Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Efektywność wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
dla doskonalenia procesu kształcenia:
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1. Czapnik Elżbieta

EGZAMIN zewnętrzny sukcesem ucznia i nauczyciela / Elżbieta Czapnik. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 296448 Cz, 302925

2. Czapnik Elżbieta

OD standardu wymagań egzaminacyjnych do oceniania na egzaminie / Elżbieta Czapnik. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 297372 Cz, 302934

3. DWA rodzaje oceniania szkolnego: ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły: VIII ogólnopolska konferencja z cyklu "Diagnostyka edukacyjna", 21-23 października 2002 w Katowicach / pod red. Bolesław Niemierko. - Katowice: ["Metis"], 2002. - Sygn.: 293790 Cz, 293791

4. Goźlińska Elżbieta

Egzaminy zewnętrzne w pigułce: poradnik dla nauczycieli, uczniów i rodziców, Elżbieta Goźlińska, Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

5. Kozłowska Anna

OCENIANIE w szkole na progach edukacyjnych / - Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999. - Sygn.: 277373, 266335 Cz, 266336

6. Lisiecka Zofia

SZANSA na sukces egzaminacyjny: ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum / Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński. Warszawa: Wydaw. Szkolne PWN, 2001. - Sygn.: 277263 Cz

7. Materiały z konferencji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne": Katowice, 16 listopada 2000 r. Katowice: "Metis", 2001

8. Niemierko Bolesław

POMIAR wyników kształcenia / Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. - Sygn.: 264118, 262882 - 262884

9. OCENA wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych / red. Jerzy Brzeziński [i in.]. - Warszawa: "Academica", 2003. - Sygn.: 293427

10. OCENIANIE wewnątrzszkolne a egzaminy zewnętrzne: materiały szkoleniowe dla nauczycieli / oprac. merytoryczne Elżbieta Goźlińska. - Warszawa: CODN, 2003. - Sygn.: 291312 Cz, 291313

11. Ocenianie wewnątrzszkolne a egzaminy zewnętrzne: materiały szkoleniowe dla nauczycieli Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2003

12. PORADNIK wizytatora. Z. 2, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych / [aut. Jadwiga Brzdąk [i in.]; red. Marzena Owczarz]. - Warszawa: CODN, cop. 2006. - Sygn.: 303544 Cz

13. Szaleniec Henryk

EGZAMINY zewnętrzne: podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania zewnętrznego / Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel. Kraków: "Zamiast Korepetycji", 2001. - Sygn.: 276591 Cz

14. Szaleniec Henryk

JAK wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych / - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. - Sygn.: 292300 Cz, 302942

 

 

Artykuły

 

1.  Badanie wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2004-2005 / Jolanta Loritz-Dobrowolska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 37-40

2.  Czy egzaminy zewnętrzne będą motywowały uczniów technikum do przekraczania podstawowych wymagań szkoły? / Włodzimierz Dymek. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 31-33

3.  Egzamin gimnazjalny - bilans czteroletni / Elżbieta Tyralska-Wojtycza. // Biologia w Szkole. - [R.] 59, nr 1 (2006), s. 39-44

4.  Egzaminy i sprawdziany zewnętrzne po korekcie / Elżbieta Duszyńska. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 21-22

5.  Egzaminy pożądane i niechciane / Bolesław Niemierko. // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 7-26

6.  Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska, Helena Sutyniec. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 12-13

7.  Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 11-12 II konferencja zawodowa w Białymstoku

8.  Od sprawdzianu do nowej matury, czyli jak razem z uczniem zdać egzamin zewnętrzny? / Urszula Grygier, Beata Jancarz. // Biologia w Szkole. - [R.] 58, nr 3 (2005), s. 29-32

9.  Pierwsze zewnętrzne egzaminy zawodowe za nami... - refleksje, uwagi, wnioski / Tadeusz Popowicz. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 6-10

10.  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu 2002 i 2003 w gminach na terenie OKE Poznań / Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Polańska.// Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2005, nr 1, s. 71-86

11.  Zewnętrzne egzaminy zawodowe jako element zreformowanego systemu oświaty w Polsce / Bronisława Kostrzewa. // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 63-66

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony