Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Anioł w literaturze, sztuce, teologii : bibliografia w wyborze

 

 Artykuły

 

1.         Anielskie ekrany / Maria Malatyńska. // Topos. - R. 12, nr 1/2 (2004), s. 220-229

2.         Anioł i Muza / Magdalena Jonca. // Litteraria .- [T.] 30 .- (1999) s. 25-35

3.         Anioł i sztuka / Małgorzata Baranowska // Twórczość .- 1999 nr 10 s. 153-154

4.         Anioł w wyobraźni popularnej / Monika Sznajderman. // Konteksty .-1997 nr 3/4 s. 83-88

5.         Anioł za progiem / Małgorzata Łoboz .-Streszcz. w jęz. ang. // Litteraria .- [T.] 30 .- (1999) s. 15-24

6.         Aniołowie - nauczyciele wiedzy tajemnej / Marta Miskowiec. // Lit. Lud. - 1996 nr 3 s. 3-11

7.         Aniołowie przed obliczem Boga / Elżbieta Lesner // Zesz. Karmel .- 2000 nr 2 s. 27-36

8.         Aniołowie w cyberprzestrzeni : przegląd stron www / Małgorzata Stanula-Boroń. // Topos. - R. 12, nr 1/2 (2004), s. 285-295

9.         Aniołowie w Katechizmie Kościoła Katolickiego / Marian Rojek // Premis. Christ .- T. 8 .-(1999) s. 237-259

10.     Aniołowie w obrazie pierwszego dnia stworzenia w "Biblii Czerwińskiej" : Z kręgu ikonografii Genesis w sztuce średniowiecznej / Urszula Mazurczak. //Acta Mediaev .- T. 13 .-(2000) s. 53-74

11.     Aniołowie według św. Pawła / Herbert Oleschko // Topos. - 1998 nr 3 s. 87-93

12.     Anioły bliżej ludzi : wpływy anielskie na sztukę filmową końca XX wieku / Jakub Szymański // Nowa Fantast. - 2002 nr 12 s. 65-67

13.     Anioły Iwaszkiewicza / Piotr Mitzner // Polonistyka.- 2004 nr 1 s. 4-7

14.     Anioły mieszkają w Wisconsin / Justyna Golińska // Dialog.- 2004 nr 5 s. 165-171

15.     Anioły na/w Zielonym Wzgórzu : konferencja angelologiczna, Karpacz, 21-23 listopada 2003 / Anna Brzozowska-Krajka. // Etnografia Polska. - T. 48, z. 1/2 (2004), s. 253-255

16.     Anioły w polskiej poezji / Julia Bartczak // Poez. Dzis. - Nr 33/34 .- (2003) s. 14-17

17.     Anioły wstępowały i zstępowały : anioły w judaizmie / Paweł Śpiewak // Tyg. Powsz. - 1998 nr 9 dod. s. II-III

18.     Anonimowe "Słowo o aniołach" wg rękopisu 1039 z Biblioteki Narodowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Sofii (NBKM 1039) : (geneza, struktura, miejsce w tradycji południowosłowiańskiej / Małgorzata Skowronek. // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. - Z. 2 (2005), s. 95-104

19.     Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana / Krzysztof Biliński .-Streszcz. w jęz. ang. // Litteraria .- [T.] 30 .- (1999) s. 5-14

20.     Biesy i aniołowie w kronikach Rusi Kijowskiej / Franciszek Sielicki // Acta Univ.Wratisl., Slav. -Nr 98 .-(1997) s. 7-15

21.     Chóry anielskie w opisach franciszkanów XIII wieku / Norbert M. Siwiński. // Lignum Vitae. - [T.] 6 (2005), s. 315-335

22.     Chrześcijańska nauka o aniołach / Antoni Tronina // Ruch Biblij. Liturg .-1999 nr 4 s. 331-337

23.     Do czego są nam potrzebne anioły? / Ireneusz Kania //Tyg. Powsz. - 1998 nr 9 dod. s. II

24.     Dotyk anioła / Elżbieta Lisowska // Rzeczpospolita. - 2001 nr 293 s. D5

25.     Gawędząc o aniołach / Marcin Niemojewski. // Nowa Fantastyka. - 2004, nr 11, s. 6-7

26.     Jezus o aniołach / Jan Jachym // Łódz. Stud. Teol .- [T.] 8 .- (1999) s. 265-271

27.     Językowy obraz anioła na materiale "Modlitw Wacława" / Zdzisława Staszewska // Rozpr. Komis. Jęz. / ŁTN .-T. 46 .- (2001) s. 135-145

28.     Juliusz Słowacki od aniołów (i kontynuatorzy) / Ewa Nawrocka // Topos .- 1998 nr 3 s. 7,9,11-17

29.     Kobieta - demon czy anioł? / Agnieszka Durejko. // Litteraria .- [T.] 30 .- (1999) s. 67-74

30.     Krocząc drogami aniołów : anioły w sztuce i tradycji judeo-chrześcijańskiej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie / Maria Brodzka-Bestry // Tyg. Solid. - 1998 nr 25 s. 17

31.     Kto unika aniołów? / Magdalena Zowczak, Ewa Petrykiewicz, Andrzej Gronczewski, Piotr Kopszak, Bohdan Pociej, Ryszard Kapuściński; oprac. Małgorzata Antoszewska. //Prz. Powsz .- 1995 nr 11 s. 171-173

32.     Miłość, aniołowie i śmierć / Phil Bosmans ; rozm. przepr. Katarzyna Szymańska-Borginon. // W Drodze. - 2004, [nr] 11, s. 8-21

33.     Motyw anioła śmierci w niektórych koncepcjach pozachrześcijańskich / Katarzyna Kość. // Literatura Ludowa. - R. 49, nr 6 (2005), s. 51-61

34.     Mowa o aniołach / Tomasz Węcławski // Tyg. Powsz. - 1998 nr 9 dod. s. III

35.     Muzykujące anioły w ikonografii XV wieku / Grzegorz Kubies // Liturg. Sac. - 2002 nr 1 s. 127-135

36.     Muzykujące anioły w malarstwie XV wieku / Grzegorz Kubies. // Prz. Powsz .- 2002 nr 11 s. 198-210

37.     Nabożeństwo do aniołów odkrywaniem pełni chrześcijańskiej wiary w katolicyzmie? : szkic do angelologii J.H. Newmana / Andrzej A. Napiórkowski. // Polonia Sacra. - R. 10, nr 18 (2006), s. 275-286

38.     O aniołach i diabłach / Anna Sarzyńska, Witold Gadowski // Gaz. Pol. - 1997 nr 52 s. 12-13

39.     O aniołach z punktu widzenia filozoficznego : na marginesie "Bytu stworzonego i wiecznego" Edyty Stein / Antoni Siemianowski // Topos .- 1998 nr 3 s. 94-103

40.     O dobrych i złych aniołach / Irena Trzcińska Frühlingowa // Topos .- 1998 nr 3 s. 67-72

41.     Obraz bytów duchowych (aniołów i demonów) w trzynastowiecznych hagiografiach świętego Franciszka / Norbert M. Siwiński. // Lig. Vitae.- [T.] 4.- (2003) s. 319-359

42.     Pakt z aniołem : tematyka anielska w tzw. sztuce masowej i naiwnej / Żaneta Groborz-Mazanek. // Topos. - R. 12, nr 1/2 (2004), s. 87-104

43.     Polskie pastorałki i kolędy o aniołach / Alfons Skowronek. // Prz. Powsz .-2000 nr 12 s. 349-357

44.     Postaci aniołów i diabłów w wybranych intermediach staropolskich / Małgorzata Mieszek. -Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 151-172

45.     Relacje człowieka wobec aniołów i szatanów w opinii katechizowanych / Stanisław Kulpaczyński. // Seminare. - T. 21 (2005), s. 297-311

46.     Spór o aniołów, czyli szansa chrześcijaństwa / Ignacy Bokwa. //Prz. Powsz. - 1995 nr 11 s. 161-170

47.     Tańcowały dwa anioły, jeden kusy drugi biały - epitafium dla baśni / Herbert Oleschko. -Bibliogr. // Topos. - R. 12, nr 1/2 (2004), s. 32-66

48.     Teologiczne podstawy kultu Aniołów Stróżów / Andrzej A[dam] Napiórkowski. //Stud. Claromont .-T. 17 .- (1997) s. 443-456

49.     To jest wasz Anioł / Małgorzata Baranowska // Tyg. Powsz. - 1998 nr 9 dod. s. I

50.     Wakacje z aniołami? : dla młodzieży gimnazjalnej / Anna Cieluch. // Katecheta. - R. 49 [48], nr 6 (2004), s. 24-27

51.     Więź z aniołami / Marian Polak. // Topos. - R. 12, nr 1/2 (2004), s. 116-120

52.     Wizerunek anioła w muzyce / Agnieszka Draus // Topos .- 1998 nr 3 s. 105-113

53.     Zapomniane anioły / Adam Krzemiński // Polityka. - 1997 nr 52 s. 3-6,8

 

Książki

 

1.      Anioł w literaturze i w kulturze / pod red. Jolanty Ługowskiej i Jacka Skawińskiego. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004.

2.      Anioł w literaturze i w kulturze. T. 2 / pod red. Jolanty Ługowskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005.

3.      Anioł w poezji / zebrała i wyboru dokonała Irena Trzcińska-Frühlingowa. - Marki-Struga : "Michalineum", 1992.

4.      Anioł w poezji polskiej : powietrze aniołów pełne / wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Katarzyna Jarosińska ; współpr. Magdalena Koperska; [aut. Adam Asnyk et al. ; il. Anna Jarosińska]. - Warszawa : "Anagram", 2003.

5.      Davidson, Gustav

Słownik aniołów w tym aniołów upadłych / Gustav Davidson. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998.

6.      Giorgi, Rosa

Aniołowie i demony / Rosa Giorgi. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", cop. 2005.

7.      Guardini, Romano

Aniołowie : rozważania teologiczne / Romano Guardini. - Kraków : "Salwator", 2003.

8.      Kałdon, Stanisław Maria

Anioł - posłaniec nadziei / Stanisław Maria Kałdon. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. Wydaw., 1999.

9.      Kreeft, Peter

Aniołowie i demony : co tak naprawdę o nich wiemy? / Peter Kreft; tł. Jan J. Franczak. - Kraków : "M", 2003.

10.  Księga o aniołach : praca zbiorowa / pod red. Herberta Oleschko. - Kraków : Wydaw. WAM, 2002.

11.  Läpple, Alfred

Aniołowie / Alfred Läpple ; przeł. Jacek Jurczyński. - Kraków : "M", 2004.

12.  O'Sullivan, Paul

Wszystko o aniołach / Paul O'Sullivan ; przeł. Hanna Dymel-Trzebiatowska. - Wyd. 2 popr. Gdańsk : "Exter", 2000.

13.  Panteghini, Giacomo

Aniołowie i demony : powrót tego co niewidzialne / Giacomo Panteghini. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2001.

14.  Rzecz o Aniołach : między Bogiem a człowiekiem / zebrał i ułożył Melchior Fryszkiewicz. - Warszawa : "Michalineum", 1992.

15.  Szyłak, Jerzy

Biseksualne anioły i inne takie drobiażdżki / Jerzy Szyłak. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.

16.  Trzcińska-Frühlingowa, Irena

Anioł w sztuce / Irena Trzcińska-Frühlingowa. - Marki-Struga : "Michalineum", cop. 1995

17.  Vorgrimler, Herbert

Anioł : doświadczenie Bożej obecności / Herbert Vorgrimler, Ursula Bernauer, Thomas Sternberg ; [przekł. z jęz. niem. Paweł Tkaczyk, Agnieszka Kalińska]. - Kielce : "Jedność", cop. 2005.

18.  Ward, Laura

Anioły : wizerunki istot niebiańskich w sztuce / Laura Ward i Will Steeds ; [tł. Ewa Romkowska]. Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2005.

19.  Ziółkowski, Zenon

Przewodnik po aniołach / Zenon Ziółkowski. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003.

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony