Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Łódź w czasie Wielkiej Wojny

zestawienie bibliograficzne wyborze

 

Książki

 

 1. Adach Adam

Bitwa o Łódź. Przewodnik po polach bitew operacji łódzkiej 1914 roku / Adam Adach. 2004

 1. Bogalecki Tadeusz

11 [Jedenasty] listopada 1918 roku w Łodzi : geneza, przebieg i rezultaty akcji rozbrajania Niemców / Tadeusz Bogalecki. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1993 Sygn.: 234541, 223810, 240787

 1. Bortnowski Władysław

Ziemia łódzka w ogniu : 1 VIII - 6 XII 1914 rok / Władysław Bortnowski. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1969. Sygn.: 79277 - 79278, 101537 - 101538

 1. Czernik Mieczysław

Łódzkie poczty podczas I wojny światowej / Mieczysław Czernik. - Wrocław ; Łódź : Muzeum Poczty i Telekomunikacji ; Dyrekcja Okręgu Poczty, 1996. Sygn.: 250375 - 250376

 1. Hertz Mieczysław

ŁÓDŹ w czasie wielkiej wojny / Mieczysław Hertz. - Łódź, 1933 Sygn.: 19517, 745
 

 1. ŁÓDŹ : Dzieje miasta. T. 1 : Do 1918 r. / red.monografii Ryszard Rosin; red.tomu Bohdan Baranowski, Jan Fijałek. - Państ. Wydaw. Naukowe, 1980 Sygn.: 155448 Bibl., 155315, 155444 – 155447
   

7.       Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną. Operacja Łódzka 1914 / Praca zbiorowa PAN. 2006

 

 

Artykuły

 

 1. Bitwa o Łódź - zima 1914 roku / Witold Kowalski // Dziennik Łódzki. – 1994, nr 43, s. 23

 2. Bitwa pod Łodzią. W sześćdziesiątą rocznicę / Ludwik Radyński // Kierunki. – 1974,  R. 18[19], nr 46, s. 9

 3. Bój legionów pod Gostkowem / Piotr Machlański. // Ziemia Łódzka. - 2005, listopad, s. 23

 4. Bój pod Łodzią / Marek Budziarek // Dziennik Łódzki. – 1994, nr 281

 5. Cmentarz wojenny w Poćwiardówce / Jacek Krakowski // Wędrownik. – 2001, nr 1, s. 51-53

 6. Działalność Obwodu Sieradzkiego POW w latach I wojny światowej / Andrzej Tomaszewicz // Na Sieradzkich Szlakach. – 1988, [nr] 4, s. 3-7

 7. Jak w 1915 roku / J. Pampuch. // TIT : tomaszowski informator tygodniowy. - 2007, nr 2, s. 33

 8. I [Pierwsza] Wojna Światowa na ziemi łódzkiej / Horst Milnikel // Wędrownik. – 2003, nr 2, s. 49-51

 9. I wojna światowa w okolicach Łodzi / Adam Zamojski, Michał Stopczyński. // Wędrownik. - 2006, nr 4, s. 31-38

 10. Kamień z „wielkiej wojny” / Marcin Budynek // Spotkania z Zabytkami. – 2002, nr 1, s. 16-17

 11. Krwawa bitwa łódzka / (wp) // Wiadomości Dnia. – 1999, nr 263, s.8

 12. Kutno w okresie I wojny światowej / Henryk Lesiak // Powiatowe Życie Kutna. – 1999, nr 17, s. 11

 13. Leśne cmentarze / (SiM) // Express Ilustrowany. – 2001, nr 147, s. 4

 14. Łódzki rok 1914 / Zygmunt Manitius // Odgłosy. - 1977, R. 83, nr 8/9, s. 213-214

 15. Łódź w okowach Wielkiej Wojny / Mirosław Pietrzak, Tomasz Michalski // Wędrownik. – 1994, nr III-IV, s. 9-11

 16. Małe pilickie Verdun : pod Inowłodzem 91 lat temu... / Andrzej Kobalczyk ; zdj. M. Papiernik, M. Bodio, O. Nowicka. // Odkrywca. - 2007, nr 2, s. 32

 17. Materiały do dziejów ziem województwa łódzkiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych / Mieczysław Bandurka // Rocz. Łódz.-T. 43, (1996), s. 263-273

 18. Milczące cmentarze / Marek Budziarek // Gazeta Łódzka. – 1997, nr 280, s. 6

 19. Obowiązek żywych / Janusz Ziernik // Ziemia Łódzka. – 2000, nr 3, s. 28-29

 20. Operacja łódzka 1914 roku w radzieckiej literaturze historyczno-wojskowej / Władysław Bortnowski // Rocz. Łódz. -. T. 12,  1967, s.  203-219               

 21. Pilickie Verdun / J. Pampuch. // TIT : tomaszowski informator tygodniowy. - 2007, nr 1, s. 8

 22. Pod Inowłodzem 91 lat temu... // Do Broni!. - 2007, nr 1, s. 34-35

 23. Porządkowanie pamięci / Marek Budziarek // Spotkania z Zabytkami. – 2002, nr 10, s. 29

 24. Prawosławne pożegnanie / (DEKA) // Express Ilustrowany. – 2002, nr 171, s. 7

 25. Przeszedł obłok śmierci / Zuzanna Gawałkiewicz // Głos Skierniewic i Okolicy. - 2005, nr 22, s. 15

 26. Czasy wielkich zmagań / Igor W. Górski. // Ziemia Łódzka. - 2006, październik, s. 20

 27. Szlakiem I Brygady Legionów J. Piłsudskiego na ziemi sieradzkiej / Włodzimierz Marszałek // Na Sieradzkich Szlakach. – 1991, nr 2, s. 21-11

 28. Śladami I wojny światowej w okolicach Skoszew i Niesułkowa cz. 2 / Adam Zamojski. // Na Wzniesieniach. - 2005, nr 1/2, s.15-16

 29. Śladami I wojny światowej w okolicach Skoszew i Niesułkowa cz. 3 / Adam Zamojski. // Na Wzniesieniach. - 2005, nr 3/4, s. 14-15

 30. Śladami operacji łódzkiej 1914 r. po okolicy Szadku / Dominik Dąbrowski // Na Sieradzkich Szlakach. – 1995, nr 3, s. 18-21

 31. Verdun pod... Inowłodzem / Andrzej Kobalczyk. // TIT : tomaszowski informator tygodniowy. - 2007, nr 6, s. 22

 32. Walki legionów polskich w rejonie Poddębic w 1914 r. / Jan Pietrzak // Na Sieradzkich Szlakach. – 1988, [nr] 4, s. 11-12

 33. Wielka wojna na ziemi skierniewickiej / Piotr Szlanta. // Mówią Wieki. - 2007, nr 2, s. 42-45

 34. Wojna dziwnie wszystko zmienia / Wacław Pawlak // Gazeta Łódzka. – 1993, nr 248, s.7

 35. Wojna o Ziemię Obiecaną / Piotr Werner // Kronika Miasta Łodzi. - 2006, [z.] 2, s. 79-90

 36. Zapomniane mogiły / Marek Cybart // Kierunki. – 1978, R. 23, nr 26, s. 8

 37. Zmagania wojenne 1914 roku : (2) / Adam Zamojski // Ilustrowany Tygodnik Zgierski. – 1993, nr 1, s.7

 

strony internetowe

 

 1. http://www.ziemialodzka.pl/main_cmentarze_1914.htm

 2. http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,37846,4527353.html

 3. http://www.lodz-eksploracja.org/index.php

 4. http://odkrywca.pl/forum.php

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony