Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Depresja u dzieci i młodzieży:

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 ARTYKUŁY

 

1.      Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. cz. I-II / Maria Molicka // Remedium. – 2005, nr 2, s. 10-11; nr 4, s. 8-9.

2.      Bezradność, która może doprowadzić do depresji / Renata Sikora // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 52-53.

3.      Depresja a agresja w adolescencji / Cezary Żechowski // Dialogi. – 2001, nr 3/4.

4.      Depresja dziecięca / Serge Lebovici // Dialogi. – 2001, nr 1/2.

5.      Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno / Agnieszka Gmitrowicz // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 3-12.

6.      Depresja młodzieńcza. Juvenile depression / J. Bomba. [w]: Psychiatria dzieci i młodzieży pod red. Ireny Namysłowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, s.266-279.

7.      Depresja u dzieci i młodzieży / Urszula Oszwa // Remedium 2004 nr 3 s.10-11

8.      Depresja u dzieci i młodzieży. Aktualne poglądy na etiologię, diagnozowanie, przebieg i leczenie / Jolanta Rabe-Jabłońska // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2001, nr 1.

9.      Depresja u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną / G. Iniewicz // Psychoterapia . - 2004, 1(128), 5-12.

10. Depresje młodzieńcze / Joanna Szymańska // Probl. Opiek.-Wychow. – 1997, nr 2, s. 25-27.

11. Depresyjność gimnazjalistów ze szkół specjalnych i masowych / Jarosław Rola // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 135-147.

12. Depresyjny przebieg dorastania jako czynnik ryzyka powstawania zaburzeń psychicznych - piętnastoletnie badania prospektywne / J. Bomba, M. Pilecki, M. Ślosarczyk // Psychiatria Polska. – 2003, T. XXXVII, nr 1, s. 57–69.

13. Dla ciebie zabiję się... : pokolenie z depresją / Anna Wojciechowska // Głos Naucz. – 2004, nr 29, s. 5.

14. Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję / Maria Deptuła // Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31.

15. Leczenie zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży / Irena Namysłowska, Zofia Bronowska // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2001, nr 1.

16. Metody pomiaru depresji u dzieci / Jarosław Rola // Now. Psychol. – 2002, nr 1, s. 35-52.

17. Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne / Wiesław Sikorski // Edukacja. – 2001, nr 3, s. 49-63.

18. Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji / Lidia Popek, Iwona Sałata // Wychow. na co Dzień. – 1995, nr 10/11, s. 18-21.

 

KSIĄŻKI

 

 1. Carr Alan

Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

 1. Ciżkowicz Barbara

Styl wyjaśniania a podatność młodzieży na depresję / Barbara Ciżkowicz. [w]: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. I / pod red. Józef Kuźma [i in.]. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. – Sygn.: 290222/1 Cz, s. 121-130

 1. Greszta Elżbieta

Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci / Elżbieta Greszta. - Warszawa : "Academica", 2006. – Sygn.: 302516, 302517, 302763

 1. Keendall Philip C.

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Keendall. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw Psychologiczne, 2004. – Sygn.: 294117 Cz, 294118

 1. Lemańska Wanda

O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. – Sygn.: 298130 Cz, 302916, 302917

 1. Rola Jarosław

Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. – Sygn.: 278120 Cz, 281837

 1. Rola Jarosław

Melancholia rodzinna : psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jarosław Rola. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2004.

 1. Rola Jarosław

Poczucie osamotnienia a depresja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Jarosław Rola. [w]: Edukacja, socjalizacja, autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / pod red. nauk. Anna Klinik [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 298848 Cz

 1. Rola Jarosław

Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej / Jarosław Rola. –Warszawa : Wyższa Szk. Pedagogiki Spec. im. M. Grzegorzewskiej. Wydaw., 1996. – Sygn.: 251649 Cz, 258793

 1. Wolańczyk Tomasz

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasz Wolańczyk [i in.]; aut. Helena Baran-Furga [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. – Sygn.: 297138 Cz

 1. Zorraquino José Collados

Depresja u dzieci i młodzieży / José Collados Zorraquino; przekł. Jacek Masłoń. - Kraków : "eSPe", 2002. – Sygn.: 302204, 302440, 295094

 

STRONY WWW (Dostępność sprawdzana 19.03.2007 r.)

 

1.       http://free.polbox.pl/d/depresja/przedszkolaki.html

2.       http://wiadomosci.wp.pl/kat,28434,wid,5966701,wiadomosc.html?ticaid=13629#czytajdalej

3.       http://www.depresja.pl/news.php?newsId=27&backpath=%2F

4.       http://www.dzieci.org.pl/depresja.html

5.       http://www.npi.ucla.edu/caap/

6.       http://www.psycom.net/depression.central.children.html

7.       http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3640

8.       http://zdrowie.org.pl/psyche/wyswietl.php?id=1097

9.       http://www.rodziceidzieci.com/gabinet/index_main.php?LeftColumn=categorySubDisp.php?IDCategory=23&RightColumn=zab_nastroju.html

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony