Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Uczenie się przez całe życie

(bibliografia w wyborze)

 

 

Edukacja przedszkolna, szkolna

 

KSIĄŻKI

 

 1. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006.

 

 1. Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.  - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.   Sygn.: 304393 Cz.

 

 1. Dziecko i konteksty jego rozwoju / Małgorzata Karwowska-Struczyk.  - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.  Sygn.: 304790

 

 1. Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera.  - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.  Sygn.: 298118 Cz.

 

 1. Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka / Halina Sowińska, Renata Michalak (red.). - Kraków : "Impuls", 2004.  Sygn.: 295159 Cz.

 

 1. Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania. T. 1-2 / pod red. Andrzeja Cichockiego.  - Białystok : "Trans Humana", 2005.  Sygn.: 300175

 

 1. Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski.  - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.  Sygn.: 302981

 

 1. Edukacja w dobie integracji europejskiej : strategie zmian i praktyka pedagogiczna / pod red. nauk. Ewy Smak, Dariusza Widelaka.  - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2006.

 

 1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx.  - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.   Sygn.: 299732

 

 1. Możliwości doskonalenia procesu kształcenia : wybrane zagadnienia / pod red. Bogusława Pietrulewicza ; [Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej].  - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski., 2005.
 2. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski.  -  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.  Sygn.: 301534 Cz.

 

 1. Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.  Sygn.: 295121 Cz.

 

 1. Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / pod red. Elżbiety Sałaty.  -  Radom ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy [etc.], 2005.  Sygn.: 299750 Cz.

 

 1. Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Ewy Słodownik-Rycaj ; [aut. tekstów Danuta Al-Khamisy et al.].  - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych :Wydział Pedagogiczny UW, 2007. Sygn.: 304805 – 304806

 

 1. Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków [etc.] : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.   Sygn.: 298854 Cz.

 

 1. Pytania o przyszłość nauczyciela i ucznia jako podmiotów wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej, Anny Tyl. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004.

 

 1. Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej / Anna Gajdzica. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.  Sygn.: 304415

 

 1. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.  Sygn.: 292459 Cz., 292460

 

 1. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005.  Sygn.: 296394 Cz., 302920

 

 1. Skuteczność ucznia : od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? / Dorota Turska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.  Sygn.: 301537 Cz.

 

 1. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskie, 2006.   Sygn.: 301779 Cz.

 

 1. Szanse na sukces w szkole : nauczyciel wobec nowych wymagań = Chancen auf Erfolg in der Schule : Lehrer und die neuen Anforderungen / red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem ; Uniwersytet Zielonogórski.  - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003.

 

 1. Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / pod red. Józefa Kuźmy i Iwony Czai-Chudyby ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny.  - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004.

 

 1. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1-2 / pod red. Bożeny Muchackiej ; [wprow. Bożena Muchacka]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.   Sygn.: 301563 Cz., 301564

 

 1. Uczeń we współczesnej szkole : problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Zdzisława Ratajka. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. Sygn.: 299778 Cz.

 

 1. W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski.  - Zielona Góra : Wydaw. UZ. Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych,/ 2002.

 

 1. Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej / pod red. Władysława Szlufika, Teresy Banaszkiewicz, Anny Pękali. - Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza, 2004.

 

 1. Współczesność i przyszłość edukacji elementarnej / pod red. Bożeny Grzeszkiewicz.. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006.

 

 1. Z praktyki wychowania przedszkolnego / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej.  - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2005.

 

 1. Zreformowana wczesna edukacja : od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzenna Nowicka.  - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005.   Sygn.: 298419 Cz

 

ARTYKUŁY

 

 1. Akceptować osobę ucznia? : co to oznacza? / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 7 (2005), s. 38-44

 

 1. Asymetrie edukacyjne / Piotr Mosiek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44, nr 7 (2004), s. 34-36

 

 1. Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej / Bogumiła Dudzińska // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 4 (2006), s. 9-14

 

 1. Czy ze mną rozmawiasz? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 6 (2005), s. 19-27

 

 1. Dlaczego dzieci nie lubią szkoły? / Magdalena Krawczonek  // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 65-67

 

 1. Dylematy przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej : nie doceniana rola przedszkola / Beata Łukomska // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 144-152

 

 1. Dziecko bezradne w szkole / Kinga Kuszak  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 10 (2006), s. 17-21

 

 1. Edukacja i relaks / Beata Tłuczek // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 3 (2006), s. 36-44

 

 1. Edukacja nie zaspokaja wyłącznie potrzeb umysłu / Jadwiga Bogucka ; rozm. przepr. Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 13

 

 1. Etapy rozwoju dziecka we współczesnej pedagogice i psychologii / Anna Lendzion // Cywilizacja. - Nr 18 (2006), s. 36-51

 

 1. Funkcje i zadania współczesnego przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 59, nr 1 (2006), s. 4-8

 

 1. Innowacja - droga do podwyższenia jakości pracy przedszkola / Danuta Bartodziej // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 51-53

 

 1. Inteligencja emocjonalna i powodzenie szkolne / Dorota Szczygieł, Joanna Kiełkiewicz-Okrzesik // Psychologia Rozwojowa. - T. 10, nr 1 (2005), s. 59-68

 

 1. Interpretacje podmiotowości dziecka: kultura - szkoła - wczesna edukacja / Stefan Mieszalski // Problemy Wczesnej Edukacji. - R. 1, nr 2 (2005), s. 5-10

 

 1. Jak podnieść skuteczność wychowawczą szkoły? / Maria Deptuła // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 8 (2005), s. 37-44

 

 1. Klasa gimnazjalna / Mariusz Bartczak // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 59-66

 

 1. Kształcenie w liceum ogólnokształcącym a europejskie standardy edukacyjne / Grażyna Filipiak ; rozm. przepr. Mariusz Włodarczyk. // Społeczeństwo i Polityka. - 2006, nr 1, s. 129-132

 

 1. Małe dziecko - wielka zmiana / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 20-22,24

 

 1. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 8 (2004), s. 3-8

 

 1. Nadzieje, oczekiwania, zwątpienia : o rodzimej oświacie praktycznych refleksji kilka / Piotr Mosiek  // Auxilium Sociale. - 2004, nr 3/4, s. 225-228

 

 1. Nauczyciel organizatorem procesu kształcenia / Teresa Janicka-Panek // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 2 (2005), s. 26-33

 

 1. Nauczyciel w szkole zabiegającej o jakość pracy / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 7 (2005), s. 26-29

 

 1. Oczekiwania uczniów wobec osobowości nauczyciela / Kazimierz Żegnałek // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 10 (2004), s. 221-233

 

 1. Pedagogika dialogu wobec potrzeby tworzenia bezpiecznej szkoły / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 2-5

 

 1. Pierwsze kontakty / Katarzyna Niewiarowska // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 7 (2004), s. 38-40

 

 1. Podmiotowość i podmioty wychowania / Roman Król // Życie Szkoły. - [R.] 60, nr 1 (2006), s. 10-16

 

 1. Potrzeby i oczekiwania wobec siebie przedszkola i rodziny oraz ich zaspokajanie / Violetta Tuszyńska-Bogucka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2004), s. 151-161

 

 1. Powszechnie dostępne czy obowiązkowe? / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 59, nr 5 (2006), s. 5-9

 

 1. Przedszkole wstęp do kariery edukacyjnej? / Ireneusz Białecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 1 (2006), s. 3-8

 

 1. Różnorodność kontekstów społecznych rozwoju dziecka / Iwona Sikorska // Psychologia Rozwojowa. - T. 10, nr 1 (2005), s. 31-41

 

 1. Słabe i mocne strony młodzieży gimnazjalnej / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 51-58

 

 1. Społeczno-edukacyjne konteksty rozwoju inteligencji emocjonalnej dziecka / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Psychologia Rozwojowa. - T. 10, nr 1 (2005), s. 19-28

 

 1. Stan i perspektywy wychowania przedszkolnego w Polsce / Robert Pawlak  // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 51, nr 1 (2006), s. 43-66

 

 1. Szkoła "ucząca się" - Rozwój Organizacyjny Szkoły szansą rozwoju szkoły od wewnątrz / Mariusz Dobijański // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9 (2004), s. 73-85

 

 1. Szkoła XXI wieku / Jan Filip Staniłko // Nowe Państwo. - 2006, nr 2, s. 7-9

 

 1. Teraz - wychowujmy / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 3 (2005), s. 41-47

 

 1. U progu przedszkola / Elżbieta Brzostowska // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 15

 

 1. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów / Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. - R. 60, nr 6 (2004), s. 26-30

 

 1. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23

 

 1. Zadania szkoły w kontekście egzaminu gimnazjalnego / Irena Koszyk. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 20-24

 

 

Kształcenie zawodowe

  

KSIĄŻKI

 

 1. Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002.

 

 1. Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.  Sygn.: 286379 Cz.

 

 1. Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007.

 

 1. Innowacje, kształcenie, zarządzanie : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. Józefa Bućko ; [aut. Beata Belina et al.]. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2006.

 

 1. Inwestowanie w personel / Zbigniew Ścibiorek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

 

 1. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006.  Sygn.: 301532

 

 1. Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. 1 / Alicja Kozubska, Andrzej Zduniak (red. nauk.). - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006.

 

 1. Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka ; [aut. Auleytner Julian et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003.

 

 1. Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / pod red. Stanisławy Danuty Frejman i Bogusława Pietrulewicza. - Zielona Góra : [Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji], 2002.

 

 1. Rozwój i szkolenie w firmach : teoria i rzeczywistość / red. nauk. Janusz Urbański ; [aut. Janusz Urbański, Waldemar Bańka] ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.  - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2004.

 

 1. Rozwój zawodowy pracowników w warunkach przemian gospodarczych / pod red. Mirosława Frejmana, Bogusława Pietrulewicza. - Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2002.

 

 1. Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / pod red. Bogusława Pietrulewicza ; [aut. Czarnecki Kazimierz et al. ; Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2005.

 

 

ARTYKUŁY

 

 1. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego / Marek Kunasz // Optimum. - 2006, nr 1, s. 105-114

 

 1. Czy gospodarka będzie partnerem edukacji zawodowej? / Maciej Prószyński // Rynek Pracy. - 2004, nr 5, s. 74-80

 

 1. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / Krzysztof Smela  // Pedagogika Pracy. - T. 48 (2006), s. 34-47

 

 1. Edukacja w organizacji / Włodzimierz Włodarski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie. - Nr 17 (2006), s. 117-138

 

 1. Edukacyjne konteksty bezrobocia / Jerzy Niemiec // Pedagogika Pracy. - T. 47 (2005), s. 85-89

 

 1. Egzaminy zawodowe zdały egzamin / Maria Magdziarz ; rozm. przepr. Dorota Nowicka. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 16-17

 

 1. Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-8

 

 1. Ewolucja zawodów istotnym problemem teorii edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek // Pedagogika Pracy. - T. 46 (2005), s. 67-76

 

 1. Ewolucja zawodów istotnym problemem teorii edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek // Pedagogika Pracy. - T. 46 (2005), s. 67-76

 

 1. Globalne i lokalne cele edukacji zawodowej / Stefan M. Kwiatkowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 7 (2005), s. 99-104

 

 1. Innowacyjne modułowe programy kształcenia zawodowego / Janusz Figurski, Edyta Kozieł. // Pedagogika Pracy. - T. 47 (2005), s. 98-108

 

 1. Konstruktywizm a kształcenie zawodowe / Franciszek Szlosek // Pedagogika Pracy. - T. 45 (2004), s. 83-86

 

 1. Kształcene zawodowe w ponowoczesnym świecie / Kazimierz Wenta // Pedagogika Pracy. - T. 45 (2004), s. 120-131

 

 1. Kształcenie w liceum profilowanym / Mirosława Popek ; rozm. przepr. Mariusz Włodarczyk. // Społeczeństwo i Polityka. - 2004, nr 1, s. 125-127

 

 1. Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowe. Cz. 1 / Barbara Baraniak // Pedagogika Pracy. - T. 45 (2004), s. 50-59

 

 1. Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Cz. 2 / Barbara Baraniak // Pedagogika Pracy. - T. 46 (2005), s. 41-49

 

 1. Model edukacji zawodowej w kulturze neoliberalnej oparty na krajowych standardach kwalifikacji zawodowych / Ireneusz Woźniak // Pedagogika Pracy. - T. 45 (2004), s. 75-83

 

 1. Nie twórzmy mitów : nieporozumienia wokół kształcenia zawodowego / Stanisław Kaczor // Oświata i Wychowanie. - 2005, nr 8, s. 23-24

 

 1. Nieporozumienia wokół kształcenia zawodowego / Mieczysław Kabaj // Oświata i Wychowanie. - 2005, nr 6, s. 18-20

 

 1. Nowoczesne koncepcje przysposobienia do rynku pracy / Dorota Obidniak // Pedagogika Pracy. - T. 45 (2004), s. 111-120

 

 1. Optymalizacja kształcenia zawodowego / Mieczysław Kabaj // Oświata i Wychowanie. - 2005, nr 3, s. 13-15

 

 1. Organizacyjno-prawne problemy doskonalenia zawodowego pracowników / Ireneusz Adamczak // Problemy Profesjologii. - 2005, nr 1, s. 129-142

 

 1. Orientacja i poradnictwo zawodowe jako pomoc w rozwoju zawodowym / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Problemy Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 45-50

 

 1. Outsourcing szkoleń w przedsiębiorstwie / Joanna Radosławska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 57, nr 6 (2006), s. 78-83

 

 1. Pierwsze zewnętrzne egzaminy zawodowe za nami... - refleksje, uwagi, wnioski / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 6-10

 

 1. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń szkoleniowych w programie "Leonardo da Vinci" / Jerzy Głodowski. // Rynek Pracy. - 2005, nr 4, s. 119-127

 

 1. Potrzeby edukacyjne przedsiębiorstw w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / Anna Kwiatkiewicz // Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. - T. 91 (2005), s. 129-139

 

 1. Proces kształcenia zawodowego a rynek pracy / Stefan M. Kwiatkowski // Rynek Pracy. - 2006, nr spec. (wrzes.), s. 7-20

 

 1. Rola kształcenia zawodowego w zreformowanym szkolnictwie / Małgorzata Dubis // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - Z. 3 (2006), s. 118-126

 

 1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji / Roksana Neczaj // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 71-73

 

 1. Standardy kwalifikacji zawodowych - oczekiwania pracodawców wobec ludzi młodych / Stefan M. Kwiatkowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2006, nr 3, s. 2-3

 

 1. Technika a wychowanie / Tadeusz Nowacki // Pedagogika Pracy. - T. 44 (2004), s. 11-16

 

 1. Uczniowie pełnoletni, czyli tabu... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 39-44

 

 1. Zawody rynku pracy wybierane do nauki w rzemiośle / Jolanta Kosakowska // Rynek Pracy. - 2005, nr 2, s. 60-68

 

 1. Zmiany w oświacie i kształceniu zawodowym z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań / Stanisław Kowalski // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 289-295

 

 

Oświata dorosłych 

 

KSIĄŻKI

 

 1. Andragogika autokreacji / Lucjan Turos. - Warszawa : Lucjan Turos, 2007.

 

 1. Człowiek dorosły - istota /nie/ znana? / pod red. Elżbiety Dubos ; [aut. Sebastian Ciszewski et al.]. - Łódź ; Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2005.  Sygn.: 303529 Cz.

 

 1. Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. ; [aut. Teresa Bauman et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.  Sygn.: 300461 Cz.

 

 1. Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego / Alina Matlakiewicz, Hanna Solarczyk-Szwec. - Toruń : Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2005.

 

 1. O uczących się społecznościach : wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych / Ewa Kurantowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007.  Sygn.: 304751 Cz.

 

 1. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005.  Sygn.: 298749 Cz., 275635, 275607

 

 1. Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej : opracowanie zbiorowe / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2006.

 

 1. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005.  Sygn.: 299757

 

 1. Społeczny wymiar edukacji ustawicznej / pod red. Henryka Bednarczyka i Ireny Kurzępy. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004.  Sygn.: 295270

 

 1. Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003.

 

 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.  Sygn.: 301328

 

 

 1. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Teresy Bauman.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.  Sygn.: 298863 Cz.

 

 1. Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 2, Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych / pod red. Artura Fabisia ; [aut. art. Tadeusz Aleksander et al.] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2005.

 

ARTYKUŁY

 

 1. Aktualności problemów edukacji ustawicznej / Józef Półturzycki // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 36-42

 

 1. Czas w edukacji / Małgorzata Gorzkowska // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 69-76

 

 1. Edukacja dorosłych w konstelacji globalnej i wielokulturowej / Zygmunt Markocki // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - R. 1, nr 1 (2006), s. 15-18

 

 1. Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 57-61

 

 1. Edukacja ustawiczna - stan i perspektywy / Czesław Banach // Przyszłość. - 2005, nr 2, s. 94-104

 

 1. Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych / Beate Schmidt-Behlau // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 1, s. 44-50

 

 1. Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych / oprac. Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 87-90

 

 1. Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej / Grażyna Cęcelek // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 53-63

 

 1. Kształcenie ustawiczne a doskonalenie nauczycieli / Franciszek Szlosek // Pedagogika Pracy. - T. 44 (2004), s. 70-72

 

 1. Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości - między nowoczesnością a postmodernizmem / Ewa Solarczyk-Ambrozik // Chowanna. - R. 48, t. 2 (2005), s. 56-68

 

 1. Pedagogika dorosłych w rozwoju / Józef Półturzycki // Rocznik Andragogiczny. - 2005, s. 21-36

 

 1. Pomiar wyników kształcenia zawodowego dorosłych w formach pozaszkolnych / Anna Antosz // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 97-108

 

 1. Rodzina jako podmiot całożyciowej edukacji dorosłych / Józef Kargul // Chowanna. - R. 48, t. 2 (2005), s. 50-55

 

 1. Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj / Janos Sz. Toth Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 79-86

 

 1. Uczeń dorosły w procesie edukacyjnym / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 41-51

 

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku / Ewa Jarmołowicz // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. - Nr 5 (2006), s. 75-83

 

 1. Uniwersytety Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Gerontologia Społeczna. - 2006, nr 1, s. 19-25

 

 1. Ustawiczne samokształcenie / Anna Frąckowiak // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 65-69

 

 1. W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej / Daniel Korzan // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 83-86

 

 1. W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych / Mieczysław Malewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 23-51

 

 1. Współczesna edukacja dorosłych - przemiany, wyzwania i oczekiwania / Andrzej Aftański // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 25-29

 

 1. Wykłady otwarte jako przykład działań na rzecz popularyzacji wiedzy / Artur Fabiś // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 31-40

 

 1. Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 77-90

 

 1. Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych / Ewa Solarczyk-Ambrozik // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 9-22

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony