Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Muzea Oświaty w Polsce
(bibliografia w wyborze za lata 1903 – 2006)

 

 1. Centralne Muzeum Dziejów Oświaty I Wychowania [w Poznaniu] / Gomolec Ludwik, Hellwig Jan, Kijas Ewa // Głos Nauczycielski. – 1974, nr 3, s.12.
 2. Centralne Muzeum Dziejów Oświaty i Wychowania im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu / Tadeusz Bizerski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1974, nr 7, s. 327.
 3. Dziesięciolecie Polskiego Muzeum Szkolnego [1903-1913] / Zdziarski S. // Wychowanie w Domu i Szkole. – 1913, T. II, z. 6, s. 56-59 .
 4. Dziesięciolecie Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie 1903-1913 // Muzeum. – 1913, T.I, s. 746-827.
 5. Izba pamięci oświaty ZNP w Płocku / Kurpiewski T // Notatki Płockie. – 1992, nr 1, s. 50-51.
 6. Kiedy doczekamy się muzeum [oświaty]? / Rell Józef; Rozm. przepr. H. Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1991, nr 2, s. 104-109.
 7. Kiedy powstanie muzeum oświaty dorosłych / Horbowski Adam // Oświata Dorosłych. - 1982, nr 6, s. 357-359.
 8. Muzea szkolne [pedagogiczne] / L. German // Encyklopedia Wychowawcza. – 1909, T.VII, s. 488-492.
 9. Muzeum Dziejów Oświaty I Wychowania w Poznaniu / Gomolec Ludwik, Hellwig Jan, Kijas EwaCentralne // Noedidagmata. – 1975, nr 7, s. 221-228.
 10. Muzeum Edukacji Narodowej // Wiadomości Historyczne. – 1992, nr 2, wkładka metodyczna Muzeum Szkolne nr 4, s. 18.
 11. Muzeum Oświaty – jedyne w kraju [Muzeum Oświaty Ziemi Bydgoskiej] / Podgóreczny Józef // Za Wolność i Lud. – 1985, nr 45, s.8.
 12. Muzeum Oświaty i Wychowania / Grzegorzewska Maria //Ruch Pedagogiczny. – 1931, nr 2, s. 140-155.
 13. Muzeum Oświaty i Wychowania. Z tradycji ZNP / Grześ Bolesław // Głos Nauczycielski. – 1979, nr 52, s. 5.
 14. Muzeum szkolne w Warszawie // Muzeum. – 1907, T.I, s.329.
 15. Na razie w rozproszeniu. Czekając na Muzeum Oświaty / Szczyplińska Bożena // Głos Nauczycielski. – 1986, nr 18, s. 3.
 16. Nowe Muzeum Oświaty [w Warszawie] / I.K // Kultura. – 1967, nr 16, s.11.
 17. O drążeniu i niemocy. Muzeum Oświaty i Wychowania / Podgórski Wojciech Jerzy // Głos Nauczycielski. – 1980, nr 4, s.7.
 18. O potrzebie Muzeum Edukacji Narodowej – Szkoła i wychowujące społeczeństwo socjalistyczne / Podgórski Wojciech Jerzy // Życie Warszawy. – 1977, nr 243, s.3, nr 256 s. 3, 12.
 19. Ocalić od zapomnienia [W sprawie utworzenia Muzeum Oświaty i wychowania] / Pluta Władysław // Głos Nauczycielski. – 1979, nr 50, s. 12.
 20. Otwarcie Polskiego Muzeum Szkolnego [w Lwowie] / Kossowski Stanisław // Muzeum. – 1907, T.II, s. 101-112.
 21. Polskie Muzeum Szkolne / Łukaszewicz A. // Nasz Kraj. – 1907, T. III, s. 702.
 22. Polskie Muzeum szkolne we Lwowie / Sierakowski W. // Miesięcznik Pedagogiczny. – 1910, nr 7, s. 118-119.
 23. Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie // Muzeum. – 1907, T.I, s. 561.
 24. Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie Dwutygodnik Katech. I Duszp.. – 1903, nr 24, s. 754-755.
 25. Polskie Muzeum Szkolne, jego cele a nauczycielstwo / Kossowski Stanisław // Muzeum. – 1907, T. II, s. 447-455.
 26. Polskie Muzeum Szkolnictwa we Lwowie / Knot A. // Minerwa Polska. – 1927, nr 2, s. 167-171.
 27. Regionalne Muzeum Oświaty w Puławach / Skiba Jakub, Jednacz Stanisław // Teka Puławska. – 1988, s. 67-69.
 28. Sprawozdania z posiedzeń Komitetu środków naukowych i urządzeń szkolnych Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie // Muzeum. – 1913, T.II, s.170, 339, 457, 620, 798.
 29. Stan obecny muzeów szkolnych i oświatowych / Unger P. // Przysposobienie obronne. – 1994, nr 9, s. 9-14.
 30. Stołeczne Muzeum Edukacji Narodowej w Warszawie / Stasiaczek S. // Wiadomości Historyczne. – 1993, nr 5, wkładka metodyczna Muzeum Szkolne nr 10, s. 75.
 31. Ślady po wielkich dziejach małego ludu / Nitkowska J. // Gryf:Słupski Wojewódzki Informator Kulturalny. – 1985, nr 8, s. 14-15.
 32. Ślady przeszłości. Puławskie Muzeum Oświatowe / Kowalewska Danuta // Głos Nauczycielski. – 1994, nr 50, s. 8.
 33. Towarzystwo Polskiego Muzeum Edukacyjnego / Karbowiak A. // Muzeum. – 1909, T. II, s. 136-139.
 34. Utworzyć Muzeum Oświaty i Wychowania / Orysiak Stanisław, Lisowski Stanisław // Głos Nauczycielski. – 1980, nr 1, s. 7.
 35. Utworzyć Muzeum Oświaty i Wychowania / Rell Józef // Głos Nauczycielski. – 1979, nr 45, s.6.
 36. W 80-lecie pierwszej polskiej inicjatywy utworzenia muzeum szkolnego / Kochmański Bronisław // Wszechświat. – 1982, z. 12, s. 242-243.
 37. Wołanie o Muzeum [Edukacji Narodowej] / Podgórskich Wojciech Jerzy // Głos Nauczycielski. – 1987, nr 24, s. 9.
 38. Z dziejów Polskiego Muzeum Szkolnego / Apolonia Głowacka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego. – 1966, nr 61.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony