Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo, podstawy działalności handlowej :
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

I. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY
(zaopatrzenie, magazynowanie, wystawiennictwo, asortymentacja, promocja, reklama)


1. Drzazga Marek : Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Wyd. 2. Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2003.
2. Drzazga Marek : Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku : struktury i funkcjonowanie. Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.
3. Góźdź Anna : Reklama i public relations jako instrumenty promocji. Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, 2005.
4. Jak działa reklama / red. John Philip Jones ; przekł. Mirosław Przylipiak. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
5. Mańkowski Cezary : Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005.
6. Murdoch Anna : Kreatywność w reklamie. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
7. Nierenberg Bogusław : Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, 2004.
8. Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Chaberka ; aut. Mirosław Chaberek [et al.]. Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2002.
9. Szymonik Andrzej : Informatyka jako podstawowy instrument zarządzania logistyką zaopatrywania : praca badawcza. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2006.
10. Urban Stanisław, Olszańska Anna : Zorganizowane rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998
11. Wiktor Jan Władysław : Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
12. Wrana Jan : Wystawiennictwo - strukturalne ogniwo rozwoju miasta. Kraków : "Oficyna Saska", 2002.
13. Zalejski Jarosław : Polityka promocji w przedsiębiorstwie. Białystok : Wydaw. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2001.

 

II. SPRZEDAŻ TOWARÓW
(ceny sprzedaży, reklamacje, inwentaryzacja)


1. Barlow Janelle, Møller Claus : Reklamacja czyli prezent : strategia korzystania z informacji od klienta. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
2. Gierusz Barbara : Inwentaryzacja : ujęcie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000.
3. Gierusz Barbara : Reklamacje z tytułu dostaw. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999.
4. Korczyn Aleksander : Inwentaryzacja (remanent - spis z natury) w małej i średniej firmie : poradnik praktyczny z pełnym zestawem wzorów dokumentacji w świetle przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Skierniewice : "Sigma". Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego, 2000.
5. Małkowska Danuta : Inwentaryzacja od A do Z : instrukcja inwentaryzacyjna dla prowadzacych księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.
6. Naumiuk Tadeusz : Inwentaryzacja w praktyce : cele i przedmiot, rodzaje i metody, przygotowanie i przebieg, rozliczenie, wzory i instrukcje. Wyd. 3 uzup. i popr. Warszawa : "Infor", cop. 2003.
7. Niemczyk Roman : Zarządzanie cenami. Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.
8. Winiarska Kazimiera : Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe : Warszawa : "Difin", 2004.

 

III. TOWAROZNAWSTWO
(wiedza o artykułach żywnościowych, artykuły nieżywnościowe, skład chemiczny, wartość odżywcza)

1. Budzyński Bogdan, Palich Piotr : Towaroznawstwo ogólne i spożywcze. Gdynia : Wyższa Szkoła Morska. Wydział Administracyjny, 1998.
2. Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz, Skrzypek Mieczysław : Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003].
3. Łatka Urszula : Technologia i towaroznawstwo. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005].
4. Miller Piotr, Rawdanowicz Halina : Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych dla szkół handlowych. Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003].
5. Rawdanowicz Halina : Ogólne wiadomości z towaroznawstwa. Wyd. 10. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003].
6. Sikora Tadeusz, Giemza Mariusz : Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : liceum o profilu usługowo-gospodarczym : podręcznik. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005].
7. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw / Hanna Kunachowicz [et al.]. Wyd. 4 uaktual. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005.

 

IV. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
(BHP, etyka sprzedawcy)

1. Buzan Tony, Israel Richard : Genialny sprzedawca. Warszawa : "Muza", 2004.
2. Haman Wojciech, Gut Jerzy : Handlowanie to gra czyli Od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta. Wyd. 3. Warszawa : „Kontrakt" ; Gliwice : „Helion”, [2004]
3. Kubicka Joanna : Prawa i obowiązki konsumenta, sprzedawcy, usługodawcy. Warszawa : "ASK", 1998.
4. Lake Neville, Hickley Kristin : Podręcznik obsługi klienta. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005.
5. Łodygowska Ewa, Rajewska Karolina : Psychologia kontaktu z klientem. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001.
6. Michalik Mieczysław : Od etyki zawodowej do etyki biznesu. Warszawa : Fundacja "Innowacja" : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2003.
7. Wieczorek Zygmunt : Handel detaliczny : bezpieczeństwo i higiena oraz elementy prawa pracy. Wrocław : Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera : "Femar", 2000.
 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony