Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Praca opiekuńcza szkoły lub placówki :
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki

 

1.      Materiały dydaktyczne do pracy opiekuńczo wychowawczej w internacie. [Wyd. 4] . - Żagań: Internat Zesp. Szkół Tekst.-Handl., cop. 2000. Sygnatury: 295838 Cz

2.      Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania). -Zielona Góra ; Poznań: "Eruditus", 2002. Sygnatury: 290221 Cz

3.      Z doświadczeń pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli. - Bielsko-Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2000. Sygnatury: 277388 Cz

4.      Borowski, Ryszard

Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Stan prawny na dzień 21 maja 2001 r. / Ryszard Borowski, Dariusz Wysocki. - Płock: "Novum", 2001. Sygnatury: 281497 Cz

5.      Gajewska, Grażyna

Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka / Grażyna Gajewska. - Zielona Góra, 2004.

6.      Gajewska, Grażyna

Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy. Z. 2. Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Zielona Góra: Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito", 1999. Sygnatury: 265765 Bibl., 265766

7.      Górecka, Halina

Zarys koncepcji profilaktyki i opieki nad dzieckiem w reformowanym systemie oświaty / Halina Górecka // W: Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej. - Toruń: "Akapit", 2001. Sygn. 286034 Cz, s.181-188

8.      Rosiński, Marian

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach / Marian Rosiński. - Szczecin : Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne ; Oficyna Wydawnicza ZCE – Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego, 1997. Sygnatury: 253219 Cz.

9.      Socha-Kołodziej, Krystyna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : przewodnik dla studentów / Krystyna Socha-Kołodziej. - Częstochowa: WSP, 1995.Sygnatury: 248715 Bibl.

 

Artykuły

 

1.      Co w prawie piszczy? Pomoc materialna udzielana uczniom / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s.53-56

2.      Droga rozwojowa pedagogiki opiekuńczej / Mikołaj Winiarski // Edukacja. – 2002, nr 1, s.30-44

3.      Dzieci "świetlicowe" / Anna Kurek // Wychowawca. – 2004, nr 3, s.15

4.      Funkcja opiekuńcza szkoły - podstawowe założenia i rzeczywistość / Dorota Sikora // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 1, s.18-21

5.      Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? / Małgorzata Kuszak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s.44-45

6.      Kilka uwag o koncepcji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 10, s.36-39

7.      Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w kształceniu akademickim / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 10, s.49-54

8.      Miejsce pedagoga w świetlicy / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s.41-42

9.      Nasza świetlica - propozycje programowe / Bożena Jabłońska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s.24-25

10.  O badawczo-metodologicznych problemach pedagogiki opiekuńczej / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 10, s.3-14

11.  O pedagogice opiekuńczej jako dyscyplinie humanistycznej / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R.45 nr 6, (2005), s. 3-16

12.  Opieka nad dzieckiem chorym w szkole / Agnieszka Nowicka, Ewa Janion // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s.54-57

13.  Opieka nad małym dzieckiem w środowisku wiejskim na przykładzie ośrodków przedszkolnych / Ryszarda Czerniachowska, Hanna Kamińska // Pedagogika Społeczna. – 2003, nr 1, s.109-120

14.  Opiekuńczo-wychowawcze możliwości szkoły / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s.24-29

15.  Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s.202-206

16.  Reforma murów, czy ducha? / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 10, s.29-31

17.  Reforma systemu edukacji a opieka nad dziećmi w Polsce : nadzieje i zagrożenia / Andrzej Płukis // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2000, nr 3/4, s.151-156

18.  Spotkania w świetlicy / Anna Filipiak-Siewodnik, Anna Słysz, Paulina Kukorowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s.58-62

19.  Stypendium za osiągnięcia szkolne / Jacek Lipowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze R. 45, nr 3 (2005), s.30-32

20.  Swoistość i specyfika pedagogiki opiekuńczej / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 3/4, s.11-22

21.  Szkolne zajęcia pozalekcyjne w świetlicy gimnazjum - propozycja programu / Anna Antczak // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2002, nr 3, s.5-8

22.  Szkoła jako aktywny partner w pracy środowiskowej? / Elżbieta Bielecka // Zarządzanie i Edukacja. – 2001, nr 6, s.65-74

23.  Szkoła w trosce o dzieci z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s.46-48

24.  Świetlica sojusznikiem szkoły / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 7/8, s.38-43

25.  Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 10, s.41-45

26.  Świetlica w szkole ponadpodstawowej / Teresa Nowakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s.44-46

27.  Świetlice szkolne / Barbara Nawrocka // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 49, s.10-11

28.  Świetlice szkolne - przechowalnie dzieci czy pozalekcyjne formy wspomagania ich rozwoju / Beata Safuła // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 6, s.34-35

29.  Techniki wideo w pracy opiekuńczej / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s.30-32

30.  W trosce o rozwój dziecka - propozycje zajęć dla przyszkolnej świetlicy środowiskowej / Anna Szpandowska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, dod. s.X-XII

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony