Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

RODZINNE DOMY DZIECKA : literatura w wyborze

 

KSIĄŻKI

1. BADORA SYLWIA

Uczucia i profesjonalizm : o formach opieki zastępczej. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szk. Pedag. 1998

2. DOWIASZ INKA

O mamie Weronice. Szczecin : Wydaw. „Dokument” – Oficyna Archiwum Państwowego, 2005

3. KAMIŃSKA URSZULA

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Wyd. 4. Katowice : Uniw. Śląski, 2005

4. Odzyskane domy rodzinne : z doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce Ludowej : praca zbiorowa / pod red. Albina Klema. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1976

5. Opieka i wychowanie : systemy wychowania i opieki nad dziećmi w okresie przemian ustrojowych / pod red. Czesława Kępskiego. Lublin : UMCS, 1998

6. Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

7. SAFJAN MAREK

Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1983

8. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998

 

ARTYKUŁY

1.       "Zwycięstwo Wasze..." / Bogdan Twardochleb // Kron. Szczec. -Nr 16 .-(1997) s. 161-166 (40-lecie Rodzinnego Domu Dziecka Weroniki i Grzegorza Dowlaszów w Szczecinie)

2.       Bieg z przeszkodami / Witold Salański // Głos Naucz. -1997 nr 47 s. 1,6 (Rodzinne domy dziecka w Płocku)

3.       Czterdziestolecie rodzinnych domów dziecka / Albin Kelm // Probl. Opiek.-Wychow. -1998 nr 7 s. 52-54

4.       Dom czy placówka? / Halina Drachal // Głos Naucz. -2001 nr 12 s. 6 (Rodzinne domy dziecka)

5.       Dom siostry, dom matki / Barbara Pietkiewicz // Polityka -2003 nr 35 s. 78-79

6.       Dom spokojnego dzieciństwa / Paweł Kościuk // Prz. Tyg -2000 nr 16 s. 14-15 (Państwowe i rodzinne domy dziecka)

7.       Domy na lodzie / Barbara Pietkiewicz / Polityka 2003 nr 50 s.88-90 (Rodzinne domy dziecka)

8.       Domy rodzinne - tak, ale... / Karolina Sobczyńska // Probl. Opiek.-Wychow. -1996 nr 10 s. 34-37

9.       Dzieci śmieci / Iwona Konarska // Prz. Tyg -1996 nr 37 s. 4-5 (Rodzinne domy dziecka)

10.   Etatowi rodzice / Renata Kos // Prz. Tyg. -2000 nr 6 s. 8 (Rodzinny dom dziecka Gertrudy i Jerzego Brozdowskich w Poznaniu)

11.   Fajne wyszły sroki / Barbara Pietkiewicz // Polityka -1998 nr 2 s. 26-27 (Rodzinny dom dziecka)

12.   Fantastyczny biznes / Ryszarda Socha // Probl. Opiek.-Wychow. -1996 nr 10 s. 28-33 (Rodzinne domy dziecka w Gdańsku i Gdyni)

13.   Kołchoz dziecięcy : państwowe domy dziecka są trzy razy droższe niż rodzinne / Krzysztof Łoziński // Wprost. -2003 nr 17 s. 32-33

14.   Konferencja rodzinnych domów dziecka / Andrzej Kalisz. // Probl. Opiek.-Wychow. - R. 44, nr 7 (2004), s. 57-59

15.   Mam poczucie pełnej samorealizacji / Alicja Macińska ; rozm. przepr. Janina Majer // Opieka Wychow. Ter. -1998 nr 1 dod. s. IX-XI (Rodzinny dom dziecka w Warszawie)

16.   Matka i pół ojca / Edyta Różańska // Gaz. Wybor. -2001 nr 48 s. 16-17 (Problemy finansowe rodzinnych domów dziecka)

17.   Mój dom rodzinny / Danuta Pniewska // Probl. Opiek.-Wychow. -2000 nr 5 s. 54-55

18.   Nadmiar złych uczuć : kto chce zniszczyć twórcę rodzinnych domów dziecka? / Iwona Konarska // Przegląd -2004 nr 21 s. 24-25

19.   Nieznane słowo "tata" / Iwona Konarska // Przegląd -2001 nr 25 s. 39-40 (Rodzinny dom dziecka państwa Niewiarowskich w Łękawicy)

20.   O RDD [Rodzinnych Domach Dziecka] polemicznie W odpowiedzi na krytykę [polem. ] / Barbara Passini // Probl. Opiek.-Wychow. -2002 nr 4 s. 34-39

21.   Obowiązkowo, lecz niekoniecznie / Jacek Nawrot // Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 9 s.24-29 (Relacje dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych z rodziną biologiczną)

22.   Opowiadam się za kierowaniem sentymentalnym / Jacek Nawrot // Probl. Opiek.-Wychow. -2000 nr 7 s. 43-49 (Rodzinne Domy Dziecka)

23.   Osiągnięcia i problemy placówki rodzinnej / Teresa Zelek // Probl. Opiek.-Wychow. -2003 nr 8 s. 32-35

24.   Oswoić odrzucone dziecko / Anna Głąb. // Znak. - R. 57, nr 2 (2005), s. 154-157 (Zalety rodzinnych domów dziecka)

25.   Precz z "bidulami"! / Marcin Przewoźniak // Tyg. Solid. -2001 nr 14 s. 12-13 (Rodzinne Domy Dziecka)

26.   Problemy rodzinnych domów dziecka / H. Deles // Problemy rodzinnych domów dziecka // Probl. Opiek.-Wychow. 1992 nr 4 s.184-185

27.   Proces przygotowania wychowanków rodzinnych domów dziecka do samodzielności / M. Blumczyńska // Probl. Opiek.-Wychow. 1997 nr 3 s.31-33

28.   Proces usamodzielniania wychowanków w rodzinnym domu dziecka / Elżbieta Biedrzycka, Jerzy Biedrzycki // Probl. Opiek.-Wychow. -1997 nr 3 s. 31-33

29.   Program pracy Domu Rodzinnego "Nasz Dom" / Krzysztof Sawicki // Probl. Opiek.-Wychow. -1999 nr 4 s. 23-24

30.   Przygotowywanie rodziców zastępczych i adopcyjnych / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek.-Wychow. -2002 nr 7 s. 44-47 (Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" w Bytomiu)

31.   Przyszłość rodzinnych domów dziecka / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek.-Wychow. -1996 nr 10 s. 33-34

32.   Rodzina rotacyjna / Witold Sajański / Głoś Naucz. 2006 nr 5 s.12-13 (Rodzinne domy dziecka)

33.   Rodzinne domy dziecka - zarys historyczny / Lucyna Telka // Kiel. Stud. Pedag. -T. 11 .-(1996) s. 47-55

34.   Rodzinne domy dziecka : raport z badań / Michał Rżysko. // Probl. Opiek.-Wychow. - R. 45, nr 7 (2005), s. 27-30

35.   Rodzinne domy dziecka : zarys monograficzny / Lucyna Telka // Acta UL, Fol. Paedag. -[Z.] 4 .-(2000) s. 1-166

36.   Rodzinne i instytucjonalne formy opieki zastępczej / Barbara Wojciechowska-Charlak // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 25 (2005) s.99-109

37.   Rodzinny dach / Witold Salański // Głos Naucz. -1997 nr 4 s. 1,6 (Szczeciński system rodzinnych domów dziecka)

38.   Rodzinny dom dziecka – przeszłość czy przyszłość / Ryszard Socha // Probl. Opiek.-Wychow. 1994 nr 8 s.34-37

39.   Rodzinny dom dziecka jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym . Ryszarda Michalska-Badziak // Acta UL Fol. Iur. 1992 z. 52 s.137-153

40.   Rodzinny dom dziecka szansą dobrego wychowania / R. Gołębiowski // Częstochowski Biul. Ośw. 1993 nr 2 s.29-30

41.   Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach / Elwira Humeniuk // Kron. Wielkop. -2002 nr 3 s. 186-188

42.   Setka dzieci państwa Dowlaszów / Halina Pytel-Kapanowska // Przegląd -2002 nr 29 s. 28-30

43.   W rodzinnym domu dziecka / Magdalena Plewka // Eduk. i Dialog 2006 nr 6 s.68-72

44.   Wioski dziecięce SOS w opinii usamodzielnionych wychowanków / Wiesław Kowalski. // Probl. Opiek.-Wychow. - R. 43[44], nr 10 (2004), s. 19-22

45.   Wychowankowie rodzinnych domów dziecka / Lucyna Telka // Probl. Opiek.-Wychow. 1995 nr 2 s.35-36

46.   Z doświadczeń rodzinnych domów dziecka / Albin Kelm // Probl. Opiek.-Wychow. -1996 nr 10 s. 24-28

47.   Zagłodzić rodzinę / Iwona Konarska // Prz. Tyg. -1997 nr 22 s. 5,7,11 (Sytuacja rodzinnych domów dziecka w Polsce)

48.   Zmiany w funkcjonowaniu wiosek dziecięcych SOS / Wiesław Kowalski. // Probl. Opiek.-Wychow. - R. 46, nr 6 (2006), s. 31-35

49.   Żeglowanie w rodzinnym domu dziecka / Jerzy Biedrzycki // Probl. Opiek.-Wychow. -2000 nr 6 s. 20-22

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony