Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy w szkole: zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki

 

1.      Banaszek, Stanisław

Materiały pomocnicze z zakresu BHP dla szkół/placówek oświatowych / Stanisław Banaszek, Aleksandra Mostowska. - Skierniewice: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005.

2.      Bezpieczeństwo i ochrona środowiska pracy w szkołach: przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000.

3.      Błoch, Jadwiga

Szkolne problemy BHP [bezpieczeństwa i higieny pracy] / Jadwiga Błoch, Józef Źrałko. - Zielona Góra, 1996.

4.      Ciborski, Piotr

Bezpieczeństwo i higiena w szkole: poradnik dyrektora: stan prawny na dzień 19 czerwca 2003 r. / Piotr Ciborski. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2003. Sygn. 297419 Cz.

5.      Co w zreformowanej edukacji zawodowej dyrektor o bezpieczeństwie pracy uczniów wiedzieć powinien. - Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, 2000. Sygn. 266074

6.      Delmanowicz, Władysław

Bezpieczeństwo i ochrona pracy w szkole / Władysław Delmanowicz, Przemysław Delmanowicz. - Lublin: Zakład Badań i Doradztwa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Consultrix”, 1996.

7.      Ganecki, Mirosław

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska pracy w szkołach / Mirosław Ganecki. - Warszawa, 1999. Sygn. 284749 Cz.

8.      Janowski, Edmund

Poradnik Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkołach i placówkach oświatowych / Edmund Janowski. - Katowice, 2001. Sygn. 282301 M

9.      Jucha, Ferdynand

Poradnik bhp dyrektora szkoły / Ferdynand Jucha, Bronisław Bieś. - Warszaw: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998.

10.  Jucha, Ferdynand

Poradnik społecznego inspektora pracy dla Zakładów Społecznych Inspektorów Pracy wykonujących zadania w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Z.1 / Ferdynand Jucha, Wojciech Oleszak. - Kielce, 1995. Sygn. 247657

11.  Jucha, Ferdynand

Poradnik społecznego inspektora pracy dla Zakładów Społecznych Inspektorów Pracy wykonujących zadania w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych / Ferdynand Jucha, Wojciech Oleszak. - Kielce, 1997. Sygn. 247657

12.  Jucha, Ferdynand

Poradnik społecznego inspektora pracy dla Zakładów Społecznych Inspektorów Pracy wykonujących zadania w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Z.1 / Ferdynand Jucha, Wojciech Oleszak. - Kielce, 1999. Sygn. 247657 Gab.Dyr.

13.  Jucha, Ferdynand

Poradnik społecznego inspektora pracy dla Zakładów Społecznych Inspektorów Pracy wykonujących zadania w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Szczegółowy instruktaż stanowiskowy oraz ocena ryzyka zawodowego na przykładzie Palaczy CO. Zeszyt nr 5: stan prawny 25 kwietnia 2001 r. / Ferdynand Jucha, Wojciech Oleszak. - Kielce: Wydaw. Pedagog. ZNP., 2001. Sygn. 247657 Gab. Dyr.

14.  Kraśkiewicz, Jan

Ocena ryzyka zawodowego w oświacie / Jan Kraśkiewicz. - Katowice, 2004.

15.  Krawański, Andrzej

Poradnik higieny szkolnej / Andrzej Krawański, Joanna Powidzka, Maria Gogolewska. - Poznań: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 1993.

16.  Krawański, Andrzej

Poradnik pracownika nadzoru sanitarnego w zakresie higieny szkolnej / Andrzej Krawański, Joanna Powidzka, Maria Gogolewska. - Poznań: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 1990.

17.  Leśnikowska-Ścigalska, Wiesława

Higiena i medycyna szkolna w Polsce wczoraj, dziś, jutro / Wiesława Leśnikowska-Ścigalska. - Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, 2004.

18.  Medycyna szkolna / pod red. Janusza Szymborskiego. - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2002.

19.  Michalec, Aniela

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników szkół i innych placówek oświatowych / Aniela Michalec, Zbigniew Sypniewski. - Warszawa ; Poznań, 1993.

20.  Michalec, Aniela

Bezpieczeństwo i higiena uczniów szkół i wychowanków placówek oświatowych / Aniela Michalec, Zbigniew Sypniewski. - Warszawa ; Poznań, 1993/94.

21.  Nowoczesna pielęgniarka i higienistka szkolna / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa, 1995.

22.  Płodzień, Jacek

Przewodnik społecznego inspektora pracy w systemie oświaty / Jacek Płodzień, Józef Źrałko. - Zielona Góra, 1993. Sygn. 242879 Gab. Dyr.

23.  Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej / pod red. Anny Oblacińskiej i Wiesławy Ostręgi ; [aut. Barbara Adamowicz-Klepalska et al.]. - Warszawa: Instytut Matki i Dziecka. Zakład Medycyny Socjalnej, 2003.

24.  Współczesne problemy i wyzwania pielęgniarek i higienistek szkolnych / [red. Wiesława Ostręga ; red. nauk. Maria Wrocławska]. - Warszawa, 1998.

25.  Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Jadwiga Bogucka [et al.]. - Warszawa: cop., 2000. Sygn. 266539 - 266540

26.  Źrałko, Józef

Szkolne problemy bhp: vademecum / Józef Źrałko, Małgorzata Mirkowska. - Zielona Góra: ZNP, 2002. Sygn. 282300 M

 

Artykuły

 

1.      Bezpieczeństwo podczas pokazów na lekcji / Tomasz Prauzner, Marek Lubiszewski // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 4, s. 48-49

2.      Bezpieczna szkoła – czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 2, s. 42-48

3.      BHP [bezpieczeństwo i higiena pracy] w pracowni techniki i informatyki / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 3, s. 48-52

4.      BHP [bezpieczeństwo i higiena pracy] w szkole / Barbara Galant-Rola // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 9, s. 18-21

5.      Co każdy wiedzieć powinien o przepisach BHP w placówkach oświatowych / Andrzej Onufry Olbrychski ; rozm. przepr. Włodzimierz Rossielewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 2, s. 52-56

6.      Nowe przepisy. Bezpieczeństwo w szkole / Andrzej Barański // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 12, s. 31-32

7.      Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej / Paweł Rochala // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 1, s. 28-35

8.      Ocena tygodniowego rozkładu lekcji. Z punktu widzenia wymogów higieny procesu nauczania / Barbara Ignar-Golinowska, Małgorzata Gajewska // Dyr. Szk. – 2003, nr 5, s. 24-26

9.      Określenie wpływu hałasu komunikacyjnego na pracę w szkole / Robert Wieszala // Zeszyty Naukowe Transportu / PŚL Z. 50, (2003), s. 117-122

10.  Pod specjalnym nadzorem (BHP w szkole byle zdrowo i bezpiecznie ; cz.. 2) / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski – 1998, nr 7, s.9

11.  Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach / Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa – 2005, nr 3, s. 40-45

12.  Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego w szkołach / Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 4, s. 30-46

13.  Poradniki BHP dyrektora szkoły / Jolanta Olejko // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 60-61

14.  Praca w oświacie a ryzyko zawodowe // Przyjaciel przy Pracy. – 2001, nr 4, s. 22-23

15.  Próba opracowania metody oceny higieniczności planu lekcji / Marcelina Jurdziak // Dyrektor Szkoły. – 2002,  nr 1, s. 17-21

16.  Przedmiotowe uwarunkowania wypadkowości szkolnej / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 52 nr 4, (2005), s. 12-15

17.  Przegląd obiektów szkolnych przed nowym rokiem szkolnym: bezpieczeństwo i higiena w nauczaniu i praktyce zawodowej / Bronisław Bieś // Atest. – 2003, nr 8, dod. s. I-IV

18.  Przewietrzyć szkołę (BHP w szkole byle zdrowo i bezpiecznie ; cz.1) / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. – 1998, nr 6, s.13

19.  Rola i zadania dyrektora w realizacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Konrad Dzwonkowski // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Z. 15, (2001), s. 209-218

20.  Ryzyko w szkole / Bronisław Bieś // Atest. – 2002, nr 4, dod. s. IV

21.  Wracamy do szkoły / Bronisław Bieś // Atest. – 1998,  nr 4, dod. s. 1-

22.  Zebrane zagadnienia bezpieczeństwa w szkole / Mirosław Czapka // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 3/4, s. 112-121

 

Strony internetowe

 

1.      Centralny Instytut Ochrony Pracy – (www.ciop.pl)

2.      Główny Inspektorat Sanitarny – (www.gis.mz.gov.pl)

3.      Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – (www.imp.lodz.pl)

4.      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – (www.mpips.gov.pl)

5.      Państwowa Inspekcja Pracy – (www.pip.gov.pl)

6.      Państwowy Zakład Higieny – (www.pzh.gov.pl)

7.      Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – (www.wszop.edu.pl)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony