997), s.185-196

93. Nasze najdawniejsze spotkania / Ryszard Matuszewski // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s. 7

94. Naucz się dziwić... / Grzegorz Leszczyński // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s. 10-11

95. Nie jestem gorszy od innych. Można mnie polubić / Zofia Pytlak-Piątek // Biblioterapeuta. - 2001, nr 4, s.6-7

96. Nie ma księdza Jana / Beata Kęczkowska, Tomasz Urzykowski. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 16, s. 1

97. Niewidoma dziewczynka czyli wszyscy jesteśmy niewidomi / Małgorzata Satora. // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 2, s. 49-55

98. O miłości na lekcji w kl. VI : (propozycja lekcji na temat wiersza ks. J. Twardowskiego "Na chwilę") / Romuald Jabłoński // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1998/99, z. 1, s.30-33

99. O motylach, co mają wielkie oczy i tyle przeraźliwego milczenia / Mirosław Dzień // Kwart. Artyst. - 1998, nr 3, s.42-55

100. O poezji Anny Kamieńskiej, Jana Twardowskiego i Zbigniewa Herberta / Z. Korzeńska // Jęz. Pol. w Szk. kl. IV-VIII. - 1986/87, z.6, s.71-103

101. O poezji księdza Jana Twardowskiego / Grażyna Pietruszewska-Kobiela. // Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 8 (2003), s. 125-133

102. O sobie przy wierszach ks. Jana Twardowskiego / Katarzyna Stasiak // Poez. Dzis Nr 2. - (1999), s. 60-61

103. O stylu wierszy ks. Jana Twardowskiego / Maria Kamińska // Rocz. Hum. - 1997/1998, z. 6, s. 81-87

104. O stylu wierszy ks. Jana Twardowskiego / Maria Kamińska. - Rocz. Hum. - 1997/1998, z. 6, s.81-87

105. O twórczości ucznia raz jeszcze / Romuald Jabłoński // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1998/99, z. 6, s.78-83 (Załączono propozycje zajęć w kl. VII: Listy i apostrofy do Boga (przygotowanie do omawiania Listu do Matki Boskiej Jana Twardowskiego)

106. Odkryjmy mądrość na nowo / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Anna Jarmusiewicz // Rzeczpospolita. - 2000, nr 42, s. D6

107. Odszedł Poeta / Milena Kindziuk. // Niedziela (A). - 2006, nr 5, s. 15

108. Odwrotnie / Adam Boniecki. // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 5, s. 9

109. Ogród / Jadwiga Żylińska // Znak. - 1992, nr 4, s.111-112

110. Ogródek przy kapelanii : z cyklu "Album spotkań z ks. Janem Twardowskim" / Andrzej Sulikowski // Prz. Artyst.-Lit. - 1997, nr 6, s.54-58

111. Opracowanie wzorcowe wiersza Jana Twardowskiego "Podziękowanie" / Elżbieta Kacprzak // Jęz. Pol. w Szk. Mater. Metod dla Naucz. kl. IV-VIII. - 1984/85, z.5, s.113-117

112. Ornitologia poetycka ks. Twardowskiego / Andrzej Sulikowski // Znak - 1994, nr 12, s.106-113

113. Osobiste przeżywanie Boga zbierane z okruchów świata / Zbigniew Trzaskowski // Znaki Czasu. - 1993, nr 29/30, s.193-202

114. Paszek Krystyna  "Rwane prosto z krzaka" : montaż poetycki poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego / Krystyna Paszek // Por. Bibl. - 1999, nr 7/8, s.39-42

115. Pielgrzymują do krypty : Warszawiacy odwiedzają grób ks. Jana Twardowskiego na budowie Świątyni Opatrzności Bożej / Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 31, s. 5

116. Po co piszę? [ankieta ] / Ludmiła Marjańska, Janusz Szuber, Jan Twardowski, Piotr Wojciechowski, Bohdan Zadura, Adriana Szymańska, Ewa Kuryluk, Urszula M[ałgorzata] Benka // Kwart. Aryst. - 1998, nr 3, nr 4, s. 102-105, s. 166-169

117. Poeci w sutannach / Anna Kłossowska // Tyg. Solid. - 1999, nr 5, s. 18-19

118. Poeci w sutannach. Cz.1-2. O poezji ks. Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego, ks. Pawła Heintscha / Henryk Korybut-Pogończyk // Drogowskazy 1988 nr 3 s 37-39, nr 4/5 s.34-35, 45

119. Poeta bliski człowiekowi. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2006, nr 17, s. 10

120. Poeta najbardziej kochany / Krzysztof Masłoń. // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 16, s. A11

121. Poetyka autentyczności czyli o autobiografizmie w twórczości ks. Jana Twardowskiego / Maria Marcjan // Acta UL, Fol. Lit. Pol. Z. 6. - (2003), s. 337-352

122. Poezja Jana Twardowskiego w szkole / Maria Hernasowa, Grażyna Tomaszewska // Acta Univ. Wratisl. Kształc. Jęz. - 1986 t. 3, s.61-75

123. Poezja metafizycznej radości życia / Jan Wolski // Kwart. Artyst. - 1998, nr 3, s. 232-233

124. Poezja, dobroć, przyroda : na jubileusz ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski // Tyg. Powsz. - 1996, nr 25, s. 9

125. Poezji troskliwa pokora / Jan Sochoń // Prz. Powsz. - 1984, nr 2, s.181-193

126. Poezjozielnik / Ryszard Matuszewski // Gaz. Wybor. - 2001, nr 300, dod., s.14-15

127. Pożegnanie księdza poety / Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 30, s. 1, 3 (Relacja z pogrzebu ks. Jana Twardowskiego)

128. Prawda o człowieku w wierszach Jana Twardowskiego. Konspekt lekcji dla klasy VIII / Barbara Kankiewicz, Bronisława Serdyńska // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1995/96, z. 5, s.45-49

129. Prawda w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Poradnik Językowy. - 2004, z. 8, s. 20-31

130. Profilowanie jako metoda opisu znaczenia na przykładzie analizy pojęcia człowiek w twórczości Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Gdań. Stud. Językozn. [T.] 7. - (2000), s. 55-70

131. Profilowanie jako metoda opisu znaczenia na przykładzie analizy pojęcia człowiek w twórczości Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Gdań. Stud. Językozn. T. 7. - (2000), s.25-33

132. Proste ale trudne / Helena Zaworska // Literatura. - 1997, nr 2, s. 54

133. Prostota, zwięzłość, humor / Maria Jentys // Mag. Lit. - 1999, nr 4, s.47

134. Przed portalem w Krakowie : z cyklu "Album spotkań z ks. Janem Twardowskim" / Andrzej Sulikowski // Fraza. - 2000, nr 3, s. 200-205

135. Przed trumną : z cyklu "Album wspomnień o ks. J. Twardowskim" / Andrzej Sulikowski // Pogranicza. - 1996, nr 4, s. 51-59

136. Przemówienie ks. Jana Twardowskiego // Zesz. Nauk. KUL. - 1999, nr 3/4 s. 235-238 (Wygłoszone z okazji nadania poecie tytułu doktora honoris causa KUL)

137. Puste piekło : (o wierszach ks. Jana Twardowskiego) / Waldemar Smaszcz // Poez. Dzis. Nr 2. - (1999), s. 27-35

138. Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich / Anna Dąbrowska // Kwart. Pedag. - 2000, nr 3/4, s.75-96 (Badania w grupie sześciolatków)

139. Rozmowa z Niewidzialnym. /Dialogowe aspekty liryki modlitewnej Jana Twardowskiego / J. Furtak // Prz. Hum. - 1989, nr 2, s.81-95

140. Rozum spokorniał... / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Remigiusz Grzela // Literatura. - 1997, nr 9, s. 16-17

141. Rozważania na temat poezji ks. Jana Twardowskiego / Anna Skwarska // Poez. Dzis. Nr 2. - (1999), s.75-77

142. Różne oblicza miłości, ukazane w wierszu "Na chwilę" Jana Twardowskiego : [klasa V] / Gabriela Gajewska // Drama. - 1998, z. 26, s.21-22

143. Rzecz ku uczczeniu Księdza Jana Twardowskiego na uroczystości nadania Poecie tytułu doktora honoris causa KUL / Józef Fert // Zesz. Nauk. KUL. - 1999, nr 3/4, s. 227-235

144. Rzecz ku uczczeniu księdza Jana Twardowskiego na uroczystości nadania poecie tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 22 kwietnia 1999 roku w auli imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego / Józef Fert // Akcent. - 1999, nr 3/4, s.19-26

145. Rzecz ku uczczeniu Księdza Jana Twardowskiego na uroczystości nadania Poecie tytułu doktora honoris causa KUL / Józef Fert // Zesz. Nauk. KUL. - 1999, nr 3/4, s.227-235

146. Scalanie sztuki : o wystawie twórczości księdza Jana Twardowskiego w Muzeum Literatury w Warszawie / Marzenna Guzowska // Muzealnictwo. [Nr] 41. - (1999), s. 75-77

147. Słownik poetów dla dzieci : Stanisław Grochowiak, Jan Twardowski, Ludwik Wiszniewski / Jędrzej Konieczka // Poez. i Dziec. - 2003, nr 1, s. 35-42

148. Słowo / Jan Twardowski // Tytuł. - 1994, nr 4, s. 79-81

149. Smutek i wdzięczność / Bohdan Urbankowski. // Gazeta Polska. - 2006, nr 4, s. 14-15

150. Spieszmy się kochać ludzi - czyli o poezji Jana Twardowskiego . Jacek Bereś // Jęz. Pol. w Szk. kl. IV-VIII. - 1987/88, nr 3, s.320-323

151. Spieszmy się kochać życie : o księdzu Janie Twardowskim / Agnieszka Dorota Kawka // Not. Wyd. - 2000, nr 10, s. 30-33

152. Spotkania z Janem Twardowski / Włodzimierz Wójcik // Śląsk. - 1999, nr 6, s. 58-59

153. Spotkania z poezją Jana Twardowskiego / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1995/96, z. 5, s.50-53

154. Spóźnione kukanie / Jan Twardowski .-Krak. , 1996 .-Rec. Helena Zaworska // Gaz. Wybor. - 1997, nr 18, dod. s. 3

155. Stawiać stopę na wodzie / Kazimierz Nowosielski // W Drodze. - 1992, nr 9, s 33-39

156. Suplikacje księdza Twardowskiego / Andrzej Sulikowski // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII. - 1995/96, z. 5, s.21-28

157. Szedłem tu tyle lat. (O poezji ks. Jana Twardowskiego) / W. Lipowicz // W Drodze. - 1979, nr 12, s 70-74

158. Szukam drugiego człowieka / Jan Twardowski, rozm. przepr. Monika Wróbel // Polonistyka. - 1996, nr 9, s.619-621

159. Śmiech to nie grzech / K. Dybciak // Więź. - 1988, nr 7-8, s 241-258

160. Świat książki dziecięcej / Lidia Błaszczyk, Ewa Gruda // Por. Bibl. - 1999, nr 9, s.26-27

161. Tak ludzka. O mariologii w wierszach ks.Jana Twardowskiego / I. Mokwa // Prz. Powsz. - 1993, nr 10, s.100-115

162. Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji : (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku) / Jerzy Szymik // Rocz. Teol. (Lub.). - 1999, z. 4, s. 249-279 (Zbigniew Herbert, Jan Twardowski, Czesław Miłosz i poezja anglojęzyczna)

163. Testament księdza Twardowskiego / Wojciech Wencel. // Ozon. - 2006, nr 4, s. 58-60

164. To było wielkie święto / Waldemar Wojdecki // Biul. Inform. Bibl. Nar. - 2000, [nr] 1/2, s. 58-60 (Spotkanie z poetą w Bibliotece Narodowej)

165. To lubię : religijne i filozoficzne aspekty liryki Jana Twardowskiego / Renata Tucholska // Warszt. Polonist. - 1997, nr 3, s.80-84

166. Übersetzung als interkultureller Transfer : gedichte von Jan Twardowski und Ihre deutschen Übertragungen / Tomasz Rajewicz // Stud. Germ. Posn. [Vol.] 27. - (2001), s. 267-275 ( Twardowski Jan - przekłady niemieckie)

167. Umarła klasa : z cyklu "Album spotkań z ks. Janem Twardowskim" / Andrzej Sulikowski // Pogranicza. - 2000, nr 5, s.58-64

168. Uśmiech w kościele / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Paweł Tomczyk // Rzeczpospolita. - 1998, nr 206, dod. s. 6-7

169. W cieniu uśmiechniętej wiary / J. Koryl // Polonistyka. - 1990, nr 10, s 515-526

170. W gorącej święconej wodzie kąpany, czyli o frazeologii w poezji Jana Twardowskiego / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 4 (2004), s. 165-183

171. W krainie świętego luzu / Jan Pieszczachowicz // Literatura. - 1987, nr 8, s 40-44

172. W kręgu literackiej młodości Jana Twardowskiego : fenomen "Kuźni Młodych" / Ewa Basara // Warszt. Polonist. - 1995, nr 3, s.13-16

173. W miłości wciąż to samo : ksiądz Jan Twardowski skończył 80 lat / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 1996, nr 127, s. 27

174. W odpowiedzi Andrzejowi Sulikowskiemu / Marek Karwala // Nowa Polszcz. - 1997, nr 5, s. 63-64

175. Wartość łzy / Paweł Ferenc // Prz. Pwsz. - 2000, nr 7/8, s. 80-85

176. Wesołe miasteczko aniołów / Jan Pieszczachowicz // Polityka. - 1996, nr 32, s.44-45

177. Wieczność radosna, czyli o twórczości Jana Twardowskiego / Zofia Zarębianka // Zesz. Nauk. UJ Pr. Hist. Lit. - 1993, z.38, s.43-68

178. Wielkie i małe w oczach ks. Jana Twardowskiego / Sylwia Chutnik // Poez. Dzis Nr 2. - (1999), s. 67-68

179. Wiersz do zamieszkania / Aleksandra Iwanowska // Tytuł. - 1994, nr 4, s.82-88

180. Wiersze - jak ksiądz - dla wszystkich : o poezji ks. Jana Twardowskiego / Zofia Mocarska-Tycowa // Kwart. Artyst. - 1998, nr 3, s.28-41

181. Wiersze z lepszego świata / Piotr Śliwiński. // Newsweek Polska. - 2006, nr 4, s. 88-90

182. Wiersze, które niosą nadzieję / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Maria Jentys // Mag. Lit. - 1999, nr 4, s. 29-32

183. Wiersz-modlitwa ks. Jana Twardowskiego na lekcji w klasie VI / Romuald Jabłoński // Warszt. Polonist. - 1997, nr 3, s. 18-22

184. Wobec innego wymiaru / Marzenna Guzowska // Więź. - 1999, nr 4, s. 176-180 (Wystawa pt. "Spieszmy się kochać ludzi. Wiersze księdza Jana Twardowskiego" w Muzeum Literatury w Warszawie)

185. Wobec miłości : doświadczenia wewnętrzne ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski // Fraza. - 1997, nr 2, s.255-258

186. Wspomnienie o ks. Janie Twardowskim / Jan Bończa-Szabłowski, Józef Życiński, Piotr Wojciechowski. // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 18, s. A10

187. Wszechmoc poety / Adriana Szymańska // Mag. Lit. Nr 1. - (1998), s. 173-177 (Twórczość Zbigniewa Bieńkowskiego i Jana Twardowskiego)

188. Wszechmoc poety / Adriana Szymańska // Mag. Lit. Nr 2. - (1999), s. 150-154 (O wierszach "Wszechmoc poety" Zbigniewa Bieńkowskiego i "Stwarzał" Jana Twardowskiego)

189. Wypominki za śp. ks. Jana Twardowskiego / ks. Tymoteusz. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2006, nr 29, s. 10-11

190. Wyróżniony mimo woli : gdzie spocznie ksiądz Twardowski? / Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 20, s. 3 (Kontrowersje wokół miejsca pochówku poety)

191. Z dziejów przyjaźni : Anna Kamieńska i ks. Jan Twardowski / Andrzej Sulikowski // W Drodze. - 1996, nr 5, s.50-57

192. Z księdzem Janem Twardowskim rozmowa o zwierzętach / Franciszek Kobryńczuk // Test. - 1995 [nr] 2 s. 74-83

193. Z tajników warsztatu artystycznego Jana Twardowskiego / Alicja Mazan // Pr. Polonist. Ser. 53. - (1998), s.244-268

194. Z tęsknoty za Prawdą / Aleksandra Iwanowska. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 118, dod. s. 6-7

195. Z zagadnień popularności współczesnej poezji ("Znaki ufności"- Jana Twardowskiego) / Maria Jasińska-Wojtkowska. - Rocz. Hum. t. 26. - 1978, z.1, s.65-86

196. Za co (nie) kochamy księdza Twardowskiego / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2003, nr 3, s.137-140

197. Za wszystko : księdzu Janowi Twardowskiemu na 90-lecie / Tomasz Fiałkowski. // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 24, s. 20

198. Zabierz arko nas w nowy czas" / Iwona Białek // Wychow. w Przedszk. - 2003, nr 2, s. 119-120 (Wizyta ks. Jana Twardowskiego w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Karczewie)

199. Zastąpić zmęczone słowa nowymi / Jan Twardowski // Rzeczpospolita. - 1999, nr 96, s. 14 (Przem. podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

200. Zdziwienie / Paweł Ferenc // Twórczość. - 2000, nr 5, s.154-155

201. Zdziwienie : wyprawa w świat księdza Jana Twardowskiego / Jan Grzegorczyk // W Drodze. - 2001, [nr] 8, s. 4-20

202. Życie jest reżyserią Pana Boga / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Milena Kindziuk. - Fragm. książki "Zgoda na świat". // Niedziela (A). - 2006, nr 6, s. 15

203. Życie moje jak różaniec / Aneta Jezierska. // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2006, nr 30, s. 2

 

 

RECENZJE

 

 

1. "Jestem bo Jesteś" / Jan Twardowski, Helena Zaworska .-Krak. , 1999 .-Rec. Katarzyna Chojecka // Sycyna. - 1999, nr 6/7, s. 21

2. "Jestem bo Jesteś" / Jan Twardowski, Helena Zaworska .-Krak. , 1999 .-Rec. Katarzyna Bieńkowska // Nowe Książ. - 1999, nr 3, s. 51-52

3. "Jestem bo Jesteś" / Jan Twardowski, Helena Zaworska .-Krak. , 1999 .-Rec. Krzysztof Ćwikliński // PAL Prz. Artyst.-Lit. - 1999, nr 3, s. 194-196

4. "Jestem bo Jesteś" / Jan Twardowski, Helena Zaworska .-Krak. , 1999 .-Rec. Piotr Wojciechowski // Więź. - 1999, nr 2, s. 204-205

5. "Jestem bo Jesteś" / Jan Twardowski, Helena Zaworska .-Krak. , 1999 .-Rec. Marcin Morawski // W Drodze. - 1999, [nr] 4, s. 101-104

6. "Rzuć na bezsennych garsteczkę siana" / Jan Twardowski .-Warsz. , 2000 .-Rec. Jerzy Korkozowicz // Głos Naucz. - 2001, nr 3, s. 10

7. "Serce czyste" ... : świat poetycki ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Wyd. 2 .-Lub. , 2001 .-Rec. Tomasz Cieślak-Sokołowski // Pogranicza. - 2003, nr 1, s. 93-96

8. Biedroneczko leć do nieba / Jan Twardowski .-Krak. , 1997 .-Rec. Helena Zaworska // Regiony. - 1997, nr 4, s. 140-145

9. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / Jan Twardowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 2000, nr 51, s. E4

10. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / Jan Twardowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Lektor // Tyg. Powsz. - 2000, nr 14, s. 13

11. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / Jan Twardowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Grzegorz Leszczyński // Guliwer. - 2000, nr 2, s. 32-35

12. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / Jan Twardowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Paweł Ferenc // Więź. - 2000, nr 10, s. 211-213

13. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / Jan Twardowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Adriana Szymańska // Nowe Książ. - 2000, nr 4, s. 8

14. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / Jan Twardowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Krzysztof Masłoń / // Mag. Lit. - 2000, nr 3, s. 5

15. Jedynie miłość ocaleje / Jan Twardowski, Milena Kindziuk .-Warsz. , 1999 .-Rec. Paweł Ferenc // Nowe Książ. - 2000, nr 3, s. 38-39

16. Krzyżyk na drogę / Jan Twardowski .-Krak. , 1993 .-Rec. Rafał Rżany // Fraza. Nr 9. - (1995), s. 134-135

17. Ksiądz Jan Twardowski - dzieciom .-Warsz. , 1998 .-Rec. Hanna Lebecka // Nowe Książ. - 1999, nr 4, s. 32-33

18. Ksiądz Twardowski wśród nas / Stanisław Stanik // Myśl Polska. - 2006, nr 7, s. 10 (Zawiera rec. książki: 33 wiersze / Jan Twardowski. - Warszawa, 2005)

19. Kubek z jednym uchem / Jan Twardowski .-Warsz. , 1998 .-Rec. Kazimierz Nowosielski // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 125-126

20. Ludzie, których spotkałem / Jan Twardowski, Waldemar Smaszcz .-Wyd. 2 .-Białyst. , 2001 .-Rec. Adam Tyszka // Nowe Książ. - 2001, nr 12, s. 26-27

21. Łaską zdumiony : moje szczęśliwe wspomnienia / Jan Twardowski .-Warsz. , 2002 .-Rec. Helena Zaworska // Nowe Książ. - 2003, nr 2, s. 14

22. Metafizyka oczywistości / Marek Karwala .-Krak. , 1996 .-Rec. Krzysztof Lisowski // Nowe Książ. - 1997, nr 7, s. 45

23. Metafizyka oczywistości : (o poezji ks. Jana Twardowskiego) / Marek Karwala .-Krak. , 1996 .-Rec. Andrzej Sulikowski // Nowa Polszcz. - 1997, nr 5, s. 62-63

24. Milczysz ze mną / Jan Twardowski .-Pozn. , 1996 .-Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s. 12-13

25. Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Krak. , 1998 .-Rec. Paweł Ferenc // Więź. - 1999, nr 7, s. 203-205

26. Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Krak. , 1998 .-Rec. Małgorzata Bednarz ; Andrzej Skrendo // Pogranicza. - 1999, nr 1/2, s. 108-111

27. Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Krak. , 1998 .-Rec. Krzysztof Ćwikliński // PAL Prz. Aryst. Lit. - 1999, nr 3 s. 194-196

28. Niebo w dobrym humorze / Jan Twardowski .-Warsz. , 1998 .-Rec. Katarzyna Bieńkowska // Nowe Książ. - 1999, nr 3, s. 51-52

29. Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / Marian Schmidt .-Warsz. , 2000 .-Rec. Adam Tyszka // Nowe Książ. - 2000, nr 12, s. 44

30. Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie : o poezji księdza Jana Twardowskiego / Bogdan Zeler .-Katow. , 2001 .-Rec. Celina Dembowska // Nowe Książ. - 2001, nr 6, s. 36

31. Przezroczystość / Jan Twardowski .-Krak. , 2001 .-Rec. Wojciech Kaliszewski // Nowe Książ. - 2001, nr 9, s. 41-42

32. Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski, Waldemar Wojdecki .-Warsz. , 1999 .-Rec. Paweł Ferenc // Nowe Książ. - 2000, nr 3, s. 38-39

33. Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski, Waldemar Wojdecki .-Warsz. , 1999 .-Rec. Paweł Ferenc // Acana. - 2000, nr 3, s. 222-224

34. Rwane prosto z krzaka / Jan Twardowski .-Warsz. , 1996 .-Rec. Małgorzata Mikołajczak // Odra. - 1997, nr 5, s. 98

35. Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony / Aleksandra Iwanowska .-Pozn. , 2000 .-Rec. Celina Dembowska // Nowe Książ. - 2001, nr 3, s. 48-49

36. Spóźnione kukanie / Jan Twardowski .-Krak. , 1996 .-Rec. Anna Nasiłowska // Nowe Książ. - 1996, nr 12, s. 12-13

37. Spóźnione kukanie / Jan Twardowski .-Krak. , 1996 .-Rec. Konstanty Pieńkosz // Sycyna. - 1996 nr 26 s. 15

38. Sześć pór roku / Jan Twardowski .-Krak. , 1995 .-Rec. Sławomir Sobieraj // Nowe Książ. - 1996, nr 1, s. 19

39. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Lub. , 1995 .-Rec. Krystyna Jakowska // Prz. Artyst.-Lit. - 1996, nr 7/8, s. 32-33

40. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Lub. , 1995 .-Rec. Anna Legeżyńska ; Janusz Koryl // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 624-629

41. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Lub. , 1995 .-Rec. Anna Nasiłowska // Nowe Książ. - 1996, nr 7, s. 52

42. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Lub. , 1995 .-Rec. Konstanty Pieńkosz // Sycyna. - 1996, nr 18, s. 14

43. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Lub. , 1995 .-Rec. Wojciech Kudyba // W Drodze. - 1996, nr 5, s. 93-94

44. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski .-Lub. , 1995 .-Rec. Zofia Zarębianka // Ruch Lit. - 1996, z. 6, s. 772-774

45. Trochę plotek o świętych / Jan Twardowski .-Warsz. , 1996 .-Rec. Helena Zaworska // Literatura. - 1996, nr 9, s. 62

46. Trochę plotek o świętych / Jan Twardowski .-Warsz. , 1996 .-Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książ. - 1996, nr 10, s. 12-13

47. Trochę plotek o świętych / Jan Twardowski .-Warsz. , 1996 .-Rec. Andrzej Sulikowski // W Drodze. - 1997, [nr] 10, s. 99-103

48. Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki / Jan Twardowski .-Warsz. , 1994 .-Rec. Kazimierz Nowosielski // Więź. - 1996, nr 1, s. 205-208

49. Utwory zebrane : wiersze i opowiadania dla dzieci. T. 1-3 / Jan Twardowski .-Krak. , 2002 .-Rec. Grzegorz Leszczyński // Nowe Książ. - 2002, nr 9, s. 31

50. Utwory zebrane : wiersze i opowiadania dla dzieci. T. 1-3 / Jan Twardowski .-Krak. , 2002 .-Rec. Zofia Beszczyńska // Guliwer. - 2002, nr 4, s. 51-52

51. W misji słowa : Twardowski, Pasierb, Damrot, św. Wojciech / Tadeusz Linkner .-Pelplin , 1998 .-Rec. Edward Jakiel // PAL Prz. Aryst. Lit. - 1998, nr 12, s. 173-175

52. Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego / Jan Twardowski .-Krak. , 2002 .-Rec. Adriana Szymańska // Nowe Książ. - 2003, nr 3, s. 28

53. Wiersz jest jak wiara / Bartosz Marzec // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 102, s. A10 (Zawiera rec. książki: Budzić nadzieję : abecadło dziewięćdziesięciolatka / Jan Twardowski. - Warszawa, 2005

54. Zgoda na świat / Jan Twardowski .-Warsz. , 2001 .-Rec. Igor Kantorowski // Akant. - 2001, nr 11, s. 37

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony