Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości:
zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

KsiąŻki

 

1.      Barański, Czesław

Warsztaty dyrektorskie - diagnozowanie pracy pedagogicznej w szkole / Czesław Barański. - Tarnobrzeg: ODP, 1995. Sygnatury: 245328 Cz

2.      Bednarkowa, Wiga,

Mierzenie jakości pracy szkoły. Część druga / Wiga Bednarkowa, Stefan Wlazło.

Wyd. 2 zm. i popr. . - Wrocław: "MarMar", 1998. Sygnatury: 268163 Cz, 268164 - 268165

3.      Brzdąk, Jadwiga

Samoocena pracy szkoły:scenariusze konferencji szkoleniowych dla rad pedagogicznych / Jadwiga Brzdąk, Janina Miazgowicz. - Katowice: WOM, 1998. Sygnatury: 278408 Cz

4.      Durda, Marek

Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły?:poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. Wyd. 2 . - Poznań: "eMPiý", 2005. Sygnatury: 289424 Cz, 295758 - 295759, 296938

5.      Dzierzgowska, Irena

Mierzenie jakości pracy szkoły / Irena Dzierzgowska. – Warszawa: 2006.

6.      Dzierzgowska, Irena

Mierzenie jakości pracy liceum:poradnik / Irena Dzierzgowska, Maria Kalinowska. - Warszawa: Wydaw. CODN, 1999. Sygnatury: 268210 Cz

7.      Kędracka–Feldman, Ewa

W trosce o jakość szkoły / Ewa Kędracka–Feldman. - Warszawa, 2004.

8.      Kołodziejska, Halina

Mierzenie jakości pracy szkoły / Halina Kołodziejska, Jan Lewandowski. - Legnica:Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy, 2001

9.      Kordziński, Jarosław

Mierzenie jakości pracy w oświacie. Biblioteczka Dobrego Nauczyciela / Jarosław Kordziński. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004. Sygnatury: 294022 Cz

10.  Koszmider, Maria

Badanie jakości pracy szkoły na rzecz programowania jej rozwoju. Jakość w Edukacji / Maria Koszmider, Alicja Oleska. - Łódź: ŁCDNiKP, 2004. Sygnatury: 292374 Cz, 292375

11.  Kozłowska, Anna

Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w szkole / Anna Kozłowska. - Częstochowa, 2002.

12.   Królikowska Elżbieta

Kontrola w szkole:jak nie dać się zaskoczyć / Elżbieta Królikowska. - Warszawa ; Łódź: Wydaw. Szk. PWN, 2000. Sygnatury: 271290 Cz, 271291, 271449 - 271450

13.  Marcinkiewicz, Kazimierz

Nadzór szkolny / Kazimierz Marcinkiewicz. - Gorzów Wlkp.[Wielkopolski]: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995. Sygnatury: 249171 Cz

14.  Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Część 1. Biblioteczka Reformy. - Warszawa: MEN, 2000. Sygnatury: 272767 Cz, 272768

15.  Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Część 2, Organizacja nadzoru pedagogicznego. Biblioteczka Reformy. - Warszawa: MEN, 2000. Sygnatury: 272767 Cz, 272768

16.  Olejniczak, Tomasz

Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi:zadania, przepisy i procedury / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski. - Poznań: "eMPiý", 2004. Sygnatury: 295763 Bibl., 295764 Gab. Dyr, 296932

17.  Semrau, Joanna

Mierzenie jakości ; Program rozwoju szkoły ; Raport:propozycje dla dyrektorów i wizytatorów / Joanna Semrau. - Poznań: "G&P", 2001. Sygnatury: 279002 Cz, 279003, 288700

18.  Stróżyński, Klemens

Jakość pracy szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa ; Łódź,2003.

19.  Wlazło, Stefan

Mierzenie jakości pracy szkoły. Część pierwsza / Stefan Wlazło. Wyd. 2 zm.. - Wrocław: "MarMar", 1999.            Sygnatury: 268163 Cz, 268164 - 268165

20.  Wlazło, Stefan

Mierzenie jakości pracy szkoły. Część trzecia, (Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny) / Stefan Wlazło. - Wrocław: "MarMar", 1999. Sygnatury: 268163 Cz, 268164 – 268165

21.  Wlazło, Stefan

Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Stefan Wlazło. – Warszawa ; Radom, 1997

 

Artykuły

 

 1. Badanie jakości pracy szkoły (procedura wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły) / Mariola Szymczak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s.1-6

 2. Budowanie systemu mierzenia jakości szkoły / Urszula Rogowska-Misztal, Józef Strug // Konspekt. – 2001, nr 1, s.35-38
 3. Budowanie szkoły jakości. Głos w dyskusji / Jolanta Własenko // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr 4, s.2-5
 4. Budowanie szkoły jakości - między teorią a praktyką / Bożena Wężyk // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr spec., s.8-12
 5. Budowanie szkoły jakości - moje doświadczenia i refleksje / Barbara Janicka // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2002, nr 1, s.2-6
 6. Co to jest jakość szkoły? / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s.2-5
 7. Dobra frekwencja - priorytetem dla każdej szkoły / Irena Imperowicz // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr spec., s.13-15
 8. Doktryna jakości w szkole / Anna Okońska-Walkowicz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 8, s.44-51
 9. Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości pracy szkoły / Ewa Arciszewska // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s.19-22
 10. Dyrektor - kreatorem i koordynatorem systemu mierzenia jakości pracy szkoły / Danuta Wągrowska // Szkolne Wieści. – 2002, nr 1, s.4-5
 11. Dyrektor szkoły jako zarządzający jakością pracy / Ewa Ćwikła // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr 3, s.3-6
 12. Dyrektorski nadzór i ocena / Góreczna I ., Kaźmierowska M., Słowińska-Maćkiewicz M., Kaszczuk A. // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 3, s.9
 13. Elementy teorii jakości w szkole/ Aleksandra Ordońska-Cieślak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s.24-25
 14. Ewaluacja - narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły / Marcin Majewski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s.30-36
 15. Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły / Teresa Gańko // Gimnazjum. – 2001, nr 8, s.41-45
 16. ISO w szkole / Róża Włodarz // Konspekt. – 2001, nr 1, s.38-40
 17. Jak badać jakość pracy szkoły? / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej Łódź, Ser. 2. - Z. 4 (2003) s.21-32
 18. Jak budować wewnętrzny system jakości w szkole? / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s.40-44
 19. Jak opracowano program mierzenia jakości i rozwoju szkoły STO? / Zygmunt Puchalski // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s.61-67
 20. Jak pracować nad doskonaleniem jakości pracy szkoły / Tamara Potasiak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s.6-8
 21. Jak przygotować radę pedagogiczną do planowania rozwoju szkoły / Grażyna Soroka, Urszula Ogonowska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s.10-13
 22. Jak zmierzyliśmy się z mierzeniem / Beata Domerecka // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 5, s.28-30
 23. Jakościowo inny nadzór / Marek Chlastosz // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 12, s.27-29
 24. Jakość - droga do ideału / Janusz Lewandowski // Przegląd Oświatowy. – 2002, nr 8, s.15-16
 25. Jakość - oświata – wartości / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. 2000 nr 6 s.6-14
 26. Jakość w bibliotece / Izabella Mróz // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s.1-3
 27. Jakość w edukacji - postulat czy konieczność / Dorota Sosnowska // Szkice Humanistyczne. – 2002, nr 3/4, s.119-129
 28. Jakość w oświacie / Jolanta Bender // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s.5-6
 29. Jakość w szkole jakością szkoły / Danuta Czarnecka // Gimnazjum. – 2000, nr 7, s.46-52
 30. Kilka uwag na temat tworzenia standardów jakości pracy / Maria Sawosz // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s.1-3
 31. Koncepcja organizacji i planowania mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej (cz. 1-2) / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2000, nr 3, s.8-12; nr 4 s.4-8
 32. Kryteria i wskaźniki jakości pracy szkół:[cz. 1-3] // Nowe w Szkole. - 2003 nr 10, dod. s.[2] s. okł.-2; nr 11 dod. s. [2] okł. -1; nr 12 dod. s.[2] okł.-1
 33. Mierzenie jakości pracy / Zenon Krzemianowski // Nowe w Szkole. - 2001-2002, nr 2, wkł. s.2-4
 34. Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej / Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s.4-5
 35. Mierzenie jakości pracy przedszkola / Róża Grynberg // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 9, s.31-33
 36. Mierzenie jakości pracy szkoły // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 18, s.8
 37. Mierzenie jakości pracy szkoły / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 24, s.10
 38. Mierzenie jakości pracy szkoły / Marian Giermakowski // Nowe w Szkole. – 2002, nr 1, wkł. s.II okł.-2
 39. Mierzenie jakości pracy szkoły / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 48, wkł. s.I, V
 40. Mierzenie jakości pracy szkoły:(doświadczenia polsko-szkockie) / Ireneusz Kawecki // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s.49-52
 41. Mierzenie jakości pracy szkoły - procedura hospitowania zajęć / Artur Mach // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s.14-17
 42. Mierzenie jakości pracy szkoły:szkolenie w ramach WDN / Małgorzata Solarz // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s.17
 43. Mierzenie jakości pracy szkoły (zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2002) / Jolanta Stadnik // Nowe w Szkole. – 2003, nr 9, s.27
 44. Mierzenie jakości pracy szkół - zadaniem dla rad pedagogicznych / Elżbieta Chabik // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s.16
 45. Mierzenie jakości pracy w szkole / Barbara Nowak, Leszek Rajtarski // Nowe w Szkole. – 2002, nr 2, wkł. s.1-2
 46. Mierzenie jakości pracy w szkole średniej (1) / Małgorzata Bartosiak // Forum Edukacji. – 2002, nr 2, s.7-10
 47. O jakości w placówce oświatowej:Między teorią a praktyką - głos w dyskusji / Elżbieta Paciejewska-Stolarz // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2002, nr 3, s.2-3
 48. O jakość kształcenia / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s.27-29
 49. O poprawę jakości pracy szkoły. Refleksje i doświadczenia z prowadzonego pilotażu w SP nr 3 w Zgierzu w ramach programu SMART / Anna Duda, Anna Bazan // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr spec., s.20-23
 50. Ocena subiektywna:pomiar jakości pracy szkoły // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 10, s.5
 51. Poznanie opinii uczniów o szkole dla interpretacji wyników pomiaru dydaktycznego / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s.65-74
 52. Procedura badań ewaluacyjnych w mierzeniu jakości pracy szkół / Michał Kowalski // Konspekt. – 2002, nr 3, s.29-33
 53. Procedury i narzędzia monitorowania pracy szkoły / Renata Mikulska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, dod. s.I-VII
 54. Próba wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie na przykładzie badania jej efektywności / Danuta Mieszczak // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7/8, s.17-20
 55. Sami klienci, czyli recepta na jakość szkoły / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s.5-14
 56. Samoewaluacja pracy szkoły / Radosław Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 10, s.35-36
 57. Standardy jakości // Nowe w Szkole. – 2003, nr 3, wkł. s.5-8
 58. System zarządzania jakością wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie / Grażyna Stoma // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 1, s.1-2
 59. Systemy zarządzania jakością w placówkach oświatowych / Wincenty Wrześniewski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 2, s.32-36
 60. Szkolne procedury jakości:szkoły innowacyjne same się doskonalą / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 9, s.6-7
 61. Termometr jakości w przedszkolu / Małgorzata Lewandowska // Nowe w Szkole. – 2002, nr 4, wkł. s.2-4
 62. Tworzenie systemu zapewniania jakości pracy szkoły / Bożena Rzemieniuk, Beata Skruszewicz // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 9, s.29-30
 63. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie / Anna Lalek, Aneta Bator, Grzegorz Prugar // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 1, s.74-77
 64. Weryfikujemy nasze standardy jakości. Program rozwoju Gimnazjum nr 1 w Twardogórze / Anna Siwa // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 11, s.21-22
 65. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Irena Dzierzgowska // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s.17-28
 66. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Grażyna Konik // Konspekt. – 2001, nr 2, s.29-31
 67. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Helena Kara // Nowe w Szkole. – 2002, nr 2, wkł. s.3
 68. Zarządzanie jakością w szkole / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 22, s.8
 69. Zarządzanie placówką oświatową a jakość jej pracy / Danuta Zakrzewska // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr spec., s.5-6
 70. Zastosowanie ewaluacji w badaniu jakości pracy szkoły / Sabina Furgoł, Marek Szafraniec // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7/8, s.22-26, 28
 71. Zmierz się z mierzeniem / Elżbieta Paciejewska-Stolarz // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr spec., s.2-3

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony