Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

ANDRZEJ STASIUK :
bibliografia w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1.      Andrzej Stasiuk / [wstęp] Agnieszka Kosińska ; Übers. Michael Steinhilper, Renate Schmidgall.- Kraków : Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 1999

2.      STASIUK ANDRZEJ Jak zostałem pisarzem : (próba autobiografii intelektualnej) / Andrzej Stasiuk. - Wołowiec : „Czarne”, 1998.

 

     ARTYKUŁY

 

 1. Biały kruk / Andrzej Stasiuk .-Pozn. , 1995 .-Rec. Anna Legeżyńska //Polonistyka .-1995 nr 8 s. 565-567.
 2. Biały kruk / Andrzej Stasiuk .-Pozn. , 1995 .-Rec. Jakub Musiołek //Fa-Art .-1995 nr 1 s. 78-79.
 3. Biały kruk / Andrzej Stasiuk .-Pozn. , 1995 .-Rec. Robert Chojnacki //Studium .-1995 nr 1 s. 143-144.
 4. Biały kruk / Andrzej Stasiuk .-Pozn. , 1995 .-Rec. Tomasz Cichoń //Opcje .-1995 nr 1/2 s. 136.
 5. Biały kruk / Andrzej Stasiuk .-Pozn. , 1995 .-Rec. Włodzimierz Kowalski //Prz. Artyst.-Lit .-1995 nr 9 s. 19-20.
 6. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Agnieszka Czachowska //Res Pub. Nowa .-1998 nr 6 s. 69-71.
 7. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Artur Grabowski //Studium .-Nr 10 .-(1998) s. 189-199.
 8. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Dariusz Nowacki //Fa-Art .-1997 nr 4 s. 55-57.
 9. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Henryk Grynberg //Tyg. Powsz .-1998 nr 7 s. 13.
 10. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Jarosław Klejnocki //Polityka .-1997 nr 50 s. 61
 11. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Katarzyna Klejnocka //Kwart. Artyst .-1998 nr 3 s. 244-245.
 12. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Krzysztof Uniłowski //Twórczość .-1998 nr 6 s. 95-98.
 13. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Maciej Leciński //Czas Kult .-1998 nr 1 s. 108-110.
 14. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Mieczysław Orski //Odra .-1998 nr 6 s. 116-117.
 15. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Przemysław Czapliński //Kresy .-1998 nr 1 s. 141-148.
 16. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Wojciech Kaliszewski //Więź .-1998 nr 2 s. 255-257.
 17. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Zdzisław Skrok //Sycyna .-1998 nr 1 s. 16.
 18. Dukla / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Thomas Steinfeld //Prz. Polit .-Nr 50 .-(2001) s. 55-56.
 19. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Inga Iwasiów //Nowe Książ .-1998 nr 11 s. 22-23.
 20. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Robert Ostaszewski //Dekada Lit .-1998 nr 12 s. 19,23.
 21. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Justyna Sobolewska //Gaz. Wybor .-1998 nr 216 dod. s. 6.
 22. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Krzysztof Masłoń ; Janusz R. Kowalczyk //Rzeczpospolita .-1998 nr 217 s. 28.
 23. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Jarosław Klejnocki //Tyg. Powsz .-1998 nr 44 s. 12.
 24. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Inga Iwasiów //Kresy .-1999 nr 4 s. 175-178
 25. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Jerzy Madejski //Pogranicza .-1999 nr 6 s. 65-68.
 26. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Krzysztof Masłoń //Mag. Lit .-1999 nr 10 s. 3-4.
 27. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Michał Witkowski //Odra .-2000 nr 1 s. 120-121.
 28. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Mieczysław Orski //Nowe Książ .-2000 nr 1 s. 49.
 29. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Paweł Fejkisz //Studium .-1999/2000 nr 6/1 s. 182-185.
 30. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Piotr Bratkowski //Gaz. Wybor .-1999 nr 215 dod. s. 6-7.
 31. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Przemysław Czapliński //Polityka .-1999 nr 46 s. 48,50.
 32. Dziewięć / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1999 .-Rec. Tadeusz Sobolewski //Tyg. Powsz .-1999 nr 51/52 s. 21.
 33. Fado / Andrzej Stasiuk. - Fragm. książki "Znikająca Europa". // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 16, s. 16-17.
 34. Fado / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2006. – Rec. - Dariusz Nowacki. // Newsweek Polska. - 2006, nr 38, s. 108.
 35. Fado / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2006. - Rec. Anna Piwkowska. // Nowe Książki. - 2006, nr 12, s. 11.
 36. Fado / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2006. – Rec. Przemysław Czapliński. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 237, s. 16.
 37. Fado / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2006. – Rec. Sławomir Iwasiów. // Pogranicza. - 2006, nr 6, s. 104-106.
 38. Fado / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2006. – Rec. Zofia Król. // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 47, dod. s. 3.
 39. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2004 .-Rec. Robert Ostaszewski //Tyg. Powsz .-2004 nr 29 s. 19.
 40. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Rec. -Stanisław Kusiak. // Fraza. - R. 15[16], nr 3 (2006), s. 290-291.
 41. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec 2004. – Rec. Wojciech Browarny. // Odra. - R. 45, nr 2 (2005), s. 107-108.
 42. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec 2004. – Rec. Wojciech Rusinek. // Studium. - 2004, nr 4/5, s. 172-179.
 43. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2004. – Rec. Agnieszka Czyżak. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 3 (2005), s. 57-59.
 44. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2004. – Rec. Dorota Kozicka. // Dekada Literacka. - R. 15, nr 6 (2005), s. 60-65.
 45. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2004. – Rec. Inga Iwasiów. // Nowe Książki. - 2004, nr 9, s. 52.
 46. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2004. – Rec. Krzysztof Karwat. // Śląsk. - R. 11, nr 12 (2005), s. 72.
 47. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2004. – Rec. Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 173-175.
 48. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. - Wołowiec, 2004. – Rec. Radosław Tomasik. // Czas Kultury. - R. 20, nr 4 (2004), s. 127-130.
 49. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. –Rec. - Tomasz Fiałkowski. // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 41, s. 9.
 50. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk.- Wołowiec 2004. – Rec. Jerzy Madejski. // Pogranicza. - 2004, nr 4, s. 90-93
 51. Jadąc do Bagdad / Mieczyska Orski. – Wołowiec, 2004. – Rec. Mieczysław Orski. // Przegląd Powszechny. - R. 122, nr 4 (2005), s. 118-120.
 52. Jadąc do Bagdad. – Wołowiec, 2004. – Rec.  Katarzyna Hołda. // Akcent. - R. 25, nr 3/4 (2004), s. 270-273.
 53. Jadąc do Bagdad. – Wołowiec, 2004. – Rec. Marta Cuber. // Przegląd Polityczny. - Nr 66 (2004), s. 166-168.
 54. Jadąc do Bagdad/ Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2004 .-Rec. Justyna Sobolewska //Gaz. Wybor .-2004 nr 117 s. 14.
 55. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Andrzej Niewiadomski //Kresy .-1999 nr 1 s. 177-180.
 56. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Magda Lengren //Twórczość .-1999 nr 6 s. 119-122.
 57. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Maria Cyranowicz //Kwart. Artyst .-1999 nr 2 s. 198-200.
 58. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Mieczysław Orski //Prz. Powsz .-2000 nr 5 s. 252-254.
 59. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Hanna Gosk //Nowe Książ .-1999 nr 2 s. 24-25.
 60. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Robert Ostaszewski //Dekada Lit .-1999 nr 3 s. 13.
 61. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Agnieszka Czachowska //Res Pub. Nowa .-1999 nr 5/6 s. 92-94.
 62. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Jerzy Madejski //Pogranicza .-1999 nr 1/2 s. 104-107.
 63. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Piotr Bratkowski //Gaz. Wybor .-1999 nr 1 s. 20-21.
 64. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Krzysztof Masłoń //Rzeczpospolita .-1998 nr 297 s. 18.
 65. Jak zostałem pisarzem / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1998 .-Rec. Grzegorz Olszański //Fa-Art .-1999 nr 1 s. 48-50.
 66. Jadąc do Bagdad / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2004. – Rec. Arkadiusz Bagłajewski. // Kresy. - 2004, nr 4, s. 95-101.
 67. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchovič, Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Jarosław Bytner //Slav. Occid .-T. 60 .-(2003) s. 173-175.
 68. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchovič, Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Marek Pieczara //Nowe Książ .-2000 nr 10 s. 13.
 69. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchovič, Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Michał Olszewski //Studium .-2000 nr 5/6 s. 130-135.
 70. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchovič, Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Włodzimierz Paźniewski //Prz. Polit .-Nr 46/47 .-(2000) s. 196-198.
 71. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchovič, Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Aleksander Kaczorowski //Gaz. Wybor .-2000 nr 113 dod. s. 14.
 72. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchovič, Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Renata Sowińska //Twórczość .-2001 nr 3 s. 113-116.
 73. Noc / Andrzej Stasiuk. – Rec. - Piotr Gruszczyński. // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 4, s. 13.
 74. Noc / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec, 2005. – Rec. Agnieszka Osiniak. // Śląsk. - R. 12, nr 6 (2006), s. 72.
 75. Noc : słowiańsko – germańska tragifarsa medyczna / Andrzej Stasiuk. – Rec. - Aneta Głowacka. // Studium. - 2005, nr 4/5, s. 224-227.
 76. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Andrzej Franaszek //Rzeczpospolita .-1996 nr 29 s. 19.
 77. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Anna Jamrozek-Sowa //Fraza .-Nr 11/12 .-(1996) s. 197-200.
 78. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Anna Ostowicz //Warszt. Polonist .-1997 nr 2 s. 102-103.
 79. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Anna Ostowicz //Topos .-1996 nr 4 s. 101-102.
 80. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Dariusz Nowacki //Twórczość .-1996 nr 4 s. 135-137.
 81. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Hanna Gosk //Nowe Książ .-1996 nr 2 s. 42.
 82. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Łukasz Klesyk //Wiad. Kult .-1996 nr 11 s. 20.
 83. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Maria Jentys //Sycyna .-1996 nr 9 s. 16 .
 84. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Michał Derda //Opcje .-1996 nr 1 s. 137-138.
 85. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Mieczysław Orski //Prz. Powsz .-1996 nr 10 s. 102-104.
 86. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Radosław Okulicz-Kozaryn //Czas Kult .-1996 nr 1 s. 87-88.
 87. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Robert Chojnacki //Studium .-1996 nr 2/3 s. 151-154.
 88. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Sławomir Buryła //Śląsk .-1997 nr 3 s. 76.
 89. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Tomasz Cichoń ; tł. z pol. Karin Wolff //Fa-Art .-1998 sondernr s. 47-48.
 90. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk .-Krak. , 1995 .-Rec. Tomasz Cichoń //Fa-Art .-1996 nr 1 s. 66-67.
 91. Opowieści wigilijne / Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk .-Wałb. , 2000 .-Rec. Marta Mizuro //Fa-Art .-2000 nr 4 s. 66-67.
 92. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Anna Nasiłowska //Nowe Książ .-1997 nr 4 s. 53.
 93. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Arkadiusz Bagłajewski //Kresy .-1997 nr 2 s. 157-159.
 94. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Dariusz Nowacki //Fa-Art .-1997 nr 1 s. 60-61.
 95. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Katarzyna Klejnocka //Kwart. Artyst .-1997 nr 1 s. 139-140.
 96. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Leszek Szaruga //Sycyna .-1997 nr 3 s. 15.
 97. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Marek Wilczyński //Czas Kult .-1997 nr 1 s. 80-81.
 98. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Mariusz Cieślik //Polityka .-1997 nr 8 s. 52.
 99. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Mariusz Czubaj //Twórczość .-1997 nr 6 s. 112-114.
 100. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Michał Nawrocki //Arcana .-1997 nr 6 s. 185-187.
 101. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1996 .-Rec. Przemysław Czapliński //Gaz. Wybor .-1997 nr 18 dod. s. 8-9.
 102. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 1997 .-Rec. Grzegorz Sawa //Tytuł .-1998 nr 2 s. 234-239.
 103. Tekturowy samolot / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Inga Iwasiów //Nowe Książ .-2001 nr 2 s. 24-25.
 104. Tekturowy samolot / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Łukasz Kasper //Pogranicza .-2000 nr 6 s. 125-127.
 105. Tekturowy samolot / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Marek Sikora //Studium .-2001 nr 1 s. 182-189.
 106. Tekturowy samolot / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Marta Cuber //Opcje .-2000 nr 6 s. 78-79.
 107. Tekturowy samolot / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2000 .-Rec. Robert Ostaszewski //Odra .-2001 nr 6 s. 98-99.
 108. Wiersze miłosne i nie / Andrzej Stasiuk .-Pozn. , 1994 .-Rec. Paweł Fejkisz //Studium .-1995 nr 1 s. 140-142.
 109. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Hanna Gosk //Nowe Książ .-2001 nr 12 s. 45
 110. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Konrad Tałaj //Nowy Wiek .-Nr 7/8 .-(2001/2002) s. 107-109.
 111. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Marcin Pietrzak //Tygiel Kult .-2002 nr 7/9 s. 182-184.
 112. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Marta Cuber //Res Pub. Nowa .-2001 nr 12 s. 75-77
  .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Łukasz Kasper //Pogranicza .-2001 nr 4 s. 95-96
 113. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Marta Mizuro //Odra .-2002 nr 5 s. 106.
 114. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Mateusz Bourkane //Akant .-2002 nr 3 s. 44.
 115. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Michał Witkowski //Kresy .-2001 nr 4 s. 182-184.
 116. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Mieczysław Orski //Prz. Powsz .-2002 nr 3 s. 397-399.
 117. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Robert Ostaszewski //Fa-Art .-2001 nr 4 s. 52-54.
 118. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Urszula Śmietana //Czas Kult .-2001 nr 5/6 s. 154-156.
 119. Zima / Andrzej Stasiuk .-Wołowiec , 2001 .-Rec. Wojciech Wencel //Nowe Państ .-2002 nr 3 s. 54.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony