Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

ZAPOBIEGANIE AGRESJI WŚRÓD DZIECI

WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE

bibliografia adnotowana

  

1. DZIECI poznają świat. [Cz.] 6. - Warszawa : "Cornet" : "Euromedia", cop. 1993. - 1 kas. wiz. [VHS] (172 min) : dźw., kolor.

Sygn. W 78/6

Zawiera: Przygody Super Szczeniaka - 1. Wiara w siebie ; 2. Co za różnica? ;
3. Słowa mogą ranić ; 4. Czyje to było? ; 5.
Olivier Jones (tolerancja) ; 6. Dym
 z papierosa ; 7. Pije, pił, pijany ; 8. Super Szczeniak mówi "nie" (narkotyki)
 oraz Opowieści Leśnego Grodu - 1. Piekielny Durango atakuje (dokuczanie słabszym) ; 2. Wielki napad na skarbonkę (uczciwość) ; 3. Magiczny skarabeusz (przesądy) ; 4. Zeybar - nowy kolega (przyjaźń, tolerancja) ; 5. Wyobraźnia Taffy (lęk przed ciemnością) ; 6. Poszukiwanie skarbu (współpraca). - Filmy podejmujące problemy wychowawcze na etapie nauczania początkowego.

 

2. DZIECI maltretowane i molestowane : jak o tym mówić / konsultacja nauk. Barbara Woynarowska; oprac. materiałów pomocniczych Piotr Kostrzyński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 1998. - 1 kas. wiz. [VHS] (30 min) : dźw., kolor. + materiały pomocnicze dla szkół

Sygn. W 530 , W 777

Program z udziałem brytyjskiej aktorki Jane Seymour w niekontrowersyjny
i przystępny sposób prezentuje problem dzieci maltretowanych i molestowanych.

 

3. GWAŁTY : przyczyny i skutki zjawiska / konsultacja nauk. Zbigniew Izdebski; oprac. materiałów pomocniczych Piotr Kostrzyński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999. - 1 kas. wiz. [VHS] (30 min) : dźw., kolor. + materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów oraz rodziców . - (Wideokasety Edukacyjne Wydawnictwa Naukowego PWN. Problemy Nastolatków)

Sygn. W 513

Film dostarcza wielu rzetelnych informacji na temat skali, przyczyn
i konsekwencji zjawiska, jakim jest gwałt.

 

4. KRZYWDA i wybaczanie czyli O zdrowienu z ran psychicznych. Cz. 1, Doświadczenia krzywdy osobistej / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (29 min) : dźw., kolor. + druk

 

5. KRZYWDA i wybaczanie czyli O zdrowienu z ran psychicznych. Cz. 2, Życie z blizną psychiczną / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (35 min) : dźw., kolor. + druk

 

6. KRZYWDA i wybaczanie czyli O zdrowienu z ran psychicznych. Cz. 3, Uwalnianie się / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia
i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (29 min) : dźw., kolor. + druk

Pakiet edukacyjny zawiera 3 kasety wideo z inscenizowanymi wykładami
dr Jerzego Mellibrudy oraz scenariusze zajęć dydaktycznych, quizy i materiały pomocnicze dla uczestników, które w sposób jasny i sugestywny przedstawiają wiedzę dotyczącą krzywdy
i wybaczania, czyli zdrowienia z ran psychicznych zadanych przez przemoc.

 

7. PRZESŁUCHANIE i diagnoza małego dziecka : wykorzystywanie seksualne dzieci / Kee MacFarlane, Joanne Ross Feldmeth, Karen J. Saywitz; tł. Agnieszka Morawska; przedm. Irena Kornatowska. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2002. - 74 s. : il. ; 25 cm + 1 kas. wiz.

 

8. PRZESŁUCHANIE i diagnoza małego dziecka / Kee MacFarlane, Joanne Ross Feldmeth; tł. Małgorzata Staszkiewicz-Sieraczyńska; konsult. Maria Keller-Hamela. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (58 min) : dźw., kolor. + druk

Film przygotowany przez amerykańskich ekspertów, który w sposób syntetyczny
i instruktażowy prezentuje procedury diagnostyczne i metody przesłuchań małych dzieci podejrzanych o wykorzystanie seksualne. Szczególnym walorem tego opracowania jest położenie nacisku na konieczność indywidualnego traktowania każdego dziecka oraz, co z tego wynika, dobierania metody i technik diagnostycznych do konkretnego przypadku. Autorzy publikacji wielokrotnie przestrzegają też przed dodatkową traumą, jaka bywa wynikiem niewłaściwego procesu diagnostycznego lub postępowania prokuratury czy sądu.

 

9. MEDIA i przemoc / scen. Grzegorz Górny; realiz. Grzegorz Górny, Nikodem Bończa-Tomaszewski; zdj. Krzysztof Mieszkowski, Paweł Sobczyk; czytał Piotr Olęcki. - Warszawa : Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 1998. - 1 kas. wiz. [VHS] (50 min) : dźw., kolor.

Sygn. W 1026

Film dokumentalny poruszający temat wpływu jaki mają filmy animowane, fabularne oraz gry komputerowe zawierające sceny agresji na formowanie się wrażliwości i światopoglądu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W filmie wypowiadają się wybitni specjaliści i znawcy technik manipulacyjnych, stosowanych przez producentów gier i wielkie korporacje filmowo-telewizyjne
z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

 

10. PRZEMOC i agresja : jak się im przeciwstawiać / oprac. wersji pol. Wydaw. Nauk. PWN; oprac. materiałów pomocniczych Piotr Kostrzyński; konsultacja nauk. Adam Frączek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 1999. - 1 kas. wiz. [VHS] (41 min) : dźw., kolor. + materiały pomocnicze . - (Wideokasety Edukacyjne Wydawnictwa Naukowego PWN. Problemy Nastolatków)

Sygn. W 508

Film, w przystępny i atrakcyjny, a jednocześnie przystosowany do percepcji dzieci i młodzieży, sposób definiuje, czym jest przemoc i agresja, wskazuje
na przyczyny i skutki zjawiska oraz radzi, jak się im przeciwstawiać.

 

11. PRZEMOC wobec dzieci. Cz. 1, Historia / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (37 min) : dźw., kolor. + druk

 

12. PRZEMOC wobec dzieci. Cz. 2, Źródła / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (33 min) : dźw., kolor. + druk

 

13. PRZEMOC wobec dzieci. Cz. 3, Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy / scen.
i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (33 min) : dźw., kolor. + druk

 Pakiet edukacyjny zawiera 3 kasety wideo z inscenizowanymi wykładami
dr Jerzego Mellibrudy oraz scenariusze zajęć dydaktycznych, quizy i materiały pomocnicze dla uczestników, które w sposób jasny i sugestywny przedstawiają wiedzę dotyczącą przemocy wobec dzieci.

 

14. PRZEMOC w rodzinie. Cz. 1, Mapa problemów przemocy / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda; realiz. Jerzy Wojniak; zdj. Stanisław Rustecki. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (31 min) : dźw., kolor. + druk

 

15. PRZEMOC w rodzinie. Cz. 2, Ofiary i sprawcy przemocy / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda; realiz. Jerzy Wojniak; zdj. Stanisław Rustecki. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (36 min) : dźw., kolor. + druk

 

16. PRZEMOC w rodzinie. Cz. 3, Zaburzenia pourazowe i pomaganie ofiarom / scen.
i prowadz. Jerzy Mellibruda; realiz. Jerzy Wojniak; zdj. Stanisław Rustecki. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (34 min) : dźw., kolor. + druk

Pakiet edukacyjny zawiera 3 kasety wideo z inscenizowanymi wykładami
dr Jerzego Mellibrudy oraz scenariusze zajęć dydaktycznych, quizy i materiały pomocnicze dla uczestników, które w sposób jasny i sugestywny przedstawiają wiedzę pomocną w lepszym rozumieniu dramatycznych zjawisk związanych z przemocą w rodzinie. Odbiorca może zapoznać się z rozległą mapą problemów występujących w rodzinach dotkniętych przemocą, z różnymi perspektywami widzenia tego zjawiska i z informacjami, pokazującymi jego ukryte strony. Przedstawione zostały również złożone i bolesne procesy, zachodzące między ofiarami i sprawcami przemocy oraz sposoby, z których można skorzystać,
by pomagać osobom krzywdzonym i powstrzymać sprawców.

 

17. WŁĄCZ się do gry : telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli / scen. Anna Urbańska; reż. Jacek Urbański; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Min. Edukacji Nar. i Sportu, 2003. - 1 kas wiz. [VHS] (170 min) : dźw., kolor. . - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Sygn. W 1104 - W 1106

Zawiera: Problemy emocjonalne wieku dojrzewania ; Fakty i mity o narkotykach ; Uzależnienia ; Anoreksja i bulimia ; Przemoc fizyczna ; Przemoc seksualna ; Uzależnienie od komputera.

Treść: Osiem studyjnych programów ukazuje analizę zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym. W programach są także aktualne informacje o instytucjach powołanych
do świadczenia pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów dzieci i młodzieży.

 

18. WŁĄCZ się... Rodzice : telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli / scen. Anna Urbańska; reż. Jacek Urbański; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Min. Edukacji Nar. i Sportu, 2003. - 1 kas. wiz. [VHS] (140 min) : dźw., kolor. . - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Sygn. W 1107 - W 1110

Zawiera: Kształtowanie systemu wartości ; Ambicje rodziców ; Przemoc ; Kary
i nagrody ; Postawy rodziców ; Samotna matka, samotny ojciec.

Treść: Sześć studyjnych programów telewizyjnych ukazuje metody i formy wychowawczej profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu
i najbliższym otoczeniu. Programy zawierają wskazówki: jak rozpoznać objawy, które mogą świadczyć o początkach problemów z dziećmi, jak w tych sytuacjach unikać błędów wychowawczych, jak poskromić siebie, hamować wygórowane ambicje oraz kształtować umiejętności wychowawcze.

 

Oprac. Iwona Jaroszek, Zofia Michalec

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony