Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

ZAPOBIEGANIE AGRESJI : wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1) Agresja i metody jej przeciwdziałania - odniesienia do praktyki edukacyjnej i działań prewencyjnych policji : materiały z konferencji zorganizowanej w Centrum Szkolenia Policji 21 X 1993 r. / Centrum Szkolenia Policji. Legionowo : Centrum Szkolenia Policji, 1994

2) ANDRZEJEWSKA IWONA

Propozycje zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii. Z. 1 / oprac. Iwona Andrzejewska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Białystok : Wydaw. ZPDN, 1997

3) ANTIER EDWIGE

Agresja u dziecka i nastolatka : jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Ankier. Kraków : "eSPe", 2003 (na okł. podtyt.: jak reagować na agresję u dziecka?, jak pozytywnie ukierunkować dziecięcą energię?, dlaczego nastolatek zachowuje się agresywnie?)

4) Aż 77 [siedemdziesiąt siedem] razy : Liga Ludzi Pojednania / [red. Mieczysław Puzewicz i in.]. Lublin : Radio Lublin & Spojrzenia Lublin, 1993

5) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z konferencji naukowej, Mysłowice 28 czerwca 2000 roku / red. Kazimierz Czarnecki, Wojciech Kojs, Maria Rozmus ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Kraków : "Impuls", 2001

6) CAMPBELL ROSS

Jak naprawdę kochać pełne gniewu dziecko / Ross Campbell i Rob Suggs. Warszawa : "Vocatio", cop. 2005 (zawiera także rozmowę z dr. Campbellem)

7) DANILEWSKA JOANNA

Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. Wyd. 3. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., [2004]

8) HAUG-SCHNABEL GABRIELE

Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; [tł. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", 2001

9) HOLLIN CLIVE R.

Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

10) KACPRZAK LECH

Przemoc i agresja a oddziaływanie społeczno-wychowawcze : źródła - przyczyny - zapobieganie / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Piła : Państwowa Wyższa Szk. Zawod. im. Stanisława Staszica, 2005

11) KNEZ RENATA

Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. Kraków : "Rubikon", 2002

12) KOŁODZIEJCZYK JAKUB

Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. Kraków : "Sophia", 2004

13) KROWATSCHEK DIETER

Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek. Kraków : Wydaw. WAM, 2006

14) LINOWSKI KRZYSZTOF

Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych / Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki. Wyd. 2. Ostrowiec Świętokrzyski : Stow. na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006

15) MERECZ DOROTA

Przemoc w placówkach służby zdrowia i sposoby jej przeciwdziałania : informator dla pracodawców / Dorota Merecz, Agnieszka Mościcka. Łódź : Inst. Med. Pracy im. Prof. J. Nofera. Oficyna Wydaw, cop. 2003

16) MOŚCICKA AGNIESZKA

Jak sobie radzić z agresją w miejscu pracy? / Agnieszka Mościcka, Dorota Merecz. Łódź : Łódź : Inst. Med. Pracy im. Prof. J. Nofera. Oficyna Wydaw, cop., 2002

17) PLUTA TERESA

Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. Kraków : "Impuls", 2003

18) PORTMANN ROSEMARIE

Gry i zabawy przeciw agresji / Rosemarie Portmann. Kielce : "Jedność", 1999

19) POTTER-EFRON RONALD T.

Życie ze złością / Ron Potter-Efron. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996

20) Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. Kraków : Wydaw. Unii. Jagiellońskiego, cop. 2004

21) RUBIN THEODORE ISAAC

Księga gniewu / Theodore Isaac Rubin. Poznań : Dom Wydaw. "Rebis", 1999

22) STEIN ARND

Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je rozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein. Kielce : "Jedność", 2002

23) Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI w. : materiały pokonferencyjne / [Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze]. Zielona Góra : KCZL ZHP, [2002]

24) Zaopiekuj się mną : pedagogika bliska życiu : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Gołębiowskiego ; [wybór tekstów Andrzej Gołębiowski]. Radom : Ośrodek Profilaktyki i Edukacji, 2005

 

 

ARTYKUŁY

 

1) "SOS" dla dziecka agresywnego / Maria Witkowska // Nauczyciel i Szkoła 2004 nr 1/2 s. 338-343

2) "Wezmę adwokata..." : o sprawcy w roli ofiary / Jan Tatarowicz // Nowa Szk. 1999 nr 5 s. 47-49 (Zapobieganie agresji w szkole)

3) Agresja i przemoc tematem narady / Beata Kokott // Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 7 s. 60-61 (Ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie)

4) Agresja w świetle koncepcji psychologicznych / Katarzyna Nadrowska // Życie Szk. 2004 nr 2 s. 15-20

5) Agresja wśród uczniów / Lidia Łukasik // Eduk. dla Bezp. 2002 nr 1 s. 6-14 (godzina wychowawcza)

6) Agresywne dziecko : (wyniki badań i analiz prowadzonych na terenie Słowacji) / Štefan Vašek, Miron Šramka // Auxil. Soc 1997 nr 3/4 s. 9-19

7) Co zrobić ze swoją złością? : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP / Iwona Czeczot // Wychowawca 2003 nr 3 s. 24-25

8) Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 1 s. 44-45

9) Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwona Glapka, Elżbieta Michalak // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 1 s. 43-44

10) Jak pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska // Życie Szk. 2001 nr 8 s. 460-464 (Gry i zabawy przeciwko agresji)

11) Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP / Lucyna Tomczyk // Wychowawca 2003 nr 3 s. 24-25

12) Jak przeciwdziałać agresji? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska // Życie Szk. 2002 nr 10 s. 615-619 (Propozycja programu i ćwiczeń)

13) Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi / Małgorzata Gontarek. // Psychologia w Szkole 2004 nr 3 s. 29-39

14) Kompetencje nauczyciela a problem agresji w szkole / Małgorzata Agnieszka Samujło // Acta Elbingensia. - T. 3 (2005), s. 73-78

15) Kształtowanie uczuciowości wyższej a wczesne zapobieganie niekontrolowanej agresywności [ref. ] / Hanna Olechnowicz // Now. Psychol. 2000 nr 2 s. 17-23

16) Lekceważona profilaktyka / Jan Tatarowicz // Nowa Szk. 1998 nr 9 s. 25-29 (Zwalczanie przemocy w szkole)

17) Mobbing jako czynnik potęgujący przemoc w szkole : próba przeciwdziałania / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Probl. Porad. Psychol 2002 nr 1/2 s. 52-63

18) Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 5 s. 32-38

19) O przemocy : od ankiety do debaty / Jolanta Bajurska // Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 10 s. 24-25 (Przeciwdziałanie przemocy w szkole)

20) Odpowiedź na zło świata / Piotr Winczorek // Rzeczpospolita 1998 nr 30 s. 8

21) Pakty i umowy o nieagresji / Małgorzata Luty // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 5 s. 42-44

22) Problem agresji i przemocy w szkolnych działaniach profilaktycznych / Teresa Kaniowska // Eduk. dla Bezp. 2004 nr 2 s. 40-44

23) Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 2 (2005), s. 27-28

24) Profilaktyka przemocy w optyce pedagogiki / Krystyna Duraj-Nowakowa // Auxil. Soc. 1998 nr 2 s. 29-40

25) Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" / Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 1 s. 42-43

26) Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury / Agnieszka Gorlach // Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 2 s. 42-44

27) Przeciw przemocy - uwag kilka [ref. ] / Wojciech Książek // Dyr. Szk. 2000 nr 5 s. 12-14

28) Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska // Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 2 s. 45-47

29) Przeciwdziałanie agresji : szkolny program profilaktyczny / Barbara Woźnica // Katecheta 2003 nr 9 s. 22-27

30) Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Krzyżanowska // Szk. Spec. 2002 nr 5 s. 296-301

31) Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45 nr 3 (2005) s. 9-15

32) Rola mediacji i negocjacji w profilaktyce przemocy / Hanna Przybyła-Basista // Psychologia T. 3 (2000) s. 49-65

33) Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana Gulińska-Grzeluszka // Wychow. Muzycz. Szk. 2004 nr 1 s. 13-17

34) Rzeczywiście agresywna młodzież? / Magdalena Bloch, Monika Moniuk, Tomasz Wach // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 2 s. 5-7

35) Spojrzenie na problem agresji / Justyna Bojanowicz // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 2005 nr 1/2 s. 60-68

36) Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski // Ruch Pedag. 2000 [nr] 3/4 s. 117-122

37) Szkolny program walki z agresją / Ewa Kowalewska // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 1 s. 41-42

38) Szkoła jest opętana dydaktyką / Andrzej Samson ; rozm. przepr. Dorota Nowicka // Dyr. Szk. 2003 nr 10 s. 16 (O agresji w szkole)

39) Temat: Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek. // Wychowawca 2004 nr 11 s. 22

40) Trening Kompetencji Społecznych - strategia redukcji lęku i agresji u dzieci w wieku szkolnym / Natalia Bleiker // Probl. Porad. Psychol. 2002 nr 1/2 s. 43-51

41) Trening zastępowania agresji (agression replacement training) jako metoda profilaktyki agresji i przemocy / Sławomira Perlińska // Eduk. dla Bezp. 2004 nr 1 s. 50-51

42) Trening Zastępowania Agresji / Jacek Morawski // Probl. Alkoh. 2001 nr 4 s. 23-28

43) Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45 nr 3 (2005) s. 26-28

44) Umiejętności interpersonalne jako element profilaktyki agresji / Maria Kazimierczak // Probl. Porad. Psychol. 1998 nr 2 s. 51-54

45) W królestwie dobrej wróżki - zabawy zapobiegające agresji / Anna Werońska // Wychow. w Przedszk. 2001 nr 10 s. 600-601

46) Wybrane sposoby kontrolowania agresji dzieci i młodzieży / Grażyna Poraj // Acta UL, Fol. Psychol. [Z.] 7 (2003) s. 17-26

47) Wychowawca wobec agresji / Janusz Mastalski // Pol. Sac. Nr 12 (2003) s. 261-276

48) Wyzwolić z agresji / Anna Krasowska, Halina Krzywonos // Głos Naucz. 2000 nr 9 s. 8

49) Zabawy "przeciwko agresji" w przedszkolu / Elżbieta Bocheńska // Wychow. Na co Dzień 2003 nr 12 dod. s. IV-VIII

50) Zabawy przeciwdziałające agresji / Marta Drabik. // Wychowawca 2005, nr 7/8 s. 37

51) Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej / Renata Knez // Wychowawca 2003 nr 3 s. 10-11

52) Zajęcia na temat zapobiegania agresji / Wioletta Bednarz, Anna Zygucka // Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 5 s. 33-35

53) Złe zachowanie / Teresa Konarska // Głos Naucz. 2002 nr 4 s. 8

54) Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szk. 2001 nr 1 s. 30-31

55) Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Nowa Szk. 1999 nr 5 s. 61-62

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony