Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 CEREMONIAŁ SZKOLNY : WYBÓR LITERATURY

 

 1. Ceremoniał szkolny i tradycja szkolne / Edward Liszka // Bibl. w Szk. 2000 nr 9 s.6-11

 

2. Kontynuacja tradycji i zwyczajów szkolnych / Dorota Jegier, Halina Wróblewska // Szkolne Wieści 2004 nr3 s.12-13

 

3. O badaniach rytuałów w szkole / Bogusław Śliwerski // Ruch Pedag. (2004) nr 3/4 s.7-16

 

4. Przepis na szkolne wybory patrona : opis przykładu zastosowanego w gimnazjum / Anna Chabior // Bibl. w Szk. 2006 nr 12 s.13-15

 

5. Rola obrzędów i rytuałów w procesie wychowania // Marta Chyła // Wychow. na co Dzień 2003 nr 6 s.12-14

 

6. Symbolika i obrzędowość w edukacji szkolnej / Bożena Jakubczak, Tadeusz Karwat // Nowa. Szk. 1996 nr 10 s.29-32

 

7. Wykorzystanie ceremoniału szkolnego w procesie kształtowania postaw patriotyczno-obronnych uczniów / Aleksander Hejza // Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Nauk. Społ. (1994) z. 11 s.71-76

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony